Zaawansowane opcje szukania...

Tadeusz Rumak

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 24/10/1927

Miejsce urodzenia: Trzebuska

Powiat: rzeszowski

Data śmierci: 17/05/2011

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: metody numeryczne, dydaktyka matematyki.

 

Urodził się 24 października 1927 r. w Trzebusce koło Sokołowa Małopolskiego, województwo rzeszowskie, w rodzinie chłopskiej Adama i Zofii z domu Ożóg. Szkołę podstawową ukończył w Sokołowie Młp. w r. 1941. W latach 1941–1943 pracował na gospodarstwie rodziców. Od kwietnia 1943 do lipca 1944 pracował jako robotnik w Okręgowej Mleczarni w Sokołowie Młp. W tajnym nauczaniu, podczas okupacji, realizował i ukończył pierwszą i drugą klasę gimnazjum. Klasy trzecią i czwartą ukończył w trybie skróconym w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Sokołowie Młp. i w czerwcu 1945 r. złożył egzamin z zakresu czterech klas gimnazjalnych (tzw. małą maturę). W 1947 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące (klasy: matematyczno-fizyczne) w Rzeszowie i złożył egzamin dojrzałości. Studia realizował w latach 1947–1951 na kierunku matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w grudniu 1951 r. uzyskał stopień magistra filozofii z zakresu matematyki. W czasie studiów działał w Kole Naukowym Studentów Matematyki i Fizyki UJ, początkowo jako skarbnik, a później w latach 1948–1950 jako przewodniczący. W latach 1948–1950 należał do Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej.

W latach 1950/51–1951/52 pracował jako młodszy asystent w III Zakładzie Matematyki UJ (początkowo jeszcze jako student IV roku studiów). W latach 1952–1957 pracował w Zakładzie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie kolejno na stanowiskach: asystent i starszy asystent. W r. ak. 1951/52 prowadził również zajęcia z matematyki w grupach ćwiczeniowych dla studentów z Węgier i Korei, studiujących w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1953 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Leśniak, nauczycielką matematyki w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach (ma dwie córki: Ewa, ur. w r. 1954; Bożena, ur. w r. 1958).

W 1957 r. ze względów rodzinnych i mieszkaniowych przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa, gdzie rozpoczął pracę w Ośrodku Metodycznym Szkolnictwa Zawodowego jako kierownik sekcji matematyki. W Ośrodku pracował do 1960 r. W latach 1960–1963 pracował w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Rzeszowie jako nauczyciel matematyki. Równocześnie prowadził wykłady i zajęcia z matematyki w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie na Wydziale dla pracujących nauczycieli. W kwietniu 1962 r. został powołany przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie porozumieniu z Rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na opiekuna grupy nauczycieli matematyki w Punkcie Konsultacyjnym w Rzeszowie. Od lipca 1962 został zaangażowany na pół etatu jako starszy asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Jako pracownik WSP w Krakowie sprawował opiekę nad studentami kierunku matematyka w Punkcie Konsultacyjnym w Rzeszowie. W ramach działalności opiekuna organizował zjazdy i konsultacje dla studentów; prowadził również zajęcia ćwiczeniowe dla studentów. Gdy powstało Terenowe Studium Krakowskiej WSP w Rzeszowie również dla studiów stacjonarnych został zaangażowany na stanowisko starszego asystenta matematyki WSP w Krakowie i prowadził zajęcia dydaktyczne ćwiczeniowe dla studentów w Rzeszowie.  Od czasu powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie został zaangażowany na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Matematyki.

18 maja 1967 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie złożonych egzaminów i przyjętej rozprawy doktorskiej Szacowanie funkcji wielu zmiennych za pomocą nierówności różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego przyznała mu stopień doktora nauk matematycznych. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Jacek  S z a r s k i1 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1972 r. uzyskał mianowanie na docenta etatowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W czasie pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w latach od 1965 do 1992 pracował kolejno na stanowiskach: starszy asystent, adiunkt i docent etatowy. Pełnił kolejno funkcje: kierownika Zakładu Metodyki Matematyki, a później Zakładu Dydaktyki Matematyki. Pełnił również funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki, dyrektora Instytutu Matematyki, a także prodziekana oraz dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego.

W dniach 7–28 września 1970 r. przebywał jako opiekun praktyki zagranicznej dziewięciu studentów IV roku matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Pädagogische Hochschule) w Güstrow (Niemiecka Republika Demokratyczna). W okresie 7–26 października 1987 r. był opiekunem grupy studentów IV roku matematyki, przebywających na praktyce w Instytucie Pedagogicznym w Drohobyczu (ZSRR).
W latach 1970–1975 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W okresie od 1986 do 1995 pracował jako docent najpierw w Oddziale Rzeszowskim Instytutu Kształcenia Nauczycieli, a później w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Rzeszowie. W tym też okresie był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej dla nauczycieli. W latach 1990 do 1995 był w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Tarnobrzegu przewodniczącym Zespołu Kwalifikacyjnego ds. stopni specjalizacji zawodowej dla nauczycieli matematyki. W okresie 1987–1990 kierował Zespołem Kierunkowym Matematyki w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich w Krakowie.

Ma szereg publikacji z zakresu: równań i nierówności różniczkowych, równań różnicowych, teorii sterowania układów dyskretnych oraz dydaktyki matematyki i dydaktyki informatyki. W latach 1985–1990 uczestniczył w badaniach naukowych realizowanych w ramach dwóch programów resortowych: „Komputeryzacja uczelni wyższych” oraz „Unowocześnienie procesu kształcenia na studiach wyższych”. Kilkakrotnie kierował zespołami opracowującymi projekty lub zagadnienia w ramach badań naukowych realizowanych w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich. Brał udział (prezentując komunikaty z własnych badań naukowych) w konferencji Children in an Information Age: Tomorrow’s Problems Today (Warna 1989) oraz w dwóch Międzynarodowych Kongresach Matematyków (IMC Helsinki 1978, IMC Warszawa 1983). Brał udział w wielu konferencjach krajowych (m. in. Karpacz 1977; Kalisz 1977; Kołobrzeg 1978; Łańcut 1979; Sielpia 1981, 1982, 1984, 1985, 1987; Częstochowa 1994; Rzeszów 1996), na których prezentował referaty z zakresu dydaktyki matematyki i dydaktyki informatyki.

Po przejściu na emeryturę od 1992 w Wyższej Szkole Pedagogicznej (1992–2001) i w Uniwersytecie Rzeszowskim (2001–2004) prowadził wykłady i seminaria magisterskie z dydaktyki matematyki. Od 1996 do 2004 prowadził zajęcia z matematyki oraz statystyki dla studentów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Zmarł 17 maja 2011 r. w Rzeszowie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.

 

 


1Jacek Szarski (1921–1980) – profesor matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu równań i nierówności różniczkowych.

 

Działalność pozanaukowa:

 • Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej, 1949–1950
 • Związek Nauczycielstwa Polskie, 1951–1980
 • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, 1970–1975
 • Akcja Katolicka, Oddział przy Parafii Farnej w Rzeszowie,1978–2005
 • Zespół Charytatywny przy Parafii Farnej w Rzeszowie, 1977–2005
 • NSZZ Solidarność, 1980–1982; członek Rady Zakładowej WSP w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "L i v e r" w Krakowie, od 1992 (od 1996 członek honorowy Stowarzyszenia za wieloletnią działalność; Uchwała Rady Stowarzyszenia z 29.02.1996)

Hobby:

 • Historia działań wojennych z okresów wojen światowych I i II ze szczególnym uwzględnieniem terenu Podkarpacia
 • Historia i geografia Tybetu
 • Pewne zagadnienia z zakresu petrografii

 

Źródło:

 • Dokumentacja archiwalna Uniwersytetu Rzeszowskiego i informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
24/10/1927Urodzony(a)Trzebuska, rzeszowski
1941Ukończenie szkoły podstawowejSokołów Małopolski
1947Ukończenie szkoły średniejRzeszów

II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

1951Ukończenie studiówKraków

Absolwent kierunku matematyka na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał stopień magistra filozofii z zakresu matematyki

1957–1960PracaRzeszów

Pracował w Ośrodku Metodycznym Szkolnictwa Zawodowego jako kierownik sekcji matematyki

1960–1963PracaRzeszów

Nauczyciel matematyki w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Rzeszowie

1967Uzyskanie stopnia doktoraKraków
1987–1990PracaKraków

Kierował Zespołem Kierunkowym Matematyki w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich w Krakowie

1965-1992PracaRzeszów

W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie pracował kolejno na stanowiskach: starszy asystent, adiunkt i docent etatowy. Pełnił kolejno funkcje: kierownika Zakładu Metodyki Matematyki, a później Zakładu Dydaktyki Matematyki. Pełnił również funkcje: zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki, Dyrektora Instytutu Matematyki, a także Prodziekana oraz Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego

1992Przejście na emeryturę
1992–2001PracaRzeszów

Prowadził wykłady i seminaria magisterskie z dydaktyki matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej

2001–2004PracaRzeszów

Prowadził wykłady i seminaria magisterskie z dydaktyki matematyki w Uniwersytecie Rzeszowskim

1996–2004PracaRzeszów

Prowadził zajęcia z matematyki oraz statystyki dla studentów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

17/05/2011Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

Doc. dr Tadeusz Rumak za swoją wieloletnią i sumienną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną pracę otrzymał:

Nagrody:

 • Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno - wychowawczej; 01. 10. 1976
 • Nagrody Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej stopni I (3x), II (4x), III (2x) w latach 1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990 za osiągnięcia w zakresie działalności: organizacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, badawczych, dydaktyczno-organizacyjnych

Odznaczenia:

 • Odznaka zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, 9 V 1972
 • Złoty Krzyż Zasługi (Uchwała Rady Państwa, 24 września 1973)
 • Medal 30 - lecia Polski Ludowej (Uchwała Rady Państwa, 22 lipca 1974 r.)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Oświaty i Wychowania, 12 października 1977)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Uchwała Rady Państwa, 28 września 1983)
 • Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Uchwała Rady Państwa, 26 sierpnia 1987)
 • Odznaka za zasługi dla Województwa Tarnobrzeskiego Wojewódzka Rada Narodowa w Tarnobrzegu, 05. 10. 1988)
 • Medal za zasługi dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (Rektor i Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 4.10.1989)
 • Medal "5 lat WSIZ" za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Uczelni w okresie pierwszych lat jej istnienia (Założyciel i Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; 20 kwietnia 2001)

Publikacje

  A.  Prace i rozprawy

 1. Bezpośredni dowód twierdzenia Fredholma dla jąder sumowalnych z kwadratem, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szarskiego, Kraków 1951 (rękopis, ss. 50 w III Zakładzie Matematyki UJ w Krakowie), recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Ważewski, UJ
 2. Szacowanie funkcji wielu zmiennych za pomocą nierówności różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szarskiego, Kraków 1967 (maszynopis, ss. 25, Archiwum UJ), Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Szmyd, Politechnika Warszawska, doc. dr hab. Andrzej Lasota, UJ

B. Skrypty i książki akademickie

 1. Elementy metod numerycznych i graficznych, WSP, Rzeszów 1970, ss. 261
 2. Równania różnicowe, WSP, Rzeszów 1972, ss. 152
 3. Zbigniew Suraj, Tadeusz Rumak, Algorytmiczne rozwiązywanie zadań i problemów, Wyd. Ośw. FOSZE, Rzeszów 1995, ss. 129

C. Artykuły naukowe i materiały pomocnicze

 1. Aproksymacja funkcji o kwadracie sumowalnym przez funkcje schodkowe, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny nr 1 (1954), MATEMATYKA, WSP Kraków 1954, s. 115 – 119
 2. O powiązaniu matematyki szkoły średniej z matematyką wyższa na terenie wyższych szkół pedagogicznych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Nr 1 (1954), MATEMATYKA, WSP Kraków 1954, s. 125 – 127
 3. Nomogram trójkąta oporów elektrycznych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Nr 1 (1954) MATEMATYKA, WSP Kraków 1954, s. 17 - 22
 4. O rozwiązywaniu równania kwadratowego niezupełnego, Matematyka 1 - 2 (1955), s. 35 – 38
 5. Wzór Carnota w przestrzeni, Matematyka 3 (1957), s. 65 - 66
 6. Nauczanie matematyki w szkołach zawodowych, Matematyka 4 (1957), s. 40 – 41
 7. Uwagi o wytycznych programowych do nauczania matematyki w szkołach zawodowych i technikach, Biuletyn Sekcji Matematyki OMSZ, Rzeszów luty 1957, s. 5 – 7
 8. O pojęciu kąta dwuściennego, Biuletyn. Sekcja mat. - fiz., OM DOSZ, Nr 1 (1958), s. 4 – 6
 9. Uwagi o poziomie wiadomości z matematyki uczniów wstępujących do klas pierwszych ZSZ i techników, Biuletyn Sekcja mat. - fiz., OM DOSZ, Nr 2 (1958), s. 4 – 9
 10. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego (tematyka konsultacji zbiorowych), Biuletyn. Sekcja mat. - fiz., OM DOSZ, Nr 3 (1958), s. 11 - 14
 11. Czy potrzebne są schematy do oceniania wiadomości uczniów z matematyki?, Szkoła Zawodowa 3 (1958), s. 49 - 50
 12. Lekcje ćwiczeniowe ze stereometrii, Szkoła Zawodowa 6 (1958), s. 47 - 49
 13. Jak usunąć przypadkowość w ocenie wiadomości przy egzaminach wstępnych, Szkoła Zawodowa 6 (1959), s. 47 – 48
 14. Program matematyki przedmiotem dyskusji, Szkoła Zawodowa 2 (1959), s. 36 – 37
 15. Przekształcenia na lekcjach matematyki, Matematyka 5 - 6 (1967), s. 220 – 223
 16. Analiza punktów osobliwych równania różnicowego rzędu drugiego, Prace Matematyczno - Przyrodnicze RTPN, Nr 1 (1969), s. 71 – 99
 17. Uwagi praktyczne o wykresach funkcji trygonometrycznych, Matematyka 4-6 (1969), s. 187 - 192
 18. Elementarne przekształcenia płaszczyzny. Propozycja dydaktyczna, [w:] Materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki techników i liceów ogólnokształcących, KOS i OOM, Sekcja Matematyki, Rzeszów, marzec 1970, s. 1 – 31
 19. Przekształcenia geometryczne w przestrzeni. Propozycja dydaktyczna, KOS i OOM, Rzeszów 1970, ss. 18
 20. O pewnym zagadnieniu sterowania w nieliniowych układach dyskretnych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny, WSP Rzeszów, MATEMATYKA Nr 1 (1971), s. 31 – 47
 21. Pewne twierdzenia o stabilności rozwiązań układów równań różnicowych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny, WSP Rzeszów, MATEMATYKA Nr 1 (1971), s. 49 – 61
 22. Liczby rzeczywiste w programie matematyki klasy I technikum i liceum zawodowego. Propozycja dydaktyczna, KOS i ODN Rzeszów 1971, s. 4 – 19
 23. Pewne uwagi i propozycje na temat efektywnego prowadzenia lekcji matematyki, KOS i ODN Rzeszów 1971, ss. 14
 24. Some theorems about difference inequalities, Prace Matematyczne, S.I., 1972, s. 217 – 221
 25. Estimation of solutions by means of the first order partial differential inequalities, Annales Polon. Mathem., XXVI , 1972 , s. 63 - 73
 26. On the - observability of the some non-linear difference equations, Annales Polon. Mathem., XXVI, 1972, s. 316 - 324
 27. Uwagi i propozycje do projektu programu, Matematyka 5 (1976), s. 295 – 297
 28. Symetria osiowa na płaszczyźnie, Matematyka 2 (1977), s. 81 - 86
 29. Pewne uwagi i propozycje dotyczące nauczania informatyki na kierunku matematyka, [w:] Materiały z konferencji nauczania Informatyki, Kalisz 1977, s. 124 – 131
 30. Cele nauczani i struktura programu matematyki w klasach I - IV szkoły podstawowej, WSP, Rzeszów 1977, ss. 11
 31. Efektywność nauczania matematyki w aspekcie cybernetyki, [w:] Dydaktyka Matematyki - Karpacz 1077, IKNIBO, Wrocław 1977, s. 145 - 163
 32. Zestawienie tematów prac magisterskich z dydaktyki matematyki zrealizowanych w latach 1975/76 - 1976/77 w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, COMSN - WSP, Kraków 1978, ss. 23
 33. Zagadnienie efektywności nauczania matematyki w aspekcie teorii komunikacji, [w:] Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Praca zbiorowa pod redakcją. Tadeusza Rumaka, WSP, Rzeszów 1978, ss.104
 34. Wybrane zagadnienia informatyki w nauczaniu matematyki, [w:] Informatyka w dydaktyce. Materiały z konferencji, TNOiK, Kołobrzeg 1978, s. 260
 35. Einige vergleichende Sätze für adjuingierte Differenzensysteme (maszynopis ss. 6), Komunikat wygłoszony 17. 08. 1978 w Sekcji 6 INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS, HELSINKI, FINLAND, 1978 (Informacja w: ICM DAILY BULLETIN 16 August, 1978)
 36. Zbigniew Suraj, Tadeusz Rumak, Język MERA - BASIC do mikrokomputera MERA 303, WSP, Rzeszów 1979, ss. 59
 37. Funkcje, równania i nierówności trygonometryczne. Zestaw zadań, ODN, Rzeszów 1979, ss. 15
 38. Próby poszukiwań metod i wskaźników ilościowych oceniania postępów w procesie nauczania matematyki, [w:] Sympozjum Nowych Technik Kształcenia, Rzeszów - Łańcut - Rakszawa, 12 - 14 VI 1980, s. 27 – 41
 39. Tematyka prac magisterskich na sekcjach nauczycielskich w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, [w:] Materiały i Sprawozdania, t. 6, COMSN - WSP, Kraków 1981, s. 190 - 193
 40. Bibliografia dydaktyki matematyki 1975 - 1979, WSP, Rzeszów 1981, ss. 172
 41. Tadeusz Rumak, Stanisław Wolsan, Matematyka. Rozkład materiału nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych. Propozycja, IKN ODN, Rzeszów 1981, ss. 19
 42. Tadeusz Rumak, Stanisław Wolsan, Matematyka. Rozkład materiału nauczania dla trzyletniego technikum zawodowego. Propozycja, IKN ODN, Rzeszów 1982, ss. 35
 43. Pewne układy sprzężone równań różnicowych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny, WSP z 6 (59), 1982, s. 109 – 116
 44. Tadeusz Rumak, Stanisław Wolsan, Zagadnienia wychowawcze w nauczaniu matematyki w szkołach ponadpodstawowych, IKN ODN, Rzeszów 1982, ss. 29
 45. Tadeusz Rumak, Stanisław Wolsan, Nauczanie matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych, IKN ODN, Rzeszów 1983, Cz. I, ss. 26, Cz. II, ss. 14
 46. Wektory w klasie VI. Zagadnienia programowe i dydaktyczne, IKN ODN, Rzeszów 1984, ss. 7
 47. Antonina Bąk, Tadeusz Rumak, Pojęcie kresu górnego zbioru liczb rzeczywistych. Propozycja dydaktyczna, IKN ODN, Rzeszów 1984, ss. 12
 48. Program nauczania (projekt). Dydaktyka matematyki. Kierunek studiów: Matematyka, WSP, Rzeszów 1984, ss. 19
 49. Stanisław Wolsan, Tadeusz Rumak, Badanie wyników nauczania matematyki w drugich klasach liceów ogólnokształcących o profilu matematyczno - fizycznych w województwie rzeszowskim, IKN ODN, Rzeszów 1984, ss. 31
 50. Konstrukcja pewnego zbioru, Matematyka 4 (1984), s. 247, 4-5 (1985), s. 271
 51. Dydaktyka matematyki. Zestaw treści programowych. Propozycja, COMSN - WSP, Kraków 1985, ss. 15
 52. Dydaktyka matematyki. Tematyka wykładów. Propozycja, COMSN - WSP, Kraków 1985, ss. 10
 53. Dydaktyka matematyki. Tematyka ćwiczeń. Propozycja, COMSN - WSP, Kraków 1985, ss. 15
 54. Stefan Turnau, Tadeusz Rumak, Program nauczania. Dydaktyka matematyki. Kierunek studiów Matematyka (projekt), COMSN - WSP, Kraków 1984, ss. 11
 55. Korelacja przedmiotu dydaktyka matematyki z innymi przedmiotami na studiach wyższych na kierunku matematyka, COMSN - WSP, Kraków 1985, ss. 3
 56. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej. Funkcje i równania, IKN ODN, Rzeszów 1985, ss. 25
 57. Zestaw informacji, uwag i propozycji, [w:] Zestaw informacji, uwag i propozycji dotyczących organizowania i przeprowadzania badań wyników nauczania matematyki, IKN ODN, Rzeszów 1985, s. 6 - 18
 58. Tadeusz Rumak, Zbigniew Suraj, Educations of Teachers in the Subject of Basic of Informatics of Mathematics Course in Pedagogical College in Rzeszów, [w:] Proceedings of the International Conference and Exhibition on Children in an Information Age, Tomorrow's Problems Today, 6 - 9 May, 1985, Varna, Vol. II, s. 755 - 783
 59. Program powszechnej edukacji informatycznej oraz wdrażania i zastosowania techniki komputerowej w kształceniu w latach 1986 - 1990. Projekt na zlecenie Ministerstwa i Oświaty opracował zespół pod kierunkiem Tadeusza Rumaka, COMSN - WSP, Kraków 1985, ss. 54
 60. Realizacja planów i programów nauczania w kształceniu nauczycieli matematyki w r. ak. 1985/86 (Pewne uwagi i propozycje) [w:] Materiały z konferencji naukowo-dydaktycznej matematyków z WSP w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, Boguchwała, 18 - 21. 09. 1985. Materiały, WSP, Rzeszów 1986, s. 45 – 50
 61. Korelacja przedmiotu dydaktyka matematyki z innymi przedmiotami na studiach wyższych na kierunku matematyka (Ustalenia przyjęte na posiedzeniu w dniu 12.04. 1985 Zespołu Kierunkowego Matematyki COMSN, na podstawie referatu doc. dr Tadeusza Rumaka), [w:] Materiały z konferencji naukowo- dydaktycznej matematyków z WSP w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, Boguchwała, 18 - 21. 09. 1985. Materiały, WSP, Rzeszów 1986, s. 51 – 54
 62. Funkcje kwadratowe. Zagadnienia programowe. Klasa I liceum ogólnokształcące, IKN ODN, Rzeszów 1987, ss. 3
 63. Tadeusz Rumak, Kazimierz Ruszała, Funkcje trygonometryczne. Zagadnienia programowe. Klasa I liceum ogólnokształcące, Technikum zawodowe, IKN ODN, Rzeszów 1987, ss. 4
 64. Bożena Fejdasz, Tadeusz Rumak, Przekształcenia geometryczne i własności figur. Zagadnienia programowe i wskazówki metodyczne. Klas I Liceum ogólnokształcące, Technikum zawodowe, IKN ODN, Rzeszów 1987, ss. 61
 65. Bogumiła Janas, Tadeusz Rumak, Figury geometryczne w przestrzeni. Zagadnienia programowe. Klasa II Liceum ogólnokształcące, Technikum zawodowe, IKN CDN, Rzeszów 1987, ss. 11
 66. Stanisław Domoradzki, Tadeusz Rumak, Funkcje trygonometryczne. Zagadnienia programowe. Klasa III Liceum ogólnokształcące, IKN ODN, Tarnobrzeg 1988, ss. 29
 67. Cele nauczania informatyki, WSP, Rzeszów 1988, ss. 17
 68. Bożena Rumak, Tadeusz Rumak, Zbigniew Suraj, Mirosława Zima, Algorytmy i programy z uwzględnieniem równań i nierówności ax + b = 0, ax + b 0, ax + b 0, WSP, Rzeszów 1988
 69. Maria Andreas, Anna Krajewska, Eugenia Lenio, Anna Ostasz, Tadeusz Rumak, Matematyka. Klasa VII. Propozycja rozkładu materiału, IKN ODN, Rzeszów 1988, ss. 9
 70. Maria Andreas, Anna Krajewska, Eugenia Lenio, Anna Ostasz, Tadeusz Rumak, Matematyka. Klasa VIII. Propozycja rozkładu materiału, IKN ODN, Rzeszów 1988, ss. 9
 71. Symetria płaszczyznowa. Plan lekcji dla klas II liceum ogólnokształcącego i technikum, CDN, Tarnobrzeg 1989, ss. 8
 72. Cele nauczania matematyki. Przewodnik po literaturze i zestaw ćwiczeń, CDN, Rzeszów 1989, ss. 18
 73. Struktura programów nauczania matematyki w szkole podstawowej, CDN, Rzeszów 1989, ss.24
 74. Stanisław Domoradzki, Tadeusz Rumak, Matematyka. Zagadnienia programowe. Klasa III Liceum ogólnokształcące (Profile podstawowy i biologiczno-chemiczny), Technikum zawodowe, CDN, Tarnobrzeg 1990, ss. 71
 75. Dydaktyka matematyki. Kierunek Matematyka. Schemat programu nauczania - Projekt, Kieleckie Studia Matematyczne, T. 6/1990, s.95 – 98
 76. Dydaktyka matematyki. Cele i zadania oraz tematyka wykładów i ćwiczeń (Projekt), Kieleckie Studia Matematyczne, T. 6/1990, s. 99 - 103
 77. Zasady nauczania matematyki. Wiadomości podstawowe i zestaw ćwiczeń, CDN Rzeszów 1990, ss. 21; CDN, Tarnobrzeg 1990, ss. 24
 78. Metody nauczania i uczenia się matematyki. Pojęcia podstawowe i zestawy ćwiczeń, CDN, Rzeszów 1990, ss. 17; CDN, Tarnobrzeg 1990, ss. 21
 79. Tadeusz Rumak, Krystyna Zając, Proporcjonalność prosta i proporcjonalność odwrotna w kl. VI szkoły podstawowej. Zagadnienia programowe i metodyczne, CDN, Tarnobrzeg 1990, ss. 36
 80. Kształtowanie pojęcia "stosunku"- zajęć i warsztatów matematycznych krótkie opisanie, Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, KN Szczytno 4 (92/93), s.3 – 5
 81. Tadeusz Rumak, Ewa Swoboda, Koncepcje dydaktyczne nauki o stosunku, proponowane w podręcznikach matematyki dla klas I - III, Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, KN Szczytno 4((92/93), s. 6 - 11; [w:] Nauczanie początkowe matematyki na przykładzie kształtowania pojęcia proporcji (propozycje dydaktyczne zajęć i warsztatów), WOM, Rzeszów 1993, s. 8 – 13
 82. Cele nauczania informatyki, [w:] Dydaktyka matematyki. Problemy dydaktyczne, Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1993, s. 33 – 51
 83. Zagadnienia programowe a treści podręczników szkolnych matematyki dla klas od IV do VIII szkoły podstawowej, [w:] Tomasz Zimny (red), Konstruowanie podręczników szkolnych do nauczania matematyki, Wyd. Nauk. WSP Częstochowa 1994, s. 125 – 144
 84. Zagadnienia organizacji pracy w procesie nauczania i uczenia się matematyki, KN Tarnobrzeg 1994, ss. 37
 85. Przygotowanie zawodowe w ramach kształcenia nauczycieli matematyki, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Matematyka 3, z. 15 (1995), s. 27 – 49
 86. Problematyka kształcenia zawodowego nauczycieli matematyki na zajęciach z analizy matematycznej, [w:] Kształcenie nauczycieli matematyki pod redakcją Bogdana J. Noweckiego, Kraków 1996, Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 69 – 78
 87. Funkcje i rodziny funkcji w szkolnym nauczaniu matematyki. Zagadnienia metodologiczne i metodyczne, [w:] Jerzy Tocki (red.) Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki. Materiały z konferencji naukowej, Wyd. Nauk. WSP, Rzeszów 1997, s. 135 – 160
 88. Zagadnienia organizacji pracy w edukacji szkolnej matematyki, Dydaktyka Matematyki, Materiały pomocnicze, CSP WSIiZ, Rzeszów 2003

D. Opracowania, recenzje i opinie

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rok ak.: 1974/75, Rok stud.: II, Matematyka 4-letnie studia magisterskie zaoczne, Instrukcja programowa. I n f o r m a t y k a, ss. 2
 2. Recenzja publikacji: Gustaw Treliński, WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY MATEMATYCZNEJ W ZADANIACH, część I. Materiały semiprogramowane, Kraków 1975, Wydawnictwo Naukowe WSP (ss. 100)
 3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katedra Matematyki, Zakład Dydaktyki Matematyki, Rok ak.: 1977/78, Rok stud.: III, Kierunek: Matematyka, Przedmiot: Dydaktyka matematyki. Szczegółowy rozkład materiału programowego, ss.14.; 21. 07. 1977
 4. Kwestionariusz (Arkusz przygotowawczy do przygotowania opinii pracownika za okres ------------------------------ ), ss. 6
 5. Funkcje, równania i nierówności trygonometryczne (Zbór zadań dla uczestników Międzyszkonego Kółka Matematycznego), Zakład Dydaktyki Matematyki WSP Rzeszów, 1979, ss. 4
 6. Program kształcenia informatycznego w latach 1986 - 1990, WSP Rzeszów, czerwiec 1986, ss. 36. Opracował Zespół: mgr inż. Tomasz Chałupski, dr Andrzej Puch, doc. dr Tadeusz Rumak, dr Zbigniew Suraj, dr Antoni Zając
 7. Konferencja naukowo - dydaktyczna, matematyków z WSP w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Boguchwała 19-21. 09. 1985. Materiały, WSP, Rzeszów 1986, ss.78. Materiały zestawił i opracował Tadeusz Rumak
 8. Informatyzacja nauczania matematyki w klasach pierwszych szkół średnich - Propozycja; maszynopis, ss. 16; 22. 10. 1986
 9. Rok ak.: 1986/87, Rok stud.: III, Kierunek: Matematyka, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Szczegółowy program nauczania; maszynopis, ss. 6; 29. 09. 1986
 10. Recenzja skryptu Wojciecha Wojtanowskiego pt. PROGRAMOWANIE POD KONTROLĄ SYSTEMU OPERACYJNEGO CP/M 2.2 NA KOMPUTERACH AMSTRAD/SCHNEIDER (objętość ok. 7,5 arkuszy wydawn., s. 150). Recenzja dla Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 25. 09. 1987
 11. Rok ak.: 1987/88, Rok stud.: IV. Kierunek: Matematyka, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI, Szczegółowy program nauczania; maszynopis, ss. 6; 30. 09. 1987
 12. Program komputeryzacji uczelni w latach 1988 - 1990, WSP Rzeszów, luty 1988, ss. 28, Przygotował: Zespół ds. Informatyki w składzie: dr Ryszard Kępa, mgr inż. Janusz Pelczarski, dr Andrzej Puch, doc. dr Tadeusz Rumak - przewodniczący, dr Zbigniew Suraj, dr Antoni Zając
 13. Cel nr I w RPBR RR I.14. Projekt komputeryzacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, WSP, Zespół ds. Informatyki, Rzeszów, listopad 1988, ss. 54. Pracę wykonał Zespół w składzie: doc. dr Tadeusz Rumak, dr Ryszard Kępa, mgr inż. Janusz Pelczarski, dr Andrzej Puch, dr Zbigniew Suraj, dr Antoni Zając
 14. Recenzja skryptu: Adam Łomnicki, Maria Magdoń, Ryszard Wiącek, Maria Żurek-Etgens, GRUPY, PIERŚCIENIE I CIAŁA W ZADANIACH (Objętość ok. 9 ark. aut., ss. 206), Recenzja (maszynopis, ss. 3) dla Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 09. 02. 1988
 15. Moje uwagi - jako głos w dyskusji, Dotyczy: Dyskusji w ramach poszerzonego posiedzenia Zespołu Kierunkowego Matematyki COMSN pt. Praktyki przedmiotowo-metodyczne w przygotowaniu nauczycieli matematyki (Kraków, 11-12.05.1988); maszynopis, ss. 4, 13.06.1988
 16. Recenzja maszynopisu: WYBRANE ĆWICZENIA Z DYDAKTYKI MATEMATYKI. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Rabijewskiej (Objętość ss. 211). Recenzja (maszynopis, ss. 8) dla Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 08. 07. 1988
 17. Ciągłe praktyki pedagogiczne jako forma kształcenia zawodowego nauczycieli matematyki w literaturze dydaktycznej. Przegląd i zarys analizy publikacji. Maszynopis, ss. 8.
 18. 17. 08. 1988. Ref. na zebraniu Zespołu Matematyki COMSN w WSP w Krakowie, Rok ak.: 1988/89, Rok stud.: IV, Kierunek: Matematyka, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Szczegółowy program nauczania; maszynopis, ss. 9; 05. 10 1988
 19. Problemy komputeryzacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie; maszynopis, s.4; 13. 02. 1989
 20. Sprawozdanie ze Spotkania pełnomocników rektorów ds. komputeryzacji uczelni w dniu 24. 04. 1989 w Politechnice Wrocławskiej; maszynopis ss. 3; 30. 04. 1989
 21. III Matematyka. DYDAKTYKA MATEMATYKI. Opracowania pisemne obowiązujące studentów w r. ak. 1990/91; rękopis, ss.4; 29.09. 1990
 22. Recenzja publikacji: Ewa Swoboda, Wielkości proporcjonalne w nauczaniu szkolnym Matematyki, WOM w Rzeszowie, Rzeszów 1991, ss. 43
 23. III Matematyka. Studia dzienne. DYDAKTYKA MATEMATYKI. Prace studentów (wymagania); maszynopis, ss.2; 05. 07. 1991
 24. Matematyka jako przedmiot nauczania w ramowych planach nauczania w publicznych szkołach ogólnokształcących i zawodowych; rękopis, ss. 11; 09. 03. 1992
 25. IV Matematyka (st. z.). DYADAKTYKA MATEMATYKI (Tematyka wykładów, Tematyka ćwiczeń, Prace pisemne); rękopis, ss. 8; 04.07. 1992
 26. Funkcje y = ax oraz ich wykresy. Propozycja, maszynopis, ss. 5; 21.04. 1993
 27. Stopnie specjalizacji zawodowej dla nauczycieli matematyki. Wskazówki do przygotowania się w "Zakresie tematyki rozmowy kwalifikacyjnej", rękopis, ss. 9; 23. 04. 1993
 28. Matematyka. Stopnie specjalizacji zawodowej dla nauczycieli matematyki. Wskazówki do przygotowania się w "Zakresie tematyki rozmowy kwalifikacyjnej", maszynopis, ss. 4; 11. 05. 1993.
 29. Arkusz hospitacji lekcji matematyki (propozycja) (Uwagi wstępne i formularz), maszynopis, ss. 10
 30. 3-letnie studia zawodowe. Kierunek M a t e m a t y k a. Przedmiot DYDAKTYKA MATEMATYKA. Program nauczania. P r o p o z y c j a; maszynopis, ss. 7, 30. 11. 1993
 31. 3-letnie studia zawodowe (1 etap), Kierunek: Matematyka, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Ramowy program nauczania (Propozycja); maszynopis, ss. 3; 13.11.1993
 32. 3-letnie studia zawodowe, Kierunek: Matematyka, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Program nauczania. Propozycja; maszynopis, ss. 7; 30. 11. 1993
 33. Projekt programu nauczania przedmiotu MATEMATYKA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM (Kserokopia, ss. 4); dla Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu
 34. Uwagi o pracy Mansur Nogmonow Duszanbe: METODYCZNE PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO PRZETWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ W NAUCZANIU MATEMATYKI; maszynopis, ss. 2; 30. 03. 1994
 35. 1994/95, III Matematyka, 3-letnie studia zawodowe, Przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Program nauczania; maszynopis, ss. 3; 30. 09. 1995
 36. 1994/95, IV. Matematyka (st. zaoczne) ZASTOSOWANIA INFORMATYTKI W NAUCZANIU. Tematyka wykładów. Tematyka ćwiczeń. Literatura; maszynopis, ss.2; 29. 10.1994
 37. Opinia o artykule: Jerzy Tocki, O możliwości wykorzystania pewnej koncepcji typu umysłu w dydaktyce matematyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Matematyka, z. 17 (1995), s. 105 – 114
 38. Opinia o O p r a c o w a n i u KARTY DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA MATEMATYKI W KL IV pp. Haliny B a l b i e r i Janiny P a s ł a w s k i e j ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli (ss. 212); maszynopis, ss. 2; 04. 12. 1995
 39. 1995/96, III Matematyka, 3-letnie studia zawodowe, przedmiot: DYDAKTYKA MATEMATYKI. Program nauczania Tematyka wykładów (Semestry 3 i 4). Prace pisemne; maszynopis, ss. 3; 30. 09. 1995
 40. Opinia o pracy MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z DYDAKTYKI MATEMATYKI pod redakcją Barbary R a b i j e w s k i e j (ss. 196); maszynopis, ss. 9; 17. 03. 1997
 41. Dydaktyka informatyki. Materiały pomocnicze. O metodach nauczania, metodach uczenia się, metodach wychowania i zasadach wychowania, ss. 12; 08. 12. 1998
 42. Recenzja publikacji: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki. Część 1. Pod redakcją Barbary Rabijewskiej, Wrocław 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 180
 43. Opinia o doborze zadań w sprawdzianach 1. (29.10.1997), 2. (10.06.1998) i 3. (18.12.1999), realizowanych przez mgr Mariusza K r a u s a w klasach II, III i IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ss. 6; 21. 05. 1999
 44. Specyfika komunikacji w nauczaniu matematyki; maszynopis, ss. 18; 22.09.2000
 45. Referat wygłoszony 23. 09. 2000 w Czudcu na zajęciach kursu "Przygotowanie do nauczania matematyki w zreformowanej szkole podstawowej", organizowanego przez WOM w Rzeszowie
 46. Dydaktyka informatyki. Materiały pomocnicze. Czym jest informatyka? Czym jest technologia informacyjna? Materiały dla studentów studiów zaocznych i podyplomowych, ss.6; 05.12. 2000

Opracowali: Zbigniew Suraj we współpracy z Tadeuszem Rumakiem