Zaawansowane opcje szukania...

Zdzisław M. Trylski

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 11/05/1933

Miejsce urodzenia: Białokrynica

Powiat: tarnopolski, Ukraina

Data śmierci: 10/05/1999

Miejsce śmierci: Kielce

Życiorys

Dyscyplina: informatyka. Specjalności: dydaktyka informatyki, komunikacja, matematyka stosowana, metody informatyki w organizacji i zarządzaniu, organizacja i zarządzanie.

 

Urodził się 11 maja 1933 r. w Białokrynicy koło Krzemieńca (obecnie Ukraina). Rodzice Jadwiga i Zbigniew, z zawodu nauczyciele, byli instruktorami harcerskimi. Ojciec w latach 1937–1939 był Naczelnikiem Organizacji Harcerzy ZHP w Polsce. Po wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę rodzina Trylskich została zesłana na Syberię (północny Kazachstan). W 1946 r. wrócił z zesłania wraz z rodziną do Polski, do Krakowa. Tu wstąpił do harcerstwa i przeszedł wszystkie stopnie od szeregowego harcerza do harcmistrza. W latach 1959–1965 pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP na  krakowskim Podgórzu. Studiował na Politechnice Krakowskiej, którą ukończył w 1958 r. Doktorat uzyskał w 1975 r.

W latach 1955–1965 pracował na Politechnice Krakowskiej najpierw jako asystent, potem starszy asystent, wreszcie wykładowca. W 1965 r. przeniósł się na stałe wraz z rodziną do Kielc i rozpoczął pracę na Politechnice Świętokrzyskiej (wcześniej Wyższa Szkoła Inżynierska), gdzie pracował nieprzerwanie aż do roku 1998, najpierw na stanowisku wykładowcy, a następnie starszego wykładowcy. W 1979 r. uzyskał mianowanie na stanowisko docenta. W latach 1965–1970 był dziekanem Wydziału Ogólnotechnicznego tej uczelni. Pełnił też funkcję dyrektora Międzyuczelnianego Centrum Informatyki w Kielcach z siedzibą w Politechnice Świętokrzyskiej, a także prorektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Autor lub współautor 18 publikacji naukowych, w tym 4 książek. Jest zaliczany do grupy współorganizatorów Politechniki Świętokrzyskiej. Zorganizował Studium Podstaw Informatyki na tej uczelni, a także brał udział w organizacji Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

W latach 1989–1990 był koordynatorem zadania System PODINF WSP - Podstawy Informatyki - wyższe szkoły pedagogiczne realizowanego w ramach  R e s o r t o w e g o  p r o g r a m u  b a d a w c z o - r o z w o j o w e g o  RR I.14 Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawcą tego zadania był Zespół Kierunkowy Informatyki Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich działający przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Zespół ten składał się z przedstawicieli 11 (wszystkich w owym czasie) wyższych szkół pedagogicznych w Polsce zajmujących się dydaktyką  informatyki w szkołach wyższych.

Był członkiem i przewodniczącym Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kielcach. Należał do Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był prezesem w KR WSI i w Politechnice Świętokrzyskiej. 

Za swoją wyróżniającą działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złote Odznaki: PZITB, NOT, Złoty Krzyż Zasługi ZHP. 

Był ogólnie bardzo szanowany i lubiany przez kolegów, współpracowników i studentów. Uchodził za wzór do naśladowania dla wielu młodych ludzi. Wpisał się trwale w historię Ziemi Świętokrzyskiej, w szczególności w historię Politechniki.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 10 maja 1999 r. w Kielcach. Został pochowany na cmentarzu na krakowskim Podgórzu.

 

Źródło:

  1. Złota Księga Nauk Technicznych 2009, Wydawnictwo Helion, 2003, s. 428.
  2. Indeks. Pismo Politechniki Świętokrzyskiej, Nr 48, Czerwiec 1999, s. 10-11.

Opracował: Zbigniew Suraj

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
11/05/1933Urodzony(a)Białokrynica, tarnopolski, Ukraina
1958Ukończenie studiówKraków

Studiował na Politechnice Krakowskiej.

1955-1965PracaKraków

Pracował na Politechnice Krakowskiej najpierw jako asystent, potem starszy asystent, wreszcie wykładowca.

1965-1970PracaKielce

Dziekan Wydziału Ogólnotechnicznego Politechniki Świętokrzyskiej

1975Uzyskanie stopnia doktoraKraków
1965-1998PracaKielce

Pracował na Politechnice Świętokrzyskiej (wcześniej Wyższa Szkoła Inżynierska) najpierw na stanowisku wykładowcy, a następnie starszego wykładowcy.

10/05/1999Zmarł(a)Kielce

Został pochowany na cmentarzu na krakowskim Podgórzu.

Nagrody i odznaczenia

Dr inż. Zdzisław M. Trylski za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał:

  • Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Złote Odznaki: PZITB, NOT,
  • Złoty Krzyż Zasługi ZHP.