Zaawansowane opcje szukania...

Andrzej Skowron

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 06/10/1943

Miejsce urodzenia: Wadowice

Życiorys

Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, logika matematyczna.

 

Urodził się 6 października 1943 r. w Wadowicach. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, które ukończył w 1961 r. Studiował jednocześnie na dwóch kierunkach: matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz elektronikę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1967 r. Doktorat i habilitację z matematycznych podstaw informatyki obronił na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiednio w 1972 r. i 1979 r. W 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Matematyki kieruje Zakładem Logiki Matematycznej.

Posiada bardzo rozległe zainteresowania naukowe, które dotyczą m.in. logicznych i algorytmicznych aspektów sztucznej inteligencji, wnioskowania przy niepełnej informacji, wnioskowania aproksymacyjnego, zbiorów przybliżonych, interakcyjnych obliczeń granularnych, eksploracji danych, klasyfikatorów hierarchicznych, mereologii przybliżonej, systemów wspomagania decyzji i zarządzania ryzykiem, systemów autonomicznych i adaptacyjnych, metod wykorzystania wiedzy dziedzinowej w eksploracji danych i modelowaniu złożonych zjawisk. Jest autorem ponad 350 prac naukowych. W 2013 r. w zestawieniu opracowanym przez międzynarodowe konsorcjum Thomson Reuters jego nazwisko jest wymieniane wśród najczęściej cytowanych autorów prac w zakresie informatyki. Jego prace z zakresu teorii zbiorów przybliżonych oraz wnioskowania boolowskiego osiągnęły w 2013 r. bardzo wysokie wskaźniki bibliometryczne, przykładowo napisana wspólnie z Cecylią Rauszer praca pt. „Discernibility Matrices and Functions in Information Systems” (rozdział w książce Intelligent Decision Support, 1992) posiadała ponad 2100 cytowań, zaś wspólny artykuł ze Zdzisławem Pawlakiem pt. „Rudiments of Rough Sets" („Information Sciences” 177/1, 2007) w latach 2007–2016 był cytowany ponad 1970 razy. Współpracował naukowo z wieloma legendarnymi naukowcami, spośród których warto wspomnieć  profesor Helenę  R a s i o w ą 1 oraz profesora Zdzisława  P a w l a k a 2. Był promotorem ponad 20 przewodów doktorskich. Niektórzy z jego doktorantów sami posiadają już tytuły profesorskie.

Pełnił wiele ważnych funkcji w środowisku naukowym. W latach 1994–2009 był redaktorem naczelnym „Fundamenta Informaticae” (IOS Press, Amsterdam). Jest także współtwórcą i współredaktorem czasopisma „Transactions on Rough Sets” (Springer, Berlin) oraz członkiem komitetów redakcyjnych wielu znanych czasopism międzynarodowych, w tym: „Theoretical Computer Science”, „Information Sciences”, „Knowledge and Information Systems” oraz „Knowledge Discovery and Data Mining”. W latach 1996–2000 był prezesem International Rough Set Society. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członkiem Komitetu Informatyki PAN, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN. W latach 1988–1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a także był przez pięć lat marszałkiem  Senatu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.

Wspierał merytorycznie ponad 100 międzynarodowych konferencji naukowych, między innymi jako przewodniczący komitetów programowych: International Conference on Web Intelligence / Intelligent Agent Technology (2005), International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (pierwszej edycji konferencji w 1998 r.), jak również Trends in Logic III: In Memoriam of Andrzej Mostowski, Helena Rasiowa, and Cecylia Rauszer (2005). Od dwóch lat jest aktywnym członkiem komisji konkursów na najlepsze prace doktorskie w Polskim Stowarzyszeniu Sztucznej Inteligencji. Wygłosił wiele zaproszonych wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym wykłady plenarne na  IFIP World Computer Congress (2000), International Conference on Information Sciences (2005),  International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (2005), International Conference on Web Intelligence/Intelligent Agent Technology (2006), International Conference on Hybrid Information Technology (2006),  Web Intelligence Meets Brain Informatics (2006), International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (2007),  KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems – Technologies and Applications (2007), 2nd World Congress on Biologically Inspired Computing (2010), Conference on Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition (2010), International Symposium on Management Engineering (2011), KES-IIMSS (2012), International Conference on Active Media Technology (2013), Joint Rough Sets Symposium (2013), International Conference on Pattern Recognition and Machine Learning (2013).  

______________________________________

1 Helena Rasiowa (1917–1994) – polski logik i matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk; zajmowała się logiką, algebrą, teorią mnogości oraz informatyka teoretyczną.

2 Zdzisław I. Pawlak (1926–2006) – polski matematyk, informatyk, twórca teorii zbiorów przybliżonych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

 

Źródło:

  1. J. Stefanowski, D. Ślęzak: Profesor Andrzej Skowron – sylwetka Jubilata, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji 2/2013, s. 8-10.
  2. Informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
06/10/1943Urodzony(a)Wadowice
1961Ukończenie szkoły średniejBielsko-Biała

Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

1967Ukończenie studiówWarszawa

Studiował jednocześnie na dwóch kierunkach: matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz elektronikę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

1972Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa

Doktorat z matematycznych podstaw informatyki obronił na Uniwersytecie Warszawskim.

1979Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa

Habilitację z matematycznych podstaw informatyki obronił na Uniwersytecie Warszawskim.

1988-1990PracaWarszawa

Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

1991Uzyskanie tytułu profesoraWarszawa
1996-2000Praca

Prezes International Rough Set Society.

1994-2009Praca

Redaktor naczelny „Fundamenta Informaticae” (IOS Press, Amsterdam).

Nagrody i odznaczenia

Profesor Andrzej Skowron za swoją działalność otrzymał:

  • nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego, tj. Nagrodę im. Zygmunta Janiszewskiego (1988) oraz Nagrodę im. Stanisława Mazura (1986),
  • Recognition of Service Award (2005) przyznawaną przez Association for Computing Machinery,
  • honorową profesurę na Chongqing University of Posts and Telecommunications w Chinach (2003),
  • tytuł honorowego redaktora „Fundamenta Informaticae”,
  • Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014) za wybitne zasługi na rzecz kształcenia kadry informatycznej dla środowiska rzeszowskiego, 
  • wyróżnienie prestiżowym tytułem Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) w 2012 r.

Publikacje

Wykaz większości publikacji dostępny pod adresem: 

http://rsds.ur.edu.pl/author/172

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Bożena Staruch: Rozszerzenia struktur częściowych i ich zastosowania w inteligentnych systemach informacyjnych, Uniwersytet Warszawski , 2006
2. Arkadiusz Wojna: Wnioskowanie przez analogię w konstrukcji klasyfikatorów, Uniwersytet Warszawski , 2005
3. Piotr Synak: Temporalne aspekty eksploracji danych - metody zbiorów przybliżonych, Instytut Podstaw Informatyki PAN , 2004
4. Rafał Bocian: Algebry samoiniektywne typu Euklidesa, Uniwersytet Warszawski , 2003
5. Norbert Dojer: Badanie zanurzalności algebr częściowych za pomocą systemów przepisywania termów, Uniwersytet Warszawski , 2003
6. Jakub Wróblewski: Adaptacyjne metody klasyfikacji obiektów, Uniwersytet Warszawski , 2002
7. Dominik Ślęzak: Przybliżone redukty decyzyjne, Uniwersytet Warszawski , 2002
8. Rafał Deja: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w analizie konfliktów, Instytut Podstaw Informatyki PAN , 2001
9. Grzegorz Bińczak: Charakteryzacja klas algebr częściowych definiowalnych przez słabe równości, Uniwersytet Warszawski , 2001
10. Marcin Szczuka: Metody symboliczne i sieci neuronowe w konstrukcji klasyfikatorów, Uniwersytet Warszawski , 2000
11. Jan Bazan: Metody wnioskowań aproksymacyjnych dla syntezy algorytmów decyzyjnych, Uniwersytet Warszawski , 1999
12. Artur Woliński: Algebry cylindryczne dla częściowych systemów relacyjnych, Uniwersytet Warszawski , 1999
13. Hung Nguyen: Discretization of Real Value Attributes - Boolean Reasoning Approach, Uniwersytet Warszawski , 1997
14. Bogdan Staruch: Algebraiczna charakteryzacja klas algebr częściowych definiowalnych przez silne równości, Uniwersytet Warszawski , 1997
15. Konrad Pióro: Jednoznaczność charakteryzacji grafu unarnej algebry częściowej przez kratę jej słabych podalgebr, Uniwersytet Warszawski , 1996
16. Piotr Kosiuczenko: Warunki Malcewa dla algebr częściowych, Uniwersytet Warszawski , 1995
17. Jarosław Stepaniuk: Metody wnioskowania aproksymacyjnego w problemach dyskretnych, Uniwersytet Warszawski , 1992
18. Zbigniew Suraj : O pewnym problemie przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów, Uniwersytet Warszawski , 1985