Zaawansowane opcje szukania...

Stanisław Paszczyński

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 19/03/1950

Miejsce urodzenia: Dębica

Powiat: Dębica

Data śmierci: 29/08/2014

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscypliny: elektronika, informatyka. Specjalności: elektronika ciała stałego, sieci komputerowe, systemy cyfrowe.

 

Urodził się 19 marca 1950 r. w Dębicy, obecnie województwo podkarpackie. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Po zdaniu matury w 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności  elektronika ciała stałego.

W latach 1973–1974 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, a od 1974 (po przekształceniu WSI) do 2001 na Politechnice Rzeszowskiej, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego tej uczelni. W 1979 r. obronił pracę doktorską  na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W roku akademickim 1984/85 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Katolickim w Leuven  w Belgii. Przez okres 3 lat pracował jako visiting assistant professor na Uniwersytecie Teksańskim w USA. W 1990 r. habilitował się na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy Element grubowarstwowy jako czujnik parametryczny, która została wyróżniona.   

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie  był  związany od początku jej funkcjonowania. W latach 1996–2002 piastował funkcję rektora tej uczelni, a w okresie  2003–2006 pełnił  honorową funkcję rektora seniora. Od listopada 2001 r. do lutego 2011 r. był kierownikiem Katedry Systemów Rozproszonych oraz Zakładu Sieci Komputerowej i Telekomunikacji.  W latach 2003–2012 pracował jednocześnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Od 1 marca 2006 r. piastował tutaj funkcję kierownika Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy. W tym samym czasie był także pełnomocnikiem  rektora ds.  informatyzacji w tej uczelni.

Specjalizował się w zakresie projektowania systemów cyfrowych i sieci komputerowych.  Opublikował 90 prac naukowych, w tym ponad 60 referatów konferencyjnych. Autor wielu  opracowań wykonanych na zamówienie różnych firm,  5 patentów i zgłoszeń patentowych, 4 podręczników oraz szeregu materiałów szkoleniowych. Był promotorem w 2 zakończonych przewodach doktorskich z informatyki i recenzentem 3 rozpraw doktorskich.

W latach 1994–1997 był przewodniczącego Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej. W okresie 2005–2007 był członkiem Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.  Do 2003 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, a do 2002 zastępcą przewodniczącego Konfederacji Szkół Wyższych  przy UMCS w Lublinie. Jest zaliczany do grona głównych współorganizatorów WSIiZ w Rzeszowie. Był cenionym i lubianym nauczycielem akademickim, osobą zasłużoną dla całej społeczności akademickiej tej uczelni.

Był członkiem szeregu uznanych towarzystw profesjonalnych, w tym Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Society for Hybrid Microelectronics – Poland Chapter, Polskie Towarzystwo  Informatyczne, Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej  Forum, a także członek Komisji Akredytacyjnej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.  Przez szereg lat pełnił też funkcję przewodniczącego Koła PTI w Rzeszowie.

Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał wiele cennych nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych, w tym laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej II i III stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, a także kilkunastu nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze.

Posiadał szerokie zainteresowania pozanaukowe, przy czym głównym hobby było żeglarstwo.

Zmarł 29 sierpnia 2014 r. w Rzeszowie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.

 

Źródło:

 1. Zasoby internetowe.
 2. Złota Księga Nauk Technicznych, Helion, Gliwice 2003, s. 309-310.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
19/03/1950Urodzony(a)Dębica
1963Ukończenie szkoły średniejRzeszów
1972Ukończenie studiówWarszawa
1979Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa
1990Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa
1973–2001PracaRzeszów

Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie, a od 1974 (po przekształceniu WSI) do 2001 na Politechnice Rzeszowskiej, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego tej uczelni. 

1996-2011PracaRzeszów

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie  był  związany od początku jej funkcjonowania. W latach 1996-2002 piastował funkcję rektora tej uczelni, a w okresie  2003-2006 pełnił  honorową funkcję rektora seniora. Od listopada 2001 roku do lutego 2011 roku był kierownikiem Katedry Systemów Rozproszonych oraz Zakładu Sieci Komputerowej i Telekomunikacji.  

29/08/2014Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

Dr hab. inż. Stanisław Paszczyński za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał wiele cennych nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych, w tym:

 • nagrody Ministra Edukacji Narodowej II i III stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe,
 • kilkanaście nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze.

Publikacje

Prace ostatnio opublikowane:

 1. Kolbusz Janusz, Paszczyński Stanisław, Wilamowski Bogdan M.: “Network traffic model for industrial environment”. 3rd International IEEE Conference on Industrial Informatics - INDIN 2005, Perth, Australia, August 10-12, 2005, pp. 191 – 196.
 2. Kolbusz Janusz, Paszczyński Stanisław: "Generator ruchu oparty na modelu "on - off", Materiały XXII KSTiT (Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki), Bydgoszcz 13-15 września 2006r.
 3. Kolbusz Janusz, Stanisław Paszczyński: "The Human’s Behaviour on the traffic in LAN", Tools of Information Technology, Proceedings of the 1-st conference, Rzeszów, Poland, 15 September 2006, pp. 79 – 87.
 4. Kolbusz Janusz, Paszczyński Stanisław, Wilamowski Bogdan M.: “Network traffic model for industrial environment”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 2, November 2006, pp. 213 – 220.
 5. Kolbusz Janusz, Stanisław Paszczyński: „Generator ruchu oparty na modelu "on-off" dla sieci n-węzłowej”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Bydgoszcz, 2007, str. 469 – 477.
 6. Kolbusz Janusz, Stanisław Paszczyński: "Comparison of traffic self-similarity in two different computer networks", Tools of Information Technology, Proceedings of the 2-nd conference, Rzeszów, Poland, 21 September 2007, pp. 85-92.
 7. Kolbusz Janusz, Paszczyński Stanisław: "Comparison of the Traffic in Two Different Computer Networks" Conference on Human System Interaction, Krakow, 25-27 May 2008, pp. 984 - 988.
 8. Kolbusz Janusz, Korniak Janusz, Paszczyński Stanisław: "Traffic Generator Model for an n-node Network", 2nd International Conference on Human System Interaction, Catania, Italy, May 21-23, 2009, pp. 723 - 729.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Tomasz Bartczak: Metody poprawy efektywności komunikacji międzywęzłowej w architekturach warstwowych z ruchem multimedialnym , 2011
2. Janusz Kolbusz: Opracowanie modelu lokalnej sieci komputerowej , 2010