Zaawansowane opcje szukania...

Wiesław Józef Wajs

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 21/07/1945

Miejsce urodzenia: Krosno

Powiat: krośnieński

Data śmierci: 24/11/2019

Miejsce śmierci: Kraków

Życiorys

Dyscyplina: informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, systemy rozproszone, systemy sieciowe, teoria złożoności obliczeniowej algorytmów

 

Urodził się 21 lipca 1945 r. w Krośnie. W 1969 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta w Centrum Maszyn Matematycznych Instytutu Matematyki AGH. W 1975 r. uzyskał doktorat w Instytucie Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH na podstawie pracy "Optymalizacja czasu w pewnym złożonym dyskretnym procesie produkcyjnym". W 1985 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu informatyki, następnie w 1986 r. rozpoczął pracę na stanowisku docenta tamże. W latach 1987-1992 pełnił funkcję kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1988-2004 był kierownikiem Studium Podyplomowego "Automatyka Elektroniczna", a w latach 1997-2004 kierownikiem Studium Podyplomowego "Systemy Sterowania Rozproszonego". W latach 2000-2003 kierownik Projektu Celowego Zamawianego otrzymanego w drodze ogólnopolskiego konkursu (PCZ 013-18), w latach 1992-1993 brał udział w projekcie TEMPUS. W 2003 r. został profesorem tytularnym.

Jest współtwórcą kierunku informatyka w AGH w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, gdzie pełnił także funkcję kierownika Zakładu Informatyki. Przez kilka lat pracował jednocześnie w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Autor 23 książek i skryptów oraz ponad 260 publikacji dotyczących m.in. metod sztucznej inteligencji, złożoności obliczeniowej algorytmów, systemów wspomagania decyzji, sterowania w systemach rozproszonych. Jest też autorem 3 patentów i zgłoszeń patentowych. Był promotorem 11 przewodów doktorskich.

Uczestniczył czynnie w 48 krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych, podczas których trzykrotnie wygłaszał referaty na światowych kongresach IFAC i dwukrotnie na światowych kongresach IFORS. Przewodniczył sesji Konferencji IFAC w Pekinie w 1995 r., sesji Konferencji IFORS w Honolulu w 2000 r. oraz  sesji Konferencji IFAC w Ostrawie. Uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ochrony Środowiska w Warszawie. Odbył pięciokrotnie staże naukowe w Argonne National Laboratory, Echelon Laboratory w Palo Alto i Pomona State University w USA. Współpracował z ośrodkami naukowymi w Kyoto, Clausthal Zellerfeld i TU Ostrawa. Był członkiem Rady Wydziału w TU  Ostrava w Czechach. Członek międzynarodowej organizacji IFAC oraz WISAS, a także komitetu redakcyjnego Computer Science. Był członkiem Komisji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie oraz członkiem Senatu PWSZ w Krośnie.

Zmarł 24 listopada 2019 r. w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

 

Źródło: 

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
21/07/1945Urodzony(a)Krosno
1975Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Instytut Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH

1985Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

AGH

2003Uzyskanie tytułu profesora
24/11/2019Zmarł(a)Kraków

Publikacje

Wybrane publikacje

Artykuły naukowe: 

 1. W. Wajs: Sztuczna inteligencja w medycynie. PAR Pomiary Automatyka Robotyka, R. 15 nr 12, 2011, s. 106–108.
 2. W. Wajs , M. Skuba, R. Gołąb: Analiza możliwości diagnozowania stanu węzłów w rozproszonym systemie sterowania. Pomiary, Automatyka, Kontrola, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, 2005, s. 255–257.

Materiały konferencyjne: 

 1. W. Kozioł, H. Wojtowicz, D. Szymczyk, K. Sikora, W. Wajs: A machine translation system for translating from the Polish natural language into the sign language. In: Proceedings of the 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Bali, Indonesia, March 23–25, 2015, LNAI 9011, pp. 87–96.
 2. M. Ochab, W. Wajs: Bronchopulmonary dysplasia prediction using Support Vector Machine and LIBSVM, In: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : [Warsaw, Poland, 7 - 10 September, 2014] / PTI Polish Information Processing Society, s. 201–208. 
 3. W. Kozioł, H. Wojtowicz, K. Sikora, W. Wajs: A system for visualization of the Polish sign language gestures. In: Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services, June 26–28, 2013, Sesimbra, Portugal, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, pp. 70–79.
 4. W. Kozioł, H. Wojtowicz, K. Sikora, W. Wajs: Analysis and synthesis of the system for processing of sign language gestures and translation of mimic subcode in communication with deaf people. In: Proceedings of the 16th International Conference on Knowledge Engineering, Machine Learning and Lattice Computing with Applications, San Sebastian, Spain, September 10–12, 2012, LNCS 7828, pp. 61-70.
 5. W. Wajs, P. Wais, M. Święcicki, H. Wojtowicz: Artificial immune system for medical data classification. In: Proceedings of the 5th International Conference on Computational Science, Atlanta, GA, USA, May 22–25, 2005, LNCS 3516, pp. 810–812.
 6. M. Święcicki, W. Wajs, P. Wais: An artificial immune algorithms apply to pre-processing signals. In: Proceedings of the 4th International Conference: Kraków, Poland, June 6–9, 2004, LNCS 3037, pp. 703–707.
 7. W. Wajs, M. Skuba, R. Gołąb: A distributed control and management system of the building's recources based on LON technology. In: Proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004, Cracow, November 18–19, 2004, pp. 158–160.
 8. M. Święcicki, W. Wajs: An autonomous agent based on Mazur theory of autonomous systems for low-level control of behavior mobile robot in static decision environment. In: Proceedings of the Conference on Methods of Artificial Intelligence, 13–15 November 2002,  Gliwice, Poland, pp. 403–408.
 9. W. Wajs, R. Tadeusiewicz: Blood gases values prognosis based on confidence interval prediction. In: EUROSIM 2001 : shaping future with simulation : the 4th international EUROSIM Congress in which is incorporated the 2nd conference on Modelling and simulation in biology, medicine and biomedical engineering : June 26–29, 2001 Delft, The Netherlands, Delft : University of Technology, 2001, s. 97.
 10. W. Wajs, M. Święcicki: An unsupervised autonomous system for low-level control of behavior mobile robot. In: Proceedings of the Fifth Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland June 6–10, 2000, pp. 714–723.
 11. A. Sukiennik, P. Kruczek, W. Wajs, J.J. Pietrzyk: Blood gases values prognosis based on computer data system – improvement in input parameters approximation methods and its influence on accuracy of the forecast. In: Proceedings of the fourth Conference on Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 18 – 22 V 1999 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz /: PNNS, 1999, s. 539–544.
 12. A. Sukiennik, P. Kruczek, W. Wajs, J.J. Pietrzyk: Blood gases values prognosis based on computer data system – improvement in input parameters approximation methods and its influence on accuracy of the forecast. In: Proceedings of the fourth Conference on Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 18 – 22 V 1999 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz /: PNNS, 1999, s. 539–544.

Rozdziały w monografii:

 1. K. Sot, M. Święcicki, W. Wajs: Autonomiczny Agent jako system transakcyjny oparty na regułach analizy technicznej. W: Diagnostyka procesów i systemów / pod red. Józefa Korbicza, Krzysztofa Patana, Marka Kowala. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007, s. 109–116.
 2. K. Sot, M. Święcicki, W. Wajs: Autonomous agent as transactional system based on the technical analysis. In: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36), s. 117–125.
 3. M. Święcicki, K. Sot, W. Wajs: Autonomiczny system transakcyjny. W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu / pod red. Jana T. Dudy, W.  Waszkielewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 257–268.

Więcej >> https://bpp.agh.edu.pl/autor/wajs-wieslaw-03547

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Marcin Ochab: System wspomagania decyzji dla wczesnego wykrywania dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków , 2017
2. Wojciech Kozioł : Analiza i synteza systemu przetwarzania sygnałów opisujących gesty i elementy subkodu mimicznego w zastosowaniu do komunikacji z , 2015
3. Hubert Wojtowicz : Rozpoznawanie obrazów medycznych na przykładzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztucznej inteligencji , 2014
4. Krzysztof Rączka : Technologia wieloagentowej integracji danych w rozproszonym systemie medycznym , 2009
5. Piotr Wais : Modelowanie i symulacja wybranych parametrów medycznych dla przypadków z niewydolnością oddechową , 2008
6. Marcin Skuba : Inteligentne struktury sieciowe w technologii LON , 2007
7. Paweł Stoch : Zastosowanie narzędzi statystycznych i matematycznych metod sztucznej inteligencji do predykcji wystąpienia dysplazji oskrzelowo , 2007
8. Jolanta Wojtowicz : Modelowanie efektu elektrohydrodynamicznego metodami sztucznej inteligencji , 2007
9. Artur Sukiennik : Sieci neuronowe jako narzędzie wykorzystane do prognozy wartości parametrów gazometrii krwi , 2002
10. Bogusław Bieda : Operatywne zarządzanie i sterowanie obiektem w systemie sterowania rozproszonego na przykładzie składowiska odpadów komunalnych , 2002
11. Mariusz Święcicki : Autonomiczny agent jako autonomiczny system dla wybranej klasy dynamicznych środowisk decyzyjnych , 2000