Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Józef Nizioł
data dodania: 2022-02-16 20:01:19 autor: test
Dyscyplina: matematyka, mechanika. Specjalność: mechanika nieliniowa. Urodził się 2 marca 1938 roku. w Krzemienicy k. Łańcuta w województwie podkarpackim. W 1956 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Jako laureat Olimpiady Matematycznej został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego bez egzaminu wstępnego. W 1961 roku obronił pracę magisterską Pierwszy stopień dyfuzji, której promotorem był prof. Mirosław K r z y ż a ń s k i1. W tym samym roku podjął pracę zawodową na Politechnice Krakowskiej. W 1967 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych za pracę Nieliniowe probabilistyczne metody analizy drgań elementów konstrukcyjnych.... Czytaj dalej