Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Jan Krempa
data dodania: 2018-10-08 19:44:08 autor: test
Dyscyplina:matematyka.Specjalność:algebra i teoria liczb. Urodziłem się w Woli Mieleckiej w lutym 1940 r., powiat mielecki, obecnie województwo podkarpackie... Czytaj dalej

Cypra Cecylia Krieger–Dunaij
data dodania: 2013-07-30 14:07:31 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodziła się 9 kwietnia 1894 r. w Jaśle w Polsce (dawniej Austria) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej Mojżesza i Sarah Krieger. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Polsce. W 1919 r. rozpoczęła studia na kierunku fizyka matematyczna w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1920 r. wyjechała z rodziną do Toronto (Kanada), gdzie podjęła studia matematyczne w Uniwersytecie w Toronto. W czasie studiów zmuszona była do podjęcia pracy w firmie Muskoka Inn, aby utrzymać siebie i wspomóc rodziców w utrzymaniu ... Czytaj dalej

Jan Grzegorz Krzyż
data dodania: 2013-09-20 19:19:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 25 maja 1923 r.w Lublinie. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1948 r.stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. W 1954 r.otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 tytuł profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytut... Czytaj dalej

Władysław Kyc
data dodania: 2014-03-19 18:44:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 29 września 1907 r. w Rzeszowie. W 1927 r. ukończył I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), gdzie w 1933 r. uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie matematyki. W latach 1934–39 pracował jako nauczyciel matematyki, chemii, fizyki i wychowania fizycznego w gimnazjach w Obornikach i Kościanie. W 1937 r. złożył państwowy egzamin na nauczyciela szkół średnich, a w 1939 r. uzyskał mianowanie na stanowisko nauczyciela stałego. ... Czytaj dalej

Franciszek Leja
data dodania: 2013-07-29 10:33:06 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, funkcje analityczne. Urodził się 27 stycznia 1885 r.w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Jana i Elżbiety z domu Majkut. W latach 1892–1894 uczęszczał do 3-klasowej szkoły ludowej w Grodzisku. Aby uzyskać prawo składania egzaminu do szkoły średniej, uczęszczał w roku szkolnym 1895/1896 do klasy 4 szkoły powszechnej w Leżajsku. W latach 1896–1904 kontynuował naukę w gimnazjum w Jarosławiu. Po ukończeniu gimnazjum studiował matematykę w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukończył w 1909 r. ... Czytaj dalej

Stanisław Leja
data dodania: 2013-07-30 11:55:17 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza rzeczywista, teoria miary. Urodził się 3 stycznia 1912 r. w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Józefa i Anny Leja. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Grodzisku uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii. Podczas studiów brał czynny udział w pracach Koła Matematyczno-Fizycznego, w 1933 r. był członkiem Zarządu Koła, a w 1935 pełnił funkcję zastępcy prezesa tego Koła. ... Czytaj dalej

Zdzisław Lewandowski
data dodania: 2013-12-10 22:49:33 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 18 lutego 1929 r.w Lublinie.Studia dzienne trzyletnie ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w1952 r., a studia wyższe II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w1954 r. W latach 1951–1999był związanyzawodowo z Uniwersytetem ... Czytaj dalej

Michał Lorens
data dodania: 2014-04-27 16:56:48 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: geometria, algebra. Urodził się 12 czerwca 1942 r. w Turaszówce (obecnie dzielnica Krosna nad Wisłokiem). Naukę w Szkole Podstawowej w Turaszówce rozpoczął w 1948 r., a ukończył w 1955. W tym samym roku został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1959 r. Studia wyższe odbył w latach 1959–1964 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł zawodowy magistra matematyki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem doc. dra hab. Józefa S i c i a k a. Bezpośred... Czytaj dalej

Tadeusz Łopuszański
data dodania: 2014-03-19 18:32:42 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 15 stycznia 1874 r. we Lwowie.Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1891) oraz matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1896). Nauczyciel szkół krakowskich, a następnie profesor rzeszowskiego gimnazjum (1899–1903), inspektor szkolnictwa ludowego w okręgu krakowskim i organizator z polecenia TSL szkół polskich na Śląsku Cieszyńskim (1906–1915), inspektor szkolny w Lublinie, od 1917 naczelnik w Departamencie Wyznań R... Czytaj dalej

Ignacy Malec
data dodania: 2013-07-30 14:18:28 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 1 lutego 1902 r. w Tomaszowie Lubelskim. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w rządowej szkole rosyjskiej „Dwuchkłassnoje Naczalnoje Gorodskoje Ucziliszcze”, innej szkoły na terenie ówczesnego Tomaszowa nie było. Czwartą klasę szkoły miejskiej ukończył 1917 r., zaś w latach 1917–1925 – szkołę średnią (taki obowiązywał wówczas system szkolny). W szkole uczył się dużo, chętnie i dobrze. Otrzymywał promocję każdego roku jako „odznaczony” lub „chlubnie odznaczony”. W trakcie nauki w gimnazjum był członkiem orkiestry szkolnej, grał na klarnecie, a później na skrzypcach. W latach 1925... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 »