Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Ignacy Zaborowski
data dodania: 2014-03-19 18:40:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geodezja. Urodził się 2 listopada 1754 r. Uczęszczał do rzeszowskiego Kolegium Pijarskiego (1773). W latach 1781–1794 pracował jako nauczyciel w Collegium Nobilium w Warszawie. Jest autorem kilku książek, w tym Jeometria praktyczna (1786), nagrodzona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, Logarytmy dla szkół narodowych (1787),opracowana na zlecenie Komisji Edukacji Narodowejoraz Geometria wiejska, dla potrzeb pomiarów wiejskich. Od 1800 r. był członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł 10 stycznia 1803 r. w Warszawie. Źród... Czytaj dalej

Władysław Zajączkowski
data dodania: 2014-03-19 18:41:22 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe, geometria analityczna. Urodził się 12 kwietnia 1837 r. w Strzyżowie. Uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a maturę zdał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1855). Studiował nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie w 1860 r. uzyskał doktorat, oraz w Getyndze, Berlinie i Wiedniu (1860–1862). Docent i kierownik Katedry Matematyki UJ (1862–1864), kierownik Katedry Mechaniki Analitycznej Szkoły Głównej w Warszawie (1865–1867), od 1867 r. profesor i kierownik Katedry Geometrii Analitycznej Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1872). Po p... Czytaj dalej

Kazimierz Zima
data dodania: 2013-08-19 17:56:41 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe. Urodził się 4 września 1928 r. w Lubatowej w powiecie krośnieńskim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzicami byli Andrzej i Pelagia z domu Kucenda. W 1946 r. ukończył szkołę podstawową w Miejscu Piastowym. W latach 1946–1950 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po ukończeniu liceum – w latach 1950–1953 - studiował matematykę (I stopień) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1968 r. Uniwersytet Śląski) w Katowicach. Od 15 sierpnia 1953 r. do 30 września 1953 r. b... Czytaj dalej

Stanisław Złonkiewicz
data dodania: 2013-12-03 15:42:30 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, metody matematyczne. Urodził się 7 września 1933 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. Ukończył szkołę podstawową w Tarnowie, a w 1951 r. liceum ogólnokształcące w Brzesku. Studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą ukończył ze stopniem magistra w 1955 r. Doktorat z matematyki obroniłna Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Tadeusz K o c h m a ń s k i1. W latach 1954–1963 pracował na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta wKatedrze Matematyki Akademii ... Czytaj dalej