Zaawansowane opcje szukania...

Władysław Zajączkowski

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 12/04/1837

Miejsce urodzenia: Strzyżów

Powiat: strzyżowski

Data śmierci: 07/10/1898

Miejsce śmierci: Lwów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe, geometria analityczna.

 

Urodził się 12 kwietnia 1837 r. w Strzyżowie. Uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a maturę zdał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1855). Studiował nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie w 1860 r. uzyskał doktorat, oraz w Getyndze, Berlinie i Wiedniu (1860–1862). Docent i kierownik Katedry Matematyki UJ (1862–1864), kierownik Katedry Mechaniki Analitycznej Szkoły Głównej w Warszawie (1865–1867), od 1867 r. profesor i kierownik Katedry Geometrii Analitycznej Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1872). Po przeniesieniu się do Lwowa pracował jako profesor Akademii Technicznej (od 1877 r. Szkoły Politechnicznej), rektor Szkoły Politechnicznej we Lwowie (1878/79) oraz kierownik Katedry Matematyki (1883–1898).

Jest autorem 14 prac matematycznych oraz 4 podręczników z zakresu teorii równań różniczkowych, geometrii analitycznej i metod matematycznych w fizyce, a także monografii poświęconej historii Politechniki Lwowskiej. Był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1867 r.) i członkiem korespondentem Académie des Sciences w Paryżu (od 1873 r.).

Zmarł 7 października 1898 r. we Lwowie.

                                                                                                                 

Źródło:

 1. Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, s. 771 (opracowanie Jan Draus).
 2. Roman Duda, Lwowska Szkoła Matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 216.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
12/04/1837Urodzony(a)Strzyżów
1860Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Uniwersytet Jagielloński

1862-1864PracaKraków

Docent i kierownik Katedry Matematyki UJ.

1865-1867PracaWarszawa

Kierownik Katedry Mechaniki Analitycznej Szkoły Głównej w Warszawie.

1867PracaWarszawa

Od 1867 profesor i kierownik Katedry Geometrii Analitycznej Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

1878/1879PracaLwów

Rektor Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

07/10/1898Zmarł(a)Lwów
1883-1898PracaLwów

Kierownik Katedry Matematyki Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

Publikacje

 1. Teoryja funkcyi potencyalnej (1864)
 2. Geometryja analityczna (1865)
 3. Odczyty z geometryji analitycznej (1865)
 4. Teoryja równań różniczkowych o cząsteczkowych pochodnych rzędu 1. (1867)
 5. Wykład nauki o równaniach różniczkowych (1877)
 6. Zasady algebry i rachunku infinitezymalnego (1879)
 7. Teoryja wyznaczników o p wymiarach (1881)
 8. Zasady algebry wyższej (1884)
 9. C.K. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny jej założenia i rozwoju ... (1894)

Opracował: Zbigniew Suraj