Zaawansowane opcje szukania...

Józef Karol Siciak

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 05/02/1931

Miejsce urodzenia: Lecka

Powiat: rzeszowski

Data śmierci: 17/12/2017

Miejsce śmierci: Kraków

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. 


Urodził się  5 lutego 1931 r. w miejscowości Lecka koło Błażowej w powiecie rzeszowskim. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, które ukończył w 1950 r. W latach 1950–1955 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1954 r. do 2006 r. pracował w Instytucie Matematyki UJ. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ 30 czerwca 1960 r., a w roku 1962 stopień naukowy doktora habilitowanego. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Franciszek  L e j a1. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. został profesorem zwyczajnym. W latach 1970–2001 pełnił funkcję kierownika Katedry Analizy Matematycznej, którą przejął po prof. Franciszku Leji, a w okresie 1977–1981 był dyrektorem Instytutu Matematyki UJ.  W 2006 r. przeszedł na emeryturę.  

Światowej sławy specjalista w zakresie analizy zespolonej. Kontynuując dzieło zapoczątkowane przez prof. Franciszka Leję, stworzył znaną i wysoko cenioną na całym świecie krakowską szkołę funkcji analitycznych. Autor ponad 80 prac naukowych, w tym wielu o znaczeniu fundamentalnym dla analizy zespolonej. Przykładem mogą być prace dotyczące wielomianowej funkcji ekstremalnej, zwanej funkcją ekstremalną Siciaka. Funkcja ta jest dzisiaj podstawowym narzędziem w zbudowanej w latach 80. ubiegłego stulecia przez E. Bedforda i B.A. Taylora teorii pluripotencjału. Na szczególną uwagę zasługują także jego prace  o funkcjach oddzielnie analitycznych, które zapoczątkowały dalsze badania z obszaru analizy zespolonej na całym świecie, w tym we Francji, Japonii, Niemczech, Szwecji i USA. Dzięki właśnie tym pracom o funkcji ekstremalnej i o funkcjach oddzielnie analitycznych zyskał on światowy rozgłos.  Niemal w każdej ważnej międzynarodowej konferencji z obszaru analizy zespolonej uczestniczył jako zaproszony wykładowca. Troszcząc się o umacnianie pozycji polskiej szkoły analizy zespolonej na świecie, nie zaniedbywał przy tym  kształcenia kadry naukowej w tej dziedzinie w Polsce. Przez kilkadziesiąt lat prowadził w Krakowie środowiskowe seminarium z analizy zespolonej, w którym oprócz uczestników z kraju licznie brali udział goście zagraniczni. Wypromował 18 doktorów nauk matematycznych, w tym 11 z nich uzyskało już habilitację, a spośród nich 8 tytuł naukowy profesora (dziewiąty doktorant jest profesorem w Szwecji). Włożył on wiele wysiłku w pracę na rzecz środowiska matematycznego. Od roku 1955 był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1971–1973 był prezesem oddziału krakowskiego PTM, w latach 1983–1985 wiceprezesem Zarządu Głównego PTM, a w latach 1985–1991, 1995–1999 oraz 2001–2003 członkiem Zarządu Głównego PTM. Był członkiem korespondentem (od 1989 r.) i członkiem rzeczywistym (od 1998 r.) Polskiej Akademii Nauk, a także czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1989 r.). W latach 1991–1995 pełnił odpowiedzialną funkcję członka Zespołu P3 Komitetu Badań Naukowych. Był członkiem Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1996–2003 przewodniczącym. Były członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN. W latach 1980–2005 redaktor naczelny „Annales Polonici Mathematici”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrodę im. Stanisława Zaremby – przyznaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne (1963), nagrodę III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (1970), Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1976), Laur Jagielloński (2003), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2007). Wysoko cenionymi w środowisku matematycznym wyróżnieniami były: Medal im. Wacława Sierpińskiego (Uniwersytet Warszawski, 2004) oraz Medal im. Władysława Orlicza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005). W roku 2001 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja). Był członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Uppsali od 1988 roku, W 2009 r. został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 17 grudnia 2017 r. w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

_______________________________________ 

1Franciszek Leja (1885–1979) – polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły matematycznej.

 

Źródło:

 • Wiesław Pleśniak:  Laudacja wygłoszona 18 maja 2010 r. z okazji uroczystości odnowienia doktoratu prof. Józefa Siciaka na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Zasoby internetowe

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
05/02/1931Urodzony(a)Lecka, rzeszowski
1950Ukończenie szkoły średniejKędzierzyn-Koźle

I LIceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

1955Ukończenie studiówKraków

Uniwersytet Jagielloński

1960Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Uniwersytet Jagielloński

1962Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

Uniwersytet Jagielloński

1972, 1980Uzyskanie tytułu profesoraKraków

profesor nadzwyczajny (1972), profesor zwyczajny (1980)

2001Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uppsala

Uniwersytet w Uppsali (Szwecja)

1954-2006PracaKraków

Uniwersytet Jagielloński

2006Przejście na emeryturęKraków

Uniwersytet Jagielloński

17/12/2017Zmarł(a)Kraków

Nagrody i odznaczenia

Profesor Józef Siciak za swoją działalność naukową otrzymał:

 • Nagrodę im. Stanisława Zaremby (1963)
 • Nagrodę III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (1970)
 • Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1976)
 • Laur Jagielloński (2003)
 • Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2007)
 • Medal im. Wacława Sierpińskiego (2004)
 • Medal im. Władysława Orlicza (2005)
 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Uppsali (2001)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1996)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Publikacje

A. Artykuły naukowe:

 1. A remark on Fejer and Mittag-Leffler theorems, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, SERIA: ACTA MATHEMATICA (2016) (wspóla z Markiem  J a r n i c k i m).
 2. On the product property for the transfinite diameter, ANN POL MATH vol. 101 (2011), 209-214 (wspóla ze Zbigniewem  B ł o c k i m  i  Armenem  E d i g a r i a n e m).
 3. A note on pluripolar extensions of univalent functions, Univ. Iagel. Acta Math. 44 (2006), 7--14.
 4. Bounded holomorphic functions with multiple sheeted pluripolar hulls, STUD MATH vol. 175(3) (2006), 233-247 (wspóla z Armenem  E d i g a r i a n e m  i  Włodzimierzem  Z w o n k i e m).
 5. A note on Alexander's theorem, Univ. Iagel. Acta Math. 43 (2005), 7-10 (wspóla z LeMauHai  i  NguyenVanKhue).
 6. Holomorphic functions with singularities on algebraic sets, Effective methods in algebraic and analytic geometry, 2000 (Kraków). Univ. Iagel. Acta Math. No. 39 (2001), 9--16.
 7. Wiener's type sufficient conditions in Cn, Univ. Iagel. Acta Math. No. 35 (1997), 47--74.
 8. A remark on Tchebysheff polynomials in Cn, Univ. Iagel. Acta Math. No. 35 (1997), 37--45.
 9. On metrics associated with extremal plurisubharmonic functions, Bull. Polish Acad. Sci. Math. 45 (1997), no. 2, 151--161.
 10. Wiener's type regularity criteria on the complex plane, Volume dedicated to the memory of Włodzimierz Mlak. Ann. Polon. Math. 66 (1997), 203--221.
 11. Polynomial extensions of functions defined on subsets of Cn, Univ. Iagel. Acta Math. No. 32 (1995), 7--16.
 12. Compact sets in Rn admitting polynomial inequalities, Trudy Mat. Inst. Steklov. 203 (1994), Izbran. Voprosy Mat. Fiz. i Anal., 441--448.
 13. Some remarks on the history of complex analysis in Kraków, (Polish) Opuscula Math. No. 13 (1993), 11, 18, 129--136.
 14. Rapid polynomial approximation on compact sets in Cn, Univ. Iagel. Acta Math. No. 30 (1993), 145--154.
 15. Laplace domains, (1992), "Proc. of the 6th Symposium on Classical Analysis", World Scientific Publishing (wspólna z Sławomirem  K o ł o d z i e j e m).
 16. Singular sets of separately analytic functions, Ann. Polon. Math. 56 (1992), no. 2, 219--225 (wspólna ze Zbigniewem  B ł o c k i m).
 17. Fonctions plurisousharmoniques extrémales et systemes doublement orthogonaux de fonctions analytiques, (French) [Extremal plurisubharmonic functions and doubly orthogonal systems of analytic functions] Bull. Sci. Math. (2) 115 (1991), no. 2, 235--243 (wspólna z N. T. V a n e m).
 18. On series of homogeneous polynomials and their partial sums, Ann. Polon. Math. 51 (1990), 289--302.
 19. Families of polynomials and determining measures, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (5) 9 (1988), no. 2, 193--211.
 20. Remarks on boundary behaviour of functions holomorphic on Cartesian products, Arch. Math. (Basel) 49 (1987), no. 6, 521--524 (wspólna z P.  P f l u g i e m).
 21. Balanced domains of holomorphy of type $Hsp infty$, International symposium on complex analysis and applications (Arandjelovac, 1984). Mat. Vesnik 37 (1985), no. 1, 134--144.
 22. Approximation by transcendental polynomials, Ann. Polon. Math. 46 (1985), 299--309.
 23. Highly noncontinuable functions on polynomially convex sets, Univ. Iagel. Acta Math. No. 25 (1985), 95--107.
 24. Functions that possess the property of strong analytic noncontinuability, (Polish) Zeszyty Nauk. Politech. Rzeszowskiej. Mat. Fiz. No. 2 (1984), 87--89.
 25. Circled domains of holomorphy of type $Hsp infty$, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź 34 (1984), no. 9, 20 pp.
 26. Franciszek Leja (1885--1979), (Polish) Wiadom. Mat. 24 (1982), no. 1, 65--90.
 27. A modified edge of the wedge theorem, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiellon. Prace Mat. No. 22 (1981), 15--17.
 28. Extremal plurisubharmonic functions in Cn, Ann. Polon. Math. 39 (1981), 175--211.
 29. On some inequalities for polynomials, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiellon. Prace Mat. No. 21 (1979), 7--10.
 30. On holomorphic extendibility of functions on generic real analytic submanifolds, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. 27 (1979), no. 2, 217--220 (wspólna z  S.  Ł o j a s i e w i c z e m).
 31. A generalization of Ostrowski's theorem on lacunary power series, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 24 (1976), no. 8, 569--574.
 32. An extremal problem in a class of plurisubharmonic functions, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 24 (1976), no. 8, 563--568.
 33. Remarques sur l'approximation polynomiale, (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 279 (1974), 95--98 (wspólna z  N.T. V a n e m).
 34. Holomorphic continuation of harmonic functions, Collection of articles dedicated to the memory of Tadeusz Ważewski. Ann. Polon. Math. 29 (1974), 67--73.
 35. Analytic functions in topological vector spaces, Proceedings of the Fifth Conference on Analytic Functions (Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 1970). Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A 22-24 (1968/70), 165--166 (1972).
 36. Weak analytic continuation, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 20 (1972), 461--466 (wspólna z Ewą  L i g o c k ą).
 37. Polynomials and multilinear mappings in topological vector spaces, Studia Math. 39 (1971), 59--76 (wspólna z  J.  B o c h n a k i e m).
 38. Remarks on domains of holomorphy in topological vector spaces, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 19 (1971), 9--12 (wspólna z  J.  B o c h n a k i e m).
 39. Approximation of functions of several complex variables by polynomials, (Polish) Wiadom. Mat. (2) 12, no. 2, 285--294. (1971).
 40. Separately analytic functions and envelopes of holomorphy of some lower dimensional subsets of Cn, Ann. Polon. Math. 22 1969/1970 145--171.
 41. On the equivalence between locally polar and globally polar sets in Cn, Complex analysis (Warsaw, 1979), 299--309, Banach Center Publ., 11, PWN, Warsaw, 1983.
 42. Maximal analytic extensions of Riemann domains over topological vector spaces, Infinite dimensional holomorphy and application (Proc. Internat. Sympos., Univ. Estadual de Campinas, S ao Paulo, 1975), pp. 347--377. North-Holland Math. Studies, Vol. 12, Notas de Mat., No. 54, North-Holland, Amsterdam, 1977 (wspólna z Kamilem  R u s k i e m).
 43. Weak analytic continuation from compact subsets of Cn, Proceedings on Infinite Dimensional Holomorphy (Internat. Conf., Univ. Kentucky, Lexington, Ky., 1973), pp. 92--96. Lecture Notes in Math., Vol. 364, Springer, Berlin, 1974.
 44. A polynomial lemma and analytic mappings in topological vector spaces, Séminaire Pierre Lelong (Analyse), (année 1970--1971), pp. 131--142. Lecture Notes in Math., Vol. 275, Springer, Berlin, 1972.
 45. Pluripolar sets and pseudocontinuation, Contemp. Math. Complex analysis and dynamical systems II, 385--394, 382, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.
 46. A generalization of a polynomial lemma of Leja, Ann. Polon. Math. 25 (1971/72), 149--156.
 47. Pluripolar continuation of graphs of Blaschke products, Proceedings of the 12th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications, Kyushu University Press 2005, pp. 305--317.
 48. Domains of convergence of Laplace series, Microlocal analysis and complex Fourier analysis, 261--272, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2002.
 49. A characterization of analytic functions of n real variables, Studia Math. 35 1970 293--297.
 50. Wiener's type sufficient conditions for regularity in CN, Complex analysis and geometry (Paris, 1997), 39--46, Progr. Math., 188, Birkhäuser, Basel, 2000.
 51. Fonctions analytiques dans les espaces vectoriels toplogiques réels ou complexes, (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 270 1970 A643--A646 (wspólna z J. B o c h n a k i e m).
 52. Two criteria for the continuity of the equilibrium Riesz potentials, Comment. Math. Prace Mat. 14 1970 91--99.
 53. Analyticity and separate analyticity of functions defined on lower dimensional subsets of Cn, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. Zeszyt 13 1969 53--70.
 54. Asymptotic behavior of harmonic polynomials bounded on a compact set, Ann. Polon. Math. 20 1968 267--278.
 55. Degree of convergence of some sequences in the conformal mapping theory, Colloq. Math. 16 1967 49--59.
 56. Generalizations of a theorem of Fatou, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. Zeszyt 11 1966 81--84.
 57. Some applications of interpolating harmonic polynomials, J. Analyse Math. 14 1965 393--407.
 58. A generalization of Schwarz's lemma and of Hadamard's three circles theorem, Colloq. Math. 11 1963/1964 203--207.
 59. Extremal points in the space Cn, Colloq. Math. 11 1963/1964 157--163.
 60. Some applications of the method of extremal points, Colloq. Math. 11 1963/1964 209--250.
 61. Integral formulas for functions holomorphic in convex n-circular domains, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. No. 9 1963 67--75 (wspólna z Z. O p i a l e m).
 62. Transfinite diameter and analytic continuation of functions of two complex variables, 1962 Studies in mathematical analysis and related topics pp. 341--358 Stanford Univ. Press, Stanford, Calif (wspólna z  M.  S c h i f f e r e m).
 63. A note on functions of several complex variables, Proc. Amer. Math. Soc. 13 1962 686--689.
 64. On some extremal functions and their applications in the theory of analytic functions of several complex variables, Trans. Amer. Math. Soc. 105 1962 322--357.
 65. On function families with boundary, Pacific J. Math. 12 1962 375--384.
 66. A note on rational function of several complex variables, Ann. Polon. Math. 12 1962 139--142.
 67. On an extremal function and domains of convergence of series of homogeneous polynomials, Ann. Polon. Math. 10 1961 297--307.
 68. Distribution of zeros of certain extremal polynomials, (Polish) Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. No. 6 1961 49--58.
 69. On the monotonity of Leja's extremal function $Phi sp{1/lambda}, (z,,E,,fsb{lambda }) $ with respect to the parameter $lambda $, (Polish) Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat No. 5 1959 55--58.
 70. On the equality of the radius and the span of the set with repsect to the generating function $| z-zeta | /[u(z)u(zeta )]$, (Polish) Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. No. 5 1959 35--45.
 71. Sur la distribution des points extrémaux dans les ensembles plans, (French) Ann. Polon. Math. 4 1958 214--219.
 72. Certains théoremes concernant la répartition des points extrémaux dans les ensembles plans, (French) Ann. Polon. Math. 4 1957 21—29 (wspólna z  J. G ó r s k i m).
 73. Bernstein-Walsh type theorems for pluriharmonic functions, Potential theory---ICPT 94 (Kouty, 1994), 147--166, de Gruyter, Berlin, 1956.

B. Prace redakcyjne:

 1. Proceedings of the Conference on Complex Analysis and Applications, Warsaw, July 14--25, 1997. Edited by Anne-Marie Chollet, Evgeni Chirka, Roman Dwilewicz, Howard Jacobowitz and Józef Siciak. Ann. Polon. Math. {70} (1998), Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics, Warsaw.
 2. Papers presented at the semester held at the Stefan Banach International Mathematical Center, Warsaw, February 15--May 30, 1979. Edited by Julian Lawrynowicz and Józef Siciak. Banach Center Publications, 11. PWN---Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1983.

C. Podręczniki akademickie:

 1. F. Leja: Funkcje zespolone, wyd. 1, 314 s., PWN, Bibl. Mat. T. 29, Warszawa 1967; wyd. 3, z dodatkiem J. S i c i a k a, Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych, PWN, Bibl. Mat. t. 29, Warszawa 1973.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Zbigniew Błocki: , 1995
2. Mieczysław Jędrzejowski: , 1991
3. Sławomir Kołodziej: , 1989
4. Krzysztof Reczek: , 1981
5. Maciej Klimek: , 1981
6. Piotr Jakóbczak: , 1980
7. Adam Janik: , 1979
8. Konrad Czaja: , 1978
9. Marek Jarnicki: , 1977
10. Wojciech Kucharz: , 1977
11. Zygmunt Wronicz: , 1976
12. Małgorzata Downarowicz: , 1975
13. Maria Mazurek: , 1975
14. Ludwik Drużkowski: , 1974
15. Jan Chmielowski: , 1973
16. Kamil Rusek: , 1973
17. Wiesław Pleśniak: , 1972
18. Tadeusz Winiarski: , 1971