Zaawansowane opcje szukania...

Stanisław Złonkiewicz

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 07/09/1933

Miejsce urodzenia: Krzemieniec

Powiat: wołyński, Ukraina

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, metody matematyczne.

 

Urodził się 7 września 1933 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. Ukończył szkołę podstawową w Tarnowie, a w 1951 r. liceum ogólnokształcące w Brzesku. Studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą ukończył ze stopniem magistra w 1955 r. Doktorat z matematyki obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Tadeusz  K o c h m a ń s k i1.

W latach 1954–1963 pracował na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta w Katedrze Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1963 r. przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa, gdzie podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej na stanowisku adiunkta, będąc równocześnie starszym wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1964 r. do 1994 r. pracował  w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, początkowo na stanowisku starszego wykładowcy, a od 1970 r. na stanowisku docenta. W WSP zorganizował od podstaw kształcenie studentów na kierunku matematyka. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych: był kierownikiem Zakładu Matematyki (1964–1966), kierownikiem Katedry Matematyki (1966–1975) oraz prorektorem ds. studenckich (IX-XII 1981). W latach 1991–1996 był wykładowcą matematyki w Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. Od 1992 r. do 2000 r. był nauczycielem w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, gdzie w latach 1992–1997 pełnił równocześnie funkcję dyrektora. W 1994 r. przeszedł na emeryturę. Na trwałe wpisał się na karty historii WSP w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego), jak i Podkarpacia.

Redaktor pięciu roczników i jednego zeszytu naukowo-dydaktycznego, które poświęcone były wynikom badań z zakresu matematyki. Przygotował i opublikował w Wydawnictwie WSP w Rzeszowie trzy skrypty wspomagające wykłady z algebry, arytmetyki teoretycznej i geometrii analitycznej w nowoczesnym ujęciu, opartym na pewnej oryginalnej koncepcji. Wydania niektórych z tych skryptów były kilkakrotnie wznawiane.  Wiele uwagi i troski poświęcał na staranne przygotowanie swoich wykładów. Potrafił wygłaszać je w niezwykle interesujący sposób i robił to z wielką pasją. Był promotorem kilkuset prac magisterskich.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność" (od 1980 r.). Stanisław Złonkiewicz był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" WSP w Rzeszowie (X 1980–VI 1981), organizatorem i wykładowcą  Uniwersytetu Ludowego przy Duszpasterstwie Rolników w Błażowej (1985–1993), wykładowcą nauki społecznej Kościoła w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli (1986–1990), przewodniczącym Diecezjalnej Rady Kultury przy abp. Ignacym Tokarczuku (1988–1991), organizatorem i wykładowcą Wszechnicy Nauczycielskiej (1988–1992) i Wszechnicy Inżynierskiej (1989–1992) przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W latach 1983–1997 był prelegentem (katolicka nauka społeczna, kultura chrześcijańska) w duszpasterstwach nauczycieli, rolników, duszpasterstwach akademickich, w środowiskach opozycji demokratycznej na terenie całej Polski.

Z pasją poświęca swój wolny czas na wędrówki rowerowe, spływy kajakowe i pływanie.

 

____________________________________________________

1Tadeusz Kochmański (1904–1986) – wybitny specjalista w zakresie geodezji, miernictwa górniczego oraz matematyki stosowanej, profesor AGH w Krakowie.

 

Źródło:

 1. Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, s. 791.
 2. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie do 1986 roku, oprac. Eugenia Grzebyk, Rzeszów 1990.
 3. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za lata 1987–1991, oprac. Stanisława Mach i Krystyna Serwatko, Rzeszów 1993.
 4. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za lata 1992–1996, oprac. Stanisława Mach i Krystyna Serwatko, Rzeszów 1998.
 5. Dokumenty archiwalne Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Informacje internetowe oraz prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
07/09/1933Urodzony(a)Krzemieniec, wołyński, Ukraina
1955Ukończenie studiówKraków

Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1961Uzyskanie stopnia doktora
1954-1963PracaKraków

Pracownik naukowy w Katedrze Matematyki Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

1964PracaRzeszów

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

1966PracaRzeszów

Kierownik Katedry Matematyki WSP w Rzeszowie.

1970PracaRzeszów

Objął stanowisko docenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

1980PracaRzeszów

Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w WSP.

1981PracaRzeszów

Prorektor ds. studenckich w WSP w Rzeszowie.

1989-1991PracaRzeszów

Sygnatariusz Deklaracji Komitetu Obywatelskiego przy RKW w Rzeszowie.

1988-1992Praca

Organizator i wykładowca Wszechnicy Nauczycielskiej.

1989-1992PracaRzeszów

Organizator Wszechnicy Inżynierskiej przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.

1985–1993PracaBłażowa, rzeszowski

Wykładowca Uniwersytetu Ludowego przy Duszpasterstwie Rolników w Błażowej.

1994Przejście na emeryturę
1991-1996PracaStalowa Wola

Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Filia Wydz. Nauk Społecznych w Stalowej Woli).

1983-1997Praca

Działał jako prelegent w duszpasterstwach nauczycieli, rolników, duszpasterstwach akademickich, KIK, w środowiskach opozycyjnych na terenie całej Polski.

1992-2000PracaRzeszów

Objął stanowisko nauczyciela i dyrektora w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, do 1997 roku  dyrektor szkoły.

1986-1990 PracaStalowa Wola

Pracował w charakterze wykładowcy nauki społecznej Kościoła w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli.

Publikacje

Artykuły naukowe:

 1. On the application of the cracovian root to the orthogonalization and normalization of sequences of functions. Arch. Mech. 1962 nr 6 s. 901-994.
 2. Metoda krakowianowa w rozwiązywaniu równań ruchu układów dynamicznych. Rozpr. Inż. 1963 z. 2 s. 235-252. 
 3. Quadratwurzeln symmetrischer Krakowiane. Acta Astr. vol. 16: 1966 no 3 s. 217-225.
 4. Wstęp do algebry ciągów wielokrotnych.  Zesz. Nauk. AGH  nr 195 Geodez. 1968 z. 11 s. 7-41.
 5. Krakowiany oraz ich zastosowanie w nauce i technice. Rozdz. VI: Wielociągi, oprac. T. Kochmański i Z. Złonkiewicz, Zesz. Nauk. AGH Zesz. Spec. 1971 z. 18 s. 287-336.
 6. O stosowaniu matematyki w naukach przyrodniczych. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 18 Mat. 1971 z. 2 s. 131-143.
 7. Model rachunku zdań i jego wykorzystanie w nauczaniu. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 18 Mat. 1972 z. 2 s. 133-136.
 8. Teoria aksjomatyczna jako uogólnienie pewnych klasycznych zastosowań całki. Matematyka 1972 nr 3 s. 133-136.
 9. Uwagi o kształtowaniu pojęcia granicy ciągu. Matematyka  1972 nr 2 s. 65-69.
 10. O istnieniu punktu osobliwego pewnego pola dynamicznego. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 32 Mat. 1977 z. 4 s. 157-161.
 11. Banachiewicz matrix rings. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 62 Mat. 1985 z. 7 s. 129-133.
 12. Ideals in Banachiewicz rings. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 62 Mat. 1985 z. 7 s. 115-128.
 13. Structure theorem on semisimple Banachiewicz algebras. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 62 Mat. 1985 z. 7 s. 135-139.
 14. The concept of Banachiewicz rings and algebras. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzesz. z. 62 Mat. 1985 z. 7 s. 99-113.

Skrypty:

 1. Struktury algebraiczne. Cz. 1, Grupy, pierścienie, ciała, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1969.
 2. Struktury algebraiczne. Cz. 2, Przestrzenie wektorowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1969.
 3. Wybrane działy algebry abstrakcyjnej. Cz. 1, Macierz kanoniczna Jordana, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1970.
 4. Struktury algebraiczne. Cz. 3, Przestrzenie unitarne i euklidesowe, przestrzenie afiniczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1970.
 5. Wybrane działy algebry abstrakcyjnej. Cz. 1 Macierz kanoniczna Jordana, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1970.
 6. Struktury algebraiczne. Cz. 1, Grupy, pierścienie, ciała, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wyd. 2, Rzeszów 1971.
 7. Struktury algebraiczne. Cz. 1, Grupy, pierścienie, ciała, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wyd. 3, Rzeszów 1973.
 8. Struktury algebraiczne. Cz. 2, Przestrzenie wektorowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wyd. 3, Rzeszów 1973.

Redakcja roczników/zeszytów naukowych:

 1. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 14, Matematyka. Z. 1 (red. S. Złonkiewicz),  Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1971.
 2. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 18, Matematyka. Z. 2 (red. S. Złonkiewicz), Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1972.
 3. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 32, Matematyka. Z. 4 (red. S. Złonkiewicz), Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1977.
 4. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 41, Matematyka. Z. 5 (red. S. Złonkiewicz), Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1979.
 5. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 50, Matematyka Z. 6 (red. S. Złonkiewicz), Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1982.
 6. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 62, Matematyka. Z. 7 (red. nauk. S. Złonkiewicz), Wydaw. WSP, Kraków -  Rzeszów 1985.
 7. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie: Seria matematyka, fizyka i technika. Matematyka. Z. 1  (pod red. S. Złonkiewicza), Wydaw. WSP, Rzeszów 1990.

Inne publikacje:

 1. Spór o etykę pracowników nauki. Wypow. Andrzej Paszewski, Stanisław Złonkiewicz Tyg. Powsz. 1985 nr 4 s. 8.
 2. Człowiek współczesny - rozwój czy dekadencja. Wszech. Inż.  1989/90 z. 4 s. 1-5.
 3. Uczyć, to pomagać w zrozumieniu. Wszech. Naucz.  1989/90 z. 1 s. 1-3.
 4. Katecheza polska Jana Pawła II. Wszech. Inż.  1990/91 z. 12 s. 1-10.
 5. Kultura w rodzącej się demokracji. Wszech. Naucz.  1990/91 z. 5 s. 1-7.
 6. Droga do uniwersytetu w Rzeszowie. Nowiny 1991 nr 38 s. 3.
 7. Katecheza polska Jana Pawła II. Ad Hoc 1991 nr 6 s. 1-5.
 8. Świeccy w kościele diecezji przemyskiej. W: Księga jubileuszowa: 25 lat pasterskiego posługiwania ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka / pid red. J.F. Adamskiego i M. Rudnickiej. Brzozów - Stalowa Wola 1991 s. 207-220.
 9. Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Nova Vetera 1992 cz. 1: nr 4 s. 1-3; cz. 2: nr 5 s. 1-5.
 10. Cywilizacja miłości to prymat osoby przed rzeczą, więcej być więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością, X Sympozjum Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości, Częstochowa, 15-17 maja 1992. Poznań 1992 s. 7-18.
 11. Instytut Wschodni w WSP? Ad hoc 1992 nr 9 s. 1, 2.
 12. Wrażeń kilka z podróży w orszaku JM Rektora w czerwcu R.P. 1992 na Podole odbytej. Ad hoc 1992 nr 10 s. 14.
 13. Krótka - w zamyśle - rozmowa uczonego z dyrektorem o szkołach społecznych. Ad hoc 1993 nr 14 s. 6-8.
 14. Samotność romantyka. Rozm. z S. Złonkiewiczem przepr. Marek Pękala. Nowiny  1993 nr 19 s. 1, 5.
 15. W czasie wakacji wędrować! Ad hoc 1993 nr 15 s. 9-11.
 16. Poszukiwanie w wierze. Cz. 1: Czas pustyni.  Szopka  1995 nr 2 s. 12-13; cz. 2: Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Tamże nr 3 s. 9-10.

Opracował: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar