Zaawansowane opcje szukania...

Zdzisław Lewandowski

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 18/02/1929

Miejsce urodzenia: Lublin

Powiat: lubelski

Data śmierci: 04/11/2011

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina:  matematyka. Specjalność:  analiza zespolona.

 

Urodził się 18 lutego 1929 r. w Lublinie. Studia dzienne trzyletnie ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 1952 r., a studia wyższe II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1954 r.

W latach 19511999 był związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracował na stanowiskach pracownika nauki, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego. Stopień doktora uzyskał w 1960 r., trzy lata później stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w 1971 r. W tym samym roku został zatrudniony w UMCS na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.

Był pierwszym dziekanem Wydziału Ekonomicznego UMCS w latach 19651968. Od roku 1981 do 1984 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki tegoż wydziału, a w latach 19841987 był ponownie jego dziekanem. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pełnił szereg innych funkcji organizacyjnych w UMCS, takich jak: kierownik Katedry Matematyki, kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki, zastępca dyrektora Instytutu Teorii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego.

Zainteresowania naukowe obejmowały analizę zespoloną, ze szczególnym uwzględnieniem geometrycznej teorii funkcji zmiennej zespolonej i pewnych problemów ekstremalnych w różnych klasach funkcji meromorficznych. Wypromował 11 doktorów.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Lublina”, Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”.

Zmarł 4 października 2011 r. w Lublinie.  Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Unickiej w Lublinie.

 

Źródło:

  • Zasoby internetowe.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
18/02/1929Urodzony(a)Lublin
1954Ukończenie studiówKraków

Studia dzienne trzyletnie ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 1952 roku, a studia wyższe II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1954 roku.

1960Uzyskanie stopnia doktora
1963Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
1965-1968PracaLublin

Był pierwszym dziekanem Wydziału Ekonomicznego UMCS.

1971Uzyskanie tytułu profesora
1971PracaLublin

Został zatrudniony w UMCS na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

1981-1984PracaLublin

Pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Ekonomicznego UMCS.

1984-1987PracaLublin

Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS.

1988PracaLublin

Profesor zwyczajny na UMCS.

1951-1999PracaLublin

Pracował na stanowiskach pracownika nauki, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

04/11/2011Zmarł(a)Lublin

Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Unickiej w Lublinie.

Nagrody i odznaczenia

Profesor Zdzisław Lewandowski za swoją działalność otrzymał:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Lublina”,
  • Odznakę „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”.

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar