Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Feliks Michał Barański
data dodania: 2013-12-27 08:06:04 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe. Urodził się 18 maja 1915 r. we Lwowie. Tu chodził do szkoły podstawowej i średniej, tu także studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza, którą ukończył w 1940 r. W 1944 r. uzyskał posadę na stanowisku asystenta u prof. Stefana Banacha w Katedrze Mechaniki Teoretycznej. W czasie okupacji niemieckiej Lwowa w latach 1941–944 był, wraz z wieloma innymi lwowskimi naukowcami, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla. W 1946 r. został zmuszony do wyjazdu ze Lwowa. Zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie w 1948 r. pod... Czytaj dalej

Stanisław Bellert
data dodania: 2014-04-20 12:18:09 autor: admin
Dyscyplina: matematyka stosowana. Specjalność: teoria obwodów elektrycznych, teoria fal elektromagnetycznych. Urodził się 14 maja 1924 r. w Budach Dzierążyńskich koło Tomaszowa Lubelskiego. Był synem Piotra (inżyniera technologa) i Józefy z domu Myślickiej. W latach 1937–1939 pobierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, którą po kilkuletniej przerwie dokończył w Chełmie. W latach 1945-1950 studiował elektrotechnikę i elektrykę na Politechnice Warszawskiej, m.in. u Janusza Groszkowskiego. Pod koniec studiów (w 1948 r.) został asystentem w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, a w 1950 r. rozpoczą... Czytaj dalej

Andrzej Szczepan Białynicki-Birula
data dodania: 2013-11-30 14:00:38 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, geometria algebraiczna, geometria i topologia rozmaitości. Urodził się 26 grudnia 1935 r. w Nowogródku w obecnym obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Po ucieczce wraz z rodzicami z Nowogródka w 1940 r. mieszkał kolejno przez parę miesięcy w Warszawie, Bełżycach, Krośnie, Strzyżowie. W latach 1941–1945 przebywał w Brzostku (powiat jasielski) i okolicach. Do drugiej i trzeciej klasy szkoły powszechnej uczęszczał w Brzostku. W 1945 r. zamieszkał z rodzicami w Rzeszowie, gdzie w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza ukończył piątą i szóstą klasę. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcąc... Czytaj dalej

Adam Feliks Bielecki
data dodania: 2013-09-20 17:19:47 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodził się 13 lutego 1910 r. w Borysławiu, powiat drohobycki, województwo lwowskie. Jego ojciec Marian Bielecki pracował tam jako dyrektor średniego szczebla w przemyśle naftowym. Po około dwuletnim pobycie w Borysławiu rodzice Adama Bieleckiego przenieśli się do Krakowa. Matka Zofia ze Znamirowskich była córką germanisty, profesora gimnazjalnego z Krakowa. Jej brat Adam Znamirowski był również profesorem gimnazjalnym, polonistą. Siostra Anna wyszła za mąż za Szczęsnego Gizowskiego, chemika, asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarówno Adam Znamirowski, jak i oboje Gizowscy wywarli wielki wpływ na Adama B... Czytaj dalej

Mieczysław Kwiryn Biernacki
data dodania: 2014-04-16 13:38:11 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, geometria różniczkowa. Urodził się 30 marca 1891 r. w Lublinie w rodzinie Mieczysława, lekarza i działacza społecznego, i Zofii z domu Weysflog. Po ukończeniu w 1909 r. Szkoły Filologicznej im. Stanisława Staszica w Lublinie podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1911 r. został wydalony z uczelni za udział w studenckiej akcji protestacyjnej przeciwko wykładom ks. Zimmermana. Studia kontynuował na Sorbonie w Paryżu. Brał udział w I wojnie światowej: najpierw jako ochotnik w armii francuskiej, a następnie, wraz z armią gen. Józefa Hallera, uczestniczył w wojnie z 1920 r. W czasie tych walk był ranny, a t... Czytaj dalej