Zaawansowane opcje szukania...

Zbigniew Grzegorz Suraj

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 28/11/1947

Miejsce urodzenia: Rabinówka k. Tomaszowa Lub.

Powiat: tomaszowski

Życiorys

Motto: "Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz,

tym bardziej jesteś spragniony."

Stefan Żeromski

 

Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalność: matematyczne podstawy informatyki, modelowanie systemów (sieci Petriego), wnioskowanie przybliżone (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte), eksploracja danych

 

Urodził się w dniu 28 listopada 1947 w miejscowości Rabinówka[1] w gminie Tomaszów Lubelski w województwie lubelskim. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim i tam zdał egzamin dojrzałości w 1964 roku[2]. W tym samym roku rozpoczął kształcenie w Studium Nauczycielskim w Zamościu na kierunku matematyka i fizyka. Tu przygotował pracę dyplomową Krzywe spiralne i krzywe przestępne pod kierunkiem mgra Władysława Borkowskiego, którą obronił w 1966 roku, uzyskując kwalifikacje do nauczania matematyki i fizyki w szkołach podstawowych. Po ukończeniu studiów w Zamościu został skierowany do pracy w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej w Wasylowie Wielkim[3] w powiecie tomaszowskim, gdzie pracował przez rok. W 1967 roku rozpoczął studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka, które ukończył w roku 1971 uzyskując stopień magistra matematyki na podstawie pracy Formy kwadratowe na przestrzeni wektorowej. Promotorem pracy był doc. dr Stanisław Złonkiewicz. W latach 1971-1976 pracował jako nauczyciel matematyki w szkołach średnich miasta Rzeszowa: Technikum Mleczarskie im. Tadeusza Rylskiego (1971-1974), IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (1974-1976), gdzie pełnił też funkcję zastępcy dyrektora. Od 1976 do 2001 roku był zatrudniony w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie najpierw na stanowisku starszego asystenta, następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Był słuchaczem rocznych studiów podyplomowych z informatyki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, które ukończył w roku 1977, stając się wykwalifikowanym nauczycielem informatyki szkół średnich.

W 1985 roku obronił na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską, zatytułowaną O pewnym problemie przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych. Promotorem pracy był prof. Andrzej Skowron, a recenzentami profesorowie: Jacek Błażewicz, Andrzej Salwicki i Józef Winkowski  Habilitację w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał w roku 2000 w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie rozprawy Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes, której recenzentami byli profesorowie: Lech Polkowski, Roman Słowiński i Józef Winkowski. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych (informatyka) otrzymał w 2012 roku. Opiniodawcami wniosku o profesurę byli profesorowie: Witold KosińskiHenryk Rybiński, Roman Słowiński i Jarosław Stepaniuk. W latach 2013-2020 pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Informatyki w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego WSP w Rzeszowie (1986-2001), kierownika Katedry Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR (w latach 2006-2011, 2013-2018) oraz dyrektora Instytutu Informatyki (w latach 2011-2012). Jest współorganizatorem Laboratorium Informatyki Stosowanej w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (2013). Od 2001 do 2006 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie pełnił też funkcję kierownika Katedry Podstaw Informatyki.  W latach 2006-2009 był profesorem Państwowej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, a także prorektorem ds. rozwoju uczelni i kierownikiem Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji (2007-2009).

Autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych, monografii w języku angielskim, 3 książek i 3 podręczników. Jest  członkiem komitetów redakcyjnych wydawnictw seryjnych i czasopism zagranicznych: LNCS Transactions on Rough Sets (Springer, Niemcy, od 2004) i  International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IGI Global, USA, od 2014). Promotor 4 doktorów nauk technicznych (informatyka), ponad 100 magistrów oraz ponad 80 inżynierów i licencjatów informatyki i matematyki. Zorganizował we współpracy z Oddziałami Doskonalenia Nauczycieli w obecnym województwie podkarpackim kilkunaście edycji studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli. Jest też organizatorem kierunku informatyka na I i II stopniu kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim (2008). 

Aktywny członek towarzystw naukowych w kraju i za granicą: Polskie Towarzystwo Matematyczne (od 1977, zastępca prezesa Zarządu Oddziału Rzeszowskiego 1996-2000, 2002-2004); Polskie Towarzystwo Informatyczne (od 1985, współzałożyciel Koła PTI, członek Zarządu Koła, Rzeszów 1987-1990); Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie (od 2001, zastępca prezesa Zarządu 2003-2006), przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych (od 2001); Special Interest Group on Petri Nets and Related System Models, Bonn (od 1985); International Rough Set Society (od 1997), członek Advisory Board (2010-2012), sekretarz (2012-2014), członek Steering Committee (2014-2018), członek-senior (od 2016); European Society for Fuzzy Logic and Technology (od 2021). 

Od wielu lat pracuje w projektach na rzecz promocji rzeszowskiego ośrodka naukowego w Polsce i świecie. Jej wyrazem jest m.in.:

 1. Zorganizowanie i kierowanie od 2001 roku Rough Set and Petri Net Research Group, której celem jest wspieranie rozwoju i integracja członków poprzez m.in. aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowywanie wspólnych publikacji, realizację wspólnych projektów badawczych oraz organizację lub współorganizację konferencji krajowych i międzynarodowych. W seminariach grupy wielokrotnie brali udział prelegenci z kraju i zagranicy. Grupa najpierw działała przy WSIiZ w Rzeszowie, a od 2006 przy UR. Spośród jej członków 7 osób uzyskało stopień naukowy doktora informatyki lub matematyki, a jeden jest doktorem habilitowanym z dyscypliny informatyka.
 2. Uruchomienie w 2013 roku portalu wiedzy i nauki Matematycy i Informatycy Podkarpacia+ z zamiarem propagowania pamięci o wybitnych badaczach, naukowcach i nauczycielach związanych zawodowo lub naukowo z regionem podkarpackim i obszarami ościennymi.
 3. Powołanie do życia w 2003 roku bibliograficznego serwisu internetowego Rough Set Database System, którego przeznaczeniem jest upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych metod badań informatycznych w kraju i za granicą dotyczącej teorii zbiorów przybliżonych i podejść pokrewnych. Twórcą tej teorii jest wybitny polski matematyk i informatyk Zdzisław I. Pawlak (zob. także ISRL1 i ISRL2). Teoria zbiorów przybliżonych utworzona i początkowo rozwijana w Polsce, dzięki pracom polskich matematyków i informatyków, w tym także z Podkarpacia, stała się światową. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2017), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem KEN (2011), a także medalem 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (2006), medalem "5 lat WSIiZ" za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni w okresie pierwszych lat jej istnienia (2001) oraz statuetką polskiej informatyki za osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój informatyki polskiej (2018). Dwukrotnie (1985, 1993) otrzymał Nagrody Naukowe Ministra oraz wiele nagród rektorów Uczelni, w których pracował[4],[5],[6].

Swoje prace publikował w takich czasopismach jak m.in. Information Sciences, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, International Journal of Intelligent Systems, Pattern Recognition Letters, Fundamenta Informaticae, International Journal of Computational Intelligence Systems, Journal of Intelligent Information Systems.

W wolnych chwilach słucha muzyki lub pracuje w przydomowym ogrodzie. Lubi podróże i wędrówki górskie. Interesuje się polityką, historią i geografią.

Zobacz także: WWW i ORCID

 

Źródło:

 1. Rabinówka. Dzieje miejscowości gminy Tomaszów Lubelski / E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź, M. Czubaj-Gancarz, Zamość - Tomaszów Lubelski  2021, s. 160-164. 
 2. Alma Mater Thomasoviensis 1917-1992, praca zbiorowa pod red. Waldemar W. Bednarski, TomGraf s.c., Tomaszów Lubelski 1992, s. 192. 
 3. Wasylów Wielki. Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski / E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź, M. Skorniewski, Ł. Kłębek, Ulhówek - Zamość 2015, s. 197-208.   
 4. Zbigniew Suraj. Encyklopedia OSOBISTOŚCI Rzeczpospolitej Polskiej, British Publishing House Ltd., Londyn, listopad 2021, s. 1279 .
 5. Zbigniew Suraj. Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego (pod red. J. Czopek i J. Kinal), Rzeszów 2014, s. 113-134.
 6. Zbigniew Suraj. Who is Who in Science and Engineering 2008-2009, 10th Edition, Marquis Who's Who, New Providence, NJ, USA, s. 1761.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
28/11/1947Urodzony(a)Rabinówka k. Tomaszowa Lub.
1964Ukończenie szkoły średniejTomaszów Lubelski

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego 

1971Ukończenie studiówRzeszów

Wydział Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

1985Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

2000Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa

Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie

2012Uzyskanie tytułu profesoraWarszawa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2022Przejście na emeryturęRzeszów

Nagrody i odznaczenia

Prof. Zbigniew Suraj za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną był odznaczony i wyróżniony

 • Złotym Krzyżem Zasługi (2017),
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002),  
 • Medalem KEN (2011),
 • medalem 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (2006),
 • medalem "5 lat WSIiZ" (2001),
 • statuetką polskiej informatyki (2018), 
 • 2 nagrodami naukowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1985,1993),
 • wieloma nagrodami rektorów Uczelni, w których pracował. 

Publikacje

LISTA WYBRANYCH PUBLIKACJI

A. Monografie

 1. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Inhibitory Rules in Data Analysis. A Rough Set Approach, Studies in Computational Intelligence, Vol. 163, Springer-Verlag, Berlin, 2008, pages 200.

B. Książki 

 1. Suraj, Z. (współautor): Matematyka. Zbiór zadań dla studentów informatyki i ekonometrii (pod red. T. Rumaka), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2002, stron 83.
 2. Suraj, Z., Szpyrka, M.: Sieci Petriego i PN-tools, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów, 1999, stron 147.
 3. Suraj, Z., Rumak, T.: Algorytmiczne rozwiązywanie zadań i problemów. Wstęp do programowania w języku Pascal, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 1995, stron 129.
 4. Suraj, Z., Komarek, B.: GRAF. System graficznej konstrukcji i analizy sieci Petriego, Seria: Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania: Informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994, stron 190.
 5. Suraj, Z., Hałys, P., Komarek, B., Płoucha, R.: System SB. Graficzny system redagowania i symulowania schematów blokowych, Uniwersytet Wrocławski - Instytut Informatyki, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - Oddział Wielkopolski, Wrocław-Poznań, 1993, stron 80.

C. Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Suraj, Z.: On Selected Properties of Uninorm Petri Nets and Their Application in Modeling Knowledge-Based Systems. Procedia Computer Science, Vol. 225, Elsevier, 2023, 155-164.
 2. Suraj, Z., Olar, O., Bloshko, Y.: Modeling of Passenger Transport Logistics Based on Intelligent Computational Techniques. International Journal of Computational Intelligence Systems 14, 173, Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/s44196-021-00017-w
 3. Suraj, Z., Lasek, A., Lasek, P.: Inverted Fuzzy Implications in Approximate Reasoning, Fundamenta Informaticae, Vol. 143, Nos. 1-2, IOS Press, Amsterdam, 2016, 151-171.
 4. Suraj, Z., Grochowalski, P.: About new version of RSDS system, Fundamenta Informaticae (special issue after CSP'2013), Vol. 135, No. 4, IOS Press, Amsterdam, 2014, 503-519.
 5. Suraj, Z.: A new class of fuzzy Petri nets for knowledge representation and reasoning, Fundamenta Informaticae (special issue after CSP'2012), Vol. 128, Nos. 1-2, IOS Press, Amsterdam, 2013, 193-207.
 6. Suraj, Z., Pancerz, K.: A Rough Set Approach to Information Systems Decomposition, Fundamenta Informaticae, Vol. 127, Nos. 1-4, IOS Press, Amsterdam, 2013, 257-272.
 7. Suraj, Z., Pancerz, K.: ROSECON: a Computer Tool for Synthesis and Verification of Concurrent Systems Specified by Information Systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 126, No. 4, IOS Press, Amsterdam, 2013, 335-351.
 8. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Toward Intelligent Searching the Rough Set Database System (RSDS): an Ontological Approach, Fundamenta Informaticae, Vol. 101, Nos. 1-2, 2010, IOS Press, Amsterdam, 115--123.
 9. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Minimal Inhibitory Rules for Almost All k-Valued Information Systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 93, Nos. 1-3, 2009, IOS Press, Amsterdam, 261--272.
 10. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Maximal Consistent Extensions of Information Systems Relative to Their Theories, Information Sciences, Elsevier, 178/12 (2008), 2600-2620.
 11. Delimata, P., Suraj, Z.: Feature Selection Algorithm for Multiple Classifier Systems: A Hybrid Approach, Fundamenta Informaticae, Vol. 85, Nos. 1-4, IOS Press, Amsterdam, 2008, 97-110.
 12. Suraj, Z., Fryc, B.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurrence Graphs. in: G. Lindemann, H. Schlingloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A. Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2007, 541-551.
 13. Suraj, Z., Pancerz, K.: Towards Efficient Computing Consistent and Partial Consistent Extensions of Information Systems. in: G. Lindemann, H. Schlingloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A. Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2007, 553-566.
 14. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Minimal Rule Sets for Almost All Binary Information Systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 80, Nos. 1-3, 2007, IOS Press, Amsterdam, 247--258.
 15. Suraj, Z., Pancerz, K.: Towards Efficient Computing Consistent and Partial, Consistent Extensions of Information Systems. in: G. Lindemann, H. Schlinggloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A. Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, 2007, IOS Press, Amsterdam, 553--566.
 16. Suraj, Z., Fryc, B.: Timed Approximate Petri Nets, in: M. Flasiński, E. Nawarecki, L. Polkowski, R. Schaefer, J. Stefanowski, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from TASC 2004 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 71, No. 1, 2006, IOS Press, Amsterdam, pp. 83-99.
 17. Suraj, Z., Rząsa, W.: Rough Set Analysis of Decision Systems According to the Relaxed Consistency Principle, in: International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Vol. 1, No. 1, 2006, Academy of Humanities and Economics, Łódź, Poland, pp. 113-124.
 18. Suraj, Z., Fryc, B., Matusiewicz, Z., Pancerz, K.: A Petri Net System: an Overview, in: M. Flasiński, E. Nawarecki, L. Polkowski, R. Schaefer, J. Stefanowski, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from TASC 2004 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 71, No. 1, 2006, IOS Press, Amsterdam, pp. 101-119.
 19. Suraj, Z., Pancerz, K.: Reconstruction of Concurrent System Models Described by Decomposed Data Tables, in: M. Flasiński, E. Nawarecki, L. Polkowski, R. Scheafer, J. Stefanowski, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from TASC 2004 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 71, No. 1, 2006, IOS Press, Amsterdam, pp. 121-137.
 20. Suraj, Z., Delimata, P.: On k-NN Method with Preprocessing, Fundamenta Informaticae, Vol. 69, No. 3, 2006, IOS Press, Amsterdam, pp. 343-358.
 21. Suraj, Z., Gayar, Neamat El, Delimata, P.: A Rough Set Approach to Multiple Classifier Systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 72, Nos 1-3, 2006, IOS Press, Amsterdam, pp. 393-406.
 22. Suraj, Z., Grochowalski, P.: A Control Design for the Khepera Robot: A Rough Set Approach, in: H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2004 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 67, Nos. 1-3, IOS Press, Amsterdam, 2005, pp. 219-231.
 23. Suraj, Z., Pancerz, K.: Rough Set Approach to Reconstruction-Based Concurrent System Design, in: H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2004 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 67, Nos. 1-3, IOS Press, Amsterdam, 2005, pp. 233-241.
 24. Fryc, B., Pancerz, K., J.F. Peters, Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Extended Fuzzy Petri Nets, in: H.-D. Burkhard, G. Lindemann, L. Czaja, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2003 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 60, Nos. 1-4, IOS Press, Amsterdam, 2004, pp. 143-157.
 25. Suraj, Z.: Discovering Concurrent Data Models and Decision Algorithms from Data: A Rough Set Approach, A Special Issue on Rough/Fuzzy Sets and Applications, A. E. Hassanien (Ed.), The International Journal on Artificial Intelligence and Machine Learning, Vol. IRSI, ICGST 2004, pp. 51-56.
 26. Pancerz, K., Suraj, Z.: Discovering Concurrent Models from Data Tables with the ROSECON, in: H.-D. Burkhard, G. Lindemann, L. Czaja, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2003 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 60, Nos. 1-4, IOS Press, Amsterdam, 2004, pp. 251-268.
 27. Pancerz, K., Suraj, Z.: Discovery of Asynchronous Concurrent Models from Experimental Tables, in: Z. Suraj (Ed.), A Special Issue on the International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP'2002), Rzeszów, Poland, June 2002, Fundamenta Informaticae, Vol. 61, No. 2, 2004, IOS Press, Amsterdam, pp. 97-116.
 28. Pancerz, K., Suraj, Z.: Synthesis of Petri Net Models: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae, Vol. 55, No. 2, IOS Press, Amsterdam, 2003, pp. 149-165.
 29. Peters, J.F., Suraj, Z., Shan, S., Ramanna, S., Pedrycz, W., Pizzi, N.: Classification of meteorological volumetric radar data using rough set methods, Pattern Recognition Letters, Special Issue. Rough Sets, Pattern Recognition and Data Mining, A. Skowron, S.K. Pal (Eds.), Vol 24 (6), 2003, pp. 911-920.
 30. Suraj, Z., Peters, J.F., Rząsa, W.: A Comparison of Different Decision Algorithms Used in Volumetric Storm Cell Classification, Fundamenta Informaticae, Vol. 51, Nos. 1-2, IOS Press, Amsterdam, 2002, pp. 201-214.
 31. Peters, J.F., Ramanna, S., Borkowski, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Sensor, Filter, and Fusion Models with Rough Petri Nets, Fundamenta Informaticae, Vol. 47, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2001, pp. 3007-323.
 32. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z.: An Application of Rough Set Method to Control Design, Fundamenta Informaticae, Vol. 43, nos. 1-4, IOS Press, Amsterdam, 2000, pp. 269-290.
 33. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Pedrycz, W., Ramanna, S.: Approximate Real-Time Decision Making: Concepts and Rough Fuzzy Petri Net Models, International Journal of Intelligent Systems, Special Issue: Threads in Fuzzy Petri Nets Research, J.F. Peters (Ed.), Vol. 14 (8), John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, pp. 805-839.
 34. Suraj, Z.: Reconstruction of Cooperative Information Systems under Cost Constraints: A Rough Set Approach, Information Sciences: An International Journal 111, Elsevier Science Inc., New York, 1998, pp. 273-291.
 35. Suraj, Z.: ROSEPEN: Environment for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes based on Rough Set Methods and Petri Nets, Bulletin of International Rough Set Society, S. Tsumoto, Y.Y. Yao, M. Hadjimichael (Eds.), Vol. 2, No. 1, June 1998, pp. 37-39.
 36. Suraj, Z.: Discovery of Concurrent Data Models from Experimental Tables: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae, Vol. 28, No. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 1996, pp. 353-376.
 37. Skowron, A., Suraj, Z.: A Parallel Algorithm for Real-Time Decision Making: A Rough Set Approach, Journal of Intelligent Information Systems 7, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996, pp. 5-28.
 38. Skowron, A., Suraj, Z.: A Rough Set Approach to Real-Time State Identification, Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), No. 50, June 1993, pp. 264-275.
 39. Skowron, A., Suraj, Z.: Rough Sets and Concurrency, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 41, No. 3, 1993, pp. 237-254.

D. Rozdziały w książkach 

 1. Suraj, Z.: Application of Binary Petri Nets to Knowledge Representation and Inference. In: Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Colla, V. (eds.) WorldCIST 2023: Information Systems and Technologies, Lecture Notes in Networks Systems, vol. 799, pp. 371-381. Springer Cham, 2024.   
 2. Suraj, Z.: Binary Petri Nets in Modeling and Analysis of Decision Support Systems, "Current Research in Mathematical and Computer Sciences IV", eds.: A. Lecko, D. K. Thomas, Publisher UWM, Olsztyn, 2023, pp. 199-217.
 3. Suraj, Z.: On Selection of Relevant Fuzzy Implications in Approximate Reasoning. In: Proc. Int. Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics, AISI 2018, Cairo, 1-3 September 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 845, pp. 208-218, Springer, 2018. Published in Web of Science: 2019
 4. Suraj, Z.: PNeS: Tools for the Design and Analysis of Petri Nets. In Proc. IEEE-2018 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDiT 2018), April 10-13, 2018, Thessaloniki, Greece, pp. 391-396.
 5. Suraj, Z., Hassanien, A.E.: Fuzzy Petri Nets and Interval Analysis Working Together, R. Bello et al. (eds.), Uncertainty Management with Fuzzy and Rough Sets, Studies in Fuzziness and Soft Computing 377, pp. 395-413, Springer, 2018.
 6. Suraj, Z., Olar, O., Bloshko, Y.: Conception of Fuzzy Petri Net to Solve Transport Logistics Problems, "Current Research in Mathematical and Computer Sciences, II", pp. 303-313, University of Warmia and Mazury Press, Olsztyn, 2018.
 7. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Fuzzy Petri Nets with Linear Orders for Intervals. In: Proc. 6th Int. Conference on the Theory and Practice of Natural Computing, TPNC 2017, December 18-20, 2017, Prague, Czech Republic, pp. 150-161, Lecture Notes in Computer Science 10687, Springer, 2017.
 8. Bandyopadhyay, S., Suraj, Z., Grochowalski, P.: Modified Generalized Weighted Fuzzy Petri Net in Intuitionistic Fuzzy Environment. In: Proc. International Joint Conference on Rough Sets (IJRS 2016), October 7-11, 2016, Santiago, Chile, pp. 342-351, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9920, Springer, 2016.
 9. Suraj, Z., Bandyopadhyay, S.: Generalized Weighted Fuzzy Petri Net in Intuitionistic Fuzzy Environment. In: Proc. the IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2016), 25-29 July, 2016, Vancouver, Canada, pp. 2385-2392, IEEE 2016. 978-1-5090-0626-7/16/$31.00 c 2016 IEEE.
 10. Suraj, Z., Grochowalski, P., Bandyopadhyay, S.: Flexible Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-based Systems. In: Proc. 5th Int. Conference on the Theory and Practice of Natural Computing (TPNC 2016), December 12-13, 2016, Sendai, Japan, pp. 196-207, Lecture Notes in Computer Science 10071, Springer, 2016.
 11. Suraj, Z.: Modified Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-Based Systems. In: Proc. 15th Int. Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (RSFDGrC 2015, November 20-23, 2015, Tianjin, China, pp. 196-206, LNAI 9437, Springer, Heidelberg (2015).
 12. Delimata, P., Suraj, Z.: Feature Selection Algorithm for Multiple Classier Systems: A Hybrid Approach, in: Rough Sets and Intelligent Systems. To the Memory of Professor Zdzisław Pawlak, Vol. 2, Chapter 43, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Intelligent Systems Reference Library, Springer, 2013, pp. 263-291.
 13. Suraj, Z.: A Survey of Selected Classes of Logical Petri Nets, Z. Wróbel, B. Marszał-Paszek, P. Paszek (red.): Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Prof. A. Wakulicz-Deji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 157-181.
 14. Suraj, Z.: Logical Petri Nets And Their Modifications, A. Wakulicz-Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 121-125.
 15. Suraj, Z., Grochowalski, P., Pancerz, K.: On Knowledge Representation and Automated Methods of Searching Information in Bibliographical Data Bases: A Rough Set Approach, in: Rough Sets and Intelligent Systems. To the Memory of Professor Zdzisław Pawlak, Vol. 2, Chapter 43, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Intelligent Systems Reference Library, Springer, 2013, pp. 515-538.
 16. Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Pawlak Collaboration Graph and Its Properties, in: S. Kuznetsov, D. Slezak, D. Hepting, B. Mirkin (Eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, RSFDGrC 2011, Moscow, Russia, June 25-27, 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6743, Springer-Verlag, Berlin, 2011, pp. 365--368.
 17. Suraj, Z., Grochowalski, P.: RoSetOn: The Open Project for Ontology of Rough Sets and Related Fields In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT-2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, pp. 414-419.
 18. Suraj, Z., Pancerz, K.: Synthesis of Synchronized Concurrent Systems Specified by Information Systems. In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT 2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, pp. 626-635.
 19. Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Discovering Patterns of Collaboration in Rough Set Research: Statistical and Graph-Theoretical Approach. In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT 2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, pp. 238-247.
 20. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Some Comparative Analyses of Data in the RSDS System, in: J. Yu, S. Greco, P. Lingras, G. Wang, A. Skowron (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT 2010, Beijing, China, October 15-17, 2010, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6401, Springer-Verlag, Berlin 2010, pp. 8--15.
 21. Delimata, P., Moshkov, M., Marszałek-Paszek, P., Skowron, A., Suraj, Z.: Comparison of Some Classification Algorithms Based on Deterministic and Nondeterministic Decision Rules, Transactions on Rough Sets XII, Lecture Notes of Computer Sciences 6190, Springer-Verlag, Berlin 2010, 90--105.
 22. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems. In: Transactions on Rough Sets XI, Lecture Notes of Computer Sciences 5946, Springer-Verlag, Berlin 2010, 92--105.
 23. Delimata, P., Suraj, Z.: Reducts Evaluation Method Using Lazy Algorithms, in: P. Wen, Y. Li, L. Polkowski, Y. Yao, S. Tsumoto, G. Wang (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT 2009, Gold Coast, Australia, July 14-16, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5589, Springer-Verlag, Berlin 2009, 120--127.
 24. Suraj, Z.: Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach in: H. Sakai, M. Chakraborty, A. Ella Hassanien, D. Ślęzak, W. Zhu (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Rough Sets, Fuzz Sets, Data Mining and Granular Computing, RSFDGr 2009, Delhi, India, December 16-18, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5908, Springer-Verlag, Berlin 2009, pp. 12--19.
 25. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Comparison of Lazy Classification Algorithms Based on Deterministic and Inhibitory Decision Rules. In: Guoyin Wang et al. (Eds.), Proceedings of the Third International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT'2008, Chengdu, China, May 17-19, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5009, Springer-Verlag, Berlin, 2008, pp. 55-62.
 26. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems. In: Chien-Chung Chan et al. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2008, Akron, Ohio, USA, November 23-25, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5306, Springer-Verlag, Berlin, 2008, pp. 21-30.
 27. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Extracting relevant information about reduct sets from data tables, Transactions on Rough Sets IX, Lecture Notes of Computer Sciences, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 200--2011.
 28. Suraj, Z., Grochowalski, P.: The Rough Set Database System, Transactions on Rough Sets VIII, Lecture Notes of Computer Sciences 5084, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 307-331.
 29. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Covering Attribute Sets by Reducts. In: M. Kryszkiewicz, J. Peters, H. Rybiński, A. Skowron (Eds.), Proceedings of the International Conference on Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, RSEISP'07, Warsaw, Poland, June 28-30, 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4585, Springer-Verlag, Berlin, 2007, pp. 175-180.
 30. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Two Families of Classification Algorithms. In: Aijun An, Jerzy Stefanowski, Sheela Ramanna, Cory J. Butz, Witold Pedrycz, Guoyin Wang (Eds.), Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, Proceedings of the 11th International Conference, RSFDGrC 2007, Toronto, Canada, May 14-16, 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4482, Springer-Verlag, Berlin, 2007, pp. 297-304.
 31. Suraj, Z., Pancerz, K.: Flow Graphs as a Tool for Mining Prediction Rules of Changes of Components in Temporal Information Systems. In: JingTao Yao, Pawan Lingras, Wei-Zhi Wu, Marcin Szczuka. Nick J. Cercone, Dominik Ślęzak (Eds.), Rough Sets and Knowledge Technology, Proceedings of the Second International Conference, RSKT 2007, Toronto, Canada, May 14-16, 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4481, Springer-Verlag, Berlin, 2007, pp. 468-475.
 32. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Functional Extension of the RSDS System. In: S. Greco, Y. Hata, S. Hirano, M. Inuiguchi, S. Miyamoto, H. S. Nguyen, R. Słowiński (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2006, Kobe, Japan, November 6-8, 2006, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4259, Springer-Verlag, Berlin, 2006, pp. 786-795.
 33. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Testing Membership to Maximal Consistent Extensions of Information Systems. In: S. Greco, Y. Hata, S. Hirano, M. Inuiguchi, S. Miyamoto, H. S. Nguyen, R. Słowiński (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2006, Kobe, Japan, November 6-8, 2006, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4259, Springer-Verlag, Berlin, 2006, pp. 85-90.
 34. Suraj, Z., Grochowalski, P.: The Rough Set Database System: An Overview, Transactions on Rough Sets III, Lecture Notes of Computer Sciences 3400, Springer-Verlag, Berlin 2005, pp. 190-201.
 35. Suraj, Z., Owsiany, G., Pancerz, K.: On Consistent and Partially Consistent Extensions of Information Systems. In: W. Ziarko, Y.Y. Yao, D. Ślęzak (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference, RSFDGrC 2005, Regina, Canada, September 1-3, 2005, Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3641, Springer-Verlag, Berlin, 2005, pp. 224-233.
 36. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Comparison of Lazy Classification Algorithms Based on Deterministic and Inhibitory Decision Rules, in: Guoyin Wang, Tianrui Li, Jerzy Grzymała-Busse, Duoqian Miao, Andrzej Skowron, Yiyu Yao (Eds.), Proceedings of the Third International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT'2008, Chengdu, China, May 17-19, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5009, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 55--62.
 37. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems, in: Chien-Chung Chan et al. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2008, Akron, Ohio, USA, November 23-25, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5306, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 21--30.
 38. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Patterns of Collaborations in Rough Set Research, in: R. Bello, R. Falcon, W. Pedrycz, J. Kacprzyk (Eds.): Granular Computing: At the Junction of Fuzzy Sets and Rough Sets, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 224, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 79--92.
 39. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Patterns of Collaborations in Rough Set Research. In: R. Bello, R. Falcon, W. Pedrycz, J. Kacprzyk (Eds.): Granular Computing: At the Junction of Fuzzy Sets and Rough Sets, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 224, Springer-Verlag, Berlin 2008, pp. 79-92.
 40. Pancerz, K., Suraj, Z.: Rough Sets for Discovering Concurrent Systems Models from Data Tables, in: Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, A. Hassanien, Z. Suraj, D. Ślęzak, P. Lingras (Eds.), IGI Global, Hershey - New York 2008, pp. 239--268.
 41. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Two Families of Classification Algorithms, in: Aijun An, Jerzy Stefanowski, Sheela Romanna, Cory J. Butz, Witold Pedrycz, Guoyin Wang (Eds.), Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, Proceedings of the 11th International Conference, RSFDGrC 2007, Toronto, Canada, May 14-16, 2007, Lecture Notes in Arificial Intelligence, Vol. 4482, Springer-Verlag, Berlin 2007, pp. 297--304.
 42. Suraj, Z., Pancerz, K.: Flow Graph as a Tool for Mining Prediction Rules of Changes of Components in Temporal Information Systems, in: Jing Tao Yao, Pawan Lingras, Wei-Zhi Wu, Marcin Szczuka. Nick J. Cercone, Dominik Ślęzak (Eds.), Rough Sets and Knowledge Technology, Proceedings of the Second International Conference, RSK 2007, Toronto, Canada, May 14-16, 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4481, Springer-Verlag, Berlin 2007, pp. 468--475.
 43. Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Covering Attribute Sets by Reducts, in: M. Kryszkiewicz, J. Peters, H. Rybiński, A. Skowron (Eds.), Proceeding of the International Conference on Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, RSEISP'07, Warsaw, Poland, June 28-30, 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4585, Springer-Verlag, Berlin 2007, pp. 175--180.
 44. Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: Approximate Petri Nets for Rule-Based Decision Making. In: J. Komorowski, S. Tsumoto (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2004, Uppsala, Sweden, June 3-5, 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3066, Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp. 733-742.
 45. Rząsa, W., Paluch, A., Suraj, Z.: Decision Rules in Multivalued Decision Systems. In: J. Komorowski, S. Tsumoto (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2004, Uppsala, Sweden, June 3-5, 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3066, Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp. 504-509.
 46. Suraj, Z., Grochowalski, P.: The Rough Set Database System: An Overview. In: J. Komorowski, S. Tsumoto (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTC 2004, Uppsala, Sweden, June 3-5, 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3066, Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp. 841-849.
 47. Peters, J.F., Ramanna, S., Suraj, Z., Borkowski, M.: Rough Neurons: Petri Net Models and Applications, Pal, S. K., Polkowski, L., Skowron, A. (Eds.), Rough-Neural Computing. Techniques for Computing with Words, Series: Cognitive Technologies, Springer-Verlag, Berlin 2004, pp. 471-489.
 48. Suraj, Z., Pancerz, K.: A Synthesis of Concurrent Systems: A Rough Set Approach. In: G. Wang, Q. Liu, Y. Yao, A. Skowron (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference, RSFDGrC 2003, Chongqing, China, May 2003, Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2639, Springer-Verlag, Berlin, 2003, pp. 299-302.
 49. Pawlak, Z., Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S., Borkowski, M.: Rough Measures, Rough Integrals and Sensor Fusion. In: M. Inuiguchi, S. Hirano and S. Tsumoto (Eds.), Rough Set Theory and Granular Computing, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 125, Springer-Verlag, Berlin 2003, pp. 263-272.
 50. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Borkowski, M., Rząsa, W.: Measures of Inclusion and Closeness of Information Granules: A Rough Set Approach, in: Rough Sets and Current Trends in Computing, Third International Conference, RSCTC 2002, J. J. Alpigini, J.F. Peters, A. Skowron, N. Zhong (Eds.), Malvern, PA, USA, October 2002. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2475, Springer-Verlag, 2002, pp. 300-307.
 51. Rząsa, W., Suraj, Z.: A New Method for Determining of Extensions and Restrictions of Information Systems, in: Rough Sets and Current Trends in Computing,Third International Conference, RSCTC 2002, J. J. Alpigini, J.F. Peters, A. Skowron, N. Zhong (Eds.), Malvern, PA, USA, October 2002. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2475, Springer-Verlag, 2002, pp. 197-204.
 52. Suraj, Z.: Some Remarks on Extensions and Restrictions of Information Systems, in: Rough Sets and Current Trends in Computing, Second International Conference, RSCTC 2000, Banff, Canada, October 2000, Revised Papers, W. Ziarko, Y. Yao (Eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2005, Springer-Verlag, Berlin, 2001, pp. 204 - 211.
 53. Pawlak, Z., Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S., Borkowski, M.: Rough Measures and Integrals: A Brief Introduction. In: T. Terano, T. Nishida, A. Namatame, S. Tsumoto, Y. Ohsawam and T. Washio (Eds.), New Frontiers in Artificial Intelligence, Joint JSAI 2001 Workshop Post-Proceedings, Joint JSAI 2001 Workshop, Matsue, Japan, May 20-25, 2001, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2253, Springer-Verlag, Berlin, 2001, pp. 375-379.
 54. Suraj, Z.: Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes, in: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Rough Set Methods and Applications. New Developments in Knowledge Discovery in Information Systems, L. Polkowski, S. Tsumoto, T.Y. Lin (Eds.), Springer-Verlag Groups (Physica-Verlag), Heidelberg, 2000, pp. 379-488.
 55. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Han, L., Ramanna, S.: Design of Rough Neurons: Rough Set Foundation and Petri Net Model, in: Z. W. Raś, S. Ohsuga (Eds.), Proceedings of the Twelfth International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligent, Vol. 1932, Charlotte, NC, USA, October 11-14, Springer-Verlag, Berlin, 2000, pp. 283-291.
 56. Suraj, Z.: The Synthesis Problem of Concurrent Systems Specified by Dynamic Information Systems, in: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Applications, Case Studies and Software Systems, L. Polkowski, A. Skowron (Eds.), Springer-Verlag Groups (Physica-Verlag), 1998, pp. 418-448.
 57. Suraj, Z.: TAS: Tools for Analysis and Synthesis of Concurrent Processes using Rough Set Methods, in: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Applications, Case Studies and Software Systems, L. Polkowski, A. Skowron (Eds.), Springer-Verlag Groups (Physica-Verlag), 1998, pp. 587-590.
 58. Suraj, Z.: PN-tools: environment for the design and analysis of Petri nets, Control and Cybernetics, SystemA Parallel Algorithm for Real-Time Decision Making: A Rough Set Approach, Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Vol. 24, No. 2, 1995, pp. 199-222.
 59. Suraj, Z.: Tools for Generating Concurrent Models Specified by Information Systems, in: Soft Computing: Rough Sets, Fuzzy Logic, Neural Networks, Uncertainty Management, Knowledge Discovery, T.Y. Lin, A.M. Wildberger (Eds.), Simulation Councils, Inc., The Society for Computer Simulation, San Diego, 1995, CA, USA, pp. 107-110.
 60. Suraj, Z.: GRAPH, in: Advances in Petri Nets 1993, G. Rozenberg (Ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 674, Springer-Verlag, Berlin, 1993, pp. 187-188.
 61. Suraj, Z.: Deadlock prediction in linear systems, in: Proceedings of the 5th Symposium on Computation Theory, A. Skowron (Ed.), Zaborów, Poland, December 3-8, 1984, pp. 350-363, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 208, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
 62. Suraj, Z.: A resource allocation problem, in: Proceedings of the 9th Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science 1980, P. Dembiński (Ed.), Rydzyna, Poland, September 1-5, 1980, pp. 625-642, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 88, Springer-Verlag, Berlin, 1980.

E. Materiały konferencji międzynarodowych

 1. Suraj, Z.: On Selected Properties of Uninorm Petri Nets and Their Application in Modeling Knowledge-Based Systems (KES'2023), 27th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, 6-8 September, 2023, Athens, Greece. 
 2. Suraj, Z.: GFP-nets in Modeling Knowledge-Based Systems, The 9th International Conference on Control, Decision and Information Technology (CoDIT’23), July 3 – 6, 2023, Rome, Italy, IEEE, pp. 161-166, doi: 10.1109/CoDIT58514.2023.10284438 
 3. Suraj, Z.: Application of Binary Petri Nets to Knowledge Representation and Inference, 11th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST'2023), Pisa, Italy, 4 – 6 April 2023.  
 4. Suraj, Z.: A Hybrid Approach to Approximate Real-time Decision Making, 2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2021), Luxembourg, 11-14 July, 2021, pp. 71-78, IEEE, 2021.
 5. Bloshko, Y., Suraj, Z., Olar, O.: Towards Optimization of Weighted Fuzzy Petri Nets for Hierarchical Application in the Subject Area of Passenger Transport Logistics, 2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2021), Luxembourg, 11-14 July, 2021, pp. 107-112, IEEE, 2021.
 6. Suraj, Z., Grochowalski, P.: The RSDS: A Current State and Future Plans, 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association, 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021, Lecture Notes in Artificial Intelligence 12872, pp. 97-102, Springer Nature, 2021.
 7. Suraj, Z., Grochowalski, P.: PNeS in Modelling, Control and Analysis of Concurrent Systems, 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association, 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021, Lecture Notes in Artificial Intelligence 12872, pp. 279-309, Springer Nature, 2021.
 8. Suraj, Z., Olar, O., Bloshko, Y.: The Influence of Fuzzy Expectations on Triples of t-/s-norms in the Weighted Fuzzy Petri Net for the Subject Area of Passenger Transport Logistics, 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association, 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021, Lecture Notes in Artificial Intelligence 12872, pp. 134-148, Springer Nature, 2021.
 9. Suraj, Z., Olar, O., Bloshko, Y.: Hierarchical Weighted Fuzzy Petri Nets and Their Application for Transport Logistics Problem, 15th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (FLINS/ISKE 2020), Cologne, Germany, August 18-21, 2020. World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science, Vol. 12: Developments of Artificial Intelligence Technologies in Computation and Robotics, pp. 404-411, 2020.
 10. Suraj, Z., Hassanien, A.E., Bandyopadhyay, S.: Weighted Generalized Fuzzy Petri Nets and Rough Sets for Knowledge Representation and Reasoning. Bello, R. (et al.) (Eds.). Rough Sets. International Joint Conference. IJCRS 2020, Havana, Cuba, June 29 - July 3, 2020, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 12179, pp. 61-77, Springer Nature, 2020.
 11. Bandyopadhyay, S., Suraj, Z., Nayak, P. K., Soft Petri Net, in: Mihálydeák, T., Min, F., Wang, G., Banerjee, M., Düntsch, I., Suraj, Z., Ciucci, D. (Eds.), Proc. Int. Joint Conference on Rough Sets, IJCRS-2019, Debrecen, Hungary, June 17-21, 2019, LNAI 11499, pp. 253-264, Springer, 2019.
 12. Suraj, Z.: Toward Optimization of Reasoning Using Generalized Fuzzy Petri Nets, Proc. the IJCRS 2018, August 20-24, 2018, Vietnam, LNAI 11103, pp. 294-308, Springer, 2018.
 13. Suraj, Z., Lasek, A.: Inverted fuzzy implications in backward reasoning, Proc. 6th Int. Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), June 30 - July 3, 2015, Warsaw, Poland, LNCS 9124, pp. 354-364.
 14. Suraj, Z., Lasek, A.: Toward Optimization of Approximate Reasoning Based on Rule Knowledge, Yunfei Chen, Xiaodong Liu, Chunlei Ji, Qiang Sun, Yuan Ren, Xin Wang (Eds.), Proceedings of the 2014 2nd International Conference on Systems and Information (ICSAI 2014), November 15-17, 2014, Shanghai, China, IEEE Systems, Man & Cybernetics Society, IEEE Catalog Numbers: CFP1473R-CDR ISBN: 978-1-4799-5457-5, pp. 281-285.
 15. Suraj, Z.: Matrix Representation of Parameterised Fuzzy Petri Nets, in: D. Ciucci et al. (Eds.), Proceedings of the RSFDGrC 2013, Halifax, Canada, October 11-14, 2013, LNCS, Vol. 8170, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, pp. 200-207.
 16. Suraj, Z.: Parameterised Fuzzy Petri Nets for Knowledge Representation and Reasoning, in: Joaquim Filipe, et al. (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Data Management Technologies and Applications (DATA 2013), Reykjavik, Iceland, 29-31 July, 2013, SCITEPRESS, Portugal, 2013, pp. 5-13.
 17. Suraj, Z.: Linear-Algebraic Representation of Generalised Fuzzy Petri Nets, in: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS), Edmonton, Canada, June 24-28, 2013, Edited by: Witold Pedrycz, Marek Z. Reformat, pp. 226-231. IEEE Catalog No: CFP13750-USB, ISBN: 978-1-4799-0347-4.
 18. Suraj, Z.: Parameterised Fuzzy Petri Nets for Approximate Reasoning in Decision Support Systems, in: A.E. Hassanien et al. (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Advanced Machine Learning Technologies and Applications (AMLTA 2012), Cairo, Egypt, December 8-10, 2012, Communications in Computer and Information Science series, Vol. 322, Springer, Berlin 2012, pp. 33-42.
 19. Suraj, Z.: Knowledge Representation and Reasoning Based on Generalised Fuzzy Petri Nets, in: A. Abraham, Ph. Samuel (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2012), Kochi, India, November 27-29, 2012, IEEE 2012, pp. 101-106.
 20. Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Lazy Classification Algorithms Based on Deterministic and Inhibitory Rules, in: L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (Eds.), Proceedings of International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2008), Torremolinos, Malaga, Spain, June 22-27, 2008, pp. 1773--1778.
 21. Suraj, Z., Pancerz, K.: The ROSECON System - A Computer Tool for Modelling and Analysing of Processes. In: M. Mohammadian (Ed.), Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation (CIMCA'2005) Jointly with International Conference on Intelligent Agents Web Technologies and International Commerce, November 28-30, 2005, Vienna, Austria, IEEE Computer Society, 2006, Vol. II, pp. 829-834.
 22. Suraj, Z., Fryc, B., Owsiany, G.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurrence Graphs, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2006). Workshop, Vol. 1: H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, H. Schlingloff, Z. Suraj (Eds.), Wandlitz, Germany, September 27-29, 2006, Informatik Bericht, Vol. 1, Humboldt University, Berlin 2006, pp. 58-67.
 23. Suraj, Z., Pancerz, K.: A New Method for Computing Partially Consistent Extensions of Information Systems: A Rough Set Approach, in: Proceedings of International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, IPMU 2006, Paris, France, July 2-7, 2006, Editions EDK, Paris, 2006, pp. 2618-2625.
 24. Suraj, Z., Rząsa, W.: Towards Quantitative Analysis of Decision Systems: A Rough Set Approach, in: Proceedings of International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, IPMU 2006, Paris, France, July 2-7, 2006, Editions EDK, Paris, 2006, pp. 2610-2617.
 25. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Patterns of Collaborations in Rough Set Research. In: R.F. Martinez (Eds.), Proceedings of the International Symposium on Fuzzy and Rough Sets, ISFUROS 2006, Santa Clara, Cuba, December 5-8, 2006, pages 7.
 26. Suraj, Z., Delimata, P.: On Certain Algorithm for Feature Selection: A Hybrid Approach. In: R.F. Martinez (Eds.), Proceedings of the International Symposium on Fuzzy and Rough Sets, ISFUROS 2006, Santa Clara, Cuba, December 5-8, 2006, pages 10.
 27. Suraj, Z., Delimata, P.: Data Mining Exploration System for Feature Selection Tasks. In: G. Lee, D. Ślęzak, T. Kim, P. Sloot, H. Kim, II S. Ko, M. Szczuka (Eds.), Proceedings of 2006 International Conference on Hybrid Information Technology, ICHIT 2006, Cheju Island (Jeju-do), Korea, November 9-11, 2006, IEEE Computer Society, Vol. I, Los Alamitos, CA, 2006, pp. 284-286.
 28. Suraj, Z., Pancerz, K.: Some Remarks on Computing Consistent Extensions of Dynamic Information Systems, in: H. Kwaśnicka, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2005), Wrocław, Poland, September 8-10, 2005, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, pp. 420-425.
 29. Pancerz, K., Suraj, Z.: Automated Discovering Concurrent Models from Data Tables - an Overview of Algorithms, in: Book of Abstracts. ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA 2005), Hesham El-Rewini, Margaret H. Dunham (Eds.), Cairo, Egypt, January 3-6, 2005, American University in Cairo, 2005 IEEE, p. 43. A full version of the article on CD-ROM, ISBN: 0-7803-8735-X.
 30. Suraj, Z., Świniarski, R., Pancerz, K.: Rough Sets and Petri Nets Working Together, in: Nguyen Hung Son, M. Szczuka (Eds.), Proceedings of the Ninth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2005): The International Workshop on Rough Set Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining (RSKD 2005), Hanoi, Vietnam, May 18, 2005, pp. 27-37.
 31. Suraj, Z., Świniarski, R., Pancerz, K.: Prediction of Model Changes of Concurrent Systems Described by Temporal Information Systems, in: H.R. Arabnia, A. Scime, R.R. Hashemi, R.W. Świniarski (Eds.), Proceedings of the 2005 International Conference on Data Mining (DMIN'05), Las Vegas, Nevada, USA, June 20-23, 2005, CSREA Press, pp. 51-57.
 32. Suraj, Z., Gayar El, N., Delimata, P.: A Rough Set Approach to Multiple Classifier System, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2005), Ruciane-Nida, September 28-30, 2005, Warsaw University, pp. 509-518.
 33. Szostek, G., Delimata, P., Peters, J.F., Suraj, Z.: Classification of Meteorological Volumetric Radar Data Using Hybrid Methods, in: P. Grzegorzewski, M. Krawczyk, S. Zadrożny (Eds.), Soft Computing. Tools, Techniques and Applications, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, pp. 321-338.
 34. Pancerz, K., Suraj, Z.: An Application of Rough Set Methods to Concurrent System Design, in: P. Grzegorzewski, M. Krawczyk, S. Zadrożny (Eds.), Soft Computing. Tools, Techniques and Applications, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, pp. 229-244.
 35. Fryc, B., Suraj, Z.: On Modelling of Approximate Reasoning Using Fuzzy Petri Nets, in: K.T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.), Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, pp. 205-220.
 36. Fryc, B., Makara, Z., Pancerz, K., Suraj, Z.: A Petri Net System - an overview, in: Proceedings of the International Workshop on Theory and Applications of Soft Computing (TASC'04), L. Polkowski (Ed.), Warsaw, Poland, November 26, 2004, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw 2004.
 37. Fryc, B., Suraj, Z.: Timed Approximate Petri Nets, in: Proceedings of the International Workshop on Theory and Applications of Soft Computing (TASC'04), L. Polkowski (Ed.), Warsaw, Poland, November 26, 2004, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw 2004.
 38. Pancerz, K., Suraj, Z.: Reconstruction Costs of Concurrent System Models Described by Decomposed Data Tables, in: Proceedings of the International Workshop on Theory and Applications of Soft Computing (TASC'04), L. Polkowski (Ed.), Warsaw, Poland, November 26, 2004, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw 2004.
 39. Pancerz, K., Suraj, Z.: Rough Set Approach to Restriction-Based Concurrent System Design, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2004). Workshop, Vol. 1: Petri Nets and Automata, H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, H. Schlingloff, Z. Suraj (Eds.), Caputh, Germany, September 24-26, 2004, Informatik Bericht Nr. 170, Humboldt University, Berlin 2004, pp. 112-123.
 40. Grochowalski, P., Suraj, Z.: A control design for the Kheper's robot: a rough set approach, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2004). Workshop, Vol. 3: Multiagent Systems and Applications, H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, H. Schlingloff, Z. Suraj (Eds.), Caputh, Germany, September 24-26, 2004, Informatik Bericht Nr. 170, Humboldt University, Berlin 2004, pp. 472-480.
 41. Delimata, P., Suraj, Z.: On k-NN method with pre-processing, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2004). Workshop, Vol. 2: Specification and Verification, H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, H. Schlingloff, Z. Suraj (Eds.), Caputh, Germany, September 24-26, 2004, Informatik Bericht Nr. 170, Humboldt University, Berlin 2004, pp. 217-228.
 42. Paluch, A., Rząsa, W., Suraj, Z.: Presentation of the System for Temporal Data Analysis, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2004). Workshop, Vol. 3: Multiagent Systems and Applications, H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, H. Schlingloff, Z. Suraj (Eds.), Caputh, Germany, September 24-26, 2004, Informatik Bericht Nr. 170, Humboldt University, Berlin 2004, pp. 531-542.
 43. Suraj, Z.: Discovering Concurrent Data Models and Decision Algorithms from Data: A Rough Set Approach, in: Proceedings of the 1st International Computer Engineering Conference "New Technologies for the Information Society" (ICENCO'2004), Special Session on Rough Set Theory and Its Applications, A.E. Hassanien, H. Own (Eds.), Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt, December 27-30, 2004, pp. 677-682.
 44. Suraj, Z.: Information Systems as a Tool for Specification of Concurrent Systems, Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Taipei, Taiwan, September 14-19, 2003, pp. 4324-4329.
 45. Suraj, Z., Grochowalski, P.: The Rough Set Database System: An Overview. In: J. Komorowski, S. Tsumoto (Eds.), Proceedings of the First Workshop on Rough Sets and Kansei Engineering in Japan, December 14-15, 2002, Tokyo, Japan, Bulletin of International Rough Set Society, Vol. 7, No. 1/2, September 2003, pp. 75-81.
 46. Pancerz, K., Suraj, Z.: Modelling Concurrent Systems Specified by Dynamic Information Systems: A Rough Set Approach, in: Proceedings of the International Workshop on Rough Sets in Knowledge Discovery and Soft Computing (RSKD'2003), the satellite event of the European Conference on Theory and Practice of Software (ETAPS'2003), Warsaw, April 12-13, 2003, pp. 205-217 (see also Electronic Notes in Theoretical Computer Science URL www.elsevier.nl/locate/entcs.
 47. Pancerz, K., Suraj, Z.: From Data Tables to Net Models with Using the ROSECON System, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2003), Czarna, September 25-27, 2003, Warsaw University, pp. 412-421.
 48. Olejko, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Fuzzy Petri Nets, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2003), Czarna, September 25-27, 2003, Warsaw University, pp. 397-411.
 49. Szostek, G., Delimata, P., Peters, J.F., Suraj, Z.: Classification of Meteorological Volumetric Radar Data Using Hybrid Methods, in: Proceedings of the Second Warsaw International Seminar on Soft Computing (WISSC-2'03), November 3, 2003, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (abstract).
 50. Pancerz, K., Suraj, Z.: An Application of Rough Set Methods to Concurrent System Design, in: Proceedings of the Second Warsaw International Seminar on Soft Computing (WISSC-2'03), November 3, 2003, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (abstract).
 51. Fryc, B., Suraj, Z.: On Modelling of Approximate Reasoning Using Fuzzy Petri Nets, in: Proceedings of the Second Warsaw International Seminar on Soft Computing (WISSC-2'03), November 3, 2003, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (abstract).
 52. Suraj, Z.: Information Systems as a Tool for Specification of Concurrent Systems, in: Proceedings of the 7th International Modelling School of AMSE-UAPL (Addition to journal "Technical News"), V. Tchaban (Ed.), Alushta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2002, pp. 47-50.
 53. Suraj, Z., Rząsa, W.: Volumetric Storm Cell Classification with the Use of Rough Set Methods, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP 2002), Z. Suraj (Ed.), Rzeszów, Poland, June 24-25, 2002, pp. 70-73.
 54. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Rząsa, W., Borkowski, M.: Clustering: A Rough Set Approach to Constructing Information Granules, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP 2002), Z. Suraj (Ed.), Rzeszów, Poland, June 24-25, 2002, pp. 57-61.
 55. Han, L., Peters, J.,F., Ramanna, S., Suraj, Z.: Towards a Power System Fault Classification System: A Rough Neurocomputing Approach, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP 2002), Z. Suraj (Ed.), Rzeszów, Poland, June 24-25, 2002, pp. 89-92.
 56. Pancerz, K., Suraj, Z.: From Data to Nets with Inhibitor Expressions: A Rough Set Approach, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP 2002), Z. Suraj (Ed.), Rzeszów, Poland, June 24-25, 2002, pp. 102-106.
 57. Pancerz, K., Suraj, Z.: The Synthesis of Concurrent Systems Specified by Information Systems Using Coloured Petri Nets, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2002). Workshop, Vol. 1, H.D. Burkhard, L. Czaja, G. Lindemann, A. Skowron, P. Starke (Eds.), Berlin, Germany, October 7-9, 2002, Informatik Bericht Nr. 161, Humboldt University, Berlin 2002, pp. 255-266.
 58. Pawlak, Z., Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S., Borkowski, M.: Rough Measures: Theory and Applications, in: Proceedings of International Workshop on Rough Set Theory and Granular Computing (RSTGC-2001), Bulletin of International Rough Set Society, Vol. 5, No.1/2, S. Hirano, M. Inuiguchi and S. Tsumoto (Eds.), Matsue, Shimane, Japan, May 20-22, 2001, pp. 177-183.
 59. Peters, J.F., Ramanna, S., Skowron, A., Stepaniuk, J., Suraj, Z., Borkowski, M.: Sensor Fusion: A Rough Petri Net Model, in: Proceedings of the Joint 9th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress and 20th North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS) International Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, June 25-28, 2001, pp. 2882-2888.
 60. Peters, J.F., Ramanna, S., Skowron, A., Stepaniuk, J., Suraj, Z., Borkowski, M.: Sensor Fusion: A Rough Granular Approach, in: Proceedings of the Joint 9th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress and 20th North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS) International Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, June 25-28, 2001, pp. 1367-1372.
 61. Suraj, Z., Peters, J.W., Rząsa, W.: A Comparison of Different Decision Algorithms Used in Volumetric Storm Cells Classification, Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2001), Warsaw, 3-5 October, 2001, pp. 269-278.
 62. Suraj, Z.: Some Remarks on Extensions and Restrictions of Information Systems, in: Proceedings of the Second International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC'2000), Banff, Canada, October 16-19, 2000, pp. 172-179.
 63. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S.: Sensor and Filter Models with Rough Petri Nets, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2000). Workshop, H.D. Burkhard, L. Czaja, A. Skowron, P. Starke (Eds.), Vol. 2, Berlin, Germany, October 9-11, 2000, pp. 203-210.
 64. Suraj, Z.: An Application of Rough Sets and Petri Nets to Controller Design, in: Proceedings of International Conference on Intelligent Techniques in Robotics, Control and Decision Making, S. Aoshima, L. Polkowski, M. Toho (Eds.), Warsaw, Poland, February 22-23, 1999, Polish-Japanese Institute of Information Technology, pp. 86-96.
 65. Skowron, A., Peters, J.F, Suraj, Z.: An Application of Rough Set Method in Control Design, in: Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming (CS&P 1999). Workshop, H.D. Burkhard, L. Czaja, H.S. Nguyen, P. Starke (Eds.), Warsaw, Poland, 28-30 September, 1999, pp. 214-235.
 66. Suraj, Z.: Petri Nets and Rough Sets in Controller Design, in: Proceedings of the Workshop on Application of Petri Nets to Intelligent System Development (with the 20th International Conference on Application and Theory of Petri Nets), L. Portinale, R. Valette, D. Zhang (Eds.), Williamsburg, VA, USA, June 21-25, 1999, pp. 114-125.
 67. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S.: Guarded Transitions in Rough Petri Nets, in: Proceedings of the 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing (EUFIT'99), Aachen, Germany, September 13-16, 1999, Abstract (p. 171), the full version of the paper on CD-ROM, BC3, pp. 203-212.
 68. Suraj, Z.: Discovery of Communicating Agent Systems from Experimental Data: A Rough Set Approach, in: Proceedings of the 13th Biennial European Conference on Artificial Intelligence (ECAI98). Workshop on Synthesis of Intelligent Agent Systems from Experimental Data, J. Komorowski, A. Skowron, I. Düntsch (Eds.), Brighton, UK, August 23-28, 1998, pp. 76-90.
 69. Peters, J.F., Skowron, A., Suraj, Z., Ramanna, S., Paryzek, A.: Modeling Real-Time Decision Making Systems with Roughly Fuzzy Petri Nets, in: Proceedings of the 6th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing (EUFIT'98), Vol. 1, Aachen, Germany, September 7-10, 1998, pp. 985-989.
 70. Suraj, Z.: Reconstruction of Cooperative Information Systems under Cost Constraints, in: Proceedings of the Join Conference of Information Sciences: the Fifth International Workshop on Rough Sets and Soft Computing (JCIS'97), P.P. Wang (Ed.), Relaigh, NC, USA, March 1-5, 1997, pp. 399-402, Duke University Press, Durham, NC.
 71. Suraj, Z.: Computer Tools for Modelling and Analysing Concurrent Systems, in: Proceedings of the 1st International Modelling School, Alushta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 1996, p. 98.
 72. Suraj, Z.: An Application of Rough Set Methods to Cooperative Information Systems Re-engineering, in: Proceedings of the Fourth International Workshop on Rough Sets, Fuzzy Sets, and Machine Discovery (RSFD'96), S. Tsumoto, S. Kobayashi, T. Yokomori, H. Tanaka, A. Nakamura (Eds.), Tokyo, Japan, November 6-8, 1996, pp. 364-371, The Tokyo University Press.
 73. Skowron, A., Suraj, Z.: Discovery of Concurrent Data Models from Experimental Tables: A Rough Set Approach, in: Proceedings of the First International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-95), U.M. Fayyad, R. Uthurusamy (Eds.), Montreal, Canada, August 20-21, 1995, pp. 288-293.
 74. Suraj, Z.: Tools for Generating and Analysing Concurrent Models Specified by Information Systems, in: Proceedings of the Third International Workshop on Rough Sets and Soft Computing (RSSC'94), T.Y. Lin (Ed.), San Jose, CA, USA, November 10-12, 1994, pp. 610-617.
 75. Rumak, T., Suraj, Z.: Education of teachers in the subject of basics of informatics at mathematics course in Pedagogical College in Rzeszów, in: Proceedings of the International Conference and Exhibition on Children in an Information Age: Tomorrow's Problems Today, Varna, Bulgaria, May 6-9, 1985, pp. 755-763.
 76. Suraj, Z.: A resource allocation problem, in: Proceedings of the 3rd Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science Poland-German Dmocratic Republic, A. Skowron (Ed.), Zaborów, Poland, January 21-26, 1980, pp. 81-86, ICS PAS Reports 411 (1980), Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences.

Więcej: strona WWW

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Barbara Fryc: Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją (AGH) , 2013
2. Piotr Grochowalski: Zastosowanie wiedzy ontologicznej w wyszukiwaniu danych bibliograficznych (UŚ) , 2013
3. Paweł Delimata: Metody hybrydowe w klasyfikacji i redukcji danych (UŚ) , 2010
4. Krzysztof Pancerz: Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych (IPI PAN) , 2006