Zaawansowane opcje szukania...

Światomir Ząbek

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 06/01/1936

Data śmierci: 04/02/2016

Miejsce śmierci: Lublin

Życiorys

Dyscyplina: informatyka. Specjalności: algorytmizacja, bazy danych, metody numeryczne.

 

Urodził się 6 stycznia 1936 r. w Lublinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Lublinie. Studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, którą ukończył w 1956 r.,  uzyskując dyplom magistra. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Matematyki UMCS. Rozprawę doktorską z matematyki nt. O pewnych oszacowaniach błędu przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych przygotował pod opieką naukową prof. dra Krzysztofa T a t a r k i e w i c z a 1, którą obronił w 1963 r.

Po doktoracie przebywał na stażu naukowym w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po powrocie do Lublina zorganizował Zakład Metod Numerycznych (od 1997 r. Zakład Informatyki), który stał się początkiem lubelskiej informatyki. Zakładem tym kierował do chwili przejścia na emeryturę w 2001 r. Był również dyrektorem Instytutu Matematyki UMCS oraz pełnomocnikiem Rektora UMCS ds. komputeryzacji zarządzania uczelnią. W latach 70. ubiegłego wieku opracował pionierski system oprogramowania ALMISTOR wspomagający zarządzanie UMCS.

W swojej działalności naukowej zajmował się głównie metodami numerycznymi, bazami danych oraz algorytmizacją procesów przetwarzania informacji. Weteran pierwszych lat tworzenia zrębów informatyki w Polsce, głównie w Lublinie. Wieloletni nauczyciel akademicki UMCS. Wychował wiele pokoleń programistów.

Jest autorem kilku systemów informatycznych i podręczników z zakresu programowania.

Przez wiele lat był uczestnikiem amatorskiego ruchu recytatorskiego. Laureat kilku nagród centralnych konkursów recytacji i teatrów żywego słowa (także jako ich reżyser), popularyzator sztuki recytatorskiej.

Za wyróżniającą działalność zawodową otrzymał wiele odznaczeń państwowych i nagród, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i szereg nagród Rektora UMCS.

Zmarł 4 lutego 2016 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

_______________________________________________

1 Krzysztof Tatarkiewicz (1923–2011) – matematyk i taternik, syn wielkiego polskiego filozofa prof. Władysława Tatarkiewicza.

 

Źródło:

  • Zasoby internetowe i informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
06/01/1936Urodzony(a)
1956Ukończenie studiówLublin

Studiował matematykę na UMCS w Lublinie.

1963Uzyskanie stopnia doktoraLublin

Rozprawę doktorską z matematyki nt. O pewnych oszacowaniach błędu przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych przygotował pod opieką naukową prof. dra Krzysztofa Tatarkiewicza.

2001Przejście na emeryturęLublin
04/02/2016Zmarł(a)Lublin,

Nagrody i odznaczenia

Doc. dr Światomir Ząbek za wyróżniającą działalność zawodową otrzymał m.in.:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • szereg nagród Rektora UMCS.

Publikacje

A. Książki i skrypty:

  1. Elementy programowania komputerów,  cz. 1: Struktury algorytmów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
  2. Strukturalne techniki programowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
  3. Podstawy algorytmizacji i programowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Artykuły:

  1. Początki informatyki lubelskiej, Informatyka Stosowana, nr specjalny S1/98 (II Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne – Kazimierz Dolny, 25-26 maja 1998 r.).

Opracował: Zbigniew Suraj