Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Piotr Kmiecik
data dodania: 2015-10-13 11:24:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 22 września 1946 r. w małej wiosce Pęcławice na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym jego rodzice. Tam też ukończył 7-klasową szkołę podstawową w 1960 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach koło Sandomierza, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, które z powodu złego stanu zdrowia i trudnych warunków materialnych musiał przerwać. W styczniu 1965 r. został zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pęcławi... Czytaj dalej

Jan Krempa
data dodania: 2018-10-08 19:44:08 autor: test
Dyscyplina:matematyka.Specjalność:algebra i teoria liczb. Urodziłem się w Woli Mieleckiej w lutym 1940 r., powiat mielecki, obecnie województwo podkarpackie... Czytaj dalej

Cypra Cecylia Krieger–Dunaij
data dodania: 2013-07-30 14:07:31 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodziła się 9 kwietnia 1894 r. w Jaśle w Polsce (dawniej Austria) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej Mojżesza i Sarah Krieger. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Polsce. W 1919 r. rozpoczęła studia na kierunku fizyka matematyczna w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1920 r. wyjechała z rodziną do Toronto (Kanada), gdzie podjęła studia matematyczne w Uniwersytecie w Toronto. W czasie studiów zmuszona była do podjęcia pracy w firmie Muskoka Inn, aby utrzymać siebie i wspomóc rodziców w utrzymaniu ... Czytaj dalej

Jan Grzegorz Krzyż
data dodania: 2013-09-20 19:19:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 25 maja 1923 r.w Lublinie. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1948 r.stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. W 1954 r.otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytut... Czytaj dalej

Władysław Kyc
data dodania: 2014-03-19 18:44:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 29 września 1907 r. w Rzeszowie. W 1927 r. ukończył I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), gdzie w 1933 r. uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie matematyki. W latach 1934–39 pracował jako nauczyciel matematyki, chemii, fizyki i wychowania fizycznego w gimnazjach w Obornikach i Kościanie. W 1937 r. złożył państwowy egzamin na nauczyciela szkół średnich, a w 1939 r. uzyskał mianowanie na stanowisko nauczyciela stałego. ... Czytaj dalej