Zaawansowane opcje szukania...

Literatura

 1. Anand K.K., Anand, A.K.: Cypra Cecilia Krieger and the Human Side of Mathematics, [w:] Despite the Odds: Essays on Canadian Women and Science, Marianne Gosztonyi Ainley, Editor, Vehicule Press 1990.
 2. Bednarski W.W. (red.):  Mater Thomasoviensis 1917-1992, P.W. TomGraf s.c. w Tomaszowie Lub., Tomaszów Lub. – 1992.
 3. Bombicki M.R.: Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2003.
 4. Bonusiak W.W. (red.): Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1965-2000), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.
 5. Bonusiak W.W. (red.): Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 6. Brewster H.: Owens Papers, Schlesinger Library, Radcliffe College.
 7. Cisło B.: Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów Lub. – 2002.
 8. Gazeta Uniwersytecka, Nr 8/2006(43), s. 3, s. 4.
 9. Gleichgewicht B.: Józef Hawlicki (1906-1999), Matematyka.
 10. Grzebyk E.: Bibliografia publikacji pracowników WSP w Rzeszowie do 1986 roku, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1990.
 11. Iwiński T.: Ponad pół wieku działalności matematyków polskich. Zarys historii Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 12. Januszewski B.: Prof. dr hab. inż. Stanisław Polański – wspomnienie, Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, Zeszyt 5, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, Gliwice, czerwiec 1998.
 13. Januszewski B.: Prof. dr hab. inż. Stanisław Polański. Wspomnienie, Gazeta Politechniki nr 49-50,  styczeń-luty 1998, Rzeszów.
 14. Kozielski S.: Stanisław Wołek (1947-2005), Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria INFORMATYKA, vol. 26 (Numer 3/64), Gliwice 2005, s. 5-6.
 15. Newsletter of the Association for Women in Mathematics, Vol 27, No. 6 (November-December 1997).
 16. Oczoś K.E.: Politechnika Rzeszowska 1951-2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
 17. Ottenbreit W.: Matematyka dla studentów wychowania technicznego i fizyki, cz. I, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1973.
 18. Ottenbreit W.:  Algebra dla fizyków, Wyd. WSP, Rzeszów, 1968.
 19. Pawlikowska-Brożek Z.: Adam Wachułka (1909-1991), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 36/4(1991), 127-130.
 20. Pikoń K. (red.): Złota Księga Nauk Technicznych, Helion, Gliwice 2003.
 21. Robinson: Biography, Cecilia Krieger-Dunaij, Notes of Canadian Mathematical Congress, January 1975, reprinted in the Newsletter of the Association for Women in Mathematics, 5(3), April 1975.
 22. Rząsa A.: Jerzy Tocki (1944-2006), Nadwisłocze. Mielecko-Podkarpacki Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Nr 4(13), 2006.
 23. Rząsa A.: Józef Hawlicki – wspomnienie w stulecie urodzin, Matematyka nr 8/2006.
 24. Słownik biograficzny matematyków polskich, S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska (red.), Tarnobrzeg 2003, s. 231.
 25. Stankiewicz J. i in.: Scientifiic Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science, No. 2/2006.
 26. Stefanowski J., Ślęzak D.: Profesor Andrzej Skowron – sylwetka Jubilata, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji 2/2013, s. 8-10.
 27. Steinhaus H.: Reminiscences (Polish) (Cracow, 1970).
 28. Stokłosa J.: Abraham Stern  – pierwszy polski konstruktor maszyn liczących, Informatyka, 1986, t. 21, nr. 2-3, s. 31-32.
 29. Suraj Z., Domoradzki S.: Jerzy Józef Tocki (1944-2006), Scientifiic Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science, No. 1/2007, pp. 153-166. 
 30. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym im. Prof. Franciszka Leji 1898-1998, Materiały informacyjne z okazji Obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, listopad 1998.
 31. Śmietana E.: Zbiór zadań z zawodów matematycznych. XVII lat Szkolnych Konkursów Matematycznych im. Prof. Jana Marszała w I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2002.
 32. Tabor J.: Profesor Stanisław Midura – nauczyciel i uczony (w 70. rocznicę urodzin), Gazeta Uniwersytecka 8/22, Listopad 2003, Uniwersytet Rzeszowski, 2003.
 33. Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners Who is Who, Zug, Schweiz, 2007.
 34. Wuczyńska K.: Doc. dr Adam Wachułka (1909-1991). [Nekr.] Matematyka 1992 nr 4, s. 240-243.
 35. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Informator 1965-1980, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1980.
 36. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Powstanie i rozwój 1965-1985, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1985.
 37. Źródło własne: na podstawie wywiadów z Janem Bieniaszem, Bogusławem Januszewskim,  Marią Polańską i Wojciechem Zimkiem, Rzeszów, październik 2004.
 38. Технічні вісті 2002/1(14), 2(15), s. 9.