Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Zofia Denkowska z d. Kazienko
data dodania: 2022-02-16 12:54:03 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geometria subanalityczna. Urodziła się w 1949 roku w Rzeszowie w rodzinie nauczycielskiej. Jako siedemnastoletnia absolwentka III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie i finalistka XVII Olimpiady Matematycznej podjęła w 1966 roku studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1971 obroniła tamże z wyróżnieniem pracą magisterską An example of a function which is locally constant in an open dense set, everywhere differentiable but not constant. Promotorem pracy magisterskiej był prof. Stanisław Ł o j a s i e w i c z1. W 1975 ro... Czytaj dalej

Andrzej Gębarowski
data dodania: 2013-12-03 14:57:55 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: geometria różniczkowa. Urodził się 1 października 1945 r.w Rzepienniku Biskupim w powiecie gorlickim w województwie rzeszowskim w rodzinie chłopskiej jako siódme i najmłodsze dziecko Piotra i Katarzyny zdomu Roman. Uczęszczał do szkoły podstawowej w miejscowości rodzinnej, którą ukończył w 1959 r. Następnie podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, którą ukończył w 1964 r. W latach 1964–1968 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako starszy asystent. W dwa lata później, po pomyślni... Czytaj dalej

Kazimierz Artur Goebel
data dodania: 2022-07-01 19:13:38 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna (równania różniczkowe). Urodził się 21 października 1940 r. w Warszawie. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, gdzie w 1958 r. zdał maturę. W latach 1958-1963 studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Już w czasie studiów na UMCS rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Adama Bieleckiego Po ich ukończeniu został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zespołowej Matematyki UMCS, przekształconej później w Zakład Równań Różniczkowych, kierowanej wówczas przez prof. A. Bieleckiego. W roku ... Czytaj dalej

Józef Hawlicki
data dodania: 2013-07-30 13:23:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 12 marca 1906 r. w Chotylubiu w powiecie lubaczowskim w rodzinie inteligenckiej, Maksymiliana i Anny z domu Ożóg (oboje rodzice byli nauczycielami). Jego siostra Jadwiga i szwagier Roman Sułkowski byli także nauczycielami. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Strzyżowie, którą ukończył w czerwcu 1917 r., następnie do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Strzyżowie w latach 1917/18–1920/21 i od r. szk. 1921/22 do II Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie 11 czerwca 1924 r. zdał maturę. W latach 1924/25–1926/27 studiował na Wydziale Mechanicznym Po... Czytaj dalej

Piotr Kmiecik
data dodania: 2015-10-13 11:24:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 22 września 1946 r. w małej wiosce Pęcławice na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym jego rodzice. Tam też ukończył 7-klasową szkołę podstawową w 1960 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach koło Sandomierza, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, które z powodu złego stanu zdrowia i trudnych warunków materialnych musiał przerwać. W styczniu 1965 r. został zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pęcławicach, gd... Czytaj dalej

Jan Krempa
data dodania: 2018-10-08 19:44:08 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: algebra i teoria liczb. Urodziłem się w Woli Mieleckiej w lutym 1940 r., powiat mielecki, obecnie województwo podkarpackie. Gospodarstwo rodziców nie zapewniało utrzymania rodzinie. Ojciec musiał więc dorabiać. Miał talent do prac ręcznych, ale nie miał żadnego formalnego wyksztalcenia. Tylko przez jeden semestr był na Uniwersytecie Ludowym w Gaci koło Przeworska. Miał wielki szacunek dla szkoły i uczenia się. Ja od urodzenia miałem tak duże problemy ze wzrokiem, że nie nadawałem się do nauczania w trybie standardowym. Nauczycielki z naszej wiejskiej szkoły wyszukały adres Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Trafiłem tam w sierpniu 1946 r. Tam ... Czytaj dalej

Cypra Cecylia Krieger–Dunaij
data dodania: 2013-07-30 14:07:31 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodziła się 9 kwietnia 1894 r. w Jaśle w Polsce (dawniej Austria) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej Mojżesza i Sarah Krieger. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Polsce. W 1919 r. rozpoczęła studia na kierunku fizyka matematyczna w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1920 r. wyjechała z rodziną do Toronto (Kanada), gdzie podjęła studia matematyczne w Uniwersytecie w Toronto. W czasie studiów zmuszona była do podjęcia pracy w firmie Muskoka Inn, aby utrzymać siebie i wspomóc rodziców w utrzymaniu rodzeńs... Czytaj dalej

Jan Grzegorz Krzyż
data dodania: 2013-09-20 19:19:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 25 maja 1923 r.w Lublinie. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1948 r.stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. W 1954 r.otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Matema... Czytaj dalej

Władysław Kyc
data dodania: 2014-03-19 18:44:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 29 września 1907 r. w Rzeszowie. W 1927 r. ukończył I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), gdzie w 1933 r. uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie matematyki. W latach 1934–39 pracował jako nauczyciel matematyki, chemii, fizyki i wychowania fizycznego w gimnazjach w Obornikach i Kościanie. W 1937 r. złożył państwowy egzamin na nauczyciela szkół średnich, a w 1939 r. uzyskał mianowanie na stanowisko nauczyciela stałego. ... Czytaj dalej

Franciszek Leja
data dodania: 2013-07-29 10:33:06 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 27 stycznia 1885 r.w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Jana i Elżbiety z domu Majkut. W latach 1892–1894 uczęszczał do 3-klasowej szkoły ludowej w Grodzisku. Aby uzyskać prawo składania egzaminu do szkoły średniej, uczęszczał w roku szkolnym 1895/1896 do klasy 4 szkoły powszechnej w Leżajsku. W latach 1896–1904 kontynuował naukę w gimnazjum w Jarosławiu. Po ukończeniu gimnazjum studiował matematykę w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukończył w 1909 r. Jak... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 7 »