Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Józef Tabor
data dodania: 2013-11-30 13:31:08 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 7 grudnia 1940 r. w miejscowości Żarówka w powiecie mieleckim w województwie rzeszowskim (obecnie podkarpackim) w rodzinie chłopskiej Stanisława i Anny z domu Bajor. W latach 1960–1964 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy Struktura ogólnej postaci obiektu geometrycznego abstrakcyjnego na grupoidzie topologicznym Brandta, której promotorem był prof. Zenon M o szn e r1 zWyżs... Czytaj dalej

Paweł Zbigniew Tęcza
data dodania: 2015-03-21 13:30:26 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 24 stycznia 1947 r. w Kolbuszowej, województwo podkarpackie, syn Piotra i Anny z domu Jukiel. W wieku pięciu lat przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1964 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Po zdaniu matury studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1968 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy dyplomowej „Programowanie dynamiczne”, którą przygotował pod ... Czytaj dalej

Jerzy Józef Tocki
data dodania: 2013-08-20 13:13:19 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 12 marca 1944 r. w Lesku, woj. rzeszowskie, w rodzinie robotniczej Franciszka i Zofii z domu Dobosz. W 1959 r. ukończył szkołę podstawową w Lesku. W latach 1959–1963 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Po ukończeniu liceum kształcił się na kierunku matematyka z fizyką w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1963–1965). Studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, którą ukończył 26 czerwca 1970 r. Stopień magistra matematyki uzyskał na podstawie pracy Funkcje o części rzeczywistej dodatniej, przygotowanej pod opiek... Czytaj dalej

Stefan Turnau
data dodania: 2013-12-10 23:08:34 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 17 listopada 1931 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej Stefana i Zofii. Jego ojciec był dziennikarzem i jednocześnie właścicielem majątku Mikulice pod Przeworskiem. Dziadek Jerzy był pierwszym właścicielem Mikulic, a także założycielem Kursów Rolniczych we Lwowie. Szkołę podstawową ukończył w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w r. 1950 w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W latach 1950–1953 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Eksternistyczne studia magisterskie odbył w latach 1957–1959. Pod kierunkiem prof. dr Zofii K r y g o w s k i e j1... Czytaj dalej

Andrzej Turowicz
data dodania: 2014-03-19 18:50:00 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe, analiza funkcjonalna. Urodził się w Przeworsku w 1904 r.. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Krakowie, gdzie w 1922 r. zdał maturę. W latach 1922–1928 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie i do r. 1937 uczył matematyki w szkołach. W okresie 1937–1939 był adiunktem Politechniki Lwowskiej, a po wkroczeniu Sowietów jej wykładowcą. Do Krakowa wrócił w 1941 r., a w 1945 wstąpił do Zakonu Benedyktynów w Tyńcu. Doktoryzował się w 1946 r. i pracował na UJ, a w 1962 przeniósł się do Instytutu Matematycznego PAN i tam w 1963 r. się habilitował, a w 1969 zos... Czytaj dalej