Zaawansowane opcje szukania...

Informatycy


Światomir Ząbek
data dodania: 2013-12-10 20:37:04 autor: admin
Dyscyplina: informatyka. Specjalności: algorytmizacja, bazy danych, metody numeryczne. Urodził się 6 stycznia 1936 r. w Lublinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Lublinie. Studiował matematykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, którą ukończył w 1956 r., uzyskując dyplom magistra. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Matematyki UMCS. Rozprawę doktorską z matematyki nt. O pewnych oszacowaniach błędu przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych przygotował pod opieką naukową prof. dra Krzysztofa T a t a r k i e w i c z a 1, którą obronił w 1963 r. ... Czytaj dalej