Zaawansowane opcje szukania...

Feliks Michał Barański

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 18/05/1915

Miejsce urodzenia: Lwów

Powiat: lwowski, Ukraina

Data śmierci: 10/02/2006

Miejsce śmierci: Kraków

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe.

 

Urodził się 18 maja 1915 r. we Lwowie. Tu chodził do szkoły podstawowej i średniej, tu także studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza, którą ukończył w 1940 r. W 1944 r. uzyskał posadę na stanowisku asystenta u prof. Stefana Banacha w Katedrze Mechaniki Teoretycznej. W czasie okupacji niemieckiej Lwowa w latach 1941944 był, wraz z wieloma innymi lwowskimi naukowcami, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla. W 1946 r. został zmuszony do wyjazdu ze Lwowa. Zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie w 1948 r. podjął pracę w Katedrze Matematyki Politechniki Krakowskiej, kierowanej wówczas przez  prof. Mirosława Krzyżańskiego. W 1958 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Habilitował się w 1963 r., a tytuł profesora uzyskał w 1972 r.

       Specjalizował się w dziedzinie równań różniczkowych i ich zastosowaniu w technice. Opublikował ponad 80 publikacji. Był promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich.

       W latach 19731979 był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki PK, a od 1979 do 1985 dyrektorem tego instytutu. Współpracował z Instytutem Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie prowadził wykłady i seminaria dyplomowe i naukowe. Wypromował około 200 magistrów. Miał też krótki związek z powstającą na początku lat sześćdziesiątych XX w. w Rzeszowie Wyższą Szkołą Pedagogiczną. W roku akademickim 1963/1964 prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku matematyka w Studium Terenowym w Rzeszowie krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

       Za swoją wieloletnią nienaganną pracę zawodową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał 3 nagrody ministra i kilkanaście razy Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej.

       Nestor krakowskich matematyków. Należał wcześniej do grona lwowskich matematyków skupionych wokół  profesorów Stefana Banacha i Hugona Steinhausa w Lwowskiej Szkole Matematycznej.

       Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1949 r.

       Ceniony przez swoich uczniów i współpracowników.

       Zmarł 10 lutego 2006 r. w Krakowie, gdzie został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

 

Źródło:

  • Feliks Barański: Lwowskie wspomnienie o Stefanie Banachu, Zeszyty Naukowe AGH im. S. Staszica, Kraków 1993, Opuscula Mathematica z. 13, Nr 1522, s. 55-57.
  • Źródła internetowe.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
18/05/1915Urodzony(a)Lwów
1958Uzyskanie stopnia doktoraKraków
1963Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków
1963-1964PracaRzeszów

Prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku matematyka w Studium Terenowym w Rzeszowie krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

1972Uzyskanie tytułu profesora
1973-1979PracaKraków

Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej.

1979-1985PracaKraków

Dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej.

10/02/2006Zmarł(a)Kraków

Nagrody i odznaczenia

Profesor Feliks Barański za swoją wieloletnią nienaganną pracę zawodową otrzymał:

  • 3 nagrody ministra i kilkanaście razy Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej.

Publikacje

  1. Feliks Barański: Lwowskie wspomnienie o Stefanie Banachu, Zeszyty Naukowe AGH im. S. Staszica, Kraków 1993,  Opuscula Mathematica z. 13, Nr 1522, s. 55-57.

Opracował: Zbigniew Suraj