Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Piotr Kmiecik
data dodania: 2015-10-13 11:24:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 22 września 1946 r. w małej wiosce Pęcławice na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym jego rodzice. Tam też ukończył 7-klasową szkołę podstawową w 1960 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach koło Sandomierza, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, które z powodu złego stanu zdrowia i trudnych warunków materialnych musiał przerwać. W styczniu 1965 r. został zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pęcławicach, gd... Czytaj dalej

Jan Krempa
data dodania: 2018-10-08 19:44:08 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: algebra i teoria liczb. Urodziłem się w Woli Mieleckiej w lutym 1940 r., powiat mielecki, obecnie województwo podkarpackie. Gospodarstwo rodziców nie zapewniało utrzymania rodzinie. Ojciec musiał więc dorabiać. Miał talent do prac ręcznych, ale nie miał żadnego formalnego wyksztalcenia. Tylko przez jeden semestr był na Uniwersytecie Ludowym w Gaci koło Przeworska. Miał wielki szacunek dla szkoły i uczenia się. Ja od urodzenia miałem tak duże problemy ze wzrokiem, że nie nadawałem się do nauczania w trybie standardowym. Nauczycielki z naszej wiejskiej szkoły wyszukały adres Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Trafiłem tam w sierpniu 1946 r. Tam ... Czytaj dalej

Cypra Cecylia Krieger–Dunaij
data dodania: 2013-07-30 14:07:31 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodziła się 9 kwietnia 1894 r. w Jaśle w Polsce (dawniej Austria) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej Mojżesza i Sarah Krieger. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Polsce. W 1919 r. rozpoczęła studia na kierunku fizyka matematyczna w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1920 r. wyjechała z rodziną do Toronto (Kanada), gdzie podjęła studia matematyczne w Uniwersytecie w Toronto. W czasie studiów zmuszona była do podjęcia pracy w firmie Muskoka Inn, aby utrzymać siebie i wspomóc rodziców w utrzymaniu rodzeńs... Czytaj dalej

Jan Grzegorz Krzyż
data dodania: 2013-09-20 19:19:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 25 maja 1923 r.w Lublinie. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1948 r.stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. W 1954 r.otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Matema... Czytaj dalej

Władysław Kyc
data dodania: 2014-03-19 18:44:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 29 września 1907 r. w Rzeszowie. W 1927 r. ukończył I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), gdzie w 1933 r. uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie matematyki. W latach 1934–39 pracował jako nauczyciel matematyki, chemii, fizyki i wychowania fizycznego w gimnazjach w Obornikach i Kościanie. W 1937 r. złożył państwowy egzamin na nauczyciela szkół średnich, a w 1939 r. uzyskał mianowanie na stanowisko nauczyciela stałego. ... Czytaj dalej