Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Stanisław Leja
data dodania: 2013-07-30 11:55:17 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza rzeczywista, teoria miary. Urodził się 3 stycznia 1912 r. w Grodzisku Górnym koło Leżajska w rodzinie chłopskiej Józefa i Anny Leja. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Grodzisku uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii. Podczas studiów brał czynny udział w pracach Koła Matematyczno-Fizycznego, w 1933 r. był członkiem Zarządu Koła, a w 1935 pełnił funkcję zastępcy prezesa tego Koła. ... Czytaj dalej

Zdzisław Lewandowski
data dodania: 2013-12-10 22:49:33 autor: admin
Dyscyplina: matematyka.Specjalność: analiza zespolona. Urodził się 18 lutego 1929 r.w Lublinie.Studia dzienne trzyletnie ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w1952 r., a studia wyższe II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w1954 r. W latach 1951–1999był związanyzawodowo z Uniwersytetem Marii Cu... Czytaj dalej

Michał Lorens
data dodania: 2014-04-27 16:56:48 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: geometria, algebra. Urodził się 12 czerwca 1942 r. w Turaszówce (obecnie dzielnica Krosna nad Wisłokiem). Naukę w Szkole Podstawowej w Turaszówce rozpoczął w 1948 r., a ukończył w 1955. W tym samym roku został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1959 r. Studia wyższe odbył w latach 1959–1964 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł zawodowy magistra matematyki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem doc. dra hab. Józefa S i c i a k a. Bezpośrednio po u... Czytaj dalej

Tadeusz Łopuszański
data dodania: 2014-03-19 18:32:42 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki i fizyki. Urodził się 15 stycznia 1874 r. we Lwowie.Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1891) oraz matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1896). Nauczyciel szkół krakowskich, a następnie profesor rzeszowskiego gimnazjum (1899–1903), inspektor szkolnictwa ludowego w okręgu krakowskim i organizator z polecenia TSL szkół polskich na Śląsku Cieszyńskim (1906–1915), inspektor szkolny w Lublinie, od 1917 naczelnik w Departamencie Wyznań Religijny... Czytaj dalej

Ignacy Malec
data dodania: 2013-07-30 14:18:28 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 1 lutego 1902 r. w Tomaszowie Lubelskim. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w rządowej szkole rosyjskiej „Dwuchkłassnoje Naczalnoje Gorodskoje Ucziliszcze”, innej szkoły na terenie ówczesnego Tomaszowa nie było. Czwartą klasę szkoły miejskiej ukończył 1917 r., zaś w latach 1917–1925 – szkołę średnią (taki obowiązywał wówczas system szkolny). W szkole uczył się dużo, chętnie i dobrze. Otrzymywał promocję każdego roku jako „odznaczony” lub „chlubnie odznaczony”. W trakcie nauki w gimnazjum był członkiem orkiestry szkolnej, grał na klarnecie, a później na skrzypcach. W latach 1925–1929 s... Czytaj dalej

Marian Malec
data dodania: 2022-02-10 19:46:12 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe cząstkowe, metody numeryczne. Urodził się 18 czerwca 1940 roku w Humniskach koło Brzozowa w województwie podkarpackim w rodzinie Stanisława i Wandyz d. Dąbrowska. W 1957 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Młodej Gwardii w Rzeszowie. W 1962 roku ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też napisał i obronił pracę magisterską nt. „Pewna charakteryzacja aksjomatyczna pojęcia przestrzeni lokalnie wypukłej”, której promotorem był prof. Stanisław Łojasiewicz. Pracę doktorską zatytułowaną „O całkach... Czytaj dalej

Jan Marszał
data dodania: 2013-07-30 14:37:45 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 14 września 1906 r. w Białobrzegach k. Łańcuta. Po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, które ukończył w 1926 r., uzyskując maturę. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii w 1933 r. Od maja 1931 był asystentem fizyki na tym uniwersytecie. W latach 1934–1939 pracował jako nauczyciel w gimnazjach w Rybniku i Jabłonkowie. Po wybuchu II wojny światowe... Czytaj dalej

Józef Meder
data dodania: 2014-04-16 20:33:23 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza matematyczna. Urodził się 11 marca 1905 r. w Przeworsku w rodzinie Aleksandra i Emilii z domu Nikodemowicz. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Przeworsku uczęszczał do gimnazjum realnego w Łańcucie (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie). W latach 1923–1929 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pracując jednocześnie w okresie 1927–1929 na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki kierowanej przez prof. Stanisława Ruziewicza. W 1932 r. uzyskał dyplom nauczyciela matematyki w szkołach średnich. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel matema... Czytaj dalej

Stanisław Midura
data dodania: 2013-07-30 14:53:29 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 8 kwietnia 1933 r. w Wampierzowie koło Mielca, województwo rzeszowskie, w rodzinie chłopskiej Franciszka i Zofii z domu Kapinos. Szkołę podstawową ukończył w Wampierzowie w 1948 r. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1952 r. w Liceum Pedagogicznym w Mielcu. W latach 1952–1953 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brniu Osuchowskim, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika. Od 1953 do 1955 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Studia matematyczne ukończył w 1959 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. ... Czytaj dalej

Jan Stefan Mikusiński
data dodania: 2022-07-04 19:20:11 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: analiza funkcjonalna, teoria dystrybucji, teoria zbieżności, teoria operatorów. Urodził się 3 kwietnia 1913 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk, Ukraina) w rodzinie nauczycielskiej. W latach 1923-1928 uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego im. Paderewskiego w Poznaniu, a następnie do Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Bergera (1929-1932) w tym samym mieście. Studia ukończył w 1937 r. na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując stopień magistra matematyki. Po ich ukończeniu podjął pracę na Uniwers... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 7 »