Zaawansowane opcje szukania...

Informatycy


Roman Bazylevych
data dodania: 2022-02-18 12:31:33 autor: test
Dziedzina: nauki techniczne - informatyka. Specjalność: optymalizacja dyskretna, projektowanie komputerowe. Studia w Politechnice Lwowskiej (Ukraina) ukończył w roku 1958 uzyskując tytuł zawodowy inżyniera w zakresie radiotechniki. W 1964 roku obronił w Instytucie Fizyczno-Mechanicznym Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie rozprawę doktorską zatytułowaną Analiza schematów nieliniowych. Od 1969 roku był zatrudniony na stanowisku docenta w Politechnice Lwowskiej. Habilitację w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał w roku 1984 w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym na podstawie rozprawy habilitacyjnej Metody komputerowego projektowania urządzeń elektronicznych. Tytu... Czytaj dalej

Zdzisław Grodzki
data dodania: 2024-05-04 18:28:18 autor: test
Dyscyplina: informatyka. Specjalność: matematyczne podstawy informatyki. Urodził się 29 listopada 1930 roku w Filipowiczach w obwodzie brzeskim (obecnie Białoruś) jako syn Kazimierza i Bronisławy Grodzkich. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Filipowiczach, a po zajęciu przez Rosjan w 1939 roku wschodniej części II Rzeczpospolitej naukę na poziomie podstawowym kontynuował na tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej rodzice Z. Grodzkiego zmuszeni do wyjazdu osiedlili się w miejscowości Szóstka k. Radzynia Podlaskiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, które ukończył w 1951 roku. Po uzyskaniu matury rozpoczął stu... Czytaj dalej

Zdzisław S. Hippe
data dodania: 2013-12-03 15:50:35 autor: admin
Dyscypliny: chemia, informatyka. Specjalności: informatyka chemiczna, inteligentne systemy informacyjne, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe. Urodził się 9 stycznia 1930 r. w Krakowie w rodzinie Zygmunta i Zofii z domu Bartman. Absolwent LO w Krakowie. Studiował na Politechnice Łódzkiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera (1953), Politechnice Gdańskiej, którą ukończył ze stopniem magistra (1955) i Politechnice Śląskiej, gdzie uzyskał doktorat (1965). Habilitację z kolei uzyskał na Politechnice Łódzkiej (1975). W 1978 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej, a stanowisko profesora zwyczajnego na tejże uczelni w 1989 r. Jest prof... Czytaj dalej

Stanisław Paszczyński
data dodania: 2014-08-19 16:25:47 autor: test
Dyscypliny: elektronika, informatyka. Specjalności: elektronika ciała stałego, sieci komputerowe, systemy cyfrowe. Urodził się 19 marca 1950 r. w Dębicy, obecnie województwo podkarpackie.Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności elektronika ciała stałego. W latach 1973–1974 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, a od 1974 (po przekształceniu WSI) do 2001 na Politechnice Rzeszowskiej, pra... Czytaj dalej

Oleksandr Provotar
data dodania: 2020-04-08 11:35:43 autor: test
Dyscyplina: informatyka. Specjalność: logiki nieklasyczne, programowanie. Urodził się 30 kwietnia 1958 r. w miejscowości Dimer na Ukrainie, w obwodzie kijowskim. W latach 1976–1981 studiował matematykę stosowaną na Wydziale Cybernetyki w Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenko w Kijowie. Po ukończeniu studiów w 1981 r. podjął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Cybernetyki. W latach 1984-1988 był słuchaczem studiów doktoranckich z informatyki teoretycznej prowadzonych w Instytucie Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa Ukraińskiej Akademii Nauk (UAN) w Kijowie. W 1989 r. obronił pracę doktorską (kandydacką) „S-translacje i ich zastosowanie do budowy ... Czytaj dalej

Bohdan Rytsar
data dodania: 2020-04-06 17:27:13 autor: test
Dyscyplina: elektronika. Specjalność: układy i systemy cyfrowe Urodził się 15 czerwca 1945 r. we Lwowie. W latach 1952–1953 uczęszczał do Lwowskiej Szkoły Muzycznej im. S. Kruszelnickiej. W latach 1963–1968 studiował automatykęna specjalności automatyzacja procesów produkcyjnychw Politechnice Lwowskiej (PL), uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. elektromechanika. W latach 1973-1983 pracował jako asystent na Wydziale RadiotechnikiPL i jednocześnie był zatrudniony jako młodszy pracownik naukowy w Instytucie Fizyczno-Mechanicznym im. G. Karpenki we Lwowie.W 1976 r. ukończył studia podyplomowe z automatyki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. W latach 1983-2005 był zatrudniony w Politechnie Lwowskiej... Czytaj dalej

Andrzej Skowron
data dodania: 2014-02-09 09:11:17 autor: admin
Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, logika matematyczna. Urodził się 6 października 1943 r. w Wadowicach. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, które ukończył w 1961 r. Studiował jednocześnie na dwóch kierunkach: matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz elektronikę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1967 r. Doktorat i habilitację z matematycznych podstaw in... Czytaj dalej

Abraham Jakub Stern
data dodania: 2014-04-20 11:11:41 autor: admin
Dyscyplina: Informatyka. Specjalność: konstruktor przyrządów. Prekursor informatyki w Polsce. Urodził się w 1769 r. w Hrubieszowie w ubogiej rodzinie żydowskiej. Był samoukiem, od najmłodszych lat interesował się mechaniką. Terminując u hrubieszowskiego zegarmistrza, zwrócił na siebie uwagę właściciela miasta Stanisława Staszica, który pomógł mu w rozwinięciu naukowej kariery. Był wynalazcą wielu maszyn i przyrządów. Skonstruował m.in. trak tartaczny, młocarnię, żniwiarkę oraz liczne przyrządy miernicze. W 1812 r. zakończył prace nad arytmometrem, czyli ręczną maszyną wykonującą cztery podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowan... Czytaj dalej

Zbigniew Grzegorz Suraj
data dodania: 2022-03-03 17:22:14 autor: test
Motto:"Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony." Stefan Żeromski Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalność: matematyczne podstawy informatyki, modelowanie systemów (sieci Petriego), wnioskowanie przybliżone (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte), ... Czytaj dalej

Andrzej Stanisław Szelc
data dodania: 2020-04-03 22:06:20 autor: test
Dyscypliny:matematyka, informatyka.Specjalności:systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, systemy informacyjne zarządzania. Urodził się 20 stycznia 1950 r. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 1975 r. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na UJ. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Ryszard J a k u b o w s k i1 z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ. W 1988 r. otrzymał dodatkowo stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki w Pennsylvania State University (PSU), State College,USA. W latach 1975 - 1984 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki UJ, a w latach 1984 - 1988 był zatru... Czytaj dalej
Idź do strony: 1 2 »