Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Zenon Moszner
data dodania: 2013-12-11 20:54:06 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: geometria różniczkowa, równania funkcyjne, dydaktyka matematyki. Urodził się 16 maja 1930 r. w Chorzowie w rodzinie Józefa i Gabrieli z domu Kotlińska. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Odrowążów w Chorzowie, które ukończył w 1947 r. Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (WSP), dzisiejszym Uniwersytetem Pedagogicznym, w Krakowie był związany zawodowo nieprzerwanie od 1950 r., kiedy to został zatrudniony jako młodszy asystent, jeszcze bez magisterium. W 1951 r. uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim wKrakowie. Stopień doktora nauk mate... Czytaj dalej

Józef Nizioł
data dodania: 2022-02-16 20:01:19 autor: test
Dyscyplina: matematyka, mechanika. Specjalność: mechanika nieliniowa. Urodził się 2 marca 1938 roku. w Krzemienicy k. Łańcuta w województwie podkarpackim. W 1956 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Jako laureat Olimpiady Matematycznej został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego bez egzaminu wstępnego. W 1961 roku obronił pracę magisterską Pierwszy stopień dyfuzji, której promotorem był prof. Mirosław K r z y ż a ń s k i1. W tym samym roku podjął pracę zawodową na Politechnice Krakowskiej. W 1967 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych za pracę Nieliniowe probabilistyczne metody analizy drgań elementów konstrukcyjnych.... Czytaj dalej

Wiktor Oktaba
data dodania: 2022-02-14 18:57:19 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: statystyka matematyczna, biometria. Urodził się 16 kwietnia 1920 roku w Kijowie. W 1925 rodzice przenieśli się do Legionowa. W 1938 roku ukończył Miejskie Gimnazjum Męskie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie i rozpoczął studia matematyczne w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1944-1947 kontynuował studia matematyczne na nowoutworzonym Uniwersytecie Marie Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Pracę naukową rozpoczął już w 1945 roku, kiedy jako student drugiego roku został asystentem prof. Mieczysława B i e r n a c k i e g o1 w Katedrze Matematyki w UMCS. Po obronie pracy doktorskiej On the linear hypothesis in... Czytaj dalej

Wanda Ottenbreit
data dodania: 2013-07-30 22:19:43 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodziła się 15 lutego 1924 r. we Lwowie jako córka Henryka, lekarza, i Heleny z domu Mierzwińska. Przed wojną mieszkała w Toruniu, skąd została z rodziną wysiedlona przez Niemców. W czasie okupacji mieszkała z rodzicami w Czyżynach pod Krakowem, gdzie ukończyła w 1942 r. Szkołę dla Wychowawczyń Przedszkoli. Od 1 grudnia 1942 do 31 marca 1945 pracowała jako robotnica w Zakładzie Fermentacji i Uprawy Tytoniu w Czyżynach. W marcu 1945 r. rozpoczęła studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie otrzymała dyplom magistra filozofii w dniu 14 grudnia 1949 r. W 1947 r. rozpoczęła p... Czytaj dalej

Antoni Jerzy Pardała
data dodania: 2016-02-14 10:57:12 autor: admin
Motto: Kto nie wie, skąd przychodzi i komu siebie zawdzięcza, ten nie odkryje też, dokąd powinien iść. [Franz Kampfbaus] Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 28 stycznia 1949 r. w Piołunce1, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski2, woj. świętokrzyskie, w rodzinie rolniczej Jana i Stanisławy z domu Siodłak. Szkolną edukację rozpoczął w klasach łączonych w czteroklasowej Szkole Podstawowej w Piołunce. Dalszą edukację kontynuował w Szkole Podstawowej w Krzcięcicach, którą ukończył w 1963 r. Jest absolwentem... Czytaj dalej

Wiesław Antoni Pleśniak
data dodania: 2018-01-03 09:55:12 autor: test
Dyscyplina:matematyka.Specjalność: analiza rzeczywista i zespolona, teoria aproksymacji Urodził się 15 maja 1944 r.w Strzyżowie w województwie podkarpackim w rodzinie Kazimierza i Bronisławyz domu Peteraf. Jego ojciec był urzędnikiem. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Łańcucie, gdzie z niebywałą pasją uczył matematykiStanisław Martuszewski. Prof. W. Pleśniak już od wczesnych lat szkolnych zdradzał szczególne zainteresowanie matematyką. Brał aktywny udział w zawodach matematycznych na szczeblu zarówno powiatowym jak i wojewódzkim, będąc wielokrotnie ich laureatem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza... Czytaj dalej

Stanisław Polański
data dodania: 2013-07-30 23:02:05 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geometria wykreślna. Urodził się 15 sierpnia 1919 r. w Krakowie. W 1930 r. ukończył szkołę podstawową w Brzesku. Uczęszczał do Gimnazjum im. S. Jaworskiego w Krakowie, które ukończył w 1938 r. W 1939 r. ukończył I rok studiów na Wydziale Lądowo-Wodnym Politechniki Lwowskiej. W latach 1940–1941 pracował jako kreślarz w Urzędzie Dróg Wodnych w Krakowie, a następnie jako technik w Urzędzie Gospodarki Wodnej w Jaśle w latach 1941–1944. Wiosną 1945 r. podjął dalsze studia oraz pracę asystenta w Katedrze Geometrii Wykreślnej kierowanej przez prof. Antoniego K. Plamitzera... Czytaj dalej

Tadeusz Rumak
data dodania: 2013-07-31 11:32:20 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: metody numeryczne, dydaktyka matematyki. Urodził się 24 października 1927 r. w Trzebusce koło Sokołowa Małopolskiego, województwo rzeszowskie, w rodzinie chłopskiej Adama i Zofii z domu Ożóg. Szkołę podstawową ukończył w Sokołowie Młp. w r. 1941. W latach 1941–1943 pracował na gospodarstwie rodziców. Od kwietnia 1943 do lipca 1944 pracował jako robotnik w Okręgowej Mleczarni w Sokołowie Młp. W tajnym nauczaniu, podczas okupacji, realizował i ukończył pierwszą i drugą klasę gimnazjum. Klasy trzecią i czwartą ukończył w trybie skróconym w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Sokołowie Młp. i w czerwcu 1945 r. złożył egzamin z zakr... Czytaj dalej

Karol Rysz
data dodania: 2015-03-21 12:55:46 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i informatyki. Urodził się 25 listopada 1942 r. w Zarszynie w powiecie sanockim w obecnym województwie podkarpackim. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Zarszynie, którą ukończył w 1956 r., następnie do Liceum Pedagogicznego w Sanoku w latach 1956/57–1958/59. Po likwidacji Liceum Pedagogicznego w Sanoku w 1959 r., ostatnie dwa lata nauki kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, które ukończył zdaniem matury w 1961 r. W latach 1961–1966 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Stopień magistra matematyki uzyskał w roku 19... Czytaj dalej

Andrzej Schinzel
data dodania: 2013-12-10 23:40:07 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: teoria liczb. Urodził się 5 kwietnia 1937 r. w Sandomierzu jakosynznanego sandomierskiego lekarza-społecznika Zygmunta Schinzla i artystki malarki Marii ze Świeżyńskich. Będąc uczniem sandomierskiego I Liceum Ogólnokształcącego w 1951 r. zajął pierwsze miejsce w II Olimpiadzie Matematycznej, zaś w 1953 r. zdał maturę. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1958r. Pod wpływem swojego mistrza, wybitnego matematyka, prof. Wacława S i e r p i ń s k i e g o1, zainteresował się teorią liczb i jej poświęcił całe swoje naukowe życie. Doktorat uzyskał pod opieką tegoż... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 7 »