Zaawansowane opcje szukania...

Andrzej Szczepan Białynicki-Birula

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 26/12/1935

Miejsce urodzenia: Nowogródek

Powiat: obecnie Białoruś

Data śmierci: 19/04/2021

Miejsce śmierci: Warszawa

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, geometria algebraiczna, geometria i topologia rozmaitości.

 

Urodził się 26 grudnia 1935 r. w Nowogródku w obecnym obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Po ucieczce wraz z rodzicami z Nowogródka w 1940 r. mieszkał kolejno przez parę miesięcy w Warszawie, Bełżycach, Krośnie, Strzyżowie. W latach 1941–1945 przebywał w Brzostku (powiat jasielski) i okolicach. Do drugiej i trzeciej klasy szkoły powszechnej uczęszczał w Brzostku. W 1945 r. zamieszkał z rodzicami w Rzeszowie, gdzie w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza ukończył piątą i szóstą klasę. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1952 r. rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1956 r., uzyskując tytuł magistra matematyki. W czasie studiów zatrudniony jako zastępca asystenta, po ich zakończeniu w 1956 r. na stanowisku asystenta, a następnie aspiranta (ówczesnego doktoranta) zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w Instytucie Matematycznym PAN. W latach 1958–1960 odbył staż akademicki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA). W 1960 r. obronił rozprawę doktorską na temat On Automorphisms and Derivations of Simple Rings with Minimum Conditions, której promotorem był prof. dr Gerhard H o c h s c h i l d1.

W latach 1962–1963 pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim (assistant professor). Po powrocie do Polski, w latach 1964–1970 pracował jak docent w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, gdzie w roku 1964 habilitował się na podstawie rozprawy On Galois theory of fields with operators. Tytuł profesora matematyki uzyskał w 1970 r. W tym samym roku został zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 1978 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.  W latach 1977–1980 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił również funkcję  prorektora tej uczelni w latach 1987–1990. Przez kilka kadencji był też członkiem senatu UW. 

Wybitny naukowiec, jeden z pionierów algebry różniczkowej. Autor ponad 50 prac naukowych z dziedziny algebry, geometrii algebraicznej, logiki, topologii, a także podręczników akademickich. Promotor 22 zakończonych przewodów doktorskich z dziedziny nauk matematycznych oraz recenzent szeregu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Od 1986 r. był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2002 r. członek rzeczywisty PAN. W latach 19992002 był członkiem Prezydium PAN. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN w latach 1991-1997 i 2007-2010. Od 1991 r. był członkiem Academia Europaea. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego  Warszawskiego na Wydziale Nauk Matematycznych i Fizycznych. Był członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce PAN. Pracował w rozmaitych instytucjach naukowych i państwowych, m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rada Nauki; Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, Zespół Roboczy Nauk Ścisłych, Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół Interdyscyplinarny ds. Współpracy z Zagranicą), a także w Komitetach Badań Naukowych (Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii; Zespół ds. Projektów Badawczych Zamawianych). Był członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Fundamenta Mathematicae, Transformation Groups i innych.

Za działalność naukową otrzymał wiele cennych nagród i wyróżnień, w tym tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (2015), Nagroda Fundacji im. Jurzykowskiego (1998), Medal im. Wacława Sierpińskiego (1991), Nagroda Prezesa Rady Ministrów (1999). 

Zmarł 19 kwietnia 2021 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

 

________________________________________________________

  1Gerhard Hochschild (19152010) – matematyk amerykański, specjalista z zakresu algebry, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

 

Źródło:

 • Zasoby internetowe.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
26/12/1935Urodzony(a)Nowogródek, obecnie Białoruś
1960Uzyskanie stopnia doktoraBarkeley, Kalifornia, USA

Na podstawie rozprawy On Automorphisms and Derivations of Simple Rings with Minimum Conditions.

1962–1963PracaKalifornia, USA

Assistant Professor na Uniwersytecie Kalifornijskim.

1964Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa

Instytut Matematyczny PAN

1960-1964PracaWarszawa

Adiunkt w Instytucie Matematycznym PAN oraz Uniwersytecie Warszawskim z rocznym urlopem 1962-63 na pobyt w USA

1964–1970PracaWarszawa

Docent w Instytucie Matematycznym PAN oraz Uniewersytecie Warszawskim.

1970Uzyskanie tytułu profesora

Profesor nadzwyczajny

1978Uzyskanie tytułu profesoraWarszawa

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

1977-1980PracaWarszawa

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

1970-1980PracaWarszawa

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

1980PracaWarszawa

Profesor zwyczajny - Uniwersytet Warszawski

1987-1990PracaWarszawa

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

2015Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawa

Uniwersytet Warszawski 

19/04/2021Zmarł(a)Warszawa

Nagrody i odznaczenia

Profesor Andrzej Białynicki-Birula za swoją działalność naukową otrzymał:

 • Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (2015)
 • Nagrodę Fundacji im. Jurzykowskiego (1998)
 • Medal im. Wacława Sierpińskiego (1991)
 • Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1999)

Publikacje

A. Artykuły

 1. Some properties of the decompositions of algebraic varieties determined by actions of a torus, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser Sci Math., Astr., Phys. 24(1976), s. 667-674.
 2. Injective morphisms of real algebraic varieties, Proc. Amer. Math. Soc. 13(1962), s. 200-203 [wspólnie z M. Rosenlichtem].
 3. Extensions of representations of algebraic linear groups. Amer. J. Math. 85(1963), s. 131-144 [wspólnie z G. Hochschildem oraz G. Mostowem]. 
 4. Some theorems of actions of algebraic groups, Annals of Mathematics, 98(1973), s. 480-497.

B. Podręczniki akademickie

 1. Algebra, PWN, Warszawa 1971 (drugie wydanie 1976).
 2. Algebra liniowa z geometrią,  PWN, Warszawa 1979.
 3. Zarys algebry, PWN, Warszawa 1984.
 4. Wykłady z geometrii algebraicznej, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2013.

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar

Doktoranci

1. Juliusz Brzeziński: Minimal Models of Absolute Arithmetic Surfaces, Uniwersytet Warszawski , 1967
2. Maciej Bryński : On Forms of Algebraic Varieties (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1969
3. Jerzy Jurkiewicz: The Functor of Automorphisms of a Scheme (in Polish), Institute of Mathematics, Polish Academy of Science , 1971
4. Maksymilian Boratyński : Injective Dimension of Direct and Inverse Limits of Modules (in Polish), Institute of Mathematics, Polish Academy of Science , 1973
5. Stefan Jackowski : Localization and Completion Theorems in Equivariant Cohomology Theories (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1976
6. Michał Szurek: Rigid Algebraic Varieties, Uniwersytet Warszawski , 1976
7. Joanna Święcicka : Deformations of Algebraic Bundles (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1977
8. Zdzisław Wojtkowiak: Free Actions of Cyclic Groups on CW-Complexes (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1978
9. Ewa Marchow: Equivariant Immersions of Smooth Manifolds (in Polish), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań , 1979
10. Jolanta Słomińska : Equivariant Properties of CW-Complexes (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1979
11. Agnieszka Bojanowska: Spectrum of Equivariant K-Theory (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1980
12. Mariusz Koras: Meromorphic Actions of Reductive Groups, Uniwersytet Warszawski , 1980
13. Jerzy Konarski: Decomposition of Algebraic Varieties given by an Action of a Group (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1981
14. Krzysztof Dąbrowski: Complex Structures on Product of Spheres (in Polish), Institute of Mathematics, Polish Academy of Science , 1982
15. Ryszard Doman: Properties of the Becker-Gottlieb Transfer Map (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1982
16. Krzysztof Pawałowski: Smooth Actions of Finite Groups on Disks, Uniwersytet Warszawski , 1982
17. Ewa Duma: Algebraic Actions of Multidimensional Tori and SL(2) (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1983
18. Krzysztof Nowiński: Complexes of Modules over the Complex Cobordism Ring and Bordism with Singularities (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1984
19. Paweł Traczyk: Cancellation Law for Homotopy Equivalent Representations of Groups of Odd Order (in Polish) Uniwersytet Warszawski , 1985
20. Andrzej Szczepański: Compact Flat Manifolds with the First Betti Number Equal to Zero (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1987
21. Jan Samsonowicz : Morphisms of Vector Bundles (in Polish), Uniwersytet Warszawski , 1988
22. Krzysztof Jaczewski: Generalized Euler Sequence and Characterization of Toric Varieties, Uniwersytet Warszawski , 1991