Zaawansowane opcje szukania...

Paweł Zbigniew Tęcza

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 24/01/1947

Miejsce urodzenia: Kolbuszowa

Data śmierci: 24/08/2007

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki.

 

Urodził się 24 stycznia 1947 r. w Kolbuszowej, województwo podkarpackie, syn Piotra i Anny z domu Jukiel. W wieku pięciu lat przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1964 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Po zdaniu matury studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1968 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy dyplomowej „Programowanie dynamiczne”, którą przygotował pod kierunkiem dra Stanisława Z ł o n k i e w i c z a1, ówczesnego kierownika Katedry Matematyki. Odbył również studia podyplomowe w zakresie specjalności matematyka z informatyką w WSP w Rzeszowie w latach 1980–1982. Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracował przez jeden rok na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki WSP w Rzeszowie. Od 1970 r. do 1986 r. był nauczycielem matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. W 1986 r. rozpoczął pracę na stanowisku starszego wykładowcy w zamiejscowym Wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznym w Rzeszowie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, którą kontynuował do 1991 r. W latach 1991–2001 był wykładowcą w Zamiejscowym Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 2002 r. do chwili przejścia na emeryturę w 2007 r. pracował jako wykładowca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jako nauczyciel szkoły średniej wiele czasu poświęcał młodzieży szczególnie uzdolnionej matematycznie. Ma duże osiągnięcia na polu przygotowywania uczniów do olimpiad przedmiotowych. Jego uczniowie z IV LO w Rzeszowie brali udział w olimpiadach matematycznych, w tym także o zasięgu ogólnopolskim. Jeden z jego uczniów z IV LO w Rzeszowie został w 1977 r. finalistą  Olimpiady Matematycznej, która jest organizowana przez Komitet Główny OM, działający od 2009 r. przy Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie (wcześniej  przy Polskim Towarzystwie Matematycznym).

Oprócz pracy zawodowej dużą część swego wolnego czasu poświęcał na przygotowywanie z mgr. Aleksandrem Śnieżkiem zbiorów zadań i skryptów z matematyki. Jest autorem skryptu „Elementy analizy matematycznej funkcji zmiennej rzeczywistej” oraz współautorem 6 zbiorów zadań z matematyki dla uczniów szkół średnich oraz skryptu z rachunku różniczkowego i całkowego dla studentów.

Był niezwykle zaangażowany w solidne nauczanie i kształcenie matematyki oraz właściwe wychowanie młodzieży i studentów. Za wyróżniającą się działalność pedagogiczną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1990).

Oprócz matematyki kochał fotografią, sport i grę w brydża.

Zmarł 24 sierpnia 2007 r. w Rzeszowie. Pochowany na cmentarzu komunalnym Rzeszów-Wilkowyja.

 

______________________________________________

1Stanisław Złonkiewicz (1933–) – docent WSP w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski).

 

Źródło:

 • Opracowanie własne.   

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
24/01/1947Urodzony(a)Kolbuszowa
1960Ukończenie szkoły podstawowejRzeszów
1964Ukończenie szkoły średniejRzeszów

I LIceum Ogólnokształcące

1968PracaRzeszów

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

1970PracaRzeszów

IV Liceum Ogólnokształcące

1982Ukończenie studiówRzeszów

Studia podyplomowe w WSP w Rzeszowie

1986PracaRzeszów

Zamiejscowy Wydzial Spółdzielczo-Ekonomiczny SGPiS w Rzeszowie

1991PracaRzeszów

Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego AR w Krakowie

2007Przejście na emeryturęRzeszów
24/08/2007Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

Paweł Tęcza za swą działalność zawodową otrzymał:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1990)

Publikacje

 1. Elementy analizy matematycznej funkcji zmiennej rzeczywistej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Spółdzielczo-Ekonomiczny w Rzeszowie, Rzeszów 1989.

(wspólne z Aleksandrem Śnieżkiem)

 1. Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich, część druga, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów 1982.
 2. Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na Politechnikę Rzeszowską, Wydawnictwo  Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1985.
 3. Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich, część trzecia, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów 1986.
 4. Zbiór zadań z algebry dla szkół średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 5. Matematyka, tom I, Akademia Rolnicza w Krakowie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1994.
 6. Zbiór zadań z geometrii płaszczyzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 7. Zbiór zadań z matematyki, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza „Sandra”, 2006.

Lista laureatów Olimpiady Matematycznej (porządek alfabetyczny):

 1. Pęczarski Marcin (1985,1987)
 2. Standler Adam (1982)
 3. Witowicz Paweł (1983,1984)

Opracował: Zbigniew Suraj