Zaawansowane opcje szukania...

Dominik Stanisław Szynal

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 04/11/1937

Miejsce urodzenia: Stępin k. Długołęki

Powiat: wrocławski

Data śmierci: 29/06/2020

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: rachunek prawdopodobieństwa.


Urodził się 4 listopada 1937 roku w Stępinie k. Długołęki w województwie dolnośląskim.

W roku 1961 ukończył studia w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na swojej Alma Mater w dniu 29 czerwca 1965 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zagadnienie zbieżności średnich arytmetycznych niezależnych - zbieżność prawie kompletna i zbieżność wykładnicza”. Promotorem był profesor Mikołaj  O l e k i e w i c z 1. Stopień doktora habilitowanego otrzymał również na UMCS w dniu 17 czerwca 1969 roku na podstawie rozprawy „Pewne nierówności dla sum zmiennych losowych i ich zastosowania w badaniu zbieżności szeregów i ciągów losowych”. W dniu 6 stycznia 1977 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1987 nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.

Z macierzystą uczelnią związany był zawodowo w latach 1961-2008. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki, a także kierownika Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa. Pracował także w Instytucie Matematyki i Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz w Katedrze Matematyki na Wydziale Nauczycielskim Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Ponadto był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Prawa i Ekonomii na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Organizator wielu konferencji i sympozjów naukowych, autor ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu i uznanym poziomie naukowym.

Wybitny nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej. Twórca środowiska probabilistycznego w Lublinie. Wypromował ponad 100 magistrów i 23 doktorów nauk matematycznych. Cztery prace magisterskie napisane pod jego opieką zostały nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę magisterską z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także przygotowywał opinie w postępowaniach o tytuł naukowy profesora. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1962 roku. 

Za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne został odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Zmarł 29 czerwca 2020 roku w Lublinie. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka.


_____________________________________________
1Mikołaj Olekiewicz (1896-1971), matematyk, inicjator lubelskiej szkoły biometrycznej. 


Źródło: 

 1. https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-profesor-dominik-szynal-1937-2020
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Szynal
 3. Fot. Andrzej Rożek

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
04/11/1937Urodzony(a)Stępin k. Długołęki
1961Ukończenie studiówLublin

Wydział Matematyczn-Fizyczno-Chemiczny UMCS w Lublinie

1965Uzyskanie stopnia doktoraLublin

Wydział Matematyczn-Fizyczno-Chemiczny UMCS w Lublinie

1969Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLublin

Wydział Matematyczn-Fizyczno-Chemiczny UMCS w Lublinie

1987Uzyskanie tytułu profesora
29/06/2020Zmarł(a)Lublin

Nagrody i odznaczenia

Profesor Dominik Szynal za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne był odznaczony: 

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

Publikacje

Artykuły naukowe: 

 1. On counting distributions related to the Delaporte distribution / Katarzyna Steliga, Dominik Szynal // Applicationes Mathematicae.- 2019, vol. 46, nr 1, s. 1-38
 2. Moments of discrete distributions via a differential operator / Małgorzata Murat, D. Szynal // Journal of Mathematical Sciences.- 2013, vol. 191, nr 4, s. 568-581
 3. Inference and prediction for a logistics distribution based on the k-TH lower records / Iwona Malinowska, Dominik Szynal // JASS - Journal of Applied Statistical Science.- 2009, vol. 17, nr 1, s. 107-120
 4. Inference and prediction for a generalized exponential distribution based on the k-TH lower records / Iwona Malinowska, Dominik Szynal // International Journal of Pure and Applied Mathematics.- 2009, vol. 52, nr 2, s. 211-227
 5. Relations for characteristic functions of k-th record values from generalized Pareto and inverse generalized Pareto distribution / Iwona Malinowska and Dominik Szynal // Applicationes Mathematicae.- 2009, vol. 36, nr 2, s. 157-168
 6. On characterization of certain distributions of kth lower (upper) record values / Iwona Malinowska, Dominik Szynal // Applied Mathematics and Computation.- 2008, vol. 202, nr 1, s. 338-347
 7. On some properties of the “apparent length” distribution and a compound distribution / M. Murat, D. Szynal // Journal of Computational and Applied Mathematics.- 2006, vol. 186, nr 1, s. 43-63
 8. Estimation of the parameters of Gumbel and Burr distributions in terms of kth record values / Iwona Malinowska, Piotr Pawlas, D. Szynal // Applicationes Mathematicae.- 2005, vol. 32, nr 4, s. 375-393

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Katarzyna Steliga : Własności i charakterystyki α-zmodyfikowanych rozkładów prawdopodobieństwa , 2016
2. Iwona Malinowska: Wartości rekordowe w problemach statystycznych i charakteryzacyjnych , 2009
3. Milena Bieniek: O problemach dotyczących losowego podziału odcinka i wartości rekordowych , 2006
4. Mariusz Bieniek : Analityczne i asymptotyczne własności wartości rekordowych i uogólnionych statystyk porządkowych , 2004
5. Piotr Pawlas : Własności rozkładów i momentów k-tych dolnych i górnych wartości rekordowych rozkładów ciągłych , 2002
6. Małgorzata Murat : Własności rozkładów prawdopodobieństwa generowanych przez szeregi potęgowe i faktorialne oraz wzory rekurencyjne , 1999
7. Lech Gruszecki : O metrykach w przestrzeni Skorochoda i ich zastosowaniach , 1996
8. Mariusz Startek : O granicznych własnościach ciągów ułomnych miar probabilistycznych i ułomnych elementów losowych , 1996
9. Anna Kuczmaszewska : Warunki dostateczne dla mocnego prawa wielkich liczb i prawa Hsu-Robbinsa , 1989
10. Krzysztof Kubacki : O warunkach koniecznych i dostatecznych słabej zbieżności losowo indeksowanych ciągów zmiennych losowych , 1986