Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Stanisław Apanasewicz
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: elektrotechnika. Specjalności: elektrodynamika, matematyka stosowana, mechanika ośrodków ciągłych, teoria pola elektromagnetycznego. Urodził się 6 stycznia 1936 r. w Kamieniu, powiat wilejski, województwo wileńskie.Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Polsko-Białoruskiej na Wileńszczyźnie, którą ukończył w 1950 r. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w 1954 r. W latach 1954–1956 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie na kierunku matematyka o specjalności mechaniczne ośrodki ciągłe odbył na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach1956... Czytaj dalej

Feliks Michał Barański
data dodania: 2013-12-27 08:06:04 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe. Urodził się 18 maja 1915 r. we Lwowie. Tu chodził do szkoły podstawowej i średniej, tu także studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza, którą ukończył w 1940 r. W 1944 r. uzyskał posadę na stanowisku asystenta u prof. Stefana Banacha w Katedrze Mechaniki Teoretycznej. W czasie okupacji niemieckiej Lwowa w latach 1941–944 był, wraz z wieloma innymi lwowskimi naukowcami, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla. W 1946 r. został zmuszony do wyjazdu ze Lwowa. Zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie w 1948 r. podjął pr... Czytaj dalej

Stanisław Bellert
data dodania: 2014-04-20 12:18:09 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: teoria obwodów elektrycznych, teoria fal elektromagnetycznych. Urodził się 14 maja 1924 r. w Budach Dzierążyńskich koło Tomaszowa Lubelskiego. Był synem Piotra (inżyniera technologa) i Józefy z domu Myślickiej. W latach 1937–1939 pobierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, którą po kilkuletniej przerwie dokończył w Chełmie. W latach 1945-1950 studiował elektrotechnikę i elektrykę na Politechnice Warszawskiej, m.in. u Janusza Groszkowskiego. Pod koniec studiów (w 1948 r.) został asystentem w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, a w 1950 r. rozpoczą... Czytaj dalej

Andrzej Szczepan Białynicki-Birula
data dodania: 2013-11-30 14:00:38 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: algebra, geometria algebraiczna, geometria i topologia rozmaitości. Urodził się 26 grudnia 1935 r. w Nowogródku w obecnym obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Po ucieczce wraz z rodzicami z Nowogródka w 1940 r. mieszkał kolejno przez parę miesięcy w Warszawie, Bełżycach, Krośnie, Strzyżowie. W latach 1941–1945 przebywał w Brzostku (powiat jasielski) i okolicach. Do drugiej i trzeciej klasy szkoły powszechnej uczęszczał w Brzostku. W 1945 r. zamieszkał z rodzicami w Rzeszowie, gdzie w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza ukończył piątą i szóstą klasę. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. ... Czytaj dalej

Adam Feliks Bielecki
data dodania: 2013-09-20 17:19:47 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodził się 13 lutego 1910 r. w Borysławiu, powiat drohobycki, województwo lwowskie. Jego ojciec Marian Bielecki pracował tam jako dyrektor średniego szczebla w przemyśle naftowym. Po około dwuletnim pobycie w Borysławiu rodzice Adama Bieleckiego przenieśli się do Krakowa. Matka Zofia ze Znamirowskich była córką germanisty, profesora gimnazjalnego z Krakowa. Jej brat Adam Znamirowski był również profesorem gimnazjalnym, polonistą. Siostra Anna wyszła za mąż za Szczęsnego Gizowskiego, chemika, asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarówno Adam Znamirowski, jak i oboje Gizowscy wywarli wielki wpływ na Adama Bieleckie... Czytaj dalej

Mieczysław Kwiryn Biernacki
data dodania: 2014-04-16 13:38:11 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza zespolona, geometria różniczkowa. Urodził się 30 marca 1891 r. w Lublinie w rodzinie Mieczysława, lekarza i działacza społecznego, i Zofii z domu Weysflog. Po ukończeniu w 1909 r. Szkoły Filologicznej im. Stanisława Staszica w Lublinie podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1911 r. został wydalony z uczelni za udział w studenckiej akcji protestacyjnej przeciwko wykładom ks. Zimmermana. Studia kontynuował na Sorbonie w Paryżu. Brał udział w I wojnie światowej: najpierw jako ochotnik w armii francuskiej, a następnie, wraz z armią gen. Józefa Hallera, uczestniczył w wojnie z 1920 r. W czasie tych walk był ranny, a także za... Czytaj dalej

Jan Błaż
data dodania: 2022-07-03 16:51:37 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza numeryczna i teoria sterowania. Urodził się 23 stycznia 1926 r. w Jabłonicy Polskiej (obecnie obwód lwowski na Ukrainie). W 1948 r. rozpoczął studia matematyczne w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, kończąc je w roku 1951 już w nowo utworzonej 3-letniej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Studia na poziomie magisterskim kontynuował w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując w 1952 r. stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. Pracę magisterską pod tytułem „Całka Perrona” przygotował pod kierunkiem prof. Jacka Szarskiego. Po studiach podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach najpierw na stanowisku asystenta, dalej starsze... Czytaj dalej

Dobiesław Brydak
data dodania: 2022-02-15 16:55:08 autor: test
​Dyscyplina:matematyka.Specjalności: nierówności różniczkowe i operatorowe, równania i nierówności funkcyjne. Urodził się w dniu 29 kwietnia 1935 roku w Rzeszowie w rodzinie Edwarda i Zofii z d. Boratyńska.Studiował matematykę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którą ukończył w roku 1956 uzyskując tytuł magistra. Studia na kierunku fizyka odbył także w UJ, gdzie w roku 1960 otrzymał tytuł magistra. W 1967 roku uzyskał na UJ stopień doktora nauk matematycznych, a w roku 1977 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – stopień doktora habilitowanego. Od początku swej pracy zawodowej związany był z Wyższ... Czytaj dalej

Emil Chomiakiewicz
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: statystyka. Urodził się 4 grudnia 1933 r. w Oryninie w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego na Podolu (Ukraina). Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1953–1958, uzyskując tytuł magistra matematyki w 1958 r. Po ukończeniu studiów podjął pracęw Szkole Podstawowej w Oryninie jako nauczyciel matematyki i fizyki. W latach1959–1961 pracował w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki w Technikum Mechanicznym ... Czytaj dalej

Anna Dąbrowska
data dodania: 2022-02-10 17:36:17 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: algebra, równania funkcyjne. Urodziła się 20 września 1942 roku. Studia matematyczne ukończyła w 1966 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemiiw Uniwersytecie Jagiellońskim. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę najpierw jako asystentka (od 1966) w Katedrze Matematyki (od 1981 roku Instytucie Matematyki) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie od 1972 roku jako adiunkt, gdzie pracowała aż do emerytury. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała 1972 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na podstawie rozprawy Równanie translacji na kategorii, której promotor... Czytaj dalej
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 »