Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Władysław Zajączkowski
data dodania: 2014-03-19 18:41:22 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe, geometria analityczna. Urodził się 12 kwietnia 1837 r. w Strzyżowie. Uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a maturę zdał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1855). Studiował nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie w 1860 r. uzyskał doktorat, oraz w Getyndze, Berlinie i Wiedniu (1860–1862). Docent i kierownik Katedry Matematyki UJ (1862–1864), kierownik Katedry Mechaniki Analitycznej Szkoły Głównej w Warszawie (1865–1867), od 1867 r. profesor i kierownik Katedry Geometrii Analitycznej Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1872). Po przeniesi... Czytaj dalej

Marek Cezary Zdun
data dodania: 2022-02-18 16:59:35 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 20 lipca 1948 w Katowicach w rodzinie inteligenckiej. W 1966 roku rozpoczął studia matematyczne w katowickiej filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył je na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1971 roku i obronił pracę doktorską Rozwiązania o wahaniu ograniczonym linowych równań funkcyjnychtamże w 1974 roku pod kierunkiem prof. Marka K u c z m y1. Po obronie doktoratu zaczął zajmować się teorią iteracji, która obejmuje zagadnienia związane z układami dynamicznymi i równaniami funkcjonalnymi. Habilitował się... Czytaj dalej

Kazimierz Zima
data dodania: 2013-08-19 17:56:41 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe. Urodził się 4 września 1928 r. w Lubatowej w powiecie krośnieńskim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzicami byli Andrzej i Pelagia z domu Kucenda. W 1946 r. ukończył szkołę podstawową w Miejscu Piastowym. W latach 1946–1950 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po ukończeniu liceum – w latach 1950–1953 - studiował matematykę (I stopień) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1968 r. Uniwersytet Śląski) w Katowicach. Od 15 sierpnia 1953 r. do 30 września 1953 r. był zatr... Czytaj dalej

Stanisław Złonkiewicz
data dodania: 2013-12-03 15:42:30 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, metody matematyczne. Urodził się 7 września 1933 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. Ukończył szkołę podstawową w Tarnowie, a w 1951 r. liceum ogólnokształcące w Brzesku. Studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą ukończył ze stopniem magistra w 1955 r. Doktorat z matematyki obroniłna Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Tadeusz K o c h m a ń s k i1. W latach 1954–1963 pracował na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta wKatedrze Matematyki Akademii Górnicz... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 7