Zaawansowane opcje szukania...

Piotr Kmiecik

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 22/09/1946

Miejsce urodzenia: Pęcławice

Powiat: staszowski

Data śmierci: 1/07/2017

Miejsce śmierci: Jarosław

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki.

 

Urodził się 22 września 1946 r. w małej wiosce Pęcławice na  terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym jego rodzice. Tam też ukończył 7-klasową szkołę podstawową w 1960 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach koło Sandomierza, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął studia  na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, które z powodu złego stanu zdrowia i trudnych warunków materialnych musiał przerwać. W styczniu 1965 r. został zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pęcławicach,  gdzie pracował do końca roku szkolnego 1964/65. We wrześniu 1965 r. podjął studia w Studium Nauczycielskim w Ostrowcu  Świętokrzyskim  na kierunku matematyki i fizyki, które ukończył w 1967 r.  W latach  1967–1971  studiował matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. We wrześniu 1971 r. już jako nauczyciel z dyplomem magistra podjął pracę w Technikum Drogowo-Geodezyjnym w Jarosławiu, gdzie pracował nieprzerwanie do końca roku szkolnego 2012/2013. W 2001 r. został wpisany na listę egzaminatorów matematyki  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W styczniu 2002 r. został nauczycielem dyplomowanym.  Od września 2013  r. jest emerytem.

W okresie swojej pracy zawodowej uczył matematyki i fizyki, zachowując ścisłą korelację w zakresie tych przedmiotów. W latach  1973–2008 pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Matematyczno-Przyrodniczej. Od 1993 r. był stałym uczestnikiem konkursu zadaniowego ,,MATEMATYKI - czasopisma dla nauczycieli matematyki". Był  trzykrotnym laureatem tego konkursu w latach 1999, 2005, 2010.  W tym samym czasie opublikował  szereg artykułów w tym czasopiśmie,  które dotyczyły  nauczania matematyki w szkole średniej, podając często sposoby i metody rozwiązań trudnych zadań konkursowych adresowanych do młodzieży matematycznie uzdolnionej. Uczniowie z koła matematycznego, które prowadził dwukrotnie byli zwycięzcami konkursów czasopisma  ,,MATEMATYKA” (nr 1/2004, nr 7/2009).

Za swoją wyróżniającą pracę dydaktyczną i organizacyjną otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu (1977, 1995), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011). 

Zmarł 1 lipca 2017 r. w Jarosławiu. Został pochowany na starym cmentarzu w Jarosławiu. 

 

Źródło:

 • Opracowanie własne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
22/09/1946Urodzony(a)Pęcławice
1960Ukończenie szkoły podstawowejPęcławice
1964Ukończenie szkoły średniejChobrzany

k. Sandomierza

1965Ukończenie studiówOstrowiec Świętokrzyski

Studium Nauczycielskie

1971Ukończenie studiówRzeszów

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

1971-2013PracaJarosław

Technikum Drogowo-Geodezyjne

2013Przejście na emeryturęJarosław
1/07/2017Zmarł(a)Jarosław

Nagrody i odznaczenia

Mgr Piotr Kmiecik za swoją działalność otrzymał:

 • Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu (1977,1995)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2000)
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011)

Publikacje

Publikacje w czasopiśmie "Matematyka":

 1. Rozkład funkcji  ( rozwiązanie zadania konkursowego 1270 ), 1/1993.
 2. Jak udowodnić twierdzenie Talesa za pomocą twierdzenia  Pitagorasa?,  6/1995.
 3. Odległość od wierzchołków trójkąta  ( rozwiązanie zadania konkursowego 1417), 3/1998.
 4. O rozwiązaniu zadania konkursowego 1452,  1/2000.
 5. Błąd we wzorze   (korespondencja), 5/2001.
 6. Jeszcze trzy rozwiązania, 5/2001.
 7. Piętnaste rozwiązanie, 2/2006.
 8. Inne rozwiązania  (korespondencja), 8/2006.
 9. Jeszcze o polu równoległoboku, 6/2007.
 10. O pewnej nierówności  (korespondencja),  5/2008.
 11. Równanie na równi pochyłej,  8/2007.
 12. Jedenasty sposób, 8/2007.
 13. Czworokąt czy czworościan, 8/2007.
 14. Wysokość  średnią podstaw, 2/2008.
 15. Jeszcze o maturalnym błędzie (korespondencja), 8/2008.
 16. Uwagi o wieku babci i dziadka (korespondencja), 8/2009.
 17. Jak na to wpaść?, 11/2009.
 18. Jaka to funkcja?, 2/2011.
 19. Zadanie o liczbie trójkątów, 6/2013.
 20. Promień okręgu Apoloniusza, 4/2015.
 21. Promień kuli opisanej na czworościanie, 6/2015. 

Opracował: Zbigniew Suraj przy współpracy z Piotrem Kmiecikiem