Zaawansowane opcje szukania...

Jan Marszał

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 14/09/1906

Miejsce urodzenia: Białobrzegi

Powiat: łańcucki

Data śmierci: 13/11/1980

Miejsce śmierci: Łańcut

Życiorys

Dyscyplina:  matematyka. Specjalność:  nauczanie matematyki.

 

Urodził się 14 września 1906 r. w Białobrzegach k. Łańcuta. Po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, które ukończył w 1926 r., uzyskując maturę. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii w 1933 r. Od maja 1931 był asystentem fizyki na tym uniwersytecie. W latach 1934–1939 pracował jako nauczyciel w gimnazjach w Rybniku i Jabłonkowie. Po wybuchu II wojny światowej powrócił w rodzinne strony. W czasie okupacji był członkiem Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Łańcucie oraz kierownikiem tajnego nauczania, odpowiedzialnym za szkolnictwo średnie. Dzięki jego inicjatywie, odwadze i zaangażowaniu, egzamin dojrzałości złożyło 40 osób, a ponad 1000 zostało przeegzaminowanych.

W 1945 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. W latach 1963–68 pełnił funkcję dyrektora tych szkół. Do chwili śmierci pracował jako nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Był szczególnie zaangażowany w kształcenie młodzieży uzdolnionej matematycznie. Wielu jego uczniów brało udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, zajmując wysokie lokaty. Większość z nich to obecnie wybitni naukowcy w kraju i za granicą.

Był znakomitym nauczycielem matematyki, rozmiłowanym w swoim przedmiocie. Posiadał niezwykłą zdolność przekazywania wiedzy uczniom o zainteresowaniach matematycznych. W pamięci swych wychowanków, kolegów i środowiska zachował się jako człowiek mądry, ofiarny, o renesansowych zainteresowaniach i wielkiej skromności.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej został wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL. W dniu 28 listopada 2017 r. otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta.Łańcuta. 

Zmarł nagle 13 listopada 1980 r. na stanowisku pracy. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Łańcucie.

 

Źródło:

  1. E. Śmietana: Zbiór zadań z zawodów matematycznych. XVII lat Szkolnych Konkursów Matematycznych im. Prof. Jana Marszała w I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2002.
  2. http://lo-lancut.pl/

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
14/09/1906Urodzony(a)Białobrzegi
13/11/1980Zmarł(a)Łańcut
1945-1980PracaŁańcut

Nauczyciel matematyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. W latach 1963-68 pełnił funkcję dyrektora tych szkół.

Nagrody i odznaczenia

Jan Marszał za swoją pełną zaangażowania działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną otrzymał:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • tytuł Zasłużony Nauczyciel PRL,
  • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta. 

Opracował: Zbigniew Suraj