Zaawansowane opcje szukania...

Bohdan Rytsar

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 15/06/1945

Miejsce urodzenia: Lwów

Życiorys

Dyscyplina: elektronika. Specjalność: układy i systemy cyfrowe

 

Urodził się 15 czerwca 1945 r. we Lwowie. W latach 1952–1953 uczęszczał do Lwowskiej Szkoły  Muzycznej im. S. Kruszelnickiej. W latach 1963–1968 studiował automatykę na specjalności automatyzacja procesów produkcyjnych w Politechnice Lwowskiej (PL), uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. elektromechanika. W latach 1973-1983 pracował jako asystent na Wydziale Radiotechniki PL i jednocześnie był zatrudniony jako młodszy pracownik naukowy w Instytucie Fizyczno-Mechanicznym im. G. Karpenki we Lwowie. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe z automatyki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. W latach 1983-2005 był zatrudniony w Politechnie Lwowskiej na stanowisku docenta, a od 2005 r. pracuje tamże na stanowisku profesora. 

W 1981 r. obronił rozprawę doktorską (kandydacką) „Badania i rozwój impulsowego analizatora wilgoci protono-rezonansowej materiałów budowlanych i innych materiałów dyspersyjnych” w Moskiewskim Instytucie Transportu. W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki w Instytucie Telekomunikacji, Radioelektroniki i Techniki Cyfrowej PL. Od 2005 r. jest profesorem Katedry Radioelektronicnych Urządzeń i Systemów. Autor podręcznika akademickiego „Technika cyfrowa”, za który otrzymał nagrodę indywidualną drugiego stopnia Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy (1992).  

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów z zakresu radiospektroskopii stosowanej, teoretycznych podstaw techniki cyfrowej oraz terminologii naukowo-technicznej, w szczególności terminologii ukraińskiej. Jest autorem ponad 190 artykułów naukowych (w tym ponad 60 prac z zakresu terminologii naukowo-technicznej), 33 wynalazków, podręcznika akademickiego, współautorem 4 słowników (w tym pierwszego słownika radiotechnicznego rosyjsko-ukraińskiego i ukraińsko-rosyjskiego). Wypromował 2 doktorów, 35 inżynierów, 24 magistrów. Był recenzentem w dwóch przewodach doktorskich. 

W latach 1993-1998 pracował w Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. Śniadeckiego w Bydgoszczy, najpierw jako starszy wykładowca (1993-1994), później na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2005 do 2006 był profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego. W latach 2006-2017 pracował w Katedrze Informatyki (od 2011 r. Instytut Informatyki) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (od 2019 r. Kolegium Nauk Przyrodniczych) Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Był wieloletnim kierownikiem Pracowni Systemów Cyfrowych w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR. Jest zaliczany do ścisłego grona osób wspierających powołanie kierunku informatyka na UR w 2006 r. Był cenionym i lubianym nauczycielem akademickim, a także szanowanym Kolegą i pracownikiem.

Jeden z głównych organizatorów Komitetu Standaryzacji Naukowo-Technicznej Terminologii przy Ministerstwie Rozwoju Ekonomicznego i Handlu oraz Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy; w latach 1992-1996 był sekretarzem, a od 1996 jest prezesem tego Komitetu. Jest redaktorem naczelnym terminograficznej serii „SłovoSvit”, członkiem rady redakcyjnej „Problemów terminologii ukraińskiej”. Zorganizował kilkanaście międzynarodowych terminologicznych konferencji naukowych "SłowoSwit". Jest członkiem trzech komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, członkiem Rady Obrony Prac Doktorskich i Habilitacyjnych na PL oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Komputerowej Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki we Lwowie. 

Od 1982 r. członek chóru folklorystycznego „Orfej” Politechniki Lwowskiej. Interesuje się polityką, historią i muzyką. Uwielbia autopodróże i grę w szachy. 

 

Źródło: 

 • zasoby internetowe
 • Słownik biograficzny Profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
15/06/1945Urodzony(a)Lwów

Ukraina

1974Ukończenie studiówLwów

automatyka, Politechnika Lwowska

1981Uzyskanie stopnia doktoraMoskwa

Moskiewski Instytut Transportu

od 1982PracaLwów

Politechnika Lwowska

1993-1998PracaBydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. Śniadeckiego 

2004Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLwów

Instytut Telekomunikacji, Radioelektroniki i Techniki Cyfrowej PL

2005Uzyskanie tytułu profesoraLwów

Politechnika Lwowska

2005-2006PracaRadom

Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego

2006-2017PracaRzeszów

Uniwersytet Rzeszowski

Nagrody i odznaczenia

Prof. B. Rytsar otrzymał nagrodę indywidualną drugiego stopnia Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy za podręczik "Technologia cyfrowa" (1992). 

Publikacje

Artykuły naukowe i materiały konferencyjne: 

 1. The Minimization Method of Boolean Functions in Polynomial Set-theoretical Format. CS&P 2015: 130-146.
 2. (współautor) Set-theoretical Constructions of Boolean Functions and theirs Applications in Logic Synthesis. Fundamenta Informaticae 99(3): 339-354 (2010).
 3. Новый подход к декомпозиции булевых функций. 4. Неразделительная декомпозиція: метод p,q-разбиения. Кибернетика и системний анализ, № 3, 2009, с. 15–41.
 4. A New Approach to the Decomposition of Boolean Functions. IV. Non-disjoint decomposition: the method of p, q-partitions, Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, May 2009, Vol. 45, no. 3, pp. 340–364.
 5. Boolean Functions Minimization on Patterns, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2009), Vol. 2, Kraków-Przegorzały, September 28-30, 2009, Warsaw University, Poland, pp. 526–537. 
 6. A New Approach to the Decomposition of Boolean Functions by the Method of q-Partitions. I. Separating Decomposition of Full and Partial Functions, Cybernetics and Systems Analysis, September (2001), II. Repeated Decomposition, Cybernetics and Systems Analysis (2002), III Joint decomposition of a function system, Cybernetics and Systems Analysis (2007).
 7. Візерунки булових функцій: метод мінімізації, Control Systems and Computers (2007).
 8. The Logic Synthesis of Combinational Networks on the Base Multiplexers by q-Partition Conjunctors Method, Control Systems and Computers (2006).
 9. (współautor) English-Ukrainian Microsoft Community Glossary, ЕКОінформ (2006).
 10. (współautor) Theoretical-Set Modification of Minimax Method of Boolean Functions Covering, Control Systems and Computers (2005).
 11. (współautor) A New Method of Coding Minorants in Problems of Synthesis of Digital Devices from PLAs,  Cybernetics and Systems Analysis (2003).
 12. (współautor) A Classification of Decompositions of Boolean Functions, Control Systems and Computers (2003).
 13. A New Method of Symmetry Detection and Recognition in Boolean Functions, Control Systems and Computers (2001).
 14. Decomposition of Boolean Functions by q-Partition Method (1 and 2), Control Systems and Computers (1999, 2000).
 15. (współautor) The Terminology Systems Bank of the Technical Committee for the Scientific and Technical Terminology Standardization, Terminology and Knowledge Engineering (1999).
 16. (współautor) Modern Status of Ukrainian Terminology, Terminology and Knowledge Engineering (1999).
 17. Minimization method of Boolean functions, Selected Papers on Optoelectronic and Hybrid Optical / Digital Systems for Image Processing.(1997).
 18. Метод минимизации булевых функцій, Проблемы управления и інформатики (1997).
 19. (współautor) Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки, Логос (1995).
 20. History and Prospects of Ukrainian Terminology, IITF Journal (of Internat. Institute for the Terminology Research) (1992).
 21. A Method of the multicomponent relaxational processes analysis, YCNP (1991);
 22. Цифрова техніка (podręcznik dla szkół wyższych Ukrainy) (1991).
 23. (współautor) Повышение точности определения инерционности частотных термопреобразователей, Изв. ВУЗов. Приборостроение (1987).
 24. Метод анализа многокомпонентных релаксационных процессов, Отбор и передача информации (1986).
 25. (współautor) Переносный ПМР-спектрометр “СПИН-1”, Приборы и техника эксперимента (1984).
 26. Импульсный протонно-резонансный влагомер, Приборы и техника эксперимента (1981).
 27. (współautor) Погрешности измерения влажности твердых материалов ядерно-резонансными влагомерами, Измерительная техника (1981).
 28. Магнит для переносных ядерно-магнито-резонансных приборов, Приборы и техника эксперимента (1980).
 29. К вопросу оптимальных параметров первичного преобразователя сигналов ЯМР, Контрольно-измерительная техника (1980).

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Vadym Minziuk : ,
2. Adrian Szwaj: ,