Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Franciszek Leja
data dodania: 2013-07-29 10:33:06 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 27 stycznia 1885 r.w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Jana i Elżbiety z domu Majkut. W latach 1892–1894 uczęszczał do 3-klasowej szkoły ludowej w Grodzisku. Aby uzyskać prawo składania egzaminu do szkoły średniej, uczęszczał w roku szkolnym 1895/1896 do klasy 4 szkoły powszechnej w Leżajsku. W latach 1896–1904 kontynuował naukę w gimnazjum w Jarosławiu. Po ukończeniu gimnazjum studiował matematykę w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukończył w 1909 r. Jak... Czytaj dalej

Stanisław Leja
data dodania: 2013-07-30 11:55:17 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza rzeczywista, teoria miary. Urodził się 3 stycznia 1912 r. w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Józefa i Anny Leja. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Grodzisku uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii. Podczas studiów brał czynny udział w pracach Koła Matematyczno-Fizycznego, w 1933 r. był członkiem Zarządu Koła, a w 1935 pełnił funkcję zastępcy prezesa tego Koła. ... Czytaj dalej

Zdzisław Lewandowski
data dodania: 2013-12-10 22:49:33 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 18 lutego 1929 r.w Lublinie.Studia dzienne trzyletnie ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w1952 r., a studia wyższe II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w1954 r. W latach 1951–1999był związanyzawodowo z Uniwersytetem Marii Cu... Czytaj dalej

Michał Lorens
data dodania: 2014-04-27 16:56:48 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: geometria, algebra. Urodził się 12 czerwca 1942 r. w Turaszówce (obecnie dzielnica Krosna nad Wisłokiem). Naukę w Szkole Podstawowej w Turaszówce rozpoczął w 1948 r., a ukończył w 1955. W tym samym roku został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1959 r. Studia wyższe odbył w latach 1959–1964 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł zawodowy magistra matematyki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem doc. dra hab. Józefa S i c i a k a. Bezpośrednio po u... Czytaj dalej