Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Andrzej Schinzel
data dodania: 2013-12-10 23:40:07 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: teoria liczb. Urodził się 5 kwietnia 1937 r. w Sandomierzu jakosynznanego sandomierskiego lekarza-społecznika Zygmunta Schinzla i artystki malarki Marii ze Świeżyńskich. Będąc uczniem sandomierskiego I Liceum Ogólnokształcącego w 1951 r. zajął pierwsze miejsce w II Olimpiadzie Matematycznej, zaś w 1953 r. zdał maturę. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1958r. Pod wpływem swojego mistrza, wybitnego matematyka, prof. Wacława S i e r p i ń s k i e g o1, zainteresował się teorią liczb i jej poświęcił całe swoje naukowe życie. Doktorat uzyskał pod opieką tegoż... Czytaj dalej

Józef Karol Siciak
data dodania: 2016-01-20 10:07:14 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 5 lutego 1931 r. w miejscowości Lecka koło Błażowej w powiecie rzeszowskim. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, które ukończył w 1950 r. W latach 1950–1955 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1954 r. do 2006 r. pracował w Instytucie Matematyki UJ. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ 30 czerwca 1960 r., a w roku 1962 stopień naukowy doktora habilitowanego. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Franciszek L e j a1. W 1972... Czytaj dalej

Roman Słoniowski
data dodania: 2013-08-19 18:45:24 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: metody numeryczne, równania różniczkowe. Urodził się 24 lipca 1930 r. w Czułowicach w rejonie lwowskim na Ukrainie w rodzinie nauczycielskiej. Uczęszczał do szkoły średniej w Komarnem, którą ukończył w 1947 r. Studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. Studia ukończył w 1952 r. Po ukończeniu studiów pracował do 1954 r. jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole średniej w Komarowsku. Od 1954 do 1994 pracował bez przerwy w ... Czytaj dalej

Jan Stankiewicz
data dodania: 2013-12-16 16:12:43 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 12 grudnia 1939 r. w Rudzie Różanieckiej w powiecie lubaczowskim. W 1962 r. ukończył matematykę na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został wówczas asystentem i pracował na tym stanowisku do 1966 r., w którym otrzymał stanowisko starszego asystenta. W 1969 r. uzyskał tam stopień doktora matematyki (promotor: prof. Zdzisław L e w a n d o w s k i1) i podjął pracę w charakterze adiunkta. W 1978 r. na podstawie rozprawy Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć otrzymał stopień doktora habilitowanego i został ... Czytaj dalej

Grzegorz Staszewski
data dodania: 2013-07-30 23:29:14 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 12 marca 1935 r. w Lgocie Wielkiej w powiecie Radomsko w województwie łódzkim w rodzinie inteligenckiej, nauczycielskiej, Wincentego i Jadwigi Stanik z domu Polaczek. W 1956 r. dokonuje zmiany nazwiska na Staszewski. Szkołę podstawową ukończył w Lgocie Wielkiej, następnie uczęszczał do 3-letniego Państwowego Liceum Administracyjno-Handlowego I stopnia w Radomsku, a potem kontynuował naukę w Technikum Handlowym w Radomsku na wydziale finansowym, które ukończył w 1953 r. W latach 1953–1958 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Ł... Czytaj dalej

Hugo Dionizy Steinhaus
data dodania: 2013-08-12 14:38:57 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza rzeczywista, teoria prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna. Urodził się 14 stycznia 1887 r. w Jaśle w rodzinie inteligenckiej Bogusława i Eweliny z domu Lipschitz. Jego ojciec był dyrektorem Spółdzielni Kredytowej w Jaśle. W 1905 r. uzyskał maturę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Studiował matematykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza. W latach 1906–1911 kontynuował studia matematyczne w Getyndze pod kierunkiem prof. Davida H i l b e r t a1 i prof. Feliksa K l e i n a2. Stopień doktora filozofii summa cum laude uzyskał w 1911 r. na pods... Czytaj dalej

Andrzej Szybiak
data dodania: 2013-07-09 12:49:26 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geometria różniczkowa. Urodził się 25 października 1931 r. w Lublińcu w obecnym województwie śląskim w rodzinie inteligencji pracującej. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1955 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy z zakresu geometrii różniczkowej. Od 1 października 1954 do 31 października 1955 pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku asystenta. W okresie od listopada 1955 do października 1958 był aspirantem, a od listopada 1958 do września 1967 – adiunktem w Instytucie Mat... Czytaj dalej

Jan Szynal
data dodania: 2022-02-12 18:04:51 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 11 czerwca 1946 roku w Byczynie w powiecie kluczborskim w województwie opolskim. W 1964 roku zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1964-1969 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. W 1974 roku uzyskał na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS stopień doktora nauk matematycznych na podstawie pracy Pewne problemy ekstremalne w klasach funkcji meromorficznych z ustalonymi współczy... Czytaj dalej

Dominik Stanisław Szynal
data dodania: 2022-02-14 13:34:58 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: rachunek prawdopodobieństwa. Urodził się 4 listopada 1937 roku w Stępinie k. Długołęki w województwie dolnośląskim. W roku 1961 ukończył studia w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na swojej Alma Mater w dniu 29 czerwca 1965 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zagadnienie zbieżności średnich arytmetycznych niezależnych - zbieżność prawie kompletna i zbieżność wykładnicza”. Promotorem był profesor Mikołaj O l e k i e w i c z 1. Stopień doktora habilitowanego otrzymał rów... Czytaj dalej