Zaawansowane opcje szukania...

Informatycy


Zdzisław S. Hippe
data dodania: 2013-12-03 15:50:35 autor: admin
Dyscypliny: chemia, informatyka. Specjalności: informatyka chemiczna, inteligentne systemy informacyjne, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe. Urodził się 9 stycznia 1930 r. w Krakowie w rodzinie Zygmunta i Zofii z domu Bartman. Absolwent LO w Krakowie. Studiował na Politechnice Łódzkiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera (1953), Politechnice Gdańskiej, którą ukończył ze stopniem magistra (1955) i Politechnice Śląskiej, gdzie uzyskał doktorat (1965). Habilitację z kolei uzyskał na Politechnice Łódzkiej (1975). W 1978 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej, a stanowisko profesora zwyczajnego na tejże uczelni w 1989 r. J... Czytaj dalej

Stanisław Paszczyński
data dodania: 2014-08-19 16:25:47 autor: test
Dyscypliny: elektronika, informatyka. Specjalności: elektronika ciała stałego, sieci komputerowe, systemy cyfrowe. Urodził się 19 marca 1950 r. w Dębicy, obecnie województwo podkarpackie. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności elektronika ciała stałego. W latach 1973–1974 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, a od 1974 (po przekształceniu WSI) do 2001 na Politechnice Rzeszows... Czytaj dalej

Oleksandr Provotar
data dodania: 2020-04-08 11:35:43 autor: test
Dyscyplina: informatyka. Specjalność: logiki nieklasyczne, programowanie. Urodził się w miejscowości Dymer na Ukrainie, w obwodzie kijowskim. W latach 1976–1981 studiował matematykę stosowaną na Wydziale Cybernetyki w Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenko w Kijowie. Po ukończeniu studiów w 1981 r. podjął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Cybernetyki. W latach 1984-1988 był słuchaczem studiów doktoranckich z informatyki teoretycznej prowadzonych w Instytucie Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa Ukraińskiej Akademii Nauk (UAN) w Kijowie. W 1989 r. obronił pracę doktorską (kandydacką) „S-translacje i ich zastosowanie do budowy pakietów oprogramowania do p... Czytaj dalej

Andrzej Skowron
data dodania: 2014-02-09 09:11:17 autor: admin
Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, logika matematyczna. Urodził się 6 października 1943 r. w Wadowicach. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, które ukończył w 1961 r. Studiował jednocześnie na dwóch kierunkach: matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz elektronikę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1967 r. Doktorat i habilitację z matematycznych podstaw informatyki... Czytaj dalej

Abraham Jakub Stern
data dodania: 2014-04-20 11:11:41 autor: admin
Dyscyplina: Informatyka. Specjalność: konstruktor przyrządów. Prekursor informatyki w Polsce. Urodził się w 1769 r. w Hrubieszowie w ubogiej rodzinie żydowskiej. Był samoukiem, od najmłodszych lat interesował się mechaniką. Terminując u hrubieszowskiego zegarmistrza, zwrócił na siebie uwagę właściciela miasta Stanisława Staszica, który pomógł mu w rozwinięciu naukowej kariery. Był wynalazcą wielu maszyn i przyrządów. Skonstruował m.in. trak tartaczny, młocarnię, żniwiarkę oraz liczne przyrządy miernicze. W 1812 r. zakończył prace nad arytmometrem, czyli ręczną maszyną wykonującą cztery podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, o... Czytaj dalej

Andrzej Stanisław Szelc
data dodania: 2020-04-03 22:06:20 autor: test
Dyscypliny:matematyka, informatyka.Specjalności:systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, systemy informacyjne zarządzania. Urodził się 20 stycznia 1950 r. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 1975 r. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na UJ. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Ryszard Jakubowski1 z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ. W 1988 r. otrzymał dodatkowo stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki w Pennsylvania State University (PSU), State College,USA. W latach 1975 - 1984 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki UJ, a w latach 1984 - 1988 był zatrud... Czytaj dalej

Roman Wiesław Świniarski
data dodania: 2015-03-21 12:33:53 autor: admin
Dyscypliny: elektronika, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, drążenie danych. Urodził się 4 sierpnia 1943 r. w miejscowości Płonne, powiat golubsko-dobrzyński, obecne województwo kujawsko-pomorskie, w rodzinie Aleksandra i Gabrieli z domu Rosalska. Studiował elektronikę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1967 r. Tutaj przygotował i obronił odpowiednio w 1972 roku rozprawę doktorską, a habilitacyjną w 1983 r. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Politechnice Warszawskiej, którą wykonywał do 1986 r. W latach 1978–1981 pełnił funkcję kierownika Zakładu Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej ... Czytaj dalej

Zdzisław M. Trylski
data dodania: 2013-12-11 16:04:39 autor: admin
Dyscyplina: informatyka. Specjalności: dydaktyka informatyki, komunikacja, matematyka stosowana, metody informatyki w organizacji i zarządzaniu, organizacja i zarządzanie. Urodził się 11 maja 1933 r. w Białokrynicy koło Krzemieńca (obecnie Ukraina). Rodzice Jadwiga i Zbigniew, z zawodu nauczyciele byli instruktorami harcerskimi. Ojciec w latach 1937–1939 był Naczelnikiem Organizacji Harcerzy ZHP w Polsce. Po wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę rodzina Trylskich została zesłana na Syberię (północny Kazachstan). W 1946 r. wrócił z zesłania wraz z rodziną do Polski, do Krakowa. Tu wst... Czytaj dalej

Stefan Węgrzyn
data dodania: 2014-02-07 18:31:09 autor: admin
Dyscypliny: elektrotechnika, informatyka. Urodził się 20 maja 1925 r. w Krakowie. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Borysławiu, tu też uczęszczał do szkoły średniej. Maturę zdał w 1943 r. w ramach tajnego nauczania z zakresu liceum matematyczno-fizycznego. W 1944 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ukończył I rok studiów na Wydziale Elektrotechnicznym Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. W 1945 r. powrócił wraz z rodziną do Polski, gdzie kontynuował studia wyższe, początkowo na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1949 r. złożył egzamin dyplomowy, uzyskując tytuł mgr inż. elektryka. W 1946 r., jeszcz... Czytaj dalej

Stanisław Wołek
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: informatyka. Specjalności: bazy danych, programowanie, systemy informatyczne. Urodził się 24 października 1947 r. w Nisku, województwo rzeszowskie, w rodzinie inteligenckiej Leopolda i Anny z domu Pypeć. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Będziemyślu k. Rzeszowa (pierwsze dwie klasy) oraz w Krośnie, województwo rzeszowskie, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1965 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po ukończeniu liceum z wyróżnieniem, w latach 1965–1970 studiował automatykę na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą uko... Czytaj dalej
Idź do strony: 1 2 »