Zaawansowane opcje szukania...

Oleksandr Provotar

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 30/04/1958

Miejsce urodzenia: Dimer, obw. kijowski

Życiorys

Dyscyplina: informatyka. Specjalność: logiki nieklasyczne, programowanie. 

 

Urodził się 30 kwietnia 1958 r. w miejscowości Dimer na Ukrainie, w obwodzie kijowskim. W latach 1976–1981 studiował matematykę stosowaną na Wydziale Cybernetyki w Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenko w Kijowie.  Po ukończeniu studiów w 1981 r. podjął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Cybernetyki. W latach 1984-1988 był słuchaczem studiów doktoranckich z informatyki teoretycznej prowadzonych w Instytucie Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa Ukraińskiej Akademii Nauk (UAN) w Kijowie.  

W 1989 r. obronił pracę doktorską (kandydacką) „S-translacje i ich zastosowanie do budowy pakietów oprogramowania do przetwarzania danych matematycznych”. Promotorem pracy był prof. Iwan V. Sergienko - akademik UAN. W 1997 r. obronił pracę habilitacyjną (doktorską) „Metody kategorii w teorii meta-matematycznych modeli rekurencji”. Recenzentami pracy byli prof. Iwan V. Sergienko i prof. Iwan M. Parasiuk - członek korespondent UAN. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują takie obszary informatyki jak: teoria abstrakcyjnych struktur obliczeniowych (teoria kategorii), logiki nieklasyczne, bioinformatyka, programowanie.

Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych. Zorganizował 8 konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypromował 14 doktorów informatyki.

Od 2003 r. pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Informacyjnych (od 2019 Katedra Inteligentnych Systemów Oprogramowania) Wydziału Cybernetyki (od 2016 Wydział Informatyki i Cybernetyki)  Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenko w Kijowie.

W latach 2011-2018 pracował w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wniósł istotny wkład w uruchomienie studiów magisterskich na kierunku informatyka oraz organizację Instytutu Informatyki.

W latach 2006-2008 był członkiem Rady Ekspertów Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy. Jest członkiem Rady Naukowej ds. Specjalizacji w Instytucie Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa UAN i Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenko w  Kijowie. Jest również członkiem Naukowo-metodycznej Komisji ds. Inżynierii Oprogramowania Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Za działalność naukowo-badawczą otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Został uhonorowany tytułami laureata Nagrody im. M. Ostrowskiego w dziedzinie nauki i techniki (1987), Nagrody W.M. Głuszkowa (1999), Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki (2003), Nagrody im. V.S. Mykhalevycha przyznanej przez Wydział Informatyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (2020) za pracę „Metody matematyczne i technologie informacyjne w problemach decyzyjnych i zarządczych”.

 

Źródła: 

 • zasoby internetowe
 • Słownik biograficzny Profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
30/04/1958Urodzony(a)Dimer, obw. kijowski

Ukraina 

1981Ukończenie studiówKijów

Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko, informatyka stosowana

Od 1981PracaKijów

Wydział Cybernetyki (od 2016 Wydział Informatyki i Cybernetyki)  Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenko

1989Uzyskanie stopnia doktoraKijów

Instytut Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa UAN

1997Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKijów

Instytut Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa UAN

2005Uzyskanie tytułu profesoraKijów

Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko

2011-2018PracaRzeszów

Instytut Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nagrody i odznaczenia

Prof. O. Provotar został uhonorowany tytułami laureatów: 

 1. Nagrody im. M. Ostrowskiego w dziedzinie nauki i techniki (1987)
 2. Nagrody W.M. Głuszkowa (1999)
 3. Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki (2003)
 4. Nagrody im. V.S. Mykhalevycha przyznanej przez Wydział Informatyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (2020) 

Publikacje

 1. Monografie:
 1. O.I. Провотар, C.K. Кривий, I.B. Сергієнко. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій. – 2018. (Algebraic aspects of information technology).
 2. П.В. Василик, A.И. Провотар. Модельные волны и взаимодействие: теоретические и прикладные аспекты. – 2014. (Model waves and interaction: theoretical and applied aspects).
 3. С.Л. Кривий, О.І. Провотар. Вступ до некласичної математичної логіки. – 2010. (Introduction to non-classical mathematical logic).
 4. O.I. Провотар. Конкретна алгоритміка.  – 2017. (Konkretna algorytmika).
 1. Rozdziały w monografii:
 1. O.I. Provotar: Fuzzy Models in the Tasks of Pattern Recognition. Optimization Methods and Applications, Springer Verlag, 2017.   
 2. O. Provotar: Some Practical Application of Fuzzy Inference Systems.  Current Research in Mathematical and Computer Sciences, Publisher UWM, Olsztyn, 2017. 
 1. Artykuły naukowe: 
 1. O.I. Provotar, O.O. Provotar: About the approximate calculation of the probability measure of fuzzy event // Cybernetics and Systems Analysis. – №1. – 2021. PP. 3-11.
 2. О.І. Провотар, О.О. Провотар: Елементи конкретної алгоритміки: обчислюваність і розв’язність (Elements of concrete algorithmic: computability and solvability). Проблеми програмування, 2020, №2-3. C. 198–207.
 3. O.I. Provotar, O.O. Provotar: Fuzzy Probabilities of Fuzzy Events, Cybernetics and Systems Analysis 56(2), 2020, pp. 171-180.
 4. O.I. Provotar: About the Calculation of Fuzzy Events Probabilities by Means of Interval Arithmetics, 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings 9030438, 2019, pp. 360-364.
 5. O.I. Provotar, Y.M. Linder, M.M. Veres: Unsupervised Anomaly Detection in Time Series Using LSTM-Based Autoencoders, 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, 2019, ATIT 2019 – Proceedings 9030505, pp. 513-517.
 6. O.I. Provotar: Fuzzy probabilities of fuzzy events, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 320, 2019,  pp. 36-41.
 7. V.O. Larin, O.V. Bantysh, O.V. Galkin, O.I. Provotar: The Domain-Specific Language Strumok for Describing Actor-Oriented Systems with Shared Memory, Cybernetics and Systems Analysis 54(5), 2018, pp. 833-841.
 8. O.I. Provotar, O.O. Provotar: Credibility of fuzziness: Theory and application, CEUR Workshop Proceedings 2139, 2018, pp. 164-170.
 9. S. Kryvyi, N. Darchuk, A. Provotar: Ontological similar systems for analysis of texts of natural language, CEUR Workshop Proceedings 2139, 2018, pp. 132-139.
 10. O.I. Provotar, O.O. Provotar: Credibility in Fuzzy Inference Systems, Cybernetics and Systems Analysis 53(6), 2017, pp. 866-875.
 11. O.I. Provotar: Fuzzy models in the tasks of pattern recognition, Springer Optimization and Its Applications 130, 2017, pp. 403-424.
 12. O.I. Provotar, O.O. Provotar: On Interpretation of Possibility, Cybernetics and Systems Analysis 52(6), 2016, pp. 831-838.
 13. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar:  Erratum to: Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II (Cybernetics and Systems Analysis, 2016, 52, 1, (38-45).
 14. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar:  Cybernetics and Systems Analysis 52(2), 2016, pp. 338.
 15. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar:  Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II*, Cybernetics and Systems Analysis 52(1), 2016, pp. 38-45.
 16. O.I. Provotar, O. Vasylenko, O.O. Provotar: Fuzzy probability and fuzzy events, CEUR Workshop Proceedings 1631, 2016, pp. 170-178.
 17. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar: Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I , Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 18. O. Provotar: Fuzzy systems of logical inference and their applications, CEUR Workshop Proceedings 1492, 2015, pp. 111-119.
 19. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar:  Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks, Cybernetics and Systems Analysis 51(1), 2015, pp. 34-40.
 20. D.A. Terletskyi, A.I. Provotar:  Mathematical foundations for designing and development of intelligent systems of information analysis, CEUR Workshop Proceedings 1843, 2014, pp. 233-241.
 21. I.V. Sergienko, O.O. Provotar DNA secondary structure prediction by fuzzy logic inference systems, Cybernetics and Systems Analysis 50(1), 2014, pp. 110-115.
 22. D.O. Terletskyi, A.I. Provotar: Object-Oriented Dynamic Networks, International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, 123-136 pp.
 23. D.O. Terletskyi, O.I. Provotar: Mathematical foundations for designing and development of intelligent systems of information analysis, Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 24. A.I. Provotar, A.V. Lapko, A. A. Provotar: Fuzzy inference systems and their applications, Cybernetics and Systems Analysis, 2013, Volume 49, Issue 4, pp. 517-525.
 25. A.I. Provotar, A.V. Lapko, A.A. Provotar: Fuzzy inference systems and their applications, Cybernetics and Systems Analysis 49(4), 2013, pp. 517-525.
 26. L. Katerynich, A. Provotar: Homeopath: Diagnostic information system, Journal of Mathematics and Applications, 2010, Number 32, pp. 75-84.
 27. P.V. Vasilik, A.I. Provotar: On the paralogicality of some logical constructs, Cybernetics and Systems Analysis 44(3), 2008, pp. 457-462.
 28. L. Katerynich, A. Provotar: Neural networks diagnostics in Homeopath system, International Journal "Information Technologies & Knowledge", 2008, Volume 15, Number 1, pp. 89-93.
 29. P.V. Vasilik, A.I. Provotar: To the problem of incompleteness of theoretical constructs (illustrated by examples of formalization of some problems of natural sciences), Cybernetics and Systems Analysis 42(4), 2006, pp. 582-586.
 30. P.V. Vasilik, A.I. Provotar: To the problem of incompleteness of theoretical constructs (illustrated by examples of formalization of some problems of natural sciences), Cybernetics and Systems Analysis, 2006, Volume 42, Issue 4, pp. 582-586.
 31. A.I. Chentsov, A.I. Provotar: Generalization of linear morphisms on N in Topoi, Kibernetika i Sistemnyj Analiz (5), 2005, pp. 66-72.
 32. A.I. Chentsov, A.I. Provotar: Generalization of linear morphisms on N in topoi, Cybernetics and Systems Analysis 41(5), 2005, pp. 688-694.
 33. A.I. Chentsov, A.I. Provotar: Generalization of Linear Morphisms on N in Topoi,  Cybernetics and Systems Analysis, 2005, Volume 41, Issue 5, pp. 688-694.
 34. P.V. Vasilik, A.I. Provotar: To problem of formal models in investigations of critical speeds (by example of Lorentz transformations), Kibernetika i Sistemnyj Analiz (4), 2002,  pp. 14-24.
 35. A.I. Provotar, V.A. Kondratenko, T.N. Dudka: Boolean algebra as a fragment of Boolean theory, Kibernetika i Sistemnyj Analiz (1), 2001, pp. 163-170.
 36. A.I. Provotar, V.A. Kondratenko, T.N. Dudka: Boolean algebra as a fragment of the theory of boolean toposes, Cybernetics and Systems Analysis 37(1), 2001, pp. 131-137.
 37. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, A.I. Provotar: On application of category methods in computer science, Kibernetika i Sistemnyj Analiz (4), 2000, pp. 3-12.
 38. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, A.I. Provotar: Using categorical methods in computer science, Cybernetics and Systems Analysis 36(4), 2000, pp. 475-482.
 39. P.V. Vasilik, A.I. Provotar: An approach to the creation of formal models of the influence of environmental impact on the development of biological systems, Cybernetics and Systems Analysis 35(4), 1999, pp. 658-665.
 40. A.I. Provotar, A. Adnan: The thue problem and logical specifications of derivation in formal systems, Cybernetics and Systems Analysis 35(6), 1999, pp. 860-866.
 41. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, A.I. Provotar: Formal methods in computer technologies, Cybernetics and Systems Analysis 34(4), 1998, pp. 609-615.
 42. A.I. Provotar: Linear morphisms in a topos, Cybernetics and Systems Analysis 33(2), 1997, pp. 155-161.
 43. A.I. Provotar: Incompleteness in a topos, Cybernetics and Systems Analysis 32(6), 1996, pp. 876-884.
 44. A.I. Provotar: Geometry of recursion for arithmetic and existentially defined relations, Cybernetics and Systems Analysis 32(5), 1996, pp. 632-640.
 45. I.N. Parasyuk, A.I. Provotar: Optimization issues in structured-modular composition programming technology, Cybernetics and Systems Analysis 31(3), 1995, pp. 461-466.
 46. I.N. Parasyuk, A.I. Provotar, I.A. Zalozhenkova: A methodology of structured-modular composition programming, Cybernetics and Systems Analysis 31(1), 1995, pp. 123-130.
 47. A.I. Provotar: Theoretical aspects of structured-modular composition programming: Computability of the operations of the algebra of morphisms, Cybernetics and Systems Analysis 30(6), 1994, pp. 812-819.
 48. A.I. Provotar: Theoretical aspects of structured-modular composition programming: Algebra of morphisms, Cybernetics and Systems Analysis 29(6), 1993, pp. 857-866.
 49. I.N. Parasyuk, A.V. Kalita, A.I. Provotar: Case system for structured modular composition programming: Conceptual fundamentals, Cybernetics and Systems Analysis 29(2), 1993,  pp. 268-274.
 50. I.N. Parasyuk, A.V. Kalita, A.I. Provotar: CASE - the structural modular compositional programming system conceptual foundation, Kibernetika i Sistemnyj Analis (2), 1993, pp. 140-147.
 51. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, I.N. Kalita, (...),  A.I. Provotar, N.P. Skopetskaya: Sigmastat system: Concepts and features, Cybernetics and Systems Analysis 27(4), 1991, pp. 581-591.
 52. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, I.N. Kalita, (...),  A.I. Provotar, N.P. Skopetskaya: SIGMASTAT system: concepts and potentialities, Kibernetika i Vychislitel'naya Tekhnika (4), 1991, pp. 118-130.
 53. A.I. Provotar: Translation and deductive incompleteness, Cybernetics 26(1), 1990, pp. 35-38.
 54. A.I. Provotar: Decidability of the problem of semantic equivalence of words in the class of syntax-directed translations, Cybernetics 24(5), 1988, pp. 583-587.
 55. I.V. Sergienko, I.N. Parasyuk, A.I. Provotar: Finitely generated relations and their application to the translation problem in one class of languages, Programming and computer software 12(6), 1986, pp. 266-271.
 1. Prace w materiałach konferencyjnych:
 1. O.I. Provotar: Engineering Application of Fuzzy Events Probabilities (2022) Lecture Notes in Networks and Systems, 307, pp. 820-825. Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2021 Istanbul, Turkey 24 August 2021 through 26 August 2021.
 2. O.I. Provotar: Credibility of Recognition by Fuzzy Inference Systems.  VII Konferenja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”.  – Solina, 24 – 27.10.2021. – Poland.
 3. О.Провотар, О.Ількун, Т.Провотар: Достовірність нечітких рішень в задачах розпізнавання.  Міжнародний науковий симпозіум  «Інтелектуальні рішення». 28-30 вересня 2021 р. – Україна, Ужгород. – С. 66.
 4. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar: Intersection of Fuzzy Homogeneous Classes of Objects. International Conference CSIT2020. - Proceedings, 2020, Volume 2, pp. 314-317.
 5. O.I. Provotar, M. Veres, M. Samojlenko: Using Educational IoT System. Proceedings of the 7th International Conference Information Technology and Interactions; (IT&I-2020). Workshops Proceedings. – Kyiv. – PP. 391-399.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Богдан Гошко: Логіко-алгебраїчні моделі та програмна реалізація інформаційно-пошукових систем , 1997
2. Тетяна Дудка: Методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань , 2001
3. Вiкторія Кондратенко: Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів , 2001
4. Андрій Мушак: . Комп’ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в інтернет-технологіях , 2004
5. Любов Карташова: Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов , 2004
6. Ксенія Протасова: Методи розкладу калейдоскопічних графів , 2006
7. Oлексій Ченцов: Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці , 2007
8. Лариса Катеринич: Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань , 2010
9. Людмила Глинчук: Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко , 2010
10. Тетяна Гришанович: Ефективні алгоритми на арифметичних графах , 2012
11. Андрій Головинський: Розвиток архітектури та базового програмного забезпечення високопродуктивних обчислювальних комплексів , 2012
12. Марія Медвєдєва: Особистісно-орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій , 2013
13. Олександр Лапко: Змішані методи обчислення невизначеностей та їх застосування в системах штучного інтелекту , 2014
14. Дмитро Терлецький: Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах , 2018