Zaawansowane opcje szukania...

Aleksander Śnieżek

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 14/10/1939

Miejsce urodzenia: Jabłonica Polska

Powiat: brzozowski

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki.

 

Urodził się 14 października 1939 r. w Jabłonicy Polskiej w powiecie brzozowskim w obecnym województwie podkarpackim. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Jabłonicy Polskiej, którą ukończył w czerwcu 1953 r., następnie do Liceum Pedagogicznego w Brzozowie w latach 1953/54–1956/57, gdzie zdał maturę. W r. szk. 1957/58 rozpoczął naukę na kierunku matematyka w dwuletnim Studium Nauczycielskim w Rzeszowie. W latach 1963–1967 studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Rzeszowie. Stopień magistra matematyki uzyskał w 1967 r. na podstawie pracy dyplomowej, której promotorem był prof. dr  Jan  W o ź n i a c k i1

    Pracował w charakterze nauczyciela matematyki w kilku szkołach i uczelniach na terenie miasta Rzeszowa. I tak: 1959–1964 w Szkole Podstawowej nr 6, 1964–1967 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego, 1967–1969 w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego WSP na stanowisku asystenta, 1969–1972 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego, 1972–1974 w IV Liceum Ogólnokształcącym, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora tego liceum, 1974–1977 w tymże liceum jako nauczyciel matematyki. Od roku ak. 1977/78 wiąże się zawodowo z uczelniami rzeszowskimi. W latach 1977–2001 pracował jako starszy wykładowca w Zamiejscowym Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie od 1980 do 1989 sprawował także funkcję kierownika pracowni zastosowań matematyki. Po utworzeniu w 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kontynuował pracę na dotychczasowym stanowisku na Wydziale Ekonomii tegoż uniwersytetu, aż do 2004 r., w którym przeszedł na emeryturę. 

Z wielką pasją i zaangażowaniem zajmował się nauczaniem i wykładaniem matematyki. Wyznawał i lansował pogląd, że rozwój intelektualny młodzieży zależy przede wszystkim od gruntownej wiedzy i umiejętności zdobytych na początkowym etapie nauczania. W szczególności dotyczy to także nauk ścisłych, w tym matematyki, którą pokochał od początku swojej edukacji szkolnej. Aby ułatwić młodzieży zrozumienie nauczanego materiału, dużo czasu przeznaczał na rozwiązywanie zadań, zwłaszcza tekstowych. Nie pomijał także ćwiczeń związanych z samodzielnym formułowaniem zadań i problemów przez młodzież. Jego zajęcia były zawsze przemyślane, nienaganne od strony merytorycznej i metodycznej. Prowadził często zajęcia pokazowe dla nauczycieli matematyki z innych szkół. Należy on do ścisłego grona wyróżniających się nauczycieli matematyki na terenie Podkarpacia. Wiele czasu poświęcał również młodzieży szczególnie uzdolnionej matematycznie. Jego uczniowie brali aktywny udział w olimpiadach matematycznych, w tym także o zasięgu ogólnopolskim. Jeden z jego uczniów z IV LO w Rzeszowie został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Obok pracy zawodowej dużą część swego czasu poświęcał pracy związanej z opracowywaniem wspólnie z mgr. Pawłem Tęczą zbiorów zadań i skryptów z matematyki. Jest współautorem 4 zbiorów zadań z matematyki dla uczniów szkół średnich oraz skryptu z rachunku różniczkowego i całkowego dla studentów.

Całe swe dotychczasowe życie poświęcił kształceniu młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie matematyki. Jest prawdziwym entuzjastą tego dzieła, wspaniałym nauczycielem i kolegą.

Za swą wyróżniającą się działalność był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Złoty Krzyż Zasługi (1980), Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), odznakę „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego” (1982), odznakę „Zasłużony dla województwa krośnieńskiego” (1987), Nagrodę I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1974) oraz wiele nagród rektora Akademii Rolniczej w Krakowie za działalność dydaktyczno-wychowawczą. Niezwykle ceni sobie dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie na najlepszego wykładowcę, który został zorganizowany przez studentów Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie (1978).

Uwielbia długie wycieczki piesze, szczególnie po górach.  

 

______________________________________

1Jan Woźniacki (1911–2000) – profesor WSI w Rzeszowie (obecnie Politechnika Rzeszowska).

 

Źródło:

 • Opracowanie własne.   

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
14/10/1939Urodzony(a)Jabłonica Polska
1953Ukończenie szkoły podstawowejJabłonica Polska
1957Ukończenie szkoły średniejBrzozów

Liceum Pedagogiczne

1959Ukończenie studiówRzeszów

Studium Nauczycielskie

1959PracaRzeszów

Szkoła Podstawowa Nr 6

1964PracaRzeszów

I Liceum Ogólnokształcące

1967Ukończenie studiówRzeszów

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

1967PracaRzeszów

Wyzsza Szkoła Pedagogiczna

1972PracaRzeszów

IV LIceum Ogólnokształcące

1977PracaRzeszow

Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego AR w Krakowie

2001PracaRzeszów

Wydział Ekonomii UR

2004Przejście na emeryturęRzeszów

Nagrody i odznaczenia

Aleksander Śnieżek za swoją bogatą i wyróżniającą działalność zawodową otrzymał:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1980)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1972)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987)
 • odznakę „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego” (1982)
 • odznakę „Zasłużony dla województwa krośnieńskiego” (1987)
 • Nagrodę I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1974)
 • wiele nagród rektora Akademii Rolniczej w Krakowie
 • dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie na najlepszego wykładowcę, zorganizowanym przez studentów Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie (1978)

Publikacje

Publikacje (wspólnie z Pawłem Tęczą)

 1. Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich, część druga, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów 1982.
 2. Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na Politechnikę Rzeszowską, Wydawnictwo  Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1985.
 3. Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich, część trzecia, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów 1986.
 4. Zbiór zadań z algebry dla szkół średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 5. Skrypt z rachunku różniczkowego i całkowego, Akademia Rolnicza w Krakowie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1994.
 6. Zbiór zadań z geometrii płaszczyzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 7. Zbiór zadań z matematyki dla uczniów szkół średnich, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza „Sandra”, 2006.

Opracował: Zbigniew Suraj przy współpracy z Aleksandrem Śnieżkiem