Zaawansowane opcje szukania...

Zdzisław Grodzki

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 29/11/1930

Miejsce urodzenia: Filipowicze

Data śmierci: 22/01/2015

Miejsce śmierci: Warszawa

Życiorys

Dyscyplina: informatyka. Specjalność: matematyczne podstawy informatyki.

 

Urodził się 29 listopada 1930 roku w Filipowiczach w obwodzie brzeskim (obecnie Białoruś) jako syn Kazimierza i Bronisławy Grodzkich. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Filipowiczach, a po zajęciu przez Rosjan w 1939 roku wschodniej części II Rzeczpospolitej naukę na poziomie podstawowym kontynuował na tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej rodzice Z. Grodzkiego zmuszeni do wyjazdu osiedlili się w miejscowości Szóstka k. Radzynia Podlaskiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, które ukończył w 1951 roku. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia matematyczne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, które ukończył w 1954 roku. W latach 1954-1958 był nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. W 1958 roku rozpoczął magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył w roku 1961. Stopień magistra matematyki uzyskał na podstawie pracy zatytułowanej "Ciągła zależność rozwiązań równania różniczkowego pierwszego rzędu z opóźnionym argumentem od warunków początkowych", której promotorem był prof. Adam B i e l e c k i 1.

W latach 1961–63 pracował na stanowisku asystenta w Zespołowej Katedrze Matematyki UMCS, kierowanej przez prof. Adama Bieleckiego. W 1963 r. podjął pracę w charakterze asystenta prof. A. Bieleckiego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, która została powołana do życia w 1953 r. W wyniku jej dość dynamicznego rozwoju najpierw została ona przemianowana na Wyższą Szkołę Inżynierską, a następnie w Politechnikę Lubelską.

Po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim i przygotowaniu rozprawy doktorskiej nt. "Formalizacja oraz badanie podstawowych własności pewnej klasy algorytmów", której promotorem był doc. dr hab. Zdzisław P a w l a k 2, uzyskał w dniu 19 czerwca 1971 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie stopień doktora nauk matematycznych. Za rozprawę Z. Grodzki otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 1982 roku Rada Naukowa Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej, po przeprowadzonym kolokwium nadała mu 24 listopada 1982 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie matematycznych podstaw informatyki.

Z. Grodzki był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej na Politechnice Lubelskiej. W latach 1976–80 kierował Problemem Międzyresortowym I-3, zleconym przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, a w latach 80-tych razem ze swoim zespołem uczestniczył w Centralnym Programie Badań Podstawowych (CPBP). Wraz z kolejnymi awansami naukowymi następowały awanse zawodowe Z. Grodzkiego. W 1977 roku otrzymał w Politechnice Lubelskiej stanowisko docenta kontraktowego, następnie w 1983 roku – docenta, a w 1990 roku – profesora nadzwyczajnego.

Zainteresowania naukowe Z. Grodzkiego skupiały się głównie wokół problemów z zakresu matematycznych podstaw informatyki, w tym w szczególności dotyczyły systemów iteracyjnych będących modelami rejestrów przesuwających oraz ich sieci. Jest autorem lub współautorem 34 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich lub zagranicznych. Z. Grodzki jest promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich.

W roku 1996 Z. Grodzki uruchomił na Politechnice Lubelskiej czterosemestralne Podyplomowe Studium Matematyki z Elementami Informatyki Teoretycznej dla nauczycieli, które było realizowane przez 10 lat i po jego ukończeniu prawie 300 nauczycieli uzyskało uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W roku 2002 Z. Grodzki przeszedł na emeryturę, ale mimo to nadal utrzymywał stały kontakt ze swoimi z wychowankami oraz pracownikami Katedry Matematyki Stosowanej. Żywo interesował się zarówno rozwojem naukowym wychowanków, jak i planami organizacyjnymi katedry.

Z. Grodzki był, zdaniem jego najbliższych współpracowników i przełożonych, człowiekiem zasłużonym dla matematyki, dla lubelskiego środowiska matematycznego i informatycznego oraz w sposób oczywisty dla Politechniki Lubelskiej. Był osobą niezwykle pracowitą, skromną, uczynną i ufną zarówno w stosunku do swoich współpracowników, jak i studentów.

Z. Grodzki zmarł 22 stycznia 2015 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu w Nałęczowie.

 

______________________________________

1Adam F. Bielecki (1910 - 2003) - polski matematyk specjalizujący się w analizie matematycznej oraz podstawach geometrii.

2Zdzisław I. Pawlak (19262006) - polski matematyk, informatyk, twórca teorii zbiorów przybliżonych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

 

Źródło:

J.J. Szuster: Profesor Zdzisław Grodzki w oczach uczniów i współpracowników ANTIQUITATES MATHEMATICAE, Vol. 15(1) 2021, p. 221–241. doi: 10.14708/am.v15i1.7091

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
29/11/1930Urodzony(a)Filipowiczeobwód brzeski (obecnie Białoruś)
1961Ukończenie studiówLublinUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
1971Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa Instytut Matematyczny PAN
1982Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawaPolitechnika Warszawska (Instytut Matematyki)
2002Przejście na emeryturęLublinPolitechnika Lubelska
22/01/2015Zmarł(a)Warszawa

Publikacje

A.  Artykuły naukowe

 1. On the equivalence of Markov normal algorithms. Bull. Acad. Polon. Sci. S´er. Sci. Math. Astronom. Phys., 16:333–336, 1968. ISSN 0001-4117.
 2. The k-machines. Bull. Acad. Polon. Sci. S´er. Sci. Math. Astronom. Phys., 18:399–402, 1970. ISSN 0001-4117.
 3. The sets of computations. Bull. Acad. Polon. Sci. S´er. Sci. Math. Astronom. Phys., 18:541–544, 1970. ISSN 0001-4117.
 4. The degree of complexity of the sets of computations. I. Bull. Acad. Polon. Sci. S´er. Sci. Math. Astronom. Phys., 18:609–612, 1970. ISSN 0001-4117.
 5. The degree of complexity of the sets of computations. II. Bull. Acad. Polon. Sci. S´er. Sci. Math. Astronom. Phys., 19:539–543, 1971. ISSN 0001-4117.
 6. The theory of shift-registers. Information and Control, 21:196–205, 1972. ISSN 0019-9958.
 7. The complexity of shift-registers. Information and Control, 21:206–210, 1972. ISSN 0019-9958.
 8. The Kolmogorov’s complexity of the computations of the K-machines. Rep. Math. Logic, 3:19–29, 1974. ISSN 0137-2904.
 9. The controlled shift-registers. Elektron. Informationsverarb. Kybernet., 11(3):143–150, 1975. ISSN 0013-5712.
 10. Generalized Markov normal algorithms. Rep. Math. Logic, 5:27–35, 1975. ISSN 0137-2904.
 11. New class of the controlled shift-registers. I. Problems of Control and Information Theory/Problemy Upravlenija i Teorii Informacii, 5(2):181–188, 1976.
 12. New class of the controlled shift-registers. II. Problems of Control and Information Theory/Problemy Upravlenija i Teorii Informacii, 5(3):263–270, 1976.
 13. The Boolean (k, m, p1,…, pm)-shift-registers. I. Z. Math. Logik Grundlagen Math., 22(6):517–522, 1976. ISSN 0044-3050. doi: 10.1002/malq.19760220161. URL https://doi.org/10.1002/malq.19760220161.
 14. The nondeterministic shift-registers. Demonstratio Math., 10(1):113–122, 1977. ISSN 0420-1213.
 15. The Boolean (k, m, p1,…, pm)-shift-registers. II. An algebraic approach. Z. Math. Logik Grundlagen Math., 23(5):383–386, 1977. ISSN 0044-3050. doi: 10.1002/malq.19770232503. URLhttps://doi.org/10.1002/malq.19770232503.
 16. Synthesis problem for deterministic controlled (k,m)-shift-registers. Demonstratio Math., 20(3-4):547–559 (1988), 1987. ISSN 0420-1213.
 17. Deterministic controlled shift-registers. Demonstratio Math., 22(3):633–650, 1989. ISSN 0420-1213.
 18. The deterministic (k1,…, km)-nets of the parallel controlled shift-registers. Demonstratio Math., 27(2):379–387, 1994. ISSN 0420-1213.
 19. The controlled (n,k→)-nets of shift-registers. Demonstratio Math., 29(1):129–141, 1996. ISSN 0420-1213.
 20. Relationship between some classes of nondeterministic k→-nets of parallel controlled shift-registers. Demonstratio Math., 33(1):195–211, 2000. ISSN 0420-1213.
 21. Cascade parallel k→-nets of shift registers. Demonstratio Math., 34(1):205–216, 2001. ISSN 0420-1213.
 22. (wspólna z M. Łatko) The nets of conjugated shift registers. Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 17(3):159–170, 1988. ISSN 0370-2529.
 23. (wspólna z M. Łatko) The conjugated shift-registers. Demonstratio Math., 22(1):101–113, 1989. ISSN 0420-1213.
 24. (wspólna z J. Mycka) The equivalence of some classes of algorithms. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A, 49:85–99, 1995. ISSN 0365-1029.
 25. (wspólna z J. Mycka) Two-dimensional Markov-like algorithms. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A, 50:51–64, 1996. ISSN 0365-1029.
 26. (wspólna z J. Mycka) The new classes of Markov-like k-algorithms. Rep. Math. Logic, 30:83–99 (1997), 1996. ISSN 0137-2904.
 27. (wspólna z J. Mycka) n-dimensional Markov-like algorithms. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A, 55:39–52, 2001. ISSN 0365-1029.
 28. (wspólna z P. Siwak) Relational system of parallel k-registers. Found. Control Engrg., 6(2):61–75, 1981. ISSN 0324-8747.
 29. (wspólna z A. Wroński) Generalized de Bruijn multigraphs of rank k→. Ars Combin., 50:161–176, 1998. ISSN 0381-7032.
 30. (wspólna z J. Żurawiecki) The (k,m)-computation sets. Rep. Math. Logic, 6:79–85, 1976. ISSN 0137-2904.
 31. (wspólna z J. Żurawiecki) Equivalence problem for deterministic (k,m)-shift-registers. Demonstratio Math., 10(3-4):629–636, 1977. ISSN 0420-1213.
 32. (wspólna z J. Żurawiecki) On deterministic (k,m)-machines. I. Rev. Roumaine Math. Pures Appl., 24(4):561–566, 1979. ISSN 0035-3965.
 33. (wspólna z J. Żurawiecki) On deterministic (k,m)-machines. II. Rev. Roumaine Math. Pures Appl., 24(4):567–572, 1979. ISSN 0035-3965.
 34. Computational complexity on controllable Boolean shift registers. Kibernetika (Kiev), 4:93–99, 1975. ISSN 0023-1274.

B. Podręczniki akademickie

 1. Zbiór zadań z lingwistyki matematycznej. Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1993. ISBN 8322705425.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Jerzy Żurawiecki: K-maszyny boolowskie , 1978
2. Marek Łatko : Synteza faktorów maksymalnych w grafach de Bruijna , 1987
3. Janusz Szuster: Analiza systemów iteracyjnych ze sterowaniem , 1991
4. Jerzy Mycka : O równoważnościach kilku klas algorytmów markowo-podobnych , 1996
5. Paweł Wlaź : Analiza automatów komórkowych , 1997