Zaawansowane opcje szukania...

Zofia Denkowska z d. Kazienko

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 1949

Miejsce urodzenia: Rzeszów

Powiat: rzeszowski

Data śmierci: 19/12/2021

Miejsce śmierci: Angers

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geometria subanalityczna.

 

Urodziła się w 1949 roku w Rzeszowie w rodzinie nauczycielskiej. Jako siedemnastoletnia absolwentka III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie i finalistka XVII Olimpiady Matematycznej podjęła w 1966 roku studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1971 obroniła tamże z wyróżnieniem pracą magisterską An example of a function which is locally constant in an open dense set, everywhere differentiable but not constant. Promotorem pracy magisterskiej był prof. Stanisław  Ł o j a s i e w i c z1. W 1975 roku obroniła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ rozprawę doktorską La continuité de la section d'un ensemble semi-analytique et compact przygotowaną także pod opieką naukową prof. S. Łojasiewicza. Habilitowała się w 1992 roku na Uniwersytecie w Angers (zachodnia Francja). 

W latach 1988-1991 pracowała na stanowisku profesora wizytującego na Uniwersytecie XI Paris-Sud w Orsay. Od roku 1992 do czasu przejścia na emeryturę w roku 2017 była zatrudniona na stanowisku profesora  w Uniwersytecie w Angers (Francja).

Specjalizowała się w zakresie geometrii subanalitycznej. Była promotorką jednego doktoratu z matematyki, nieformalną promotorką pomocniczą wybitnego matematyka Krzysztofa Kurdyki i współautorką książki o zasięgu międzynarodowym. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Société mathématique de France. Była także tłumaczką przysięgłą z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego.

Zmarła 19 grudnia 2021 roku w Angers. Została pochowana na cmentarzu w Nowym Sączu.

____________________________________________

1Stanisław Łojasiewicz (1926-2002) – polski matematyk, specjalista w zakresie analizy różniczkowej i teorii osobliwości, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

 

Źródło:

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
1949Urodzony(a)Rzeszów
1966Ukończenie szkoły średniejRzeszów

III LO im. Cypriana Norwida

1971Ukończenie studiówKraków

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ

1975Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UJ

1992Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoAngers

Uniwersytet w Angers

1992Uzyskanie tytułu profesoraAngers

Uniwersytet w Angers

19/12/2021Zmarł(a)Angers

Francja

Publikacje

Prace i rozprawy: 

  1. Z. Denkowska:  An example of a function which is locally constant in an open dense set, everywhere differentiable but not constant, Annales Polonici Mathematici (praca magisterska).
  2. Z. Denkowska: La continuité de la section d'un ensemble semi-analytique et compact,  Annales Polonici Mathematici (rozprawa doktorska).

Książki:

  1. Z. Denkowska, J. Stasica, B. Tessier: Ensembles sous-analytiques à la polonaise. Une introduction aux fonctions et ensembles analytiques, Hermann, 2008. 

 

Doktoranci

1. Emilia Jankowska-Sahraoui : , 1998
2. Krzysztof Kurdyka: (nieformalnie) , 1981