Zaawansowane opcje szukania...

Wiesław Antoni Pleśniak

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 15/05/1944

Miejsce urodzenia: Strzyżów

Powiat: rzeszowski

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza rzeczywista i zespolona, teoria aproksymacji

 

Urodził się 15 maja 1944 r. w Strzyżowie w województwie podkarpackim w rodzinie Kazimierza i Bronisławy z domu Peteraf. Jego ojciec był urzędnikiem. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Łańcucie, gdzie z niebywałą pasją uczył matematyki Stanisław Martuszewski. Prof. W. Pleśniak już od wczesnych lat szkolnych zdradzał szczególne zainteresowanie matematyką. Brał aktywny udział w zawodach matematycznych na szczeblu zarówno powiatowym jak i wojewódzkim, będąc wielokrotnie ich laureatem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Jako uczeń liceum uczestniczył w olimpiadach matematycznych dla uczniów szkół średnich, do których przygotowywał się pod opieką znanego nauczyciela matematyki, profesora Jana Marszała. W 1962 r. został laureatem XIII Olimpiady Matematycznej. W okresie szkolnym ważną rolę w życiu odgrywała również muzyka. Uczęszczał do szkoły muzycznej w Łańcucie, ucząc się gry na skrzypcach i na klarnecie. Był tam członkiem orkiestry symfonicznej, kameralnej i dętej aż do przedostatniej klasy licealnej. 

W 1962 r. jako laureat olimpiady matematycznej został przyjęty bez egzaminu wstępnego na  studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te ukończył w 1967 r. uzyskując stopień magistra matematyki. W latach 1967-1969 pracował w Oddziale Krakowskim Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Od 1969 r. do 1972 r. przebywał na studiach doktoranckich matematyki w UJ. Po studiach rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, przechodząc tam wszystkie stopnie kariery akademickiej. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ w 1972 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Funkcje quasi-analityczne w sensie Bernsteina”. Promotorem rozprawy był prof. Józef Siciak, a recenzentami prof. Zbigniew Ciesielski z Oddziału Gdańskiego Instytutu Matematycznego PAN oraz prof. Stanisław Łojasiewicz z Instytutu Matematyki UJ. Praca doktorska została wyróżniona nagrodą im. Stefana Mazurkiewicza Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1977) oraz nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1973). W 1980 r. Rada Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „L-regularność zbiorów zwartych w Cn”, którą napisał podczas pobytu na Uniwersytecie w Tuluzie. W 1981 r. praca ta została wyróżniona nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych. W tym samym roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ, a w 1992 r. został profesorem zwyczajnym tej uczelni. W latach 1981–1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki UJ. W 1991 r. został kierownikiem Katedry Teorii Aproksymacji w Instytucie Matematyki UJ. Pełnił również funkcję kierownika Studiów Doktoranckich Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ (1998–2008).

Prof. Wiesław Pleśniak jest wybitnym specjalistą w zakresie analizy rzeczywistej i zespolonej oraz teorii aproksymacji wielomianowej. Zainicjował wykorzystanie metod geometrii subanalitycznej Gabriełowa-Hironaki-Łojasiewicza i teorii struktur o-minimalnych w teorii aproksymacji, które w połączeniu z teorią pluripotencjału, w szczególności z teorią funkcji ekstremalnej Siciaka, okazały się niezwykle skutecznym narzędziem w tej dziedzinie. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, wydanych w prestiżowych czasopismach polskich lub zagranicznych. Wypromował 7 doktorów, z których dwóch uczniów ma już tytuł profesora, a dalszych dwoje stopień doktora habilitowanego.

Był wykładowcą kilku francuskich uniwersytetów (Nancy, Paris-Orsay, Toulouse, Marseille,Toulon, Lille) i koordynatorem wielu programów współpracy polsko-francuskiej (typu ATP, Projet Formation-Recherche, ECO-NET, Polonium), a także programu współpracy polsko-belgijskiej (Go West-Go East, Université de Liège). Był w latach 2005-2006 członkiem Nominating Committee of the International Mathematical Union. Od 1994 r.  jest członkiem korespondentem Société Royale des Sciences de Liège, a od 2007 r.  członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W 2012 r. w  PAN objął funkcję przewodniczącego Komitetu Matematyki (od 2003 r. był wiceprzewodniczącym). W 1996 r. został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2017 r. jest członkiem czynnym PAU. W latach 1985–1986 był prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był powoływany w skład komitetów redakcyjnych takich czasopism jak „Annales Polonici Mathematici” (od 1988 r., w latach 2006-2014 współredaktor, a w latach 2015-2017 redaktor naczelny czasopisma), „Commentationes Mathematicae” (od 1993 r.) , „East Journal on Mathematics” (od 1994 r.) oraz Bulletin Polish Acad. Sci. Math. (od 2003 r.).

Otrzymał wiele nagród, m.in.  nagrody im. Stefana Mazurkiewicza oraz Stanisława Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1977,1989), nagrodę Wydziału III PAN (1985),kilka nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal im. Władysława Orlicza nadany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Jest doktorem honoris causa Université de Toulon et du Var (2003) oraz członkiem korespondentem Société Royale des Sciences de Liège (1994). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i  Krzyżem Oficerskim Orderu  Odrodzenia Polski (1995,2011), oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001). 

Dodatkowe zainteresowania to muzyka klasyczna i piosenka francuska. Jest również miłośnikiem przyrody. Wolny czas lubi spędzać we własnym ogrodzie, pielęgnując krzewy i drzewa. 

W kwietniu 2015 r. przeszedł na emeryturę w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

Źródło:

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
15/05/1944Urodzony(a)Strzyżów

woj. podkarpackie

1958Ukończenie szkoły podstawowejŁańcut
1962Ukończenie szkoły średniejŁańcut

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

1967Ukończenie studiówKraków

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ (który później przekształcił się w Wydział Matematyki i Fizyki UJ, a na koniec w Wydział Matematyki i Informatyki UJ) 

1967-1969PracaKraków

Oddział Krakowski Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie

1969-1972Ukończenie studiówKraków

studia doktoranckie w Instytucie Matematyki UJ

1972Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ

1980Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

Wydział Matematyki i Fizyki UJ

1989Uzyskanie tytułu profesoraKraków

nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2003Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Toulon

Université de Toulon et du Var (Francja)

1972-2015PracaKraków

etatowy pracownik naukowy UJ

2015Przejście na emeryturęKraków

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Nagrody i odznaczenia

Prof. Wiesław Pleśniak otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: 

 • nagrody im. Stefana Mazurkiewicza oraz Stanisława Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1977,1989) 
 • nagrodę Wydziału III PAN (1985) 
 • kilka nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • tytuł doktora honoris causa Université de Toulon et du Var (2003) 
 • członek korespondent Société Royale des Sciences de Liège (1994)
 • Krzyż Kawalerski i  Krzyż Oficerski Orderu  Odrodzenia Polski (1995,2011)
 • Medal im. Władysława Orlicza nadany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001)

Publikacje

A. Artykuły naukowe 

 1. Quasianalytic functions of several variables, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello., Prace Mat. 15 (1971), 135-145.
 2. Quasianalytic functions of several variables, Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, vol. 22/23/24, 20 sectio A (1968/1969/1970), 147-149.
 3. On superposition of quasianalytic functions, Ann. Pol. Math. 26 (1972), 75-86.
 4. Characterization of quasianalytic functions of several variables by means of rational approximation, Ann. Pol. Math. 27 (1973), 149-157.
 5. Some decompositions of functional spaces by means of quasianalytic functions of several variables, Bull. Acad. Pol. Sci., série sci.math., astronom., phys. 20 (1972), 827-831.
 6. Quasianalytic functions in the sense of Bernstein, Dissertationes Math. (Rozprawy Mat.) 147, PWN Warszawa, 1-70.
 7. Remarque sur une généralisation de l'inégalité de S. Bernstein, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 284 (1977), Série A, 1211-1213.
 8. Sur la L -régularité des images holomorphes des compacts de C n, Constructive Function Theory, Blagoevgrad '77, Sofia 1980, 461-463.
 9. Invariance of the L-regularity of compact sets in C n under holomorphic mappings, Trans. Amer. Math. Soc. 246 (1978), 373-383.
 10. On a theorem of S. Bernstein in F-spaces, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello. Prace Mat. 20 (1979), 9-16.
 11. A criterion of the L-regularity of compact sets in C n,  Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello., Prace Mat. 21 (1979), 97-103.
 12. On the distribution of zeros of the polynomials of best L2-approximation to holomorphic functions, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello., Prace Mat. 22 (1980), 29-35.
 13. Invariance of some polynomial conditions for compact sets in C n under holomorphic mappings, Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiello., Prace Mat. 22 (1980), 19-28.
 14. Sur les conditions polynomiales du type Leja dans C n, Comptes rendus Acad. Sci. Paris, 290 (1980), Série A, 309-311.
 15. Quasianalyticity in F-spaces of integrable functions, Z. Ciesielski ed., Approximation Theory and Function Spaces, PWN Warszawa, North-Holland Publ. Company Amsterdam - New York - Oxford 1981, 558-571.
 16. On some polynomial conditions of the type of Leja in C n, Analytic Functions, Kozubnik '79, J. Ławrynowicz ed., Lecture Notes in Math. 798, Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York, 1316-1323.
 17. A criterion for polynomial conditions of Leja's type in n , Univ. Jagiello. Acta Math. 24 (1984), 139-142.
 18. Sur la L -régularité des compacts de C N, Polycopié de la Faculté des Sciences de Toulouse, Université Paul Sabatier, U.E.R. de Mathématiques - Informatique - Gestion, Toulouse 1980, 1-46.
 19. Leja's type polynomial conditions and polynomial approximation in Orlicz spaces, Ann. Pol. Math. 46 (1985), 268-278.
 20. (wspólnie z Nguyenem Thanh Vanem) Invariance of L-regularity and Leja's polynomial conditions under holomorphic mappings, Proc. Roy. Irish Acad., 84A (1984), 111-115.
 21. L-regularity of subanalytic sets in N, Bull. Acad. Pol. Sci., Série sci.math. 32 (1984), 647-651.
 22. Again on Markov's inequality, Constructive Theory of functions, Varna '84, Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1984, 679-683.
 23. L-regularność podzbiorów przestrzeni N, Ann. Soc. Math. Pol., Wiadomości Mat. 25.2 (1984), 183-189.
 24. Nierówności typu Bernsteina i własności przedłużania analitycznego funkcji wielu zmiennych, Sprawozdania z Konferencji Funkcji Analitycznych, Błażejewko '82, Uniwersytet  Łódzki, Łódź 1983, 113-130.
 25. (wspólnie z W. Pawłuckim) Markov's inequality and C  functions on subanalytic sets, Alfred Haar Memorial Conference, Budapest 1985, Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai
 26. (wspólnie z W. Pawłuckim) Markov's inequality and C  functions on sets with polynomial cusps, Math. Ann. 275 (1986), 467-480.
 27. Polynomial condition of Leja, Rational Approximation and Its Applications in Mathematics and Physics, Łańcut 1985, Gilewicz J., Pindor M. and Siemaszko W. eds., Lecture Notes in Math., Springer-Verlag 1237, 41-45.
 28. (wspólnie z W. Pawłuckim) Prolongement de fonctions , Comptes rendus Acad. Sci. Paris 304, Série I, 7 (1987), 167-168.
 29. (wspólnie z W. Pawłuckim) Extension of  functions from sets with polynomial cusps, Studia Math. 88 (1988), 83-87.
 30. (wspólnie z W. Pawłuckim) Approximation and extension of  functions on compact subsets of n, Deformations of Mathematical Structures, J.  Ławrynowicz ed., Kluwer Academic Publ. 1989, 283-295.
 31. Markov's inequality and extension operator for  functions on compact subsets of Rn, J. Approx. Theory 61 (1990), 106-117.
 32. A Cantor regular set which does not have Markov's property, Ann. Pol. Math. 51 (1990), 269-274.
 33. Compact subsets of C n  preserving Markov's inequality, Mat. Vesnik 40 (1988), 295-300.
 34. Zastosowania nierówności Markowa w analizie różniczkowej, Ann. Soc. Math. Pol., Wiadomości Mat. 29.1 (1990), 39-46.
 35. (wspólnie z A. Skibą) Polynomial approximation and linear extension of Gevrey classes of functions on compact sets, Publ. IRMA, Lille 1990, vol. 21, No IV, 2-11.
 36. (wspólnie z P. Goetgheluckiem) Counter-examples to Markov and Bernstein inequalities, J. Approx. Theory 69 (1992), 318-325.
 37. (wspólnie z J. Gilewiczem) Distribution of zeros of sequences of polynomials revisited, Univ. Jagiellon. Acta Math. 30 (1993), 165-177.
 38. L-regularity in the constructive theory of functions, Folia Scientiarum Universitatis Resoviensis, Matematyka i Fizyka 16 (1992), 17-30.
 39. A local version of Levenberg`s theorem on determining measures and Leja's polynomial condition, Mh. Math. 119 (1995), 79-84.
 40. Extension and polynomial approximation of ultradifferentiable functions, Bull. Soc. Roy. Sci. Liège 63 (1994), 393-402.
 41. (wspólnie z M. Baranem) Markov's exponent of compact sets in n , Proc. Amer. Math. Soc. 123 (9) (1995), 2785-2791.
 42. Remarks on Jackson's Theorem in N, East Journal on Approximations 2 (3) (1996), 301-308.
 43. Własność Markowa zbiorów zwartych w n, Jubileuszowy Kongres Matematyków Polskich, Jachranka, czerwiec 1994. Publikacje Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Warszawa 1995, 171-178.
 44. (wspólnie z M. Baranem) Bernstein and van der Corput-Schaake type inequalities on semialgebraic curves, Studia Math. 125 (1997), 83-96.
 45. Recent Progress in Multivariate Markov Inequality, In: Approximation Theory: in Memory of A.K. Varma, N.K. Govil and alt. eds., Pure and Applied Mathematics vol. 212, Marcel Dekker, Inc. 1998, 449-464. New York 1998.
 46. (wspólnie z M. Baranem) Characterization of compact subsets of algebraic varieties in terms of Bernstein-type inequalities, Studia Math. 141 (3) (2000), 221-234.
 47. (wspólnie z M. Baranem) Polynomial Inequalities on Algebraic Sets, Studia Math. 141 (3) (2000), 209-219.
 48. Lemniskaty wielomianowe w n , tom poświęcony pamięci Profesora Władysława Orlicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 49. Markov's Inequality - a Venerable Lady with Unagging Charm, V Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków, Teoria Aproksymacji, Koło Matematyków Studentów UJ, Kraków 2003, 129-138.
 50. Siciak extremal function in real and complex analysis, Ann. Polon. Math. 80 (2003), 37-46.
 51. Volume of polynomial lemniscates in n , Numerical Algorithms 33 (2003), 415-420.
 52. Krótka historia konstruktywnej teorii funkcji, Materiały XVI Szkoły Historii Matematyki, Turawa 2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 31 (2003), 143-149.
 53. Pluriregularity in polynomially bounded o-minimal structures, Univ. Jagiello. Acta Mathematica 41 (2003), 205-214.
 54. Czebyszew, Weierstrass, Jackson, Bernstein i ich kontynuatorzy, Wiadomości Matematyczne (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego) 40 (2004).
 55. Teoria aproksymacji z perspektywy wieku, Sprawozdania z czynności i posiedzeń  Polskiej Akademii Umiejętności, tom 67, (2003), 43-47, Kraków 2005.
 56. Multivariate Polynomial Inequalities via Pluripotential Theory and Subanalytic Geometry Methods. In: Approximation and Probability, Banach Center Publications, vol. 72, pp. 251-261, Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2006.
 57. Inégalité de Markov en plusieurs variables, International Journal of Math. Sci., vol. 2006, article ID 24549, pp. 1-12, Hindawi Publishing Corporation.
 58. Multivariate Jackson Inequality, J. Comput. Appl. Math. 233 (2009), 815-820.
 59. Funkcja ekstremalna Profesora Siciaka, Alma Mater, październik 2010, Uniwersytet Jagielloński.
 60. Nearly optimal meshes in subanalytic sets, Numerical Algorithms 60 (2012), 545-553.
 61. Identity principles for Bernstein quasianalytic functions, Commentationes Math. 53(2) (2013), 179-187.

B. Podręcznik akademicki

 1. Wykłady z teorii aproksymacji, pp. 1-121, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

       C. Tom edytorski

 1. Topics in complex analysis, Proceedings of the Semester on Complex Analysis held in Warsaw, 1992. Edited by Piotr Jakóbczak and Wiesław Pleśniak. Banach Center Publications 31, Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics, Warsaw 1995, 390 pp.

D. Tłumaczenie

 1. S.G. Krantz, Teoria funkcji wielu zmiennych zespolonych, PWN Warszawa 1991 (tłum. z angielskiego: P. Jakóbczak, M. Jarnicki, W. Pleśniak).

Opracował  Zbigniew Suraj przy współpracy z Wiesławem Pleśniakiem

Doktoranci

1. Jan Sudolski: Silnie jedyna najlepsza aproksymacja w przestrzeniach metrycznych I, Wydział Matematyki i Fizyki UJ , 1986
2. Adam Wójcik: Silnie jedyna najlepsza aproksymacja w przestrzeniach metrycznych II, Wydział Matematyki i Fizyki UJ , 1986
3. Grzegorz Lewicki: Twierdzenie Bernsteina o letargu i aproksymacja wielomianowa w przestrzeniach funkcyjnych, Wydział Matematyki i Fizyki UJ , 1987
4. Mirosław Baran: Funkcja ekstremalna Siciaka i zespolona miara równowagi dla podzbiorów zwartych przestrzeni R, Wydział Matematyki i Fizyki UJ , 1990
5. Jerzy Szczepański: Zera wielomianów najlepszej aproksymacji, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ , 1999
6. Marta Kosek: Funkcja ekstremalna Siciaka zbiorów Julii w C^n, Wydział Matematyki i Fizyki UJ , 2000
7. Alicja Skiba: Funkcje quasi-analityczne na zbiorach algebraicznych, Wydział Matematyki i Informatyki UJ , 2004