Zaawansowane opcje szukania...

Wanda Ottenbreit

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 15/02/1924

Miejsce urodzenia: Lwów

Powiat: lwowski, Ukraina

Data śmierci: 17/12/1992

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona.

 

Urodziła się 15 lutego 1924 r. we Lwowie jako córka Henryka, lekarza, i Heleny z domu Mierzwińska. Przed wojną mieszkała w Toruniu, skąd została z rodziną wysiedlona przez Niemców. W czasie okupacji mieszkała z rodzicami w Czyżynach pod Krakowem, gdzie ukończyła w 1942 r. Szkołę dla Wychowawczyń Przedszkoli. Od 1 grudnia 1942 do 31 marca 1945 pracowała jako robotnica w Zakładzie Fermentacji i Uprawy Tytoniu w Czyżynach. W marcu 1945 r. rozpoczęła studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie otrzymała dyplom magistra filozofii w dniu 14 grudnia 1949 r. W 1947 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną jako wykładowca w Państwowym Liceum i Gimnazjum Telekomunikacyjnym w Krakowie. W roku akademickim 1949/50 pracowała jako młodszy asystent w Zakładzie Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w latach 1950/51, 1951/52 i do półrocza 1952/53 jako starszy asystent w Katedrze Teorii Funkcji Analitycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1 grudnia 1952 r. przeszła na aspiranturę w tej Katedrze, prowadząc nadal ćwiczenia na UJ. Aspiranturę przerwała wskutek niepomyślnych warunków życiowych (choroba i śmierć matki) w 1954 r. Od 1 lipca 1964 r. podjęła pracę w Zakładzie Matematyki w Studium Terenowym Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (przekształconego w 1965 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną) w Rzeszowie w charakterze starszego asystenta. W 1967 r. złożyła w Politechnice Warszawskiej rozprawę doktorską na temat Pewne własności rozwartości i promienia zbioru, na podstawie której w 1968 r. Rada Naukowa Instytutu Matematyki przyznała jej stopień naukowy doktora. Promotorem jej pracy był prof. Włodzimierz W r o n a  z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W październiku 1968 r. objęła stanowisko adiunkta w Katedrze Matematyki WSP w Rzeszowie.

Opublikowała 7 prac naukowych dotyczących średnicy pozaskończonej oraz rozwartości zbioru.

Swoje siły i zdolności poświęciła nauczaniu matematyki oraz kształceniu nauczycieli matematyki. Wykorzystując swoje zdolności i umiejętności pedagogiczne prowadziła dodatkowe zajęcia z nauczycielami w Okręgowym Ośrodku Metodycznym przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Przygotowała dwa wartościowe skrypty dla przedmiotu matematyka na kierunkach fizyka i wychowanie techniczne na studiach nauczycielskich w WSP w Rzeszowie: Algebra dla fizyków oraz Matematyka dla studentów wychowania technicznego i fizyki, wydane przez Wydawnictwo WSP w Rzeszowie.

W 1984 r. przeszła na emeryturę.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1948 r.

Kochała ludzi, przyrodę i zwierzęta. Była bardzo oddana rodzinie i dzieciom. W wolnych chwilach pisała wiersze, opowiadania i bajki dla dzieci.

Zmarła 17 grudnia 1992 r. w Rzeszowie. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.

 

Grobowiec na Cmentarzu Komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.

 

Źródło:

Dokumentacja archiwalna Uniwersytetu Rzeszowskiego i informacje prywatne.

 

Kilka zdjęć z wieczoru wspomnień poświęconego życiu i działalności naukowej dr Wandy Ottenbreit, Instytut Matematyki Uniwersystetu Rzeszowskiego, 1 V 2004.

 

Na zdjęciu od lewej: mgr inż. K. Pancerz i prof. Z. Suraj.

 

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania.

 

Na zdjęciu od lewej: dr T. Zamorski, córka dr W. Ottenbreit, dr E. Swoboda i dr W. Walat.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
15/02/1924Urodzony(a)Lwów
1942-1945PracaCzyżyny, krakowski

Robotnica w Zakładzie Fermentacji i Uprawy Tytoniu w Czyżynach

1947PracaKraków

Rozpoczęła pracę pedagogiczną jako wykładowca w Państwowym Liceum i Gimnazjum Telekomunikacyjnym w Krakowie

1968Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa

Politechnika Warszawska rozprawa doktorska na temat Pewne własności rozwartości i promienia zbioru

1984Przejście na emeryturę
1964-1984PracaRzeszów

Podjęła pracę w Zakładzie Matematyki w Studium Terenowym Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (przekształconego w 1965 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną) w Rzeszowie w charakterze starszego asystenta.

17/12/1992Zmarł(a)Rzeszów

Publikacje

A. Prace naukowo-badawcze

 1. Metody obliczania średnic pozaskończonych i rozwartości zbiorów, [w:] Dodatek do Rocznika PTM; t. XXIII, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1950, s. 1-31.
 2. Sur la monotonie de l'écart d'ensemble par rapport á une classe de fonctions génératrices, Colloquium Math., vol. 3, 1955, s. 174-175.
 3. Rozwartość zbioru, Rocz. Nauk.-Dydakt.; Z.3/1 Nauki Mat.-Przyr. i Tech., WSP, Rzeszów, 1967, s. 5-39.
 4. Średnica pozaskończona zbioru składającego się z dwu kół, Rocz. Nauk.-Dydakt.; Z.3 Nauki Mat.-Przyr. i Tech., WSP, Rzeszów, 1967, s. 41-52.
 5. Ogólne definicje granicy, pochodnej i całki, Prace Mat.-Przyr. Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Rzeszowie, Nr 1, 1969, s. 191-205.
 6. Pewne własności rozwartości i promienia zbioru, Prace Mat.-Przyr. Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Nr 1, 1969, s. 5-20.
 7. Średnica pozaskończona płaska dwu odcinków współliniowych, Rocz. Nauk.-Dydakt.; Z.2/6 Nauki Mat.-Przyr. i Tech., WSP, Rzeszów, 1969, s. 23-33.
 8. Geometryczne wyprowadzenie pewnych znanych własności funkcji klasy S, Rocz. Nauk.-Dydakt.; Z.2/18 Mat., WSP, Rzeszów, 1972, s. 107-125.
 9. Metody numeryczne. Miscellanea, Prace Mat.-Przyr. Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie; Seria II, Rzeszów, Nr 6, 1980, s. 197.

B. Podręczniki

 1. Algebra dla fizyków, Wyd. WSP, Rzeszów, 1968, 357 s.
 2. Matematyka dla studentów wychowania technicznego i fizyki, cz. I, Algebra i geometria analityczna liniowa, Wyd. WSP, Rzeszów, 1973, 429 s.

C. Literatura dziecięca

 1. Książka o Hani, Wyd. 2, Wydawnictwo Akapit Press, 2009.

 

Opracował: Zbigniew Suraj