Zaawansowane opcje szukania...

Eugeniusz Wojciech Wachnicki

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 05/07/1940

Miejsce urodzenia: Kłapówka k. Kolbuszowej

Powiat: kolbuszowski

Data śmierci: 06/11/2015

Miejsce śmierci: Kraków

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe i teorii aproksymacji.

 

Urodził się w dniu 5 lipca 1940 roku w Kłapówce, k. Kolbuszowej w województwie podkarpackim w rodzinie Józefa i Katarzyny z d. Trela.

W 1957 roku zdał maturę w Technikum Rolniczym w Werynii k. Kolbuszowej. W tym samym roku rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą ukończył w roku 1961 uzyskując tytuł magistra matematyki. Studia inżynierskie odbył w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, gdzie w roku 1968 otrzymał tytuł inżyniera elektryka.  W 1972 roku obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracę doktorską, zatytułowaną O pewnych zagadnieniach brzegowych dla równania Δu(x,y) – c 2u(x,y) = f(x,y), przygotowaną pod kierunkiem prof. Feliksa  B a r a ń s k i e g o. Habilitację w zakresie nauk matematycznych uzyskał w roku 1977 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy On boundary value problems for some partial differential equations of higher order. Od 1996 roku zatrudniony na stanowisku profesora WSP w Krakowie. .

Od początku swej pracy zawodowej (1961) związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (przekształconą w 1999 roku w Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej, a w 2008 roku w Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) w Krakowie, gdzie pełnił wiele funkcji:

 • 1972 - 1975 i 1977 - 1981 - prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego,
 • 1996 - 2002 – dziekan tegoż wydziału,
 • 2002 - 2008 – prorektor ds. dydaktycznych AP,
 • 1993 - 1996 - kierownik Studiów Podyplomowych i Doktoranckich z Matematyki w WSP.

W okresie swojej aktywności zawodowej pracował również w kilku instytucjach poza macierzystą uczelnią, w tym za granicą:

 • 1961 - 1963 - nauczyciel matematyki w V LO w Krakowie,
 • 1978 - 1980 - wykładowca w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu,
 • 1983 - 1991 - wykładowca w Faculté des Sciences de Monastir w Tunezji,
 • 1991 - 2001 - wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • 2000 - dziekan i wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie.

Autor 46 artykułów naukowych, 4 podręczników akademickich, 6 podręczników dla szkół różnego szczebla (wydanych m.in. w serii „Błękitna Matematyka” i „Nowa Błękitna Matematyka”), szeregu prac popularno-naukowych. Był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma PTM Didactica Mathematicae. Jest promotorem 4 doktoratów z matematyki. 

Poświęcał również sporo czasu i uwagi pracy społecznej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1970 roku. W latach 1993-1997 pełnił funkcję prezesa, a w latach 1980-1983 i 1997-2001 wiceprezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Animator budowy pomnika Stefana Banacha w Krakowie, który odsłonięto podczas jubileuszowego XV Zjazdu Matematyków Polskich, który odbył się w dniach od 30 sierpnia do 3 września 1999 roku w Krakowie.

Był inicjatorem środowiskowego seminarium z zastosowań matematyki. Aktywnie popularyzował matematykę i współpracował z oświatą, prowadząc w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku odczyty popularnonaukowe dla młodzieży szkół średnich.

Za swą pracę był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi: Złoty Krzyż Zasługi (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Medal KEN (1999), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010) oraz nagrodami Rektora WSP/AP/UP.

Trzykrotnie otrzymał Nagrodę Naukową Ministra: indywidualna III stopnia za osiągnięcia w badaniach naukowych (1973), zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1975), indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (1978).

W wolnym czasie zajmował się pielęgnacją ogrodu, uprawą roślin i pszczelarstwem.

Zmarł 6 listopada 2015 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

 

Źródło: 

 1. Dr hab. Eugeniusz Wojciech Wachnicki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-03-15].
 2. Zmarł Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015). Polskie Towarzystwo Matematyczne. [dostęp 2022-03-15].
 3. Eugeniusz Wachnicki. Biografik, Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. [dostęp 2022-03-15].

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
05/07/1940Urodzony(a)Kłapówka k. Kolbuszowej
1961Ukończenie studiówKraków

WSP w Krakowie

1972Uzyskanie stopnia doktoraKatowice

Uniwersytet Śląski

1977Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoPoznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

06/11/2015Zmarł(a)Kraków

Nagrody i odznaczenia

Dr hab. inż. Eugenisz Wachnicki, prof. UP za swą pracę był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1982),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997),
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002),
 • Medal KEN (1999),
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010).

Publikacje

Skrypty: 

 1. D. Brydak, E. Wachnicki: Pojęcia analizy matematycznej w zadaniach, Wyd. WSP w Krakowie, 1973. 

Artykuły naukowe:

 1. "On homogeneous linear equation with coefficients in fields algebraically non-closed" (w "Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math.", 27/1979).
 2. "Sur certains méthodes de sommation des séries" (w "Comment Math.", 30.02, 1991).
 3. "A note on properties of solutions of singular equations in a Banach space" (w "Comment Math.", 34/1994).
 4. "On the rate of convergence and Voronovskaya theorem for the Poisson integrals for Hermite and Laguerre expansions" (wspólnie z G. Toczek, w "J. Approx. Theory", 116, 2002).
 5. "On generalized Mazhar-Totik operators" (w "Demonstratio Math.", 2005).
 6. "On some class of exponential type operators" (wspólnie z A. Tyliba i E. Machnicki w "Comment Math. Prace Mat.", 2005)

 7. "An exact functional-analytic representations of solutions to a Hamilton-Jacobi equation of Reccati type" (wspólnie z N. Prykarpatska w "Matematychni Studii", 2006)

 8. "The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for Hamilton-Jacobi type equations and its generalization for nonlinear partial differential equations of higher orders" (wspólnie z D. Blackmore, N. Prykarpatska i M. Pytel-Kudela w  "Mathematical Bulletin of the Shevchenko  Scientific Society", 2006)

 9. "On the geometric structure of characteristic vector fields related with nonlinear equations of the Hamilton-Jacobi type" (wspólnie z N. Prykarpatska w "Opuscula Math.", AGH University of Science and Technology Press, 2007)

 10. "The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for nonlinear partial differential equations of the first and higher orders" (wspólnie z D. Blackmore, N. Prykarpatska, V. Samoilenko, M. Pytel-Kudela, N. K. Prykarpats’ka, i V. Samoylenko: w "Nonlinear Oscillations", Springer US, 2007)

 11. "The Cartan-Monge geometric approach to the generalized characteristics method and its application to the heat equation $u\sb t-u\sb {xx}=0$" (wspólnie z J. Golenia i Y. Prykarpatsky w "Opuscula Math.", AGH University of Science and Technology Press, 2009).

 

Opracował: Zbigniew Suraj

 

Doktoranci

1. Monika Herzog: Twierdzenia aproksymacyjne dla operatorów typu Szasza-Mirakjana , 2002
2. Tomasz Świderski: Własności aproksymacyjne uogólnionych operatorów Szásza-Durrmeyera , 2006
3. Maria Dąbrowa: Dobór podstawowych treści i metod matematycznych z zakresu analizy matematycznej, użytecznych w kształceniu studentów kierunków , 2007
4. Grażyna Krech: Twierdzenie aproksymacyjne dla pewnych operatorów całkowych związanych z wielomianami Hermite'a i Laguerre'a , 2007