Zaawansowane opcje szukania...

Główna

Szanowni Państwo!

Przeznaczeniem portalu jest popularyzowanie w Internecie wyróżniających się osiągnięć matematyków i informatyków Podkarpacia. Rzeszów od 2001 r. wpisał się na listę polskich miast uniwersyteckich. Od ponad pięciu dziesięcioleci funkcjonują w Rzeszowie dwie wyższe uczelnie publiczne: Uniwersytet Rzeszowski (do 2001 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna) i Politechnika Rzeszowska (do 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska), zatrudniające sporą grupę osób zajmujących się zawodowo matematyką i informatyką. Coraz bardziej widoczne są ich osiągnięcia nie tylko na arenie krajowej, ale również na arenie międzynarodowej. Zamieszczane na portalu biografie dotyczą na ogół osób nieżyjących i emerytów, zasłużonych dla regionu i środowiska, urodzonych lub pracujących w różnych okresach czasu na terenie Podkarpacia lub obszarów ościennych, wyróżniających się swą aktywną działalnością naukową, dydaktyczną i popularyzatorską w dziedzinie matematyki i informatyki, a także biografie specjalistów z innych dziedzin nauki i techniki, którzy są autorami publikacji matematycznych lub informatycznych i w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju tych dwu dziedzin. Od pewnego czasu dodawane są biogramy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanych z profilem tego portalu, którzy wnieśli znaczący wkład w popularyzację matematyki lub informatyki, bądź w rozwój zainteresowań matematyczno-informatycznych młodzieży szkolnej. Baza tego portalu obejmuje obecnie 68 biogramów, niektóre z nich nadal są jednak niekompletne i wymagają dalszych uzupełnień. Mamy jednak nadzieję, że w ścisłej kooperacji z innymi osobami uda nam się tę lukę wypełnić.  

Liczne merytoryczne dyskusje, wzajemna pomoc i życzliwość szeregu osób sprawiły, ze ten zbiorowy wysiłek może być już upubliczniony. Im wszystkich chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Tym niemniej nadal zapraszamy osoby chętne do współpracy przy udoskonalaniu i rozbudowie tego portalu. Dodatkowe informacje i zapytania można kierować pod adres: zbigniew.suraj@ur.edu.pl

 

Subscribe to Matematycy i Informatycy Podkarpacia RSS