Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Stanisław Apanasewicz
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: elektrotechnika. Specjalności: elektrodynamika, matematyka stosowana, mechanika ośrodków ciągłych, teoria pola elektromagnetycznego. Urodził się 6 stycznia 1936 r. w Kamieniu, powiat wilejski, województwo wileńskie.Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Polsko-Białoruskiej na Wileńszczyźnie, którą ukończył w 1950 r. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w 1954 r. W latach 1954–1956 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie na kierunku matematyka o specjalności mechaniczne ośrodki ciągłe odbył na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach19... Czytaj dalej

Feliks Michał Barański
data dodania: 2013-12-27 08:06:04 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe. Urodził się 18 maja 1915 r. we Lwowie. Tu chodził do szkoły podstawowej i średniej, tu także studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza, którą ukończył w 1940 r. W 1944 r. uzyskał posadę na stanowisku asystenta u prof. Stefana Banacha w Katedrze Mechaniki Teoretycznej. W czasie okupacji niemieckiej Lwowa w latach 1941–944 był, wraz z wieloma innymi lwowskimi naukowcami, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla. W 1946 r. został zmuszony do wyjazdu ze Lwowa. Zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie w 1948 r. pod... Czytaj dalej

Stanisław Bellert
data dodania: 2014-04-20 12:18:09 autor: admin
Dyscyplina: matematyka stosowana. Specjalność: teoria obwodów elektrycznych, teoria fal elektromagnetycznych. Urodził się 14 maja 1924 r. w Budach Dzierążyńskich koło Tomaszowa Lubelskiego. Był synem Piotra (inżyniera technologa) i Józefy z domu Myślickiej. W latach 1937–1939 pobierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, którą po kilkuletniej przerwie dokończył w Chełmie. W latach 1945-1950 studiował elektrotechnikę i elektrykę na Politechnice Warszawskiej, m.in. u Janusza Groszkowskiego. Pod koniec studiów (w 1948 r.) został asystentem w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, a w 1950 r. rozpoczą... Czytaj dalej

Andrzej Szczepan Białynicki-Birula
data dodania: 2013-11-30 14:00:38 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, geometria algebraiczna, geometria i topologia rozmaitości. Urodził się 26 grudnia 1935 r. w Nowogródku w obecnym obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Po ucieczce wraz z rodzicami z Nowogródka w 1940 r. mieszkał kolejno przez parę miesięcy w Warszawie, Bełżycach, Krośnie, Strzyżowie. W latach 1941–1945 przebywał w Brzostku (powiat jasielski) i okolicach. Do drugiej i trzeciej klasy szkoły powszechnej uczęszczał w Brzostku. W 1945 r. zamieszkał z rodzicami w Rzeszowie, gdzie w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza ukończył piątą i szóstą klasę. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcąc... Czytaj dalej

Adam Feliks Bielecki
data dodania: 2013-09-20 17:19:47 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodził się 13 lutego 1910 r. w Borysławiu, powiat drohobycki, województwo lwowskie. Jego ojciec Marian Bielecki pracował tam jako dyrektor średniego szczebla w przemyśle naftowym. Po około dwuletnim pobycie w Borysławiu rodzice Adama Bieleckiego przenieśli się do Krakowa. Matka Zofia ze Znamirowskich była córką germanisty, profesora gimnazjalnego z Krakowa. Jej brat Adam Znamirowski był również profesorem gimnazjalnym, polonistą. Siostra Anna wyszła za mąż za Szczęsnego Gizowskiego, chemika, asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarówno Adam Znamirowski, jak i oboje Gizowscy wywarli wielki wpływ na Adama B... Czytaj dalej

Mieczysław Kwiryn Biernacki
data dodania: 2014-04-16 13:38:11 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, geometria różniczkowa. Urodził się 30 marca 1891 r. w Lublinie w rodzinie Mieczysława, lekarza i działacza społecznego, i Zofii z domu Weysflog. Po ukończeniu w 1909 r. Szkoły Filologicznej im. Stanisława Staszica w Lublinie podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1911 r. został wydalony z uczelni za udział w studenckiej akcji protestacyjnej przeciwko wykładom ks. Zimmermana. Studia kontynuował na Sorbonie w Paryżu. Brał udział w I wojnie światowej: najpierw jako ochotnik w armii francuskiej, a następnie, wraz z armią gen. Józefa Hallera, uczestniczył w wojnie z 1920 r. W czasie tych walk był ranny, a t... Czytaj dalej

Emil Chomiakiewicz
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: statystyka. Urodził się 4 grudnia 1933 r. w Oryninie w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego na Podolu (Ukraina). Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1953–1958, uzyskując tytuł magistra matematyki w 1958 r. Po ukończeniu studiów podjął pracęw Szkole Podstawowej w Oryninie jako nauczyciel matematyki i fizyki. W latach1959–1961 pracował w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki w Technikum Mecha... Czytaj dalej

Andrzej Gębarowski
data dodania: 2013-12-03 14:57:55 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: geometria różniczkowa. Urodził się 1 października 1945 r.w Rzepienniku Biskupim w powiecie gorlickim w województwie rzeszowskim w rodzinie chłopskiej jako siódme i najmłodsze dziecko Piotra i Katarzyny zdomu Roman. Uczęszczał do szkoły podstawowej w miejscowości rodzinnej, którą ukończył w 1959 r. Następnie podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, którą ukończył w 1964 r. W latach 1964–1968 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako starszy asystent. W dwa lata później, po p... Czytaj dalej

Józef Hawlicki
data dodania: 2013-07-30 13:23:15 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 12 marca 1906 r. w Chotylubiu w powiecie lubaczowskim w rodzinie inteligenckiej, Maksymiliana i Anny z domu Ożóg (oboje rodzice byli nauczycielami). Jego siostra Jadwiga i szwagier Roman Sułkowski byli także nauczycielami. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Strzyżowie, którą ukończył w czerwcu 1917 r., następnie do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Strzyżowie w latach 1917/18–1920/21 i od r. szk. 1921/22 do II Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie 11 czerwca 1924 r. zdał maturę. W latach 1924/25–1926/27 studiował na Wydziale Mechanicznym ... Czytaj dalej

Piotr Kmiecik
data dodania: 2015-10-13 11:24:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 22 września 1946 r. w małej wiosce Pęcławice na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym jego rodzice. Tam też ukończył 7-klasową szkołę podstawową w 1960 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach koło Sandomierza, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, które z powodu złego stanu zdrowia i trudnych warunków materialnych musiał przerwać. W styczniu 1965 r. został zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pęcławi... Czytaj dalej
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 »