Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Roman Słoniowski
data dodania: 2013-08-19 18:45:24 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: metody numeryczne, równania różniczkowe. Urodził się 24 lipca 1930 r. w Czułowicach w rejonie lwowskim na Ukrainie w rodzinie nauczycielskiej. Uczęszczał do szkoły średniej w Komarnem, którą ukończył w 1947 r. Studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. Studia ukończył w 1952 r. Po ukończeniu studiów pracował do 1954 r. jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole średniej w Komarowsku. Od 1954 do 1994 pracował bez przerwy w ... Czytaj dalej

Jan Stankiewicz
data dodania: 2013-12-16 16:12:43 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 12 grudnia 1939 r. w Rudzie Różanieckiej w powiecie lubaczowskim. W 1962 r. ukończył matematykę na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został wówczas asystentem i pracował na tym stanowisku do 1966 r., w którym otrzymał stanowisko starszego asystenta. W 1969 r. uzyskał tam stopień doktora matematyki (promotor: prof. Zdzisław L e w a n d o w s k i1) i podjął pracę w charakterze adiunkta. W 1978 r. na podstawie rozprawy Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć otrzymał stopień doktora habilitowanego i ... Czytaj dalej

Grzegorz Staszewski
data dodania: 2013-07-30 23:29:14 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 12 marca 1935 r. w Lgocie Wielkiej w powiecie Radomsko w województwie łódzkim w rodzinie inteligenckiej, nauczycielskiej, Wincentego i Jadwigi Stanik z domu Polaczek. W 1956 r. dokonuje zmiany nazwiska na Staszewski. Szkołę podstawową ukończył w Lgocie Wielkiej, następnie uczęszczał do 3-letniego Państwowego Liceum Administracyjno-Handlowego I stopnia w Radomsku, a potem kontynuował naukę w Technikum Handlowym w Radomsku na wydziale finansowym, które ukończył w 1953 r. W latach 1953–1958 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwers... Czytaj dalej

Hugo Dionizy Steinhaus
data dodania: 2013-08-12 14:38:57 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza rzeczywista, teoria prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna. Urodził się 14 stycznia 1887 r. w Jaśle w rodzinie inteligenckiej Bogusława i Eweliny z domu Lipschitz. Jego ojciec był dyrektorem Spółdzielni Kredytowej w Jaśle. W 1905 r. uzyskał maturę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Studiował matematykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza. W latach 1906–1911 kontynuował studia matematyczne w Getyndze pod kierunkiem prof. Davida H i l b e r t a1 i prof. Feliksa K l e i n a2. Stopień doktora filozofii summa cum laude ... Czytaj dalej

Andrzej Szybiak
data dodania: 2013-07-09 12:49:26 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geometria różniczkowa. Urodził się 25 października 1931 r. w Lublińcu w obecnym województwie śląskim w rodzinie inteligencji pracującej. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1955 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy z zakresu geometrii różniczkowej. Od 1 października 1954 do 31 października 1955 pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku asystenta. W okresie od listopada 1955 do października 1958 był aspirantem, a od listopada 1958 do września 1967 – adiunktem w Instytucie Matematyczny... Czytaj dalej

Aleksander Śnieżek
data dodania: 2015-03-21 13:12:35 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 14 października 1939 r. w Jabłonicy Polskiej w powiecie brzozowskim w obecnym województwie podkarpackim. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Jabłonicy Polskiej, którą ukończył w czerwcu 1953 r., następnie do Liceum Pedagogicznego w Brzozowie w latach 1953/54–1956/57, gdzie zdał maturę. W r. szk. 1957/58 rozpoczął naukę na kierunku matematyka w dwuletnim Studium Nauczycielskim w Rzeszowie. W latach 1963–1967 studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Rzeszowie. Stopień magistra matematyki uzyskał w ... Czytaj dalej

Józef Tabor
data dodania: 2013-11-30 13:31:08 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 7 grudnia 1940 r. w miejscowości Żarówka w powiecie mieleckim w województwie rzeszowskim (obecnie podkarpackim) w rodzinie chłopskiej Stanisława i Anny z domu Bajor. W latach 1960–1964 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy Struktura ogólnej postaci obiektu geometrycznego abstrakcyjnego na grupoidzie topologicznym Brandta, której promotorem był prof. Zenon M o szn e r1... Czytaj dalej

Paweł Zbigniew Tęcza
data dodania: 2015-03-21 13:30:26 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 24 stycznia 1947 r. w Kolbuszowej, województwo podkarpackie, syn Piotra i Anny z domu Jukiel. W wieku pięciu lat przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1964 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Po zdaniu matury studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1968 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy dyplomowej „Programowanie dynamiczne”, którą przygotow... Czytaj dalej

Jerzy Józef Tocki
data dodania: 2013-08-20 13:13:19 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 12 marca 1944 r. w Lesku, woj. rzeszowskie, w rodzinie robotniczej Franciszka i Zofii z domu Dobosz. W 1959 r. ukończył szkołę podstawową w Lesku. W latach 1959–1963 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Po ukończeniu liceum kształcił się na kierunku matematyka z fizyką w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1963–1965). Studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, którą ukończył 26 czerwca 1970 r. Stopień magistra matematyki uzyskał na podstawie pracy Funkcje o części rzeczywistej dodatniej, przygotowanej po... Czytaj dalej

Stefan Turnau
data dodania: 2013-12-10 23:08:34 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 17 listopada 1931 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej Stefana i Zofii. Jego ojciec był dziennikarzem i jednocześnie właścicielem majątku Mikulice pod Przeworskiem. Dziadek Jerzy był pierwszym właścicielem Mikulic, a także założycielem Kursów Rolniczych we Lwowie. Szkołę podstawową ukończył w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w r. 1950 w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W latach 1950–1953 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Eksternistyczne studia magisterskie odbył w latach 1957–1959. Pod kierunkiem prof. dr Zofii K r y g o w s k i e j... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 »