Zaawansowane opcje szukania...

Stefan Turnau

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 17/11/1931

Miejsce urodzenia: Kraków

Powiat: krakowski

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki.

 

Urodził się 17 listopada 1931 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej Stefana i Zofii. Jego ojciec był dziennikarzem i jednocześnie właścicielem majątku Mikulice pod Przeworskiem. Dziadek Jerzy był pierwszym właścicielem Mikulic, a także założycielem Kursów Rolniczych we Lwowie. Szkołę podstawową ukończył w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w r. 1950 w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W latach 1950–1953 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Eksternistyczne studia magisterskie odbył w latach 1957–1959. Pod kierunkiem prof. dr Zofii K r y g o w s k i e j1 z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie przygotował rozprawę doktorską Rysunek i znak graficzny jako niewerbalne środki nauczania matematyki, którą obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Śląskiego) w Katowicach 1968 roku. W 1979 r. habilitował się z nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki (taką habilitację ma jeszcze tylko jedna osoba w Polsce) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy Rola podręcznika szkolnego w kształceniu pojęć i rozumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej.

W latach 1953–1958 był nauczycielem matematyki i fizyki w szkołach średnich, ogólnokształcących i zawodowych w Rzeszowie, Miechowie, Dąbrowicy k. Bochni i Krakowie (XIII LO). Od 1958 do 1995 był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie: asystent (1958–1968), adiunkt (1968–1980), docent – profesor uczelni (1980–1995). W latach 1990–1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego WSP. Był także kierownikiem Zakładu Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematyki (1980–1995). Od 1995 do 2006 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki WSP w Rzeszowie (od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego). Był tu kierownikiem Zakładu Informatyki, a także Zakładu Metodologii Badań nad Nauczaniem Matematyki (2004–2005). W latach 1980–1983 był nauczycielem matematyki w Bedford School w Bedford, Anglia (1980–1981), wykładowcą w University of Georgia, Athens, Georgia, USA, potem w Liberal Arts College w Belmont, North Carolina, USA (1981–1983). W 2006 r. przeszedł na emeryturę.

Specjalizuje się w zakresie dydaktyki matematyki. Prowadzi badania dotyczące problemów nauczania elementów logiki, nauczania geometrii, języka matematyki w nauczaniu, kształcenia nauczycieli matematyki oraz rozwoju myślenia matematycznego u uczniów szkoły podstawowej. Autor ponad 250 publikacji: artykułów, podręczników i książek dotyczących nauczania matematyki. Promotor 7 prac doktorskich oraz recenzent 4 prac habilitacyjnych i 4 prac doktorskich.

Jest członkiem Międzynarodowej Komisji do Badania i Ulepszania Nauczania Matematyki (CIEAEM), był członkiem Komitetu Redakcyjnego Educational Studies in Mathematics (czołowego czasopisma międzynarodowego poświęconego dydaktyce matematyki), od 1990 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego serii książkowej Kluwera "Mathematics Education Library"; redaktor naczelny czasopisma "Dydaktyka Matematyki". Uczestnik większości konferencji organizowanych przez CIEAEM, kilku kongresów ICME i wielu innych konferencji międzynarodowych poświęconych problemom nauczania matematyki. Pobyty w ZSRR, Anglii, Francji, Niemczech i USA ułatwiły mu opanowanie czterech języków obcych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Commission Internationale pour l`Etude et l`Amélioration de l`Enseignement des Mathématiques (okresowo członek biura wykonawczego).

Za osiągnięcia w działalności naukowej był honorowany różnymi nagrodami i wysokimi odznaczeniami: Nagrody Ministra (1967, 1971, 1974, 1981, 1999), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984).

Oprócz matematyki interesuje się muzyką klasyczną i turystyką.

Jest ojcem Grzegorza – znanego kompozytora i wykonawcy piosenek.

 

_____________________________________________________

1Zofia Krygowska (1904–1988) – profesor zwyczajny WSP w Krakowie, twórca nowoczesnej dydaktyki matematyki, autor wielu podręczników szkolnych.

 

Źródło:

 1. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1965–2000) (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. WSP, Rzeszów 2001, s. 172-173.
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001–2006 (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 148.
 3. Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners Who is Who, Zug, Schweiz, 2007, s. 3633.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
17/11/1931Urodzony(a)Kraków
1950Ukończenie szkoły średniejKraków

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

1953-1958Praca

Nauczyciel matematyki i fizyki w szkołach średnich, ogólnokształcących i zawodowych w Rzeszowie, Miechowie, Dąbrowicy k. Bochni i Krakowie (XIII LO).

1959Ukończenie studiówKraków

Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

1968Uzyskanie stopnia doktoraKatowice

Rozprawę doktorską (Rysunek i znak graficzny jako niewerbalne środki nauczania matematyki) obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Śląskiego) w Katowicach.

1958-1968PracaKraków

Asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

1979Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWrocław

Habilitował się z nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki (taką habilitację ma jeszcze tylko jedna osoba w Polsce) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy Rola podręcznika szkolnego w kształceniu pojęć i rozumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej.

1968-1980PracaKraków

Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

1990-1993PracaKraków

Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoly Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

1980-1995PracaKraków

Docent – profesor uczelni w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

1980-1995PracaKraków

Kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematyki.

1995-2006PracaRzeszów

Pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki WSP w Rzeszowie (od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego).

2006Przejście na emeryturę

Publikacje

(w pracach współautorskich miejsce S. Turnaua oznaczono --)

Książki

 1. Logiczny wstęp do matematyki. Kraków, WN WSP, 1974, 207 s. Wyd. 2. 1984, 207 s.
 2. Rola podręcznika szkolnego w kształceniu pojęć i rozumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej. Kraków, WN WSP, 1978, 156 s. (Prace Monograficzne WSP w Krakowie, t. 30).
 3. Matematyka 4. Aut: --, Ciosek Marianna, Legutko Marek. WSiP, Warszawa 1979, 136 s. Wyd. 2. 1980, 137 s.
 4. Matematyka 4 zeszyt ćwiczeń. Aut.: --, Ciosek Marianna, Legutko Marek. WSiP, Warszawa 1979, 43 s. Wyd. 2. 1979, 43 s.
 5. Matematyka kl. 4: poradnik dla nauczyciela. WSiP, Warszawa 1980, 156 s.
 6. Raport z badań na temat: Nauczanie matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: funkcjonowanie i kierunki rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce, II E, działalność szkół. Aut.: --, Demby Agnieszka, Tryba Katarzyna. Kraków, WN WSP, 1990, 62 s.
 7. Wykłady o nauczaniu matematyki. Warszawa, PWN, 1990, 244 s.
 8. Matematyka 1: podręcznik do liceum ogólnokształcącego i liceum zawodowego. Aut.: --, Legutko Maria, Legutko Marek. WSiP, Warszawa, 1991, 351 s. Wyd. 2, 1993, 351 s.
 9. CABRI i czworokąty. Wrocław, ,,Vulcan", 1994, 23 s.
 10. Matematyka dla Ciebie, program nauczania matematyki w klasach IV-VI. Aut.: Ciosek M., Legutko M., --, Urbańska E. Warszawa, Prószyński i S-ka, 1999, 32 s.

Prace redakcyjne

 1. Programy nauczania matematyki w świecie. Kraków, WN WSP, 1969, 107 s.
 2. Liczby. Funkcje. Granice: materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Zeszyt. 2. Kraków, WN WSP, 1972, 178 s.
 3. Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej. Warszawa, WSiP 1977, 304 s.
 4. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Zeszyt 108 Prace z Dydaktyki Matematyki nr 3. Kraków, WN WSP, 1986, 93 s.
 5. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5: Dydaktyka Matematyki /redaktor naczelny/ Kraków, PTM, 1992-2001, tomy 13-22.

Artykuły

 1. Film nowym językiem w nauczaniu matematyki. Matematyka 1960 nr 2 s. 78-86.
 2. O pewnym zastosowaniu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Matematyka 1960 nr 6 s. 338-344.
 3. Matematyka w ornamentach. (Sprawozdanie z eksperymentu dydaktycznego). Matematyka 1961 nr l s. 45-53.
 4. Przyczynek do badań nad rozumieniem przez uczniów podstawowych pojęć geometrycznych. Aut.: Krygowska Zofia, --. Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Krak. Mat. 1961 z. 14 s. 175-204.
 5. Cztery przykłady problemowego ujęcia lekcji matematyki. Matematyka 1962 nr 5 s. 276-284.
 6. Matematyka bez słów? Matematyka 1962 nr 1 s. 15-26.
 7. Uwagi o egzaminie wstępnym z matematyki do liceum ogólnokształcącego. Matematyka 1962 nr l s. 47-48.
 8. Czy o takie wyniki chodzi? [Doświadczenia z egzaminów wstępnych do liceum z matematyki]. Matematyka 1963 nr 3 s. 109-112.
 9. Co to jest nauczanie programowane? Matematyka 1964 nr l s. 16-23.
 10. Konferencja wykładowców metodyki nauczania matematyki. Ruch Pedag. 1964 nr 6 s. 76-79.
 11. Elementy logiki matematycznej w nauczaniu szkolnym. Matematyka 1965 nr 3 s. 133-117; cz. 2: nr 4 s. 167-178; cz. 3: nr 5 s. 213-221.
 12. Problem pomocy naukowych do nauczania matematyki w zajęciach ze studentami: (wprowadzenie do dyskusji) Pr. z Dyd. Szk. Wyż. 1965 z. 1 s. 145-162.
 13. Schematy graficzne elementarnych równań i nierówności. Matematyka 1965 nr 2 s. 70-72.
 14. Jeszcze o wykresach Venna. Matematyka 1966 nr 2 s. 74-75.
 15. Jak opracowuję definicję nauczając geometrii w klasie I licealnej. Matematyka 1968 nr 1/2 s. 21-27.
 16. Kilka uwag dydaktycznych o pojęciu zbioru ograniczonego. Matematyka 1968 nr 3 s. 138-139.
 17. Pierwsza lekcja stereometrii oparta na nowym ujęciu planimetrii. Aut.: Treliński Gustaw, --. Matematyka 1968 nr 4 s. 174-182.
 18. Uwagi o nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Matematyka 1968 z. spec. s. 109-118.
 19. Rodzaje izometrii. Matematyka 1969 nr 4/6 s. 167-180.
 20. Zbiory i relacje. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki (red. B. Nowecki). WN WSP Kraków 1969 s. 29-43. Toż.: W: Wybrane zagadnienia nauczania matematyki w klasie I i II szkoły średniej; wykłady telewizyjne. Praca zbiorowa pod redakcją B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 21-30.
 21. Odwzorowanie zbioru. Odległość w zbiorze. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 55-67; Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 39-47.
 22. Wprowadzenie w geometrię płaszczyzny. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 69- 78; Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 48-53.
 23. Symetrie odcinka i kąta i ich zastosowanie. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 163-174; Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 114-121.
 24. Rodzaje izometrii cz. 1, cz. 2. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 205-226. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 143-158.
 25. Liniowa algebra wektorów. cz1. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 303-310; Toż.: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 211-216.
 26. Elementy logiki w szkole średniej. cz. 2. W: Wykłady telewizyjne (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1969 s. 319-328; Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1971 s. 223-230.
 27. Dwuwymiarowe wykresy dowodów i ich znaczenie dydaktyczne. Stud. Log. t. 26: 1970 s. 123-129.
 28. Rozwiązywanie zadań typu logicznego przy pomocy grafów. Matematyka 1970 nr 3 s. 177-180.
 29. Uwagi o nauczaniu geometrii analitycznej w klasie trzeciej liceum i technikum. Matematyka 1970 nr 3 s. 155-168.
 30. Nauka o liczbie. I. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych (red. B. Nowecki), Kraków WN WSP, 1971 s. 24-34. Toż.: W: Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w szkole podstawowej, wykłady telewizyjne. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1973. Wydanie 2: Mat. pom. do naucz. mat. w szkole podst. WSiP Warszawa 1978.
 31. Rozwiązywanie zadań z logiki. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki, cz. II (red. B. Nowecki), Kraków WN WSP, 1971 s. 59-67. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1974 s. 50-57.
 32. Zastosowanie algebry wektorów do zagadnień miarowych. Aut.: --, Jasieńska Maria. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki. Cz. II (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1971 s. 77-88. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1974 s. 66-75.
 33. Miara Jordana i pole w ujęciu elementarnym. cz II. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki, cz. II (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1971 s. 108-116. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1974 s. 91-97.
 34. Wprowadzenie w geometrię analityczną. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki, cz. II (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1971 s. 157-164. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1974 s. 129-135.
 35. Pochodna funkcji. I. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki, cz. II (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1971 s. 194-200. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w kl. I i II szk. śred.; wykł. tel. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1974, s. 160-165.
 36. Rozwiązywanie zadań geometrycznych metodą współrzędnych. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki, cz. II (red. B. Nowecki), WN WSP Kraków 1971 s. 228-236. Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1974 s. 188-194.
 37. Ciągłość, granica i pochodna funkcji nietradycyjnie. Matematyka 1971 nr 2 s. 69-75.
 38. Continuite et limite a partir des transformations geometriques. Bulletin L'APMEP 1971 vol. 278.
 39. X [Dziesiąty] Zjazd Matematyków Polskich poświęcony matematyce stosowanej. (Katowice, czerwiec 1970). Matematyka 1971 nr l s. 62-63.
 40. Elementy logiki w nauczaniu matematyki. W: Wybrane zagadnienia z metodyki matematyki (red. W. Janowski). Warszawa 1971 s. 81-133.
 41. New mathematics in school practice. W: Lectures on modemization of school matemathics and of teachers' training, Teacher's Training College, Szeged l971 s. 107-116.
 42. Nowe czasopismo poświęcone dydaktyce matematyki. [,,Educational Studies in Mathematics"]. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2: Wiad. Mat. t. 13: 1971 s. 91-96.
 43. Pierwszy międzynarodowy kongres nauczania matematyki w Lyonie. Matematyka 1971 nr l s. 60-61: Cz. 2. Aut.: Sznajder Maria, --: nr 2 s. 114-117; Cz. 3: nr 3 s. 175-177. Cz. 4: nr 6 s. 369-373.
 44. Le probleme de la demonstration dans 1'enseignement moderne de la mathematique. W: Chantiers de pedagogie mathematique 1971 vol. 15.
 45. De l'etude d'ornement vers 1'algebre et la geometrie. W: La mathematique et ses applications. Paris - Lyon 1972.
 46. Zbiory i elementy logiki cz. I i cz. II. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, cz. II (red. B. Nowecki). Kraków, WN WSP 1972 s. 5-26; Toż.: W: Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w szkole podstawowej. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, PZWS Warszawa 1973 s. 5-18. Wyd. 2, Mat. pom. do naucz. matem. w szk. podst. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego WSiP Warszawa 1978.
 47. Algebra zbiorów cz. I i cz. II. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, cz. II (red. B. Nowecki). Kraków, WN WSP, 1972 s. 27-49; Toż.: W: Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1973 s. 19-33; Toż.: W: Wyd. 2, Wybr. zagad. naucz. matemat. w szk. śred. Praca zbior. pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1978
 48. XXIII [Dwudzieste trzecie] Międzynarodowe Spotkanie Dydaktyków Matematyki. Matematyka 1972 nr l s. 64.
 49. Graphe de demonstration et son role dans l'enseignement de matematique. Bulletin L'APMEP 1972 vol. 383.
 50. Kilka problemów, które uczą myśleć geometrycznie. Matematyka 1972 nr 2 s. 124-128.
 51. Liczby wymierne jako operatory. Matematyka 1972 nr 4 s. 213-225.
 52. Matematyka w grach i zabawach. (Sprawozdanie z sympozjum na temat nauczania matematyki, Budapeszt kwiecień 1972). Matematyka 1972 nr 5 s. 315-317.
 53. Międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu geometrii, Carbondale, marzec 1970. Matematyka 1972 nr 3 s. 182-183.
 54. Problem dowodzenia w nowoczesnym nauczaniu matematyki. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2: Wiad. Mat. t. 15: 1972 s. 91-96.
 55. Międzynarodowe spotkanie dydaktyków matematyki w Krakowie. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2 Wiad. Mat. t. 15: 1972 s. 97-100.
 56. O nowym wydaniu eksperymentalnego podręcznika geometrii dla klasy VI. Matematyka 1972 nr 3 s. 184-189.
 57. Drzewa w nauczaniu elementów algebry. Matematyka 1972 nr 5 s. 283-287
 58. Reforma początkowego nauczania matematyki w niektórych krajach. Nowa Szkoła 1972 nr 6 s. 41-47.
 59. Wprowadzenie w dydaktykę geometrii przestrzeni trójwymiarowej. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkół średnich, cz. III. (red. B. Nowecki). WN WSP Kraków 1973 s. 41-46. Toż.: W: Wybrane zagadnienia nauczania matematyki w szkole średniej. Wykłady telewizyjne, część III. Praca zbiorowa pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1975 s. 34-38.
 60. Wiadomości wstępne z geometrii przestrzeni trójwymiarowej. Wariant II. W: Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkół średnich, cz. III. (red. B. Nowecki). WN WSP Kraków 1973 s. 67-74. Toż.: W: Wybrane zagadnienia nauczania matematyki w szkole średniej. Wykłady telewizyjne, część III. Praca zbiorowa pod red. B. Noweckiego, WSiP Warszawa 1975 s. 65-70.
 61. XXIV [Dwudzieste czwarte] Spotkanie Międzynarodowej Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki. Matematyka 1973 nr 2 s. 125.
 62. Jak uczyć dowodzenia twierdzeń. Aut.: Nowecki Bogdan, --. Matematyka 1973 nr 2 s. 104-117.
 63. Funkcja dydaktyczna klasyfikacji ornamentów. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Kraków. Pr. z Dydak. Mat. 1974 z. 1 s. 175-190.
 64. Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki (Fragment. badań). Aut.: Ciosek Maria, Krygowska Zofia, --. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Kraków. Pr. z Dydak. Mat. 1974 z. 1 s. 5-41.
 65. Organigramy. Matematyka w nauczaniu dzieci. Ośw. i Wychow.. 1975 nr 4 wersja C s. 18-24. Toż.: wersja D s. 26-32.
 66. Gry w nauczaniu z arytmetyki. Aut.: --, Pieprzyk H. Ośw. i Wychow. 1975 nr 5 wersja C s. 17-23. Toż.: wersja D s. 28-34.
 67. Ułamki -- propozycja dydaktyczna dla klasy III. Ośw. i Wychow. 1975 nr 8 wersja C s. 17-24. Toż.: wersja D s. 25-32.
 68. Potęgi i drzewa: propozycja dydaktyczna dla klasy III. Ośw. i Wychow. 1975 nr 12 wersja C s. 17-20. Toż.: wersja D s. 25-28.
 69. ,,I" czy ,,lub". ,,Czyj pociąg dłuższy?" [scenariusze filmów] Ośw. i Wychow. 1975 nr 17 wersja C s. 20-21. Toż.: wersja D s. 28-29.
 70. Plany w skali i ... bez skali: propozycja dydaktyczna dla klasy IV. Ośw. i Wychow. 1975 nr 17 wersja C s. 25-30. Toż.: wersja D s. 33-38.
 71. Matematyka dla najmłodszych (oprac. Zofia Krygowska, Bogdan Nowecki, --). Ośw. i Wychow. 1975 nr 17 wersja C s. 17-18. Toż.: wersja D s. 25-26.
 72. Zadania kombinatoryczne w nauczaniu matematyki. Aut.: Fröss Urszula, --. Ośw. i Wychow. 1975 nr 18 wersja C s. 17-23. Toż.: wersja D s. 25-31.
 73. Pisemne algorytmy działań. Cz. 1. Ośw. i Wychow. 1975 nr 19 wersja C s. 17-23. Toż.: wersja D s. 25-31.
 74. Matematyka i jej zastosowanie. III Międzynarodowe Seminarium E. Galion 8-18 lipca 1972 r. Matematyka 1973 nr 2 s. 123-125.
 75. On a classroom incident. Ed. Stud. Math. 1976 vol. 7 s. 147-155.
 76. Ułamki w klasie IV. Aut: Siwek Helena, --. Ośw. i Wychow. 1976 nr 1 wersja C s. 17-31. Toż.: wersja D s. 25-39.
 77. Układ współrzędnych. Ośw. i Wychow. 1976 nr 2 s. wersja C s. 24-32. Toż.: wersja D s. 32-40.
 78. Jakbyś zareagował? Aut.: --, Legutko Maria, Legutko Marek. Ośw. i   Wychow. 1976 nr 6 wersja C s. 17-19. Toż.: wersja D s. 25-27.
 79. Aktywizacja dzieci w nauczaniu matematyki (głos w dyskusji) Ośw. i Wychow. 1976 nr 6 wersja C NURT s. 655-661.
 80. Własności iloczynu liczb. Ośw. i Wychow. 1976 nr 7 wersja C wkł. Nurt 28 s. 665-670
 81. Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka -- nowa rewolucja w nauczaniu matematyki (sympozjum ICMI w Warszawie, 1975). Matematyka 1976 nr 2 s. 116-118.
 82. Zadania kombinatoryczne w nauczaniu matematyki. Aut.: Fröss Urszula, --. Ośw. i Wychow. 1976 nr 7 wersja C wkł. Nurt 28 s. 665-670
 83. Wprowadzenie do nauki o ułamkach. Ośw. i Wychow. 1976 nr 12 wersja C wkł. Nurt nr 33 s. 793-808.
 84. Od abaku do arytmometru. Aut.: --, Urbańska Aleksandra. Ośw. i Wychow. 1976 nr 12 wersja C s. 19-28.
 85. O nowej koncepcji podręcznika klasy IV. Ośw. i Wychow. 1976 nr 16 wersja C s. 17-18. Toż.: wersja D s. 25-26.
 86. Agnieszka, Dyzio i Tomek oszczędzają. Aut.: --, Ciosek M., Legutko M., Legutko M., Pieprzyk H. Ośw. i Wychow. 1976 nr 16 wersja C s. 18-24. Toż.: wersja D s. 26-32.
 87. ,,Bal liczb". [Scenariusz filmu]. Aut.: --, Mazur A., Zawała M. Ośw. i Wychow. 1976 nr 16 wersja C s. 26-27. Toż.: wersja D s. 34-35.
 88. ,,Nie ma, a przecież jest" [Scenariusz filmu]. Aut: --, Mazur A., Zawała M. Ośw. i Wychow. 1976 nr 16 wersja C. Toż.: wersja D s. 33-34.
 89. ,,Grześ nie dowierza". [Scenariusz filmu]. Ośw. i Wychow. 1976 nr 19 wersja C s. 29-30. Toż.: wersja D s. 37-38.
 90. Propedeutyka geometrii i zbiory na zajęciach przedszkolnych. Aut.: --, Biel Władysława, Siemieniec Teresa. Ośw. i Wychow. 1976 nr 21 wersja C s. 29-32. Toż.: wersja D s. 37-40.
 91. Dedukcyjna organizacja geometrii intuicyjnej. W: Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej (red. --). WSiP Warszawa 1977 s. 44-56.
 92. Konkret, intuicja i rozumowanie w nauczaniu geometrii w szkole średniej. W: Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej (red. --) WSiP Warszawa 1977 s. 57-86.
 93. Problemowe nauczanie geometrii. W: Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej (red. --). WSiP Warszawa 1977 s. 87-109.
 94. Długość i pole. W: Nauczanie geometrii w klasach I i II szkoły średniej (red. --). WSiP Warszawa 1977 s. 259-271.
 95. Evaluation, diagnostique dans le recrequtemen des maitres. W: Evaluation et enseignement mathematique, comptes rendus de la 9e rencontre organisee par la CIEAEM (red. J. Le Roy), Laussanne 1977, s. 175-177.
 96. Czy to jest środek, dziadku? [modernizacja nauczania matematyki w Holandii], Wybór tekstu, tłum. i komentarz --. Ośw i Wychow. 1977 nr 3 wersja C s. 27-29. Toż.: wersja D s. 35-37.
 97. Trójkąt i kwadrat. Ośw. i Wychow. 1977 nr 3 wersja C s. 30. Toż.: wersja D s. 38.
 98. Zadania praktyczne. Aut.: Siwek Helena, --. Ośw. i Wychow. 1977 nr 7 wersja C. Toż.: wersja D s. 25-28; Cz. 2: nr 8 wersja D s. 25-30. Toż.: wersja C s. 17-22.
 99. Mnożenie i dzielenie ułamków. Aut.: --, Siwek Helena. Ośw. i Wychow. 1977 nr 9 wersja C wkł. Nurt 51 s. 1348-1370.
 100. Nauczyciel wobec nowych podręczników matematyki. Ośw. i Wychow. 1977 nr 10 wersja C s. 25-32. Toż.: wersja D s. 33-40.
 101. Aktywność geometryczna dziecka: ornamenty. Ośw. i Wychow. 1977 nr 10 wersja C wkł. Nurt s. 1401-1408. Toż.: nr 11 wersja D wkł. Nurt s. 1420-1426.
 102. Mówiące liczby. Aut.: Klakla Maciej, --. Ośw i Wychow. 1977 nr 14 wersja D s. 30. Toż.: wersja C s. 22.
 103. Przygoda w lesie. Ośw. i Wychow. 1977 nr 14 wersja C s. 21-22, wersja D s. 29-30.
 104. Dzielniki i wielokrotności. Aut.: --, Ciosek M., Legutko M. Ośw. i Wychow. 1977 nr 17 wersja C s. 27-32. Toż.: wersja D s. 35-40. Toż.: wersja C s. 21-22.
 105. Jubileusz Profesor Zofii Krygowskiej (oprac. --, Bogdan Nowecki, Stanisław Serafin) [oraz] Ważniejsze publikacje Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2: Wiad. Mat. t. 21, 1979 z. 2 s. 169-192.
 106. Liczby całkowite w różnych ujęciach. Ośw. i Wychow. 1979 nr 7 wersja E s. 17-26.
 107. Matematyka w klasie IV. [Fragmenty podręcznika matematyki dla kl. IV i poradnika nauczyciela tej klasy]. Aut.: --, Ciosek Marianna, Legutko Marek. Ośw. i Wychow. 1979 wersja E nr 1 s. 18-31; nr 2 s. 17-31; nr 3 s. 17-30; nr 4 s. 17-32; nr 5 s. 17-25; nr 6 s. 17-27.
 108. The mathematical textbook -- a problem of mathematics education. Zentralbl. fur Did. der Math. 1983 vol. 4 s. 168-173.
 109. ,,Królowa nauk" nie dla wszystkich dostępna. Rozm. przepr. Krystyna Forowicz. Rzeczpospolita 1983 nr 221 s. 4.
 110. Dydaktyka matematyki jako nauka i jako przedmiot studiów. Biul. Inf. PTM 1984 z. 3 s. 17-22.
 111. Tendencje czy intencje? Kształcenie matematyczne w USA, zalecenia na ósmą dekadę XX wieku. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 4: 1985 s. 169-189.
 112. Dlaczego szkolne lekcje matematyki nie uczą matematyki? Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 6: 1986 s. 161-174.
 113. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela t. 3 (red. Z. Semadeni) Warszawa WSiP 1986 s. 13-32
 114. Zadania tekstowe i nauczanie stosowania poęć matematycznych. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela (red. Z. Semadeni) t. 3 Warszawa WSiP 1986 s. 67-92
 115. Pojęcie iloczynu liczb. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela t. 3 (red. Z. Semadeni) Warszawa: WSiP 1986 s. 252-258.
 116. Własności mnożenia. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela t. 3 (red. Z. Semadeni) Warszawa WSiP 1986 s. 278-282.
 117. O lekcji matematyki. Matematyka 1986 nr l s. 3-10.
 118. Jak odróżnić matematykę rzetelną od nierzetelnej. Matematyka 1986 nr 2 s. 70-78.
 119. School mathematics in the 1990 (udział w przygotowaniu raportu z konferencji ICMI w Kuwejcie 1986). Cambridge Univ. Press 1986.
 120. Matematyka szkolna w latach 1990. (Międzynarodowa konferencja w Kuwejcie). Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 8: 1988 s. 234-242.
 121. A new course of geometry in the Pedagogical University in Cracow. W: 2nd Bratislava International Symposium on Mathematics Education 1990 Bratislava s. 162-163.
 122. Wprowadzenie do nauki o ułamkach. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela. t. 4 (red. Z. Semadeni). Warszawa 1988 s. 11-24.
 123. Mnożenie i dzielenie ułamków. Aut.: Siwek Helena, --. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela. T. 4 (red. Z. Semadeni). Warszawa 1988 s. 48-60.
 124. Ornamenty. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela t. 4 (red. Z. Semadeni). Warszawa 1988 s. 228-239.
 125. Skala i plan. W: Nauczanie początkowe matematyki: podręcznik dla nauczyciela. t. 4 (red. Z. Semadeni). Warszawa 1988 s. 246-253.
 126. Profesor Zofia Krygowska nie żyje. [Nekr]. Matematyka 1988 nr 6 s. 323-324.
 127. Nauczanie matematyki a nauczanie teorii matematycznej. Aut.: Legutko Marek, --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 11: 1989 s. 9-36.
 128. Report of gorup A CIEAEM 41 (Bruksela 1989). Aut. Grugnetti L., --. W: Role and conception of mathematics curricula, 1989: CIEAEM Bruxelles s. 484-485.
 129. Nauczanie matematyki w węgierskiej szkole podstawowej. Matematyka 1989 nr 3 s. 147-151.
 130. Pewna propozycja zróżnicowania nauczania i wymagań. Matematyka 1989 nr 4 s. 215-219.
 131. Opinie matematyków i dydaktyków o nauczaniu matematyki (wybrał i oprac. --). Mat. Społ. Naucz. 1990 nr 4 s. 12-16.
 132. Podręcznik do nauczania w nowym stylu. Aut.: Legutko Maria, --. Matematyka 1990 nr 4 s. 167-175.
 133. Program nauczania: kierunek studiów: matematyka, przedmiot: dydaktyka matematyki. Aut.: Rumak Tadeusz, --. Kiel. Stud. Mat. 1990 t. 6 s. 113-122.
 134. Z badań nad rozumieniem liczb i działań przez uczniów szkoły podstawowej. W: Środowiskowa Konferencja Matematyków: materiały z I Konferencji Oddziału Szczecińskiego PTM i Instytutu Matematyki U. Szczec. (pod red. S. Fudalego). Szczecin 1990 s. 23-35
 135. O niektórych błędach dydaktycznych i ich skutkach. Stud. Matem. WSP Ziel. Góra. Probl. Dydak. Mat. 1991 t. 5 s. 145-154.
 136. Why students disregard what is essential in mathematics? W: Le metier d'enseignant de mathematiques dans un monde qui change: compte rendu de la 42e rencontre intemational de CIEAEM (pod red. M. Ciosek) Kraków 1991 s. 424-427.
 137. Minimum programowe od kuchni. Nauczyciele i Matematyka 1992 nr l s. 5.
 138. Geometria z Cabri. Okrąg dziewięciu punktów.Naucz. i Mat. 1992 nr 2 s. 14-15.
 139. Szczypta sceptycyzmu. Naucz. i Mat. 1992 nr 2 s. 2
 140. Rachować czy kombinować? Naucz. i Mat. 1992 nr 2 s. 22
 141. CABRI i dowód. Naucz. i Mat. 1992 nr 4 s. 18.
 142. Hans Freudenthal nie żyje. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. 1992 t. 13 s. 7-8.
 143. Konkurs im. A. Z. Krygowskiej. Matematyka 1992 nr 2 s. 122-123.
 144. Jak ulepszyć system klasowo-lekcyjny? Matematyka 1992 nr 4 s. 222-231.
 145. Co to jest realistyczne nauczanie matematyki. Naucz. i Mat. 1993 nr 5 s. 2-5.
 146. Co to jest rozwiązanie zadania? Naucz. i Mat. 1993 nr 5 s. 30.
 147. Czytając ,,Mathematics Teaching" [Omówienie numeru]. Matematyka 1993 nr 5 s. 275-281.
 148. Jak CABRI pomógł w rozwiązywaniu pewnego zadania olimpijskiego. Aut.: Pająk W., --. Naucz. i Mat. 1993 nr 5 s. 22-23.
 149. Matematyczne przygotowanie absolwentów kolegium. Dziec. i Eduk. 1993 z. 2 s. 43-46.
 150. Mathematics education research in Poland. Ed. Stud. Math. 1993 vol. 3. s. 235-238.
 151. O zadaniu olimpijskim raz jeszcze. Naucz. i Mat. 1993 nr 6 s. 24.
 152. W kolejce do kasy. Naucz. i Mat. 1993 nr 7 s. 8-9.
 153. Matematyka jak dobre wino. Naucz. i Mat. 1993 nr 7 s. 31.
 154. Niezwykłe mikroświaty geometryczne. Naucz. i Mat. 1993 nr 8 s. 21.
 155. Uczniowskie procedury algebraiczne. Naucz. i Mat. 1993 nr 8 s. 28
 156. O wartości bezwzględnej w klasie 1 liceum. Matematyka 1993 nr 3 s. 165-171.
 157. Jak rodziło się zadanie i jak je rozwiązywałem. Matematyka 1994 nr 1 s. 33-36
 158. ,,Cabri" i geometria elementarna. Matematyka 1994 nr 4 s. 212-219.
 159. Komputer w zmieniającej się szkole: relacja z dyskusji [m. in.] --. Komput. w Szk. 1994 nr 1 s. 109-126.
 160. Konkurs zadaniowy III Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Naucz. i Mat. 1994 nr 9 s. 30-31.
 161. Zadanie o równoległoboku. Naucz. i Mat. 1994 nr 9 s. 14.
 162. Czy kalkulatory graficzne pomagają i wtedy, gdy ich nie ma? Naucz. i Mat. 1994 nr 9 s. 24-25.
 163. Poczuj się nawigatorem. Naucz. i Mat. 1994 nr 10 s. 32.
 164. Pola na kolorowo. Naucz. i Mat. 1994 nr 10 s. 37-38.
 165. ,,Czy te funkcje nigdy się nie skończą?" Naucz. i Mat. 1994 nr 11 s. 9.
 166. Afera z małpami. Naucz. i Mat. 1994 nr 11 s. 7-8.
 167. Mile, węzły i stopy sześcienne. Naucz. i Mat. 1994 nr 11 s. 33.
 168. Wraca nowe. Aut.: Legutko Maria, --. Naucz. i Mat. 1994 nr 11 s. 40.
 169. Szeregi i kolumny. Naucz. i Mat. 1994 nr 12 s. 23.
 170. Twierdzenie Talesa ,,po Bożemu". Naucz. i Mat. 1994 nr 12 s. 5.
 171. Dokąd zmierza szkolne nauczanie matematyki? (O niektórych współczesnych poglądach na nauczanie matematyki). Matematyka 1995 nr 3 s. 134-145.
 172. Matura we Francji Naucz. i Mat. 1995 nr 13 s. 20.
 173. O użyciu znaku równości. Matematyka 1995 nr l s. 61-62.
 174. Realisticke vyucovane matematice -- stara idea v nove podobe. W: Jak ucit matematice zaky ve veku 11-15 let (sprawozdanie z konferencji w Frydku-Mistku) 1995 s. 33-37.
 175. Zadanie na Dzień Zakochanych. Naucz. i Mat. 1995 nr 13 s. 7.
 176. Zdrowy rozsądek na cenzurowanym. Aut.: Ciosek Marianna, --. Naucz. i Mat. 1995 nr 15 s. 2-3.
 177. Quo vadis geometrya? Naucz. i Mat. 1995 nr 16 s. 5-6.
 178. Chińczyk co trzy sekundy. Naucz. i Mat. 1995 nr 16 s. 23.
 179. Experimental Discovery of the Cross Ratio. W: Geometry for the World, Texas Instruments Inc. 1996 s. 28-31.
 180. ,,Weź CABRI w swoje ręce" (omówienie czasop. ,,Cabriole" nr 8 z 1995), Naucz. i Mat. 1996 nr 17 s. 23-24.
 181. Geometryczne przekładanki. Aut.: --, Zarzycki P. Naucz. i Mat. 1996 nr 19 s. 32-33.
 182. Nauczanie matematyki w latach dziewięćdziesiątych: obawy, nadzieje i prognozy. Kiel. Stud. Mat. 1996 s. 9-30.
 183. Odkrywanie pojęcia dwustosunku. Matematyka 1996 nr 6 s. 338-341.
 184. Interakcje na lekcji matematyki (Sprawozdanie z konferencji). Aut.: Swoboda E., --, Urbańska E., Roczn. Pol. Tow. Mat. seria 5. Dydakt. Mat. 1997 t. 19 s. 129-147.
 185. Interakcje na lekcji matematyki. Aut.: --, Swoboda E., Urbańska E., Naucz. i Mat. 1997 nr 24 s. 20-23.
 186. CERME 1 -- Europejskie Towarzystwo do Badań nad Nauczaniem Matematyki i jego pierwsza konferencja międzynarodowa. Roczn. Pol. Tow. Mat. Seria 5 Dydakt. Mat. 1998 t. 20 s. 119-121.
 187. Puzzles geometriques, Bulletin L'APMEP 1998 vol. 417 s. 475.
 188. Geometry education in Poland. Aut.: Tocki J., --. W: Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21 st Century, ICMI, 1998 vol. 5 s. 252-254.
 189. Co wiemy a czego nie wiemy. W: Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki (sprawozdanie z konferencji), (red. J. Tocki) Wyd. WSP Rzeszów 1997 s. 9-16.
 190. Mathematics as a cultural project. Aut. Azarello F., Dorier J-L, Hefendehl-Hemeker L., --. W: European Research in Mathematics Education (red. Inge Schwank), 1999 Forschunginstitut fuer Mathematikdidaktik, Osnabrueck s. 73-80.
 191. Integryzm jak wszystko ma dwa końce. Matematyka 2000 nr 2 s. 78-79.
 192. Wakacyjne dylematy. Matematyka 1998 nr 2 s. 87-90.
 193. Matematyk i filozof w roli nauczyciela. Naucz. i Mat. 2000 nr 35 s. 7-8.
 194. Zobaczyć punkt w nieskończoności.Matematyka 2000 nr 4 s. 195-200.
 195. Bemerkungen zum Bruchrechenunterricht in Polen und der Tschechischen Republik. Aut.: Ciosek M., Ticha M., --. Der Mathematikunterrich 2000 Heft 2 s. 59-66.
 196. Matematyka naprawdę dla Ciebie. Naucz. i Mat. 2001 nr 38 s. 32.
 197. Teaching geometry through open problems. W: International Seminar on ``Reasoning, explanation and proof in school mathematics", Qualifications and Curriculum Authority", Cambridge 2001.

Recenzje

 1. Brzeziński Juliusz, Bryński Maciej: O rozwiązywaniu zadań z geometrii. Warszawa 1968. Rec.: --, Semadeni Zbigniew. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2: Wiad. Mat. t. 13: 1971 s. 138-143.
 2. Semadeni Zbigniew: Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. Warszawa 1973. Rec.: --. Matematyka 1974 nr 3 s. 188-191.
 3. Puchalska-Ryger Ewa: Ćwiczenia z matematyki dla klasy I szkoły podstawowej. Warszawa 1974. Rec.: --, Nowa Szk. 1975 nr 3 s. 37.
 4. Howson Geoffrey, Keitel Christine, Klipatrick Jeremy: Curriculum development in mathematics. Cambridge 1981. Rec.: --, Rocz. Pol. Tow. Mat. 1985 Ser. 5: Dydak. Mat. t. 4 s. 239-246.
 5. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki (red. I. Gucewicz-Sawicka) Warszawa 1982. Rec.: --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 2: Wiad. Mat. t. 27: 1986 z. 1, s. 181-185.
 6. (red.) Howson Geoffrey : Challenges and responses in mathematics. Cambridge Univ. Press 1987. Rec: --, Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik 1990.

Tłumaczenia

 • książki
 1. Lang Serge: Młodzi i matematyka: rozmowy profesora z uczniami. Przekł. [z fr.] --. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1995. 156 s.
 • artykuły
 1. Papy F.: Pierwsze lekcje analizy matematycznej. Tł. z fr. --. W: Liczby. Funkcje. Granice. WN WSP Kraków 1972 s. 163-178.
 2. Problemy logicznego nauczania myślenia w nauczaniu matematyki: sprawozdanie z pracy grup problemowych na XXIII Spotkaniu Międzynarodowej Komisji dla Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki. Tł. z fr. --. Matematyka 1972 nr 5 s. 308-314.
 3. Galuin C.: Tendencje w metodach i środkach stosowanych w nauczaniu matematyki. Fragm. książki. Tł. z ang. --. Matematyka 1974 nr 3 s. 158-168; nr 4 s. 227-234; nr 5 s. 293-303.
 4. Nauczanie początkowe matematyki na świecie. Tł. z ang. --. Nauczanie dyscyplin podstawowych, rozdział III, wyd. UNESCO. Ośw. i Wychow. 1975 nr 4 wersja C s. 25-31; Toż.: wersja D s. 33-39.
 5. Nowy program nauczania matematyki w Węgierskiej Republice Ludowej. Ośw. i Wychow. Tł. z ang. --. Program nauczania matematyki dla klas I-IV 1975 nr 10 wersja C s. 27-32. Toż.: wersja D s. 35-40.
 6. Hans Freudenthal: Gdy obserwuję dzieci. Tł. z ang. --. Matematyka 1976 nr 2 s. 118-123. Toż.: Ośw. i Wychow. 1976 nr 6 wersja C s. 24-27; Toż.: wersja D s. 32-35.
 7. Brousseau G., Briand J.: O nauczaniu probabilistyki na poziomie elementarnym. Tł. z fr. Ryszkiewicz M., --, Matematyka 1977 nr 2 s. 90-98
 8. Varga Tamas: Nauczyciel i matematyka. Tł. z ang. --. Ośw. i Wychow. 1977 nr 4 wersja C s. 21-24. Toż.: wersja D s. 29-32.
 9. Colmez Francois: Nauczanie matematyki na poziomie początkowym i przedszkolnym w świecie -- stan obecny i tendencje. Tł. z fr. Klakla Maciej, --. Ośw. i Wychow. 1977 nr 5 wersja C s. 28-31. Toż.: wersja D s. 36-39; [cz. 2]: 1977 nr 6 wersja C s. 24-29. Toż.: wersja D s. 32-37; [cz. 3]: 1977 nr 7 wersja C s. 23-27. Toż.: wersja D s. 31-35; [cz. 4]: 1977 nr 8 wersja C s. 23-27. Toż.: wersja D s. 31-35.
 10. Hilton Peter: Fałszywe dychotomie w aktualnych poglądach na nauczanie matematyki i nauk przyrodniczych. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. l: 1981 s. 139-162.
 11. Howson A. G., Keitel C., Kilpatrick J.: Rozwój programów nauczania matematyki (fragment). Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 4: 1985 s. 239-246.
 12. Journal for Research in Mathematics Education (JRME) (tł. z ang. i opr. am. czasop. 1982 nr 13 --.) Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 5: 1985 s. 203-214.
 13. Kilpatrick Jeremy: Badania nad myśleniem matematycznym i uczeniem się matematyki w Stanach Zjednoczonych. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 5: 1985 s. 27-48.
 14. Adda J.: Podejście ilościowe i jakościowe w dydaktyce matematyki. Tł. z fr. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5 Dydak. Mat. t. 7: 1987 s. 11-15.
 15. Freudenthal H.: Co znaczą struktury naukowe i struktura nauki w rozwoju poznawczym i w myśleniu. Tł z fr. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 7: 1987 s. 27-42.
 16. Hartig K.: O dowodach i dowodzeniu w nauczaniu matematyki. Kilka tez i przykładów. Tł z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 7: 1987 s. 77-94.
 17. Varga T.: Nauczanie matematyki na Węgrzech -- dzisiaj. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 7: 1987 s. 143-152.
 18. Weinzweig A. J.: Mikrokomputery w klasie. Tł. z ang. Wala K., --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 7: 1987 s. 159-191.
 19. Weinzweig A. J.: Mikrokomputery w klasie. Tł. K. Wala, --. Matematyka 1986 nr 3 s. 147-156; Cz. 2: Komputery w szkole. Matematyka nr 4 s. 247-257.
 20. Byers Victor, Ertwanger Stanley: Pamięć w rozumieniu matematyki. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 10: 1989 s. 7-34.
 21. Pellerey Michele: Wprowadzenie do tematu: Rola błędu w uczeniu się matematyki. Tł. z fr. i ang. M. Klakla, H. Pieprzyk, --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 10: 1989 s. 133-140.
 22. Rouche N.: Problemy dotyczące błędów. Tł. z fr. Maciej Klakla, --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 10: 1989 s. 133-163.
 23. Belanger Maurice.: Błędy w rachunku arytmetycznym: badania i poglądy amerykańskie na przestrzeni stulecia. Tł. z ang. Ciosek M. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 12: 1990 s. 55-77.
 24. Bell Alan.: Systematyczne użycie konfliktu poznawczego w nauczaniu -- trzy eksperymenty. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 13: 1992 s. 9-55
 25. Pięćdziesięciolecie La Genese du Nombre chez l'Enfant Jeana Piageta i Aliny Szemińskiej. Tł. z fr. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 14: 1992 s. 146-148.
 26. Wan Kang, Kilpatrick J.: Dydaktyczna transpozycja wiedzy. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 14: 1992 s. 149-151.
 27. Wittmann E.: Dydaktyka matematyki jako ,,design science". Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 15: 1993 s. 103-116.
 28. Malara N. A., Zadania Nicoliny A. Malary. Tł. z ang. --. Naucz. i Mat. 1993 nr 6 s. 30-31.
 29. Fletcher T., Bierz lub zostaw. Tł. z ang. --. Naucz. i Mat. 1994 nr 11 s. 18-21.
 30. ICMI, Perspektywy nauczania geometrii w XXI wieku Tł. z ang. --. Naucz. i Mat. 1995 nr 14 s. 2-3.
 31. Movshovitz-Hadar N., Gerson Rosen.: Suma kątów w trójkącie. Tł. z ang. --. Naucz. i Mat. 1995 nr 14 s. 8-10.
 32. Unowocześnić nauczanie matematyki. Wybór i tł. z fr. --. Dodatek nr 1 do Biuletynu APMEP nr 345, Naucz. i Mat. 1996 nr 18 s. 2-4.
 33. Bessot A.: Ramy teoretyczne dydaktyki matematyki we Francji. Tł. z fr. Klakla M., Sierpińska A., --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 18: 1996 s. 31-56.
 34. Jo Boaler: Rola kontekstów na lekcji matematyki: czy ,,urealniają" one matematykę? Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 18: 1996 s. 57-70.
 35. Dumont M.: Parabole edukacyjne Marcela Dumonta. Tł. z franc. --. Biuletyn AMPEP nr 332, 1982 r. Naucz. i Mat. 1998 nr 26 s. 27.
 36. Stehlikova N.: Metody badawcze stosowane przez uczestników praskiego seminarium z dydaktyki matematyki. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 21: 1999 s. 85-95.
 37. Howe R.: Znajomość i nauczanie matematyki elementarnej. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 21: 1999 s. 97-109.
 38. Dwunaste Studium ICMI: Perspektywy nauczania i uczenia się algebry. Wprowadzenie do dyskusji. Biuletyn ICMI nr 48. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 22: 2000 s. 199-207.
 39. 50 lat CIEAEM: Gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy -- Manifest na Rok Matematyki 2000. Tł. z ang. --. Rocz. Pol. Tow. Mat. Ser. 5: Dydak. Mat. t. 22: 2000 s. 208-223.

S. Turnau, M.Ciosek, M.Legutko, Podręcznik Matematyka klasa 4,  WSiP, 1979, 1980.

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar

Doktoranci

1. Mustafa Gubari: Próba przeniesienia na grunt szkoły jemeńskiej pewnych doświadczeń nauczania matematyki wypracowanych w Polsce, w szczególności , 1993
2. Agnieszka Demby: Rozwój procedur stosowanych przez uczniów klas V-VIII przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych , 1994
3. Bożena Rożek: Schemat myślowy szeregowo-kolumnowego układu figur u dzieci w wieku od 6 do 9 lat , 1999
4. Bożena Pawlik: Fałszywe przekonania dotyczące przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki , 2005
5. Eugeniusz Śmietana: Wpływ interwencji nauczyciela na aktywność matematyczną ucznia uzdolnionego w procesie rozwiązywania matematycznego problemu , 2005