Zaawansowane opcje szukania...

Główna

Portal wiedzy i nauki "Matematycy i Informatycy Podkarpacia+" (w skrócie MIP) powstał w 2013 r. i jest poświęcony popularyzowaniu w Internecie wyróżniających się osiągnięć matematyków i informatyków Podkarpacia i obszarów ościennych.

Rzeszów od 2001 r. wpisał się na listę polskich miast uniwersyteckich. Od ponad pięciu dziesięcioleci funkcjonują w Rzeszowie dwie wyższe uczelnie publiczne: Uniwersytet Rzeszowski (do 2001 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna) i Politechnika Rzeszowska (do 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska), zatrudniające sporą grupę osób zajmujących się zawodowo matematyką i informatyką. Coraz bardziej widoczne są ich osiągnięcia nie tylko na arenie krajowej, ale też na arenie międzynarodowej.

Zamieszczane na portalu MIP biografie dotyczą na ogół osób nieżyjących i emerytów, zasłużonych dla regionu i środowiska, urodzonych lub pracujących w różnych okresach czasu na terenie objętym tym portalem, wyróżniających się swą aktywną działalnością naukową, dydaktyczną i popularyzatorską w dziedzinie matematyki i informatyki, oraz biografie specjalistów z innych dziedzin nauki i techniki, którzy są autorami publikacji matematycznych lub informatycznych i w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju tych dwu dziedzin. Od pewnego czasu dodawane są także biogramy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanych z profilem tego portalu, którzy wnieśli znaczący wkład w popularyzację matematyki lub informatyki, bądź w rozwój zainteresowań matematyczno-informatycznych młodzieży szkolnej.

Baza portalu MIP obejmuje obecnie 80 biogramów, niektóre z nich nadal są jednak niekompletne i wymagają dalszych uzupełnień. Mamy jednak nadzieję, że w ścisłej kooperacji z innymi osobami uda nam się tę lukę wypełnić.

Liczne merytoryczne dyskusje, wzajemna pomoc i życzliwość szeregu osób sprawiły, że ten zbiorowy wysiłek może być już upubliczniony. Im wszystkich chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Nieustannie zapraszamy osoby chętne do współpracy przy udoskonalaniu i rozbudowie tego portalu.

Dodatkowe informacje i zapytania można kierować pod adres: zsuraj@ur.edu.pl

 

Subscribe to Matematycy i Informatycy Podkarpacia RSS