Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Andrzej Gębarowski
data dodania: 2013-12-03 14:57:55 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: geometria różniczkowa. Urodził się 1 października 1945 r.w Rzepienniku Biskupim w powiecie gorlickim w województwie rzeszowskim w rodzinie chłopskiej jako siódme i najmłodsze dziecko Piotra i Katarzyny zdomu Roman. Uczęszczał do szkoły podstawowej w miejscowości rodzinnej, którą ukończył w 1959 r. Następnie podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, którą ukończył w 1964 r. W latach 1964–1968 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako starszy asystent. W dwa lata później, po pomyślni... Czytaj dalej

Kazimierz Artur Goebel
data dodania: 2022-07-01 19:13:38 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna (równania różniczkowe). Urodził się 21 października 1940 r. w Warszawie. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, gdzie w 1958 r. zdał maturę. W latach 1958-1963 studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Już w czasie studiów na UMCS rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Adama Bieleckiego Po ich ukończeniu został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zespołowej Matematyki UMCS, przekształconej później w Zakład Równań Różniczkowych, kierowanej wówczas przez prof. A. Bieleckiego. W roku ... Czytaj dalej