Zaawansowane opcje szukania...

Dobiesław Brydak

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 29/04/1935

Miejsce urodzenia: Rzeszów

Powiat: rzeszowski

Data śmierci: 21/03/2017

Miejsce śmierci: Kraków

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: nierówności różniczkowe i operatorowe, równania i nierówności funkcyjne.

 

Urodził się w dniu 29 kwietnia 1935 roku w Rzeszowie w rodzinie Edwarda i Zofii z d. Boratyńska. Studiował matematykę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którą ukończył w roku 1956 uzyskując tytuł magistra. Studia na kierunku fizyka odbył także w UJ, gdzie w roku 1960 otrzymał tytuł magistra.  W 1967 roku uzyskał na UJ stopień doktora nauk matematycznych, a w roku 1977 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – stopień doktora habilitowanego.

Od początku swej pracy zawodowej związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (przekształconą w 1999 roku w Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej, a w 2008 roku w Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) w Krakowie, gdzie przeszedł niemal całą ścieżkę kariery zawodowej od  zastępcy asystenta (1956) do profesora nadzwyczajnego (w  1990). Od 1981 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Nierówności Ogólnych na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym AP w Krakowie. W latach 1977-80 pracował w University of Port Harcourt w Nigerii. Pracował także w dwóch krótkich okresach czasu na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Specjalizował się w zakresie teorii nierówności iteracyjnych i równań funkcyjnych. Zorganizował 9 edycji konferencji z nierówności funkcyjnych. Autor ok. 30 artykułów naukowych, kilku skryptów do nauki matematyki z rozwiązaniami zadań. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1997 roku.

Za swą pracę był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W wolnym czasie słuchał muzyki.

Zmarł 21 marca 2017 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

 

Źródło: 

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
29/04/1935Urodzony(a)Rzeszów
1956Ukończenie studiówKraków

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny UJ

1967Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Wydział Matematyczno-Fiyczno-Chemiczny UJ

1977Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKatowice

Uniwersytet Śląski

21/03/2017Zmarł(a)Kraków

Nagrody i odznaczenia

Dr hab. Dobiesław Brydak za swą pracę był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotym Krzyżem Zasługi
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Publikacje

Skrypty:

  1. D. Brydak: Zbiór zadań z teorii mnogości i topologii. Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych, Wyd. WSP w Krakowie, 1967.
  2. D. Brydak, E. Wachnicki: Pojęcia analizy matematycznej w zadaniach, Wyd. WSP w Krakowie, 1973. 
  3. D. Brydak, E. Turdza: Zbiór zadań z teorii mnogości i teorii przestrzeni topologicznych i metrycznych, Wyd. WSP w Krakowie, 1982.

Artykuły naukowe: 

  1. D. Brydak, B. Choczewski, M. Czerni (2008): Asymptotic properties of solutions of some iterative functional inequalities, Opuscula Math., AGH University of Science and Technology Press.

Inne:

  1. D. Brydak: W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 107.
  2. D. Brydak: W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, Kraków, 1986, s. 92.
  3. D. Brydak: W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 46.

Opracował: Zbigniew Suraj

 

Doktoranci

1. Janusz Krzyszkowski : , 1990