Zaawansowane opcje szukania...

Jan Szynal

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 11/06/1946

Miejsce urodzenia: Byczyna

Powiat: kluczborski

Data śmierci: 01/03/2021

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona.

 

Urodził się 11 czerwca 1946 roku w Byczynie w powiecie kluczborskim w województwie opolskim. W 1964 roku zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1964-1969 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki.

W 1974 roku uzyskał na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS stopień doktora nauk matematycznych na podstawie pracy Pewne problemy ekstremalne w klasach funkcji meromorficznych z ustalonymi współczynnikami, której promotorem był prof. Jan  K r z y ż1. Habilitował się w 1987 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej O pewnych problemach ekstremalnych dla funkcji holomorficznych i wielomianów. W 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

Ze swoją Alma Mater związany zawodowo w latach 1969-2010, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Dydaktyki Matematyki, kierownika Zakładu Zastosowań Matematyki, dyrektora Instytutu Teorii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego. W latach 1994-96 był zatrudniony też na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie w Katedrze Matematyki. Następnie w latach 2017-2020 pracował w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL, gdzie sprawował funkcję kierownika Katedry Zastosowań Matematyki (obecnie Katedra Ekonometrii i Statystyki). Był profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Ekonomii i Logistyki. W 2011 roku piastował tam funkcję prodziekana. W latach 2016 – 2017 pracował także w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych. Przebywał na wyjazdach naukowych w Kanadzie na Uniwersytecie Montrealskim i Uniwersytecie Lavala. Był stypendystą  Deutscher Akademischer Austauschdienst w Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Niemcy). Jako profesor wizytujący pracował w Brigham Young University w Provo (Utah, USA). Wykładał także w Tunezji i Szwajcarii.

Autor lub współautor ponad 200 publikacji głównie z zakresu teorii funkcji analitycznych, opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Opublikował książkę Matematyka dla początkujących (studentów). Program wyrównawczy - 15 tematów (Lublin 2012). Był promotorem wielu prac magisterskich i dyplomowych.

Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, dobry kolega i współpracownik. Był znakomitym dydaktykiem. Prowadził zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej, logiki matematycznej, algebry, analizy matematycznej, metod probabilistycznych.

Zorganizował wiele międzynarodowych konferencji poświęconych analizie  zespolonej. Kierownik  projektów badawczych dotyczących jakości nauczania w szkolnictwie wyższym w ramach międzynarodowego projektu Tempus Phare (1997). Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1972 roku. Władał biegle (w mowie i w piśmie) trzema językami kongresowymi – angielskim, francuskim i rosyjskim.

Zmarł 1 marca 2021 roku w Lublinie.  Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.  

 

_________________________________

1Jan Krzyż (1923-2009) – polski matematyk, specjalista z zakresu analizy zespolonej. Zob. także: http://mip.ur.edu.pl/?q=biogramy/osoba/68

 

Źródło:

https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-profesor-jan-szynal-1946-2021

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
11/06/1946Urodzony(a)Byczyna
1964Ukończenie szkoły średniejLublin

II LO im. Hetmana Jana Zamojskiego

1969Ukończenie studiówLublin

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS

1974Uzyskanie stopnia doktoraLublin

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS

1987Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLublin

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS

01/03/2021Zmarł(a)Lublin

Publikacje

Artykuły naukowe: 

  1. J. Szynal, M. Dorff (2009): „Higher order schwarzian derivatives for convex uniwalent functions”, Trudy Petrozavodskogo Gosudarstvennogo Universiteta.
  2. J. Szynal, M. Dorff (2005): „Linear invariance and integral operators if univalent functions”, Demonstratio Math.
  3. K. Kiepiela, M. Pietrzyk, J. Szynal  (2001): "Meixner polynomials and nonvanishing holomorphic functions",  Journal of Computational and Applied Mathematics.
  4. Z. Lewandowski, J. Szynal (1999): "The Landau problem for bounded nonvanishing functions", Journal of Computational and Applied Mathematics.
  5. Z. Lewandowski, J. Szynal  (1998): "An upper bound for the Laguerre polynomials", Journal of Computational and Applied Mathematics.

Opracował: Zbigniew Suraj