Zaawansowane opcje szukania...

Cypra Cecylia Krieger–Dunaij

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 09/04/1894

Miejsce urodzenia: Jasło

Powiat: jasielski

Data śmierci: 17/08/1974

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna.

 

Urodziła się 9 kwietnia 1894 r. w Jaśle w Polsce (dawniej Austria) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej Mojżesza i Sarah Krieger. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Polsce. W 1919 r. rozpoczęła studia na kierunku fizyka matematyczna w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1920 r. wyjechała z rodziną do Toronto (Kanada), gdzie podjęła studia matematyczne w Uniwersytecie w Toronto. W czasie studiów zmuszona była do podjęcia pracy w firmie Muskoka Inn, aby utrzymać siebie i wspomóc rodziców w utrzymaniu rodzeństwa. W 1924 r. uzyskała na Uniwersytecie w Toronto tytuł licencjata, a w 1925 r. stopień magistra matematyki. Stopień doktora matematyki otrzymała na podstawie pracy On the summability of trigonometric series with localized properties – on Fourier constants and convergence factors of double Fourier series na Uniwersytecie w Toronto, którą opublikowała w Transactions of the Royal Society of Canada (część 1, 1928; część 2, 1930). Promotorem pracy doktorskiej był Wiliam J. W e b b e r. Była pierwszą kobietą ze stopniem doktora matematyki uzyskanym na uniwersytecie w Kanadzie i trzecią osobą w Kanadzie ze stopniem doktora. Przez okres jednego roku przebywała w Uniwersytecie w Getyndze w Niemczech – jednym z dwóch (obok Sorbony, Francja) najbardziej znanych matematycznych ośrodków naukowych na świecie.

W 1928 r. podjęła pracę w charakterze instruktora matematyki w Uniwersytecie w Toronto, a następnie od 1930 r. pracowała tam jako wykładowca matematyki i fizyki. W latach 1942–1962 pracowała na stanowisku profesora zarówno w Zakładzie Matematyki jak i Zakładzie Inżynierii w tym uniwersytecie. Po przejściu na emeryturę w 1962 r. pracowała dalej w Uniwersytecie w Toronto aż do śmierci męża Zygmunta Dunaij (1968). W latach 1968–1974 pracowała w Wyższym Kanadyjskim Kolegium (Upper Canada College) w Toronto.

Przetłumaczyła na język angielski dwie monografie Wacława Sierpińskiego: Introduction to General Topology (1934) i General Topology (1952).

Była osobą niezwykle pogodną i ogólnie szanowaną. Pracowała społecznie dla Kanadyjskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Kanadyjskiego Towarzystwa Kobiet Uniwersyteckich (The Canadian Association of University Women). Od 1997 r. Kanadyjskie Towarzystwo Matematyczne przyznaje nagrody im. Krieger-Nelson za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

Zmarła 17 sierpnia 1974 r. w Ontario (Kanada).

 

Źródło:

  1. Anand, Kailash K. and Anita K. Anand: Cypra Cecilia Krieger and the Human Side of Mathematics, in: Despite the Odds: Essays on Canadian Women and Science, Marianne Gosztonyi Ainley, Editor, Vehicule Press 1990.
  2. Helen Brewster: Owens Papers, Schlesinger Library, Radcliffe College.
  3. Newsletter of the Association for Women in Mathematics, Vol 27, No. 6 (November-December 1997), 13-14. 
  4. de B. Robinson: Biography, Cecilia Krieger-Dunaij, Notes of Canadian Mathematical Congress, January 1975, reprinted in the Newsletter of the Association for Women in Mathematics, 5(3), April 1975.
  5. http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/krieger.htm

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
09/04/1894Urodzony(a)Jasło
1925Ukończenie studiówToronto

W 1925 roku uzyskała na Uniwersytecie w Toronto stopień magistra matematyki.

1928Uzyskanie stopnia doktoraToronto

Stopień doktora matematyki otrzymała na podstawie pracy On the summability of trigonometric series with localized properties – on Fourier constants and convergence factors of double Fourier series na Uniwersytecie w Toronto, którą opublikowała w Transactions of the Royal Society of Canada (część 1, 1928; część 2, 1930).

1928PracaToronto

Pracę w charakterze instruktora matematyki w Uniwersytecie w Toronto, a następnie od 1930 roku pracowała tam jako wykładowca matematyki i fizyki.

1942Uzyskanie tytułu profesoraToronto
1942 -1962PracaToronto

Pracowała na stanowisku profesora zarówno w Zakładzie Matematyki jak i Zakładzie Inżynierii w Uniwersytecie w Toronto. 

1962Przejście na emeryturęToronto

Po przejściu na emeryturę w 1962 roku, pracowała dalej w Uniwersytecie w Toronto aż do śmierci męża Zygmunta Dunaij (1968).

1968-1974PracaToronto

Pracowała w Upper Canada College.

17/08/1974Zmarł(a)

Ontario, Kanada.

Publikacje

A. Prace naukowo-badawcze

  1. On the summability of trigonometric series with localized properties - on Fourier constants and convergence factors of double Fourier series, Transactions of the Royal Society of Canada (part 1, 1928; part 2, 1930) (praca doktorska).

B. Podręczniki

  1. W. Sierpiński: Introduction to General Topology (tłum. na j. angielski przez C.C. Krieger-Dunaij), The University of Toronto Press, Toronto 1934.
  2. W. Sierpiński: General Topology (tłum. na j. angielski przez C.C. Krieger-Dunaij), The University of Toronto Press, Toronto 1952.

Opracował: Zbigniew Suraj