Zaawansowane opcje szukania...

Kazimierz Artur Goebel

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 21/10/1940

Miejsce urodzenia: Warszawa

Data śmierci: 21/07/2022

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna (równania różniczkowe). 

 

Urodził się 21 października 1940 r. w Warszawie. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, gdzie w 1958 r. zdał maturę.  

W latach 1958-1963 studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Już w czasie studiów na UMCS rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Adama Bieleckiego Po ich ukończeniu został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zespołowej Matematyki UMCS, przekształconej później w Zakład Równań Różniczkowych, kierowanej wówczas przez prof. A. Bieleckiego. W roku 1967 otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie pracy „O przekształceniach lipschitzowskich i ich uogólnieniach”, której promotorem był prof. A. Bielecki. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Grubość zbiorów w przestrzeniach metrycznych i jej zastosowania w teorii punktów stałych”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977, a tytuł profesora zwyczajnego w 1988 r.

Od początku swojej pracy w UMCS z pasją i zaangażowaniem poświęcał się działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. W 1980 r. został kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki i funkcję te sprawował aż do przejścia na emeryturę. W latach 1984-1987 oraz 1990-1993 był prorektorem, a w latach 1993-1999 rektorem tej uczelni. 

Jego dorobek naukowy zawiera 4 książki wydane w języku angielskim oraz ponad 70 artykułów. Wypromował 15 doktorów, 6 osób spośród nich uzyskało później stopień doktora habilitowanego, następnie 3 otrzymały tytuł profesora. Był inicjatorem i organizatorem wielu konferencji naukowych, w tym warsztatów „Lublin-Italian Friends Workshop”, odbytych w 2016 r. w Lublinie.

Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1993-1999) i Oddziału Lubelskiego PTM, Członka Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Członka Komitetu Matematyki PAN i Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych J.P. Schaudera w Toruniu.

Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za bogatą działalność społeczną otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora docenione zostały również poza granicami kraju. Był zatrudniany na stanowisku visiting professor w wielu Uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Japonii oraz w Meksyku, był także Członkiem American Mathematical Society i European Mathematical Society.

Zmarł 21 lipca 2022 r. w Lublinie. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

Źródło: 

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Goebel
 • Prof. dr hab. Kazimierz Artur Goebel, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-08-02].

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
21/10/1940Urodzony(a)Warszawa
1963Ukończenie studiówLublin

Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej

1967Uzyskanie stopnia doktoraLublin

UMCS

1971Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLublin
1988Uzyskanie tytułu profesora
21/07/2022Zmarł(a)Lublin

Nagrody i odznaczenia

Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za bogatą działalność społeczną Profesor otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń, w tym: 

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
 • Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. 

Publikacje

Wybrane publikacje:

Książki:

 1. K. Goebel: Twierdzenia o punktach stałych. Wykłady – Tokio 2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 2. K. Goebel, W.A. Kirk: Zagadnienia metrycznej teorii punktów stałych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 3. J. Banas, K. Goebel: Measures of Noncompactness in Banach Spaces. Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Marcel Dekker, Inc., New York 1980.

Artykuły naukowe:

 1. K. Goebel: A note on minimal displacement and optimal retraction problems, Fixed Point Theory and Applications (2006).
 2. K. Goebel, B. Sims: More on Minimal Invariant Sets for Nonexpansive Mappings, Nonlinear Analysis, Elsevier Science (2001).
 3. K. Bolibok, K. Goebel: A Note on Minimal Displacement and Retraction Problems, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 206, Issue 1, 1 February 1997, Pages 308-314. 

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Ewa Delinowska : Opis nieoddalających retrakcji w przestrzeni Hilberta , 2012
2. Łukasz Piasecki : Przekształcenia średnio-lipschitzowskie , 2012
3. Krzysztof Bolibok : Problemy minimalnego przesunięcia i lipschitzowskiej retrakcji dla kul w przestrzeniach Banacha , 1999
4. Jacek Wośko : Zagadnienie minimalnego dystansu , 1995
5. Jarosław Górnicki : Twierdzenia o punktach stałych odwzorowań z lipschitzowskimi iteracjami oraz odwzorowań asymptotycznie regularnych w przestrzeni , 1991
6. Józef Banaś : Relatywne miary niezwartości w przestrzeniach Banacha , 1978