Zaawansowane opcje szukania...

Stanisław Apanasewicz

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 06/01/1936

Miejsce urodzenia: Kamień

Powiat: Wilejka

Data śmierci: 07/2014

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: elektrotechnika. Specjalności: elektrodynamika, matematyka stosowana, mechanika ośrodków ciągłych, teoria pola elektromagnetycznego.

 

Urodził się 6 stycznia 1936 r.  w Kamieniu, powiat wilejski, województwo wileńskie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Polsko-Białoruskiej na Wileńszczyźnie, którą ukończył w 1950 r. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w 1954 r. W latach 19541956 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie na kierunku matematyka o specjalności mechaniczne ośrodki ciągłe odbył  na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 19561959.

Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał w 1965 r. na Uniwersytecie Łódzkim na podstawie rozprawy Nieustalone przepływy osiowo-symetryczne w magnetogazodynamice, której promotorem był prof. Tadeusz T i e t z. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika w Instytucie Elektrotechniki w Łodzi, a tytuł profesora w 1998 r.

W okresie aktywności zawodowej pracował: w Instytucie Maszyn Przemysłowych PAN w Gdańsku (19591962), w Ośrodku Badań Rozwojowych w Łodzi, w zakładzie Elester (19651970), w Zakładzie Transformatorów Instytutu Elektrotechniki (19701979), a od 1979 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej. Pełnił tu szereg funkcji. Był prodziekanem ds. dydaktyki, kierownikiem Zakładu Elektrodynamiki, a także kierownikiem Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych. W 2006 r.  przeszedł na emeryturę.

Specjalizował się w zakresie elektrotechniki i mechaniki, w szczególności zajmował się mechaniką ośrodków ciągłych, teorią pola elektromagnetycznego i matematyką stosowaną. Opublikował w czasopismach krajowych i zagranicznych ponad 100 prac naukowych z dziedziny swoich zainteresowań, w tym monografię Zastosowanie równań całkowych w teorii wolnozmiennych pól elektromagnetycznych i 3 skrypty. Wypromował 5 doktorów i około 40 magistrów.

Był członkiem Sekcji Mechaniki Płynów i Pól Połączonych Komitetu Mechaniki PAN, Polskiego Towarzystwa Elektromechaników oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele nagród rektora. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesował się literaturą piękną, głównie klasyką francuską i rosyjską, oraz religioznawstwem. 

Zmarł w lipcu 2014 r. w Rzeszowie.

 

Źródło:

 1. Bombicki, M.R.: Kto jest kim w Polsce nowego millenium (20002002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 21.
 2. Pikoń, K. (red.): Złota Księga Nauk Technicznych, Helion, Gliwice 2003, s. 10.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
06/01/1936Urodzony(a)Kamień, Wilejka
1959Ukończenie studiówWarszawa

Absolwent kierunku matematyka na Uniwersytecie Warszawskim.

1965Uzyskanie stopnia doktoraŁódź

Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych na Uniwersytecie Łódzkim

1979Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie

1984PracaRzeszów

Od 1984 roku był kierownikiem Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych Politechniki Rzeszowskiej.

1998Uzyskanie tytułu profesora
2006Przejście na emeryturę
07/2014Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

Profesor Stanisław Apanasewicz za swoją działalność otrzymał:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal "Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej"
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Publikacje

Artykuły naukowe:

 1. The Perfection of the Boundary Condition of Impedance Type, International Symposium on Electromagnetic Field in Electrical Engineering, ISEF'99, Pavia, 23-25 September 1999.
 2. An investigation of the influence of the displacement currents on the electromagnetic field distribution at a metallic body surface, 2000.
 3. An improvement of the boundary conditions of impedance type, 2000 (wspólna z S. Pawłowskim).
 4. Examining the Structure of the Electromagnetic Field in the Environment of a Metal Surface Characterized by Very Large Curvature, 2001.
 5. Study of Electromagnetic Field Induced by Currents Flowing in the Circular Conductors, 2003 (wspólna z S. Pawłowskim).
 6. Assessment of effect of Maxwell displacement currents on the distribution of electromagnetic field in the environment of metal wall of curved surface, 2003 (wspólna z S. Pawłowskim).
 7. Obliczanie pola elektromagnetycznego wywołanego przez przepływ prądu sinusoidalnie zmiennego w niejednorodnym walcu, 2004.
 8. Metoda obliczania pola elektromagnetycznego w pręcie o przekroju prostokątnym, 2004.
 9. Metoda obliczania pola elektromagnetycznego w przewodzie o przekroju kołowym z cienkim pierścieniem, 2004 (wspólna z A. Wiechecką).
 10. Study of the electromagnetic field radiated by system of two electric charges, 2005 (wspólna z S. Pawłowskim). 
 11. Assessment of influence of Maxwell displacement currents on electromagnetic field's distribution, 2005 [wspólna z S. Pawłowskim].
 12. Analysis of electromagnetic field in the cylindrical bar going out from the slot of electric machine, 2005 (wspólna z A. Wiechecką).
 13. Analysis of electromagnetic field in the cylindrical bar going out from the slot of electric machine, ISEF 2005 - XII International Symposium on Elektromagnetic Fields - Spain, Baiona, 15-17 September, 2005 (wspólna z A. Wiechecką).
 14. Obliczanie rozkładu pola Elektromagnetycznego w pręcie o przekroju prostokątnym, 2006 (wspólna z S. Pawłowskim i A. Krawczykiem).
 15. Obliczanie pola elektromagnetycznego w pręcie z ekranem walcowym, 2006 (wspólna z A. Wiechecką).
 16. Krytyczna ocena uogólnionych wzorów Biota-Savarta, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 82, 2006.
 17. Assessment of Influence of Maxwell Displacement Currents on Electromagnetic Field’s Distribution, Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, 2006 [wspólna z S. Pawłowskim].  
 18. Assessment of Influence of Maxwell Displacement Currents of Electromagnetic Field's Distribution, 2006 (wspólna z S. Pawłowskim).  
 19. The calculation of electromagnetic field distribution in bus-bar of square cross-section, 2007 (wspólna z S. Pawłowskim i  A. Krawczykiem).
 20. Study of electromagnetic field properties in the neighborhood of the metallic corners, 2007 (wspólna z S. Pawłowskim). 
 21. Application of logarithmic potential to electromagnetic field calculation in convex bars, 2007.
 22. Algorytm obliczania pola elektromagnetycznego w masywnej ścianie z narożem, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 83, 2007 (wspólna z S. Pawłowskim).
 23. Badanie rozproszenia fali płaskiej na naroże metalowe, XVIII Sympozjum PTZE, 2008 (wspólna z S. Pawłowskim i  J. Plewako).
 24. Algorytm obliczania pola elektromagnetycznego w masywnej ścianie z narożem, 2008 (wspólna z S. Pawłowskim). 
 25. The studium of the sinusoidal electromagnetic field in a bar of elliptical section, XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, 2009 (wspólna z S. Pawłowskim i  J. Plewako).
 26. The studium of the flat wave's diffraction on the sharp corner, XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, 2009 (wspólna z S. Pawłowskim i  J. Plewako).
 27. Application of Integral Equations for Capacitance Calculations in Hybrid Microcircuits with Mesh Structure of Conductive Paths,  XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, 2009 (wspólna z B.S. Wiszem).
 28. Analysis of the electric charges distribution on a metal (wall) surface, XIV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, 2009 (wspólna z S. Pawłowskim i  J. Plewako).
 29. Rozproszenie fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości na trójściennym narożu przewodzącym, 2011 (wspólna z S. Pawłowskim).
 30. Funkcja delta Diraca o zespolonym argumencie i przykład jej zastosowania w elektromagnetyzmie, 2011 (wspólna z S. Pawłowskim).
 31. Electromagnetic warc diffraction on aperfectly conductive wedge, 2012 (wspólna z S. Pawłowskim).
 32. Analysis of the electromagnetic field generated by electric charges moving with variable acceleration and general Lorentz transformations, 2012 (wspólna z S. Pawłowskim).

B.  Monografie i skrypty

 1. Podstawy elektrodynamiki, Oficyna Wyd. PRz, 1996.
 2. Zastosowanie równań całkowych w teorii wolnozmiennych pól elektromagnetycznych, Politechnika Rzeszowska.
 3. Matematyczno-fizyczne podstawy telekomunikacji, Oficyna Wyd. PRz, 2005.
 4. Metody obliczeniowe elektrotechniki, Oficyna Wyd. PRz, 2006. 

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Zbigniew Wesełucha: Analiza pola naprężeń wywołanego działaniem promieniowych sił ściskających w cewkach transformatorów, Politechnika Łódzka , 1990
2. Stanisław Pawłowski: Obliczanie pola elektromagnetycznego w transformatorach dużej mocy metodą całkowo-brzegową, Politechnika Łódzka , 1993