Zaawansowane opcje szukania...

Jan Grzegorz Krzyż

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 25/05/1923

Miejsce urodzenia: Lublin

Powiat: lubelski

Data śmierci: 06/12/2009

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona, funkcje analityczne.

 

Urodził się 25 maja 1923 r. w Lublinie. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1948 r. stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. W 1954 r. otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Matematyki UMCS. Był również pracownikiem naukowym Instytutu Matematycznego PAN i przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Funkcji Analitycznych UMCS. Pracę zawodową rozpoczął w 1947 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS. Był jednym z twórców ośrodka matematycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę. 

Wybitny matematyk, nauczyciel wielu pokoleń studentów, autor licznych prac naukowych, monografii i podręczników wydanych w kraju i za granicą, promotor wielu przewodów doktorskich i opiekun przewodów habilitacyjnych.

Był także redaktorem Sekcji A Annales UMCS. Wśród uczniów i wychowanków Profesora są doktorzy i profesorowie oraz liczna rzesza magistrów. Był bardzo cenionym nauczycielem akademickim. Prowadził wykłady i seminaria w Imperial College of Science and Technology w Londynie, University of Michigan, University of Maryland, Bowling Green State University i University of Delaware w USA, Matscience w Madrasie i Pujabi University in Patiala, Indie. Współpracował też naukowo z matematykami z University of Montreal, Kanada, Martin-Luter-Universität Halle-Wittenberg, Niemcy, University of Helsinki, Finlandia.

Otrzymał wiele nagród naukowych i odznaczeń państwowych. Był laureatem nagrody naukowej im. Stanisława Zaremby przyznanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wśród Jego odznaczeń są Krzyż Kawalerski OOP i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 6 grudnia 2009 r. w Lublinie.

 

Żródło:

  • Eligiusz Złotkiewicz: A note on Professor Jan Grzegorz Krzyż, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio A, Lublin, Vol. LXV, No. 2, 2011.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
25/05/1923Urodzony(a)Lublin
1947PracaLublin

Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS. Pełnił również przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Matematyki UMCS. Był również pracownikiem naukowym Instytutu Matematycznego PAN i przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Funkcji Analitycznych UMCS.

1948Ukończenie studiówPoznań

Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie matematyki.

1954Uzyskanie stopnia doktoraLublin

Otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. 

1961Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

Uniwersytet Jagielloński. 

1968Uzyskanie tytułu profesoraLublin

Otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

1973Uzyskanie tytułu profesoraLublin

Uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego.

06/12/2009Zmarł(a)Lublin

Nagrody i odznaczenia

Profesor Jan Grzegorz Krzyż za swoje osiągnięcia otrzymał: 

  • Nagrodę naukową im. Stanisława Zaremby przyznaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne,
  • Krzyż Kawalerski OOP, 
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar

Doktoranci

1. Barbara Piłat: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1965
2. Eligiusz Złotkiewicz: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1966
3. Zbigniew Bogucki: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1971
4. Jan Szynal: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1974
5. Jadwiga Zygmunt: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1977
6. Wojciech Szapiel: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej , 1977
7. Dariusz Partyka: Uogólnione wartości własne Fredholma krzywej płaskiej Jordana, UMCS , 1990